Obiectul contabilității 3 - curs 4

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 24 în total
Mărime: 21.55KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adela Deaconu
Curs 4, UBB Cluj

Extras din curs

Pasivele patrimoniale: B. Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli

Definiţie provizioane în general: datorii incerte dpdv al exigibilităţii sau al valorii; sunt determinate pe baza unor estimări contabile

Criterii de recunoaştere:

E are o obligaţie actuală generată de evenimente anterioare

Există o probabilitate mare să aibă loc o ieşire de resurse pentru a stinge datoria respectivă

Obligaţia poate fi estimată suficient de credibil

Mecanism de constituire şi utilizare a provizioanelor:

se constituie pe seama cheltuielilor, iar atunci când riscul/pierderea se materializează