Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 20084
Mărime: 81.49KB (arhivat)
Publicat de: Zaharia Buzatu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristina Nicolaescu, Bogdan Gomoi
Curs anul 1, cig id, arad

Extras din curs

CAP.I.GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII. CONSIDERAŢII GENERALE

1.1.Definirea gestiunii financiare

Noţiunea de gestiune provine de la latinescul “gestio” sau franţuzescul “gestion” cu înţeles de organizarea administrării unui patrimoniu în toată complexitatea sa. Prin gestiune în sens larg se înţelege ansamblul normelor privitoare la conservarea, administrarea şi dreptul la dispoziţie asupra unui patrimoniu .

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, prin gestiune se înţelege:”administrarea bunurilor unei întreprinderi, instituţii sau persoane; răspunderea păstrării bunurilor şi a mânuirii fondurilor unei întreprinderi, instituţii sau persoane; ansamblu de operaţii privind primirea, păstrarea şi eliberarea unor bunuri materiale aparţinând altcuiva”.

Pe lângă gestiunea de ansamblu putem discuta şi de gestiuni specifice, tipuri, secţiuni ale gestiunii de ansamblu. GESTIUNEA FINANCIARĂ-ca parte a gestiunii de ansamblu- cuprinde activităţi de constituire, dezvoltare, sporire sau reducere ale capitalului şi ale fondurilor întreprinderii, utilizarea eficientă a acestora, obţinerea, repartizarea şi utilizarea rezultatelor financiare, a profitului.

Gestiunea financiară se referă la:

- fluxurile dimensionării şi asigurării capitalului şi fondurilor necesare;

- fluxurile atragerii de capital;

- fluxurile folosirii fondurilor, obţinerii rezultatelor şi repartizării lor.

Gestiunea financiară curprinde, prin urmare, totalitatea operaţiilor prin care se asigură:

- capitalul şi fondurile necesare indiferent de sursa şi modalitatea de procurare,

- obţinerea şi repartizarea rezultatelor financiare

- modalitatea utilizării fondurilor şi a capitalului întreprinderii.

Prin urmare gestiunea mai poate fi definită ca un ansamblu de decizii, operaţiuni şi modalităţi de organizare a activităţii financiare în vederea procurării şi utilizării capitalurilor în scopul obţinerii, repartizării şi utilizării cât mai eficiente a profiturilor întreprinderii.

În prezent în locul noţiunii de gestiune financiară se foloseşte tot mai mult noţiunea de “management financiar”, acest lucru datorându-se faptului că deciziile financiare se iau la nivelul conducerii firmelor.

1.2.Evoluţia gestiunii financiare

Atunci când gestiunea financiară apare ca un domeniu separat de studiu, la începutul anilor 1900, accentul era pus pe aspectele legale privind operaţiunile de fuziuni, formării de noi societăţi precum şi diferitelor tipuri de finanţări la care poate să recurgă o societate pentru a-şi spori capitalul. În perioade de criză în economie, accentul era pus pe rezolvarea problemelor de lichiditate ale firmei, reorganizări şi falimente. În continuare până prin anii `50, finanţele continuau să fie privite mai mult din punct de vedere al unui analist extern, decât din punct de vedere al managementului firmei.

O schimbare majoră a bazelor teoretice ale gestiunii financiare a avut loc la sfârşitul anilor `50 şi a determinat focalizarea acesteia către deciziile manageriale privind alegerea modalităţilor de finanţare sau de investiţii în strânsă corelaţie cu obiectivele firmei privind maximizarea valorii ei.

Concentrarea gestiunii financiare pe evaluări a continuat până prin anii `90, dar analiza a fost extinsă pentru a include şi:

- inflaţia şi efectele sale în luarea deciziilor financiare;

- diversificarea instituţiilor financiare şi a serviciilor pe care le oferă diferitelor întreprinderi;

- folosirea pe scară largă a tehnicilor computerizate în analiza şi transferul electronic al datelor şi informaţiilor;

- continua tendinţă de globalizare a pieţelor de afaceri.

Dintre aceste tendinţe cele mai importante sunt globalizarea şi computerizarea.

Globalizarea afacerilor

Patru factori au dus în principal la accelerarea globalizării afacerilor:

- îmbunătăţirea comunicaţiilor şi a transporturilor care au dus la uşurarea desfăşurării tranzacţiilor internaţionale;

- înclinaţia consumatorilor către produse ieftine şi de calitate, care au dus la ridicarea barierelor protecţioniste din calea tranzacţiilor, care protejau ineficienţa şi produsele autohtone realizate la preţuri mai ridicate;

- tehnologia a devenit tot mai avansată, costul dezvoltării unor produse noi a sporit astfel încât trebuie să sporească numărul de unităţi vândute, dacă firma vrea să reuşească să-şi acopere costurile fixe şi să realizeze profit. În consecinţă firmele trebuie să încerce să-şi vândă produsele şi pe pieţele externe.

- într-o lume unde există numeroase firme multinaţionale capabile să-şi mute unităţile de exploatare acolo unde realizează costurile cele mai scăzute, o firmă care operează restrictiv pe piaţa internă, s-ar putea să nu realizeze aceleaşi costuri scăzute şi să fie înlăturată de pe piaţă.

