Diferențele de preț la stocuri

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 34 în total
Mărime: 156.31KB (arhivat)
Publicat de: Teodora Stroe
Puncte necesare: 0
cluj napoca

Extras din curs

Diferenţele de preţ la stocuri se datorează ajustărilor de valoare ulterioare achiziţionării sau producerii stocurilor, fiind formate din valori globale colectate care se referă la mai multe stocuri aprovizionate în perioade precedente sau ecarturi între costul efectiv şi preţul de evidenţă al stocurilor

Capital

1.1 Capital social subscris nevărsat

1.2 Capital social subscris vărsat

Sau 

Patrimoniul

1.1. Patrimoniul regiei

1.2. Patrimoniul public

2. Prime legate de capital

2.1 Prime de emisiune

2.2 Prime de fuziune

2.3 Prime de aport

2.4 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni

1. Rezerve din reevaluare

2. Rezerve

2.1. Rezerve legale

2.2. Rezerve statutare sau contractuale

2.3. Rezerve reprezentând sursplusul realizat din rezerve din reevaluare

2.4. Alte rezerve

Creanţe comerciale

1.1. Clienţi

1.2. Clienţi incerţi sau în litigiu

1.3. Efecte de primit de la clienţi

1.4. Clienţi - facturi de întocmit

1.5. Furnizori – debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări

2. Creanţe faţă de salariaţi

3. Creanţe faţă de stat

4. Subvenţii de primit

5. Creanţe în cadrul grupului

6. Creanţe privind interesele de participare

7. Creanţe faţă de asociaţi sau acţionari privind capitalul subscris şi nevărsat

9. Debitori diverşi

10. Dobânzi de încasat

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate

2. Obligaţiuni emise şi răscumpărate

3. Obligaţiuni

4. Alte investiţii financiare pe termen scurt şi creanţe asimilate

4.1. Alte titluri de plasament

4.2. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament

5. Efecte de încasat

6. Efecte remise spre scontare

1. Disponibilităţi băneşti în conturi curente la bănci

2. Acreditive

3. Cecuri de încasat

4. Disponibilităţi băneşti în numerar

5. Alte valori de trezorerie

5.1. Timbre fiscale şi poştale

5.2. Bilete de tratament şi odihnă

5.3. Tichete şi bilete de călătorie

5.4. Alte valori

6. Avansuri de trezorerie

Amortizarea imobilizărilor reprezintă procesul de recuperare treptată a valorii imobilizărilor corporale şi necorporale prin transmiterea unei părţi din valoarea acestora asupra cheltuielilor (parte numită amortisment) ca urmare a participării acestor imobilizări la realizarea veniturilor, asigurându-se astfel acoperirea uzurii fizice şi morale

Ajustările pentru depreciere sunt fonduri de rezervă sau rezerve constituite direct prin afectarea cheltuielilor, cu scopul de a acoperi efectele negative viitoare ale producerii unor evenimente sau riscuri probabile

Conținut arhivă zip

  • Diferentele de Pret la Stocuri.ppt

Alții au mai descărcat și

Bazele contabilității

I)Obiectul ,metoda si principiile contabilitatii Contabilitatea-repr o activitate specializata in evaluarea masurarea, evidentza si controlul...

Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii

Înţelegerea implicaţiilor contabilităţii în fenomenul economico-financiar necesită, în primul rând, cunoaşterea circuitului economic naţional şi a...

Fiscalitate - teste grilă

1. Cine sunt potrivit Legii nr.571/2003 privind codul fiscal ,persoanele obligate la plata impozitului pe profit: a) persoane juridice romane in...

Contabilitate financiară

Obiectul contabilitatii financiare si metoda contabilitatii intreprinderii Evaluarea contabila sau evaluarea patrimoniului – se realizeaza...

Bazele Contabilității

Însuşirea noţiunilor de bază privind TEORIA CONTABILĂ •Însuşirea principiilor şi tehnicilor de organizare şi funcţionare a contabilităţii unei...

Contabilitate

CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA CAPITALURILOR Capitalurile exprimă, sub formă bănească, obligaţiile întreprinderii faţă de cei care au participat la...

Metode de Calculație a Costurilor

Caracteristici generale Doctrina şi practica calculaţiei costurilor remarcă faptul că alegerea metodelor posibile de utilizat în determinarea...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea mărfurilor - studiu de caz la SC Asil SRL

INTRODUCERE Obiectivul aceste lucrări este prezentarea problematicii contabilităţii mărfurilor în România, a aspectelor teoretice şi practice ale...

Contabilitatea Stocurilor

Argument Cum in economia de piata guverneaza profitul, atunci este clar ca si aici se urmareste un profit, unul concret si suficient de mare care...

Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. COONFIRM S.R.L. 1.1. SCURT ISTORIC S.C. “COONFIRM” S.R.L. Timişoara este o persoană juridică română...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție

Introducere De la începuturile ei, contabilitatea a avut ca sarcini principale clasarea, ordonarea, evaluarea și înregistrarea în etalon valoric a...

Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale

INTRODUCERE Actualitatea temei În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu...

Contabilitatea stocurilor cumpărate

Stocurile: Stocurile reprezinta, materiale, lucrari si servicii destinate sa fie consumate la prima lor utilizare, sa fie vândute în situatia când...

Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau...

Contabilitatea Stocurilor

ARGUMENT Contabilitate stocurilor de materii prime si materiale se regaseste in planul de conturi in CLASA 3 – CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN...

Ai nevoie de altceva?