Modele și tehnici de evaluare a întreprinderilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 6 fișiere: ppt
Pagini : 500 în total
Mărime: 754.30KB (arhivat)
Publicat de: Tatiana Tudor
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: USV Suceava
Curs la disciplina Modele si tehnici de evaluare a intreprinderilor 6 cursuri in format ppt.

Extras din curs

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE EVALUARE 1.1. Cadrul de desfăşurare a activităţii de evaluare 1.2. Organisme naţionale şi internaţionale de evaluare a întreprinderii 1.3. Standardele de evaluare 1.4. Organizarea activităţii de evaluare 1.5. Etapele evaluării întreprinderii în România 1.6. Conduita profesiei de evaluator

Întreprinderea, ca entitate juridică şi economică, indiferent de statutul juridic de organizare, regie autonomă ori societate comercială, cunoaşte în decursul activităţii sale necesitatea de a-şi măsura posibilităţile, punctele forte şi/sau punctele slabe, din diferite motive cum ar fi:

îmbunătăţirea performanţelor sau strategiilor,

efectuarea unui transfer de proprietate sub forma unor tranzacţii parţiale sau totale pe calea unor participaţii,

fuziuni sau vânzări.

În general, evaluarea economică are ca ţel final stabilirea valorii de piaţă a unui bun, a unui activ, a unei societăţi.

O economie, bazată pe principii de cerere şi ofertă, este într-un permanent proces de reglare, autostabilizare, nemaiexistând pârghiile de natură administrativă prin care unităţile economice să fie conduse, dirijate.

Aceste entităţi economice se află într-o continuă mişcare iar pentru a-şi da seama unde se situează în evoluţia lor şi pentru a se asigura că navighează bine în spaţiul economic, intern şi extern, recurg la aşa-zise procedee de orientare prin care îşi asigură comparabilitatea proprie cu restul economiei, cu piaţa în general.

Există o serie de elemente a căror acţiune conduce la apariţia unor distorsiuni, ceea ce obligă întreprinderea, de fapt conducerea acesteia, să recurgă la instrumentul evaluării.

Includem aici următorii factori:

preţurile libere: o economie de piaţă presupune preţuri libere, situaţie în care orice manager este interesat ca informaţiile furnizate de evidenţa economică sau un alt suport de informaţii să fie actualizate la termene cât mai mici posibile;

raportul de schimb al monedei naţionale: care este determinat, în mod obiectiv, de factori economici externi întreprinderii. Evoluţia acestui raport nu este indiferentă conducerii societăţii, din considerentul că, direct sau indirect, orice agent economic este dependent de economia şi piaţa mondială. Drept urmare, conducerea societăţii trebuie să procedeze la actualizarea permanentă a informaţiilor şi în funcţie de raportul de schimb al monedei naţionale;

gestiunea internă a agenţilor economici: ce vizează în special modalităţile de ţinere şi organizare a contabilităţii, politicile de amortizare, modalităţile de evaluare a activelor circulate, etc;

Conținut arhivă zip

 • Modele si Tehnici de Evaluare a Intreprinderilor
  • C1.ppt
  • C2.ppt
  • C3.ppt
  • C4.ppt
  • C5.ppt
  • C6.ppt

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Standarde internaționale de audit

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit...

Metode de Evaluare a Întreprinderii

Cap. I. Cadrul general al activităţii de evaluare 1.1. Scurt istoric. Concepte de bază în evaluare Teoria evaluării a apărut la sfârşitul...

Fiscalitate - teste grilă

1. Cine sunt potrivit Legii nr.571/2003 privind codul fiscal ,persoanele obligate la plata impozitului pe profit: a) persoane juridice romane in...

IFRS - 2 plăți pe bază de acțiuni

Introducere O modalitate de plata din ce în ce mai folosita de societati ( nu neapărat din România) este plata pe baza de actiuni. Tranzactia...

IAS 12 - Impozitul pe Profit

Obiectivul standardului: de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit. Acest standard mai operează şi cu recunoaşterea creanţelor...

Contabilitate și gestiune fiscală

Politica de contabilitate și fiscalitatea întreprinderii; Politica contabilă-Principii, reguli de evaluare, baze de evaluare, convenții și...

Te-ar putea interesa și

Analiza diagnostic și evaluarea SC Cilindrul SA Călan

CAP. I. DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE SI POZITIA FATA DE PIATA 1.1 ÎNFIINTARE SI STATUT JURIDIC Societatea comerciala S.C CILINDRUL S.A....

Metode de Analiză a Costurilor de Producție

CAPITOLUL I RETROSPECTIVA PRIVIND DELIMITARILE CONCEPTUALE ASUPRA COSTURILOR DE PRODUCTIE 1.1. Teorii generale asupra notiunii de cost,...

Diagnostic Financiar

CAP.I CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND DISCIPLINA EVALUĂRII FIRMELOR I.1. DEFINIREA EVALUĂRII. TIPURI DE EVALUĂRI I. 1.1. Conceptul de evaluare În...

Cauze și situații ce impun evaluarea întreprinderii

1. Evaluarea în cazul fuziunii, absorbţiei şi divizării întreprinderilor Ca urmare a schimbărilor continue ce au loc în economia de piaţă, mai cu...

Caiet de lucrări aplicative - SC Transcom

S.C. TRANSCOM S.R.L. este una dintre firmele relativ tinere din domeniul transportului comercial din orasul Brăila. Ea fost înfiinţată în anul...

Planul de afaceri al întreprinderii Salon BeijingSpa S.R.L

Salonul ,,Beijing SPA S.R.L’’ a fost fondat in anul 2012. El este amplasat in centrul capitalei Chisinau, pe strada Bănulescu Bodoni 55/2. Acest...

Produse și servicii bancare - implicațiile Basel II asupra gestionării riscurilor bancare

Implicatiile Basel II asupra gestionarii riscurilor bancare In decursul istoriei, sistemele financiare nationale, expuse riscurilor, s-au dotat cu...

Analiza costurilor la întreprinderea SC Foraj Sonde SA

I.Introducere Intreprinderea se defineste ca o imbinare de resurse(idei,credibilitate,bani, management, energie, informatii, bunuri...

Ai nevoie de altceva?