Fiscalitate

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 5950
Mărime: 26.98KB (arhivat)
Publicat de: Laura Farkas
Puncte necesare: 0

Cuprins

  1. 1. Impozitele ca ştiinţă si obiect de studiu.
  2. 2. Conţinutul social-economic al impozitelor.
  3. 3. Funcţiile impozitelor.
  4. 4. Principii de impunere.
  5. 5. Elementele tehnice ale impozitului.
  6. 6. Metode de impunere
  7. 7. Evaluarea obiectului impozabil
  8. 8. Metode de percepere a impozitelor

Extras din curs

Impozitele ca ştiinţă şi obiect de studiu

Actualmente, economiştii recunosc statutul de ştiinţă al impozitelor. În urma studiilor şi cercetărilor efectuate de-a lungul anilor de numeroşi specialişti în materie, în diverse ţări ale lumii, a sporit volumul cunoştinţelor referitoare la impozite, s-au făcut generalizări de valoare, au fost formulate principii ale impunerii, au fost identificate anumite legităţi, s-au stabilit metode de investigare.

În urma cercetărilor întreprinse şi a experienţei acumulate au fost perfecţionate continuu metodele de lucru folosite în practica fiscală, a crescut gradul de precizie al lucrărilor de prognozare fiscală, au fost stabilite modalităţi de cuantificare a impactului măsurilor fiscale asupra venitului naţional, asupra producţiei şi schimbului, asupra evoluţiei preţurilor, asupra veniturilor diferitor categorii sociale, au fost dezvoltate diferite teorii referitor la dreptul statului de reglementare a impunerii.

Astfel, se poate vorbi despre caracterul obiectiv al existenţei impozitelor în formaţiunile social-economice care au cunoscut statul ca instituţie suprastructurală. Descoperirea raportului de cauzalitate dintre stat şi impozite a făcut posibilă definirea conţinutului acestora. Înţelegerea faptului că impozitele exprimă relaţiile economice de repartizare a produsului intern brut a permis studierea impactului pe care prelevările de resurse la fondurile publice îl produc asupra domeniului economic, social, politic etc. Ca urmare, în scopul orientării dezvoltării economico-sociale în direcţia dorită de organele de decizie au fost create instituţii şi instrumente fiscale, au fost adoptate reglementări şi normative, au fost elaborate tehnici şi metode fiscale de lucru şi încorporate toate acestea în mecanismul financiar de conducere a economiei.

În acest context, putem afirma că impozitele constituie o ramură a ştiinţelor economice şi au ca obiect de studiu:

- relaţiile economice care apar în procesul de constituire a fondurilor bugetare şi extrabugetare ale administraţiei centrale de stat şi administraţiei locale;

- modalităţi de stabilire, percepere şi urmărire a impozitelor şi taxelor;

- metode de planificare şi prognozare fiscale;

- politica fiscală promovată de stat:

- criteriile ce trebuie avute în vedere de organele de decizie cu prilejul instituirii impozitelor;

- efectele directe şi indirecte ale prelevărilor la fondurile publice asupra reproducerii sociale.

Preview document

Fiscalitate - Pagina 1
Fiscalitate - Pagina 2
Fiscalitate - Pagina 3
Fiscalitate - Pagina 4
Fiscalitate - Pagina 5
Fiscalitate - Pagina 6
Fiscalitate - Pagina 7
Fiscalitate - Pagina 8
Fiscalitate - Pagina 9
Fiscalitate - Pagina 10
Fiscalitate - Pagina 11
Fiscalitate - Pagina 12
Fiscalitate - Pagina 13
Fiscalitate - Pagina 14
Fiscalitate - Pagina 15
Fiscalitate - Pagina 16
Fiscalitate - Pagina 17
Fiscalitate - Pagina 18
Fiscalitate - Pagina 19
Fiscalitate - Pagina 20
Fiscalitate - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Fiscalitate.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele contabilității

I)Obiectul ,metoda si principiile contabilitatii Contabilitatea-repr o activitate specializata in evaluarea masurarea, evidentza si controlul...

Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii

Înţelegerea implicaţiilor contabilităţii în fenomenul economico-financiar necesită, în primul rând, cunoaşterea circuitului economic naţional şi a...

Fiscalitate - teste grilă

1. Cine sunt potrivit Legii nr.571/2003 privind codul fiscal ,persoanele obligate la plata impozitului pe profit: a) persoane juridice romane in...

Contabilitate financiară

Obiectul contabilitatii financiare si metoda contabilitatii intreprinderii Evaluarea contabila sau evaluarea patrimoniului – se realizeaza...

Bazele Contabilității

Însuşirea noţiunilor de bază privind TEORIA CONTABILĂ •Însuşirea principiilor şi tehnicilor de organizare şi funcţionare a contabilităţii unei...

Contabilitate

CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA CAPITALURILOR Capitalurile exprimă, sub formă bănească, obligaţiile întreprinderii faţă de cei care au participat la...

Metode de Calculație a Costurilor

Caracteristici generale Doctrina şi practica calculaţiei costurilor remarcă faptul că alegerea metodelor posibile de utilizat în determinarea...

Te-ar putea interesa și

Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea

1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA 1.1. PREZENTARE GENERALĂ În judeţul Vrancea, unitatea Agenţiei...

Control Fiscal

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal Indiferent de forma...

Regimul Juridic al Controlului Fiscal

INTRODUCERE În studiu pe care autorul îl propune spre prezentare, intitulat ,,Regimul juridic al controlului fiscal”, se intenţionează să se...

Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene

Introducere Republica Moldova este un stat în care, societatea a ajuns să-şi consume resursele de viitor (financiare, materiale şi umane), pe...

Politica fiscală a Uniunii Europene - prezent și perspective

Cap 1: Coordonate ale politicii fiscale europene 1.1: Obiectivele politicii fiscale europene: Coerenţa politicii fiscal- bugetare condiţionează,...

Așezarea și perceperea veniturilor bugetare la contribuabili și organele fiscale

Cap.1 Organizarea si functionarea unei societati comerciale 1.1 Scurt istoric si obiect de activitate La data de 23/12/1989 a luat fiinta gazeta...

Sistemul Fiscal în România

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA - Poziție geografică: Stat situat în SE Europei, la N de Peninsula Balcanică, în Bazinul...

La Fiscalite de la Roumanie entre 2000-2004

1) Introduction : Mots-clés : le secteur public, les revenus budgétaires, le financement La politique fiscale et le système fiscal sont deux...

Ai nevoie de altceva?