Fiscalitate

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2566
Mărime: 16.63KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

4.12. Exigibilitatea TVA

A) Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii

Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator, cu următoarele excepţii:

a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;

b) la data la care se încasează avansul, pentru plăţile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator. Fac excepţie de la aceste prevederi avansurile încasate pentru plata importurilor şi a TVA aferenta importului, precum şi orice avansuri încasate pentru operaţiuni scutite sau care nu sunt impozabile

c) la data extragerii numerarului, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate prin maşini automate de vânzare, de jocuri sau alte maşini similare.

B) Exigibilitatea pentru AIC şi LIC

În cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrări de bunuri similare, în statul membru în care se face achiziţia. Exigibilitatea taxei intervine în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator sau la data emiterii facturii, dacă aceasta a fost emisă înaintea datei de 15 a lunii respective.

Exemple

Alt stat membru (SM) România

LIC scutită de TVA

Data livrării: 25/09/2007

Data facturării: 20/10/2007

Fapt generator LIC: 25/09/2007

Exigibilitate LIC: 15/10/2007

Declarare în decont trim.IV AIC supusă TVA şi taxabilă

Data achiziţiei: 25/09/2007

Fapt generator: 25/09/2007

Exigibilitate: 15/10/2007

Declarare în decont trim.IV

Alt SM România

LIC scutită de TVA

Data livrării: 25/09/2007

Data facturării: 25/09/2007

Fapt generator: 25/09/2007

Exigibilitate: 25/09/2007

Declarare în decont trim.III AIC supusă TVA şi taxabilă

Data achiziţiei: 25/09/2007

Fapt generator: 25/09/2007

Exigibilitate: 25/09/2007

Declarare în decont trim.III

C) Exigibilitatea pentru importul de bunuri

În cazul în care, la import, bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe comunitare similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervin la data la care intervin faptul generator şi exigibilitatea respectivelor taxe comunitare. Chiar daca nu sunt supuse acestor taxe comunitare, faptul generator şi exigibilitatea se stabilesc după aceeaşi regulă, ca şi cum bunurile ar fi fost supuse taxelor comunitare.

În cazul în care, la import, bunurile sunt plasate într-un regim vamal special, care conduce la scutirea temporară de TVA, faptul generator şi exigibilitatea taxei intervin la data la care acestea încetează a mai fi plasate într-un astfel de regim.

4.13. Mecanismul celor 5 întrebări pentru aplicarea TVA

Pentru întrebarea nr.1. – a se vedea categoriile de persoane din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată.

Pentru întrebarea nr.2.:

Da, dacă este livrare de bunuri, prestare de servicii, AIC sau import, cu condiţia ca operaţiunea să fie efectuată cu plată sau asimilabilă operaţiunilor cu plată.

Pentru întrebarea nr.3. – a se vedea regulile referitoare la locul operaţiunilor.

Pentru întrebarea nr.4. – a se vedea categoriile de scutiri.

Pentru întrebarea nr.5. “Cine este persoana obligata la plata TVA?” (adică, cine trebuie să « pună » TVA pe factură):

Regula generală: persoana impozabilă care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii taxabile.

Excepţii: persoana obligată la plată este:

 Clientul, în cazul în care acesta este:

-persoană impozabilă care beneficiază de servicii de închiriere, leasing. marketing, publicitate, etc. prestate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România (chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România);

-persoană înregistrată cu art.153 sau 1531 care beneficiază de servicii de transport de bunuri şi servicii accesorii trasportului, care a comunicat prestatorului codul său de înregistrare în scopuri de TVA în România, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România (chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România).

Preview document

Fiscalitate - Pagina 1
Fiscalitate - Pagina 2
Fiscalitate - Pagina 3
Fiscalitate - Pagina 4
Fiscalitate - Pagina 5
Fiscalitate - Pagina 6
Fiscalitate - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Fiscalitate.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate de Gestiune

Pe baza calculatiei cheltuielilor de regie, se intocmeste bugetul cheltuielilor de regie: SC…. valabil 1999 Sectia: tratament termic - mii lei –...

Contabilitate de Gestiune

Pentru calculul costului produselor, lucrărilor sau serviciilor, este necesară parcurgerea unor etape, dar şi utilizarea unor procedee de lucru...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Elemente de Contabilitate

Datoriile pe termen lung sunt asimilate capitalurilor datorită faptului că ele asigură finanţarea pe termen mai mare de un an. În această...

Natura și Obiectul Contabilității Financiare

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare • Normalizarea contabilităţii Procesul de normalizare contabilă se derulează la nivel...

Natura și obiectul contabilității financiare - aplicații

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare I.2. Principii şi convenţii contabile I.2.1. Principiul prudenţei: Evaluarea trebuie făcută pe...

Auditarea agenților economici

Capitolul 1. CONCEPTUL GENERAL ŞI CATEGORIILE DE AUDIT 1.1. Conceptul general de audit Prin audit se înţelege: a Examinarea/cercetarea,...

Te-ar putea interesa și

Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea

1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA 1.1. PREZENTARE GENERALĂ În judeţul Vrancea, unitatea Agenţiei...

Control Fiscal

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal Indiferent de forma...

Regimul Juridic al Controlului Fiscal

INTRODUCERE În studiu pe care autorul îl propune spre prezentare, intitulat ,,Regimul juridic al controlului fiscal”, se intenţionează să se...

Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene

Introducere Republica Moldova este un stat în care, societatea a ajuns să-şi consume resursele de viitor (financiare, materiale şi umane), pe...

Politica fiscală a Uniunii Europene - prezent și perspective

Cap 1: Coordonate ale politicii fiscale europene 1.1: Obiectivele politicii fiscale europene: Coerenţa politicii fiscal- bugetare condiţionează,...

Așezarea și perceperea veniturilor bugetare la contribuabili și organele fiscale

Cap.1 Organizarea si functionarea unei societati comerciale 1.1 Scurt istoric si obiect de activitate La data de 23/12/1989 a luat fiinta gazeta...

Sistemul Fiscal în România

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA - Poziție geografică: Stat situat în SE Europei, la N de Peninsula Balcanică, în Bazinul...

La Fiscalite de la Roumanie entre 2000-2004

1) Introduction : Mots-clés : le secteur public, les revenus budgétaires, le financement La politique fiscale et le système fiscal sont deux...

Ai nevoie de altceva?