Ca rezultat al acestor patru factori, şansele de supravieţuire şi dezvoltare ale unei firme depind şi de posibilitatea ei de a produce sau vinde pe pieţele externe.

Companiile de servicii, incluzând băncile, agenţiile de publicitate, firmele de contabilitate, sunt adesea forţate să se adapteze globalizării deoarece astfel pot să servească mai bine clienţii lor multinaţionali (dacă şi ele au activitatea extinsă pe mai multe pieţe). Ele pot în acelaşi timp să fie companii naţionale, dar nu trebuie să uităm că cele mai dinamice creşteri, cele mai mari oportunităţi de afaceri sunt oferite de companiile multinaţionale.

Tehnologiile computerizate

Sfârşitul anilor `90 se caracterizează printr-o “explozie” a computerizării şi comunicaţiilor, şi aceste tehnologii vor revoluţiona modul în care sunt adoptate deciziile financiare. Companiile trebuie să-şi creeze reţele de computere, utilizatorii să fie conectaţi între ei atât în cadrul firmei precum şi în exterior cu clienţii sau furnizorii firmei, cu unităţile bancare, etc.

Managerii financiari pot să consulte datele de care au nevoie fără să se deplaseze la companiile respective, sau să realizeze teleconferinţe prin intermediul internetului.

Abilitatea de a accesa şi a analiza date în timp real înseamnă deasemenea că analizele cantitative vor fi folosite într-o modalitate de rutină pentru a testa diferitele cursuri alternative de acţiune.

Ca o rezultantă, generaţia viitoare de manageri financiari vor avea nevoie de computere performante şi calificare superioară în folosirea lor faţă de cea cerută în trecut.

1.3.Conţinutul gestiunii financiare a întreprinderii

Conţinutul problemelor financiare la care trebuie să facă faţă întreprinderea, precum şi soluţiile care pot fi găsite, sunt legate în mod evident de caracteristicile mediului său financiar, precum şi de propriile sale caracteristici. Gestiunea financiară va trebui să fie adaptată, sau cel puţin nuanţată, în funcţie de situaţiile în care se aplică.

Preview document

Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 1
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 2
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 3
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 4
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 5
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 6
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 7
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 8
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 9
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 10
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 11
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 12
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 13
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 14
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 15
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 16
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 17
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 18
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 19
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 20
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 21
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 22
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 23
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 24
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 25
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 26
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 27
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 28
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 29
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 30
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 31
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 32
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 33
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 34
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 35
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 36
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 37
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 38
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 39
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Financiara a Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele Contabilității

Contabilitatea, ca disciplina stiintifica independenta, are un obiect propriu si o metoda de cercetare specifica, prin care se deosebeste de...

Contabilitate Financiară II

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu...

Note de curs - bazele contabilității

INTRODUCERE În calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are un obiect propriu de cercetare prin care se deosebeşte de...

Principiile Contabile

I.1. Principiile contabile – element component al procesului de armonizare Principiile contabile reprezintă elemente conceptuale necesare...

Bazele contabilității

I.1. Evolutia contabilitatii partida dubla isi are originile spre sfarsitul Evului Mediu (395 1453) , iar in acest moment apar si primele...

Contabilitate Bancară

CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. EVOLUTIA SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA Pâna la sfârsitul anului 1989, în perioada...

Cursuri și operații contabile

Capitolul 2.Contabilitatea capitalurilor 2.1. Delimitari privind capitalurile 2.2. Contabilitatea capitalului social 2.3. Contabilitatea primelor...

Gestiunea fiscală a întreprinderii - convergențe și divergențe între contabilitate și fiscalitate

1. Obiectul si rolul gestiunii fiscale în conducerea societatilor comerciale Contabilitatea si fiscalitatea constituie doua discipline adesea...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea financiară a întreprinderii SC Cricova SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA ŞI ANALIZA DE ANSAMBLU LA S.C. „CRICOVA” S.A. 1.1 SCURT ISTORIC Combinatul de vinuri “CRICOVA” este intemeitorul...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Gestiune financiară a întreprinderii - SC Orizont SRL

PREZENTAREA SOCIETATII Societatea comerciala ORIZONT S.R.L. a luat fiinta in data de 3 Martie 1996, cu sediul in STRADA TRAIAN NR 470 telefon...

Gestiunea financiară a întreprinderii

I. Analiza pe baza bilantului financiar: Bilantul financiar: Denumire indicator: N-1 N ACTIV Nevoi permanente : 45460 48510 Imobilizari...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Analiza pe baza Bilantului Financiar (Analiza exigibilitate-lichiditate) 3 Analiza pe baza Bilantului Functional (operational) 8 Contul de Profit...

Gestiunea financiară a întreprinderii

INTRODUCERE In lucrarea noastra vom insita asupra evidentializarii aspectelor fundamentale necesare in managementul financiar al intreprinderii...

Gestiunea financiară a întreprinderii

Interactiunile unei intreprinderi cu mediul de afaceri concurential al unei economii globalizate produce schimbari permanente in comportamentul...

Gestiunea financiară a întreprinderii

In conditiile economiei de piata libera initiativa se manifesta in mod plenar. In mod concret, acest lucru inseamna: -toate activitatile economice...

Ai nevoie de altceva?