Doctrină și deontologie - expertiză contabilă

Curs
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 9378
Mărime: 47.10KB (arhivat)
Publicat de: Atanasio Simon
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Laurentiu Mastacan
Suport de Curs

Extras din curs

Definirea profesiei liberale de expert contabil şi de contabil autorizat

- Profesiile liberale se exercită în anumite domenii de activitate şi sunt protejate, de regulă, prin lege (experţi contabili, contabili autorizaţi, avocaţi, notari, medici, arhitecţi).

- Se exercită de către persoanele care au calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, în condiţiile prevăzute de O.G. nr.65/1994.

- Exercitarea profesiei are la bază norme profesionale şi reguli de conduită etică proprii, elaborate sau adoptate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – asociaţie profesională de utilitate publică autonomă.

- Normele profesionale şi regulile de conduită etică care stau la baza exercitării profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat sunt convergente cu cele utilizate de către asociaţiile profesionale de profil la nivel internaţional.

- Experţii contabili şi contabilii autorizaţi au obligaţia să respecte normele profesionale şi regulile de conduită prevăzute de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili.

- Pentru a asigura oferirea unor servicii de înaltă calitate în interesul public, experţii contabili şi contabilii autorizaţi trebuie să se conformeze, de asemenea, prevederilor Programului naţional de dezvoltare profesională continuă, elaborat de către Corp.

2. Secţiunile membrilor Corpului cu drept de exercitare a profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat

- Experţi contabili profesionişti care îşi desfăşoară activitatea individual sau ca persoane fizice.

- Experţi contabili care au statutul de angajaţi în întreprinderi, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie şi cerecetare şi instituţii centrale sau locale.

- Persoane fizice străine care au obţinut calitatea de membru al Corpului.

- Experţi contabili care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor societăţi, companii sau cabinete membre ale Corpului.

- Contabili autorizaţi liber profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual sau ca persoane fizice autorizate.

- Contabili autorizaţi care au statutul de angajaţi în întreprinderi, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie şi cercetare şi instituţi centrale sau locale.

- Contabili autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor de contabilitate, membre ale Corpului.

- Experţi contabili şi contabili autorizaţi onorifici.

3. Calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat

3.1 Calitatea de expert contabil

- Definirea expertului contabil: persoana care a dobândit această calitate şi are competenţă profesională de a (art.2, alin.(1) din O.G. nr.65/1994):

- Organiza şi conduce contabiliotatea;

- Supraveghea gestiunea societăţilor comerciale;

- Efectua expertize contabile.

- Dobândirea calităţii de expert contabil (art.3, alin.(1) din O.G. nr.65/1994):

- Examen de acces la profesie (cel puţin media 7 şi minimum 6 la fiecare disciplină);

- Stagiu de 3 ani;

- Examen de aptitudini la terminarea stagiului.

- Condiţii pentru prezentare la examen de admitere (art.4, alin.(1) din O.G. nr.65/1994);

- Are capacitate de exerciţiu deplină;

- Are studii economice superioare şi diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

- Nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, intezice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

3.2 Calitatea contabil autorizat

- Profesia de contabil autorizat se exercită de către persoane care au această calitate, în condiţiile prevăzute de O.G. nr.65/1994.

- Definirea contabilului autorizat: persoana care a dobândit această calitate şi are comompetenţa profesională de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare.

- Dobândirea calităţii de contabil autorizat (art.3, alin.(1) din O.G. nr.65/1994):

- Examen de acces la profesie (cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină);

- Stagiu de 3 ani;

- Examen de aptitudini la terminarea stagiului.

- Condiţii pentru prezentare la examen de admitere (art.5 din O.G. nr.65/1994):

- Are capacitate de exerciţiu deplină;

- Are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educţiei şi Cercetării;

- Nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

4. Exercitarea profesiei de expert contabil şi de coantabil autorizat

4.1 Expertul contabil

- Competenţe profesionale (art.6 din O.G.nr.65/1994):

- Ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare;

- Acordă asistenţă privind organizarea şi conducerea contabilităţii;

- Efectuează analize economico-financiare şi evaluării patrimoniale;

- Efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţile prevăzute de lege;

- Execută alte lucrări cu caracter financiar – contabil, de organizare administrativă şi informatică;

- Îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale;

- Acordă asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;

- Efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate;

- Efectuarea de activităţi de audit financiar şi consultanţă fiscală cu respectarea reglementărilor specifice acestor activităţi (O.G. nr.75/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit finaciar; O.G. nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală);

- Aria activităţilor privind organizarea şi conducerea contabilităţii (anexa 1).

- Aria activităţii de cenzor/auditor financiar (anexa 2).

- Modalităţi de exercitare a profesiei (art.7 din O.G. nr.65/1994):

- Individual (activitate independentă, conform art.46, alin.(1) şi (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal);

- Societăţi comerciale de expertiză contabilă (art.8 din O.G. nr.65/1994, Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale).

Preview document

Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 1
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 2
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 3
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 4
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 5
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 6
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 7
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 8
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 9
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 10
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 11
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 12
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 13
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 14
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 15
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 16
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 17
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 18
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 19
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 20
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 21
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 22
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 23
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 24
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 25
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 26
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 27
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 28
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 29
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 30
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 31
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 32
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 33
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 34
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 35
Doctrină și deontologie - expertiză contabilă - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Expertiză contabilă - misiunile expertului contabil

I. Expertiza contabila – concept si clasificare Conceptul de expertiza reprezinta o cercetare temeinica cu caracter tehnic facuta de un expert,...

Contabilitatea mărfurilor în comerțul cu amănuntul

ARGUMENT Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industrială, comercială, de...

Raport de expertiză contabilă

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA Cap . I . INTRODUCERE 1. Subsemnata Panaitescu Delia , expert contabil din Bucuresti , Str. Matei Corvin, Nr....

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Te-ar putea interesa și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă

INTRODUCERE Oamenii îşi desfăşoară activitatea în societate. Între indivizi se stabilesc diferite relaţii sociale. O parte dintre aceste relaţii...

Doctrină și deontologie contabilă

1.Etica și profesia contabilă Profesia contabilă este definită ca fiind totalitatea activităților care presupun cunoștințe in domeniul...

Deontologia expertului contabil, cu studiu de caz pe un raport de expertiză contabilă

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Profesia contabilă în lume și în alte țări

Abstract Profesia contabilă impune profesioniștilor contabili să aibă calități esențiale cum sunt: știința, competența și conștiința....

Conduita etică în activitatea experților contabili și a contabililor autorizați

CAPITOLUL I. NOȚIUNI DESPRE ETICĂ Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, noțiunea de etică poate fi definită ca: „știință care se...

Ai nevoie de altceva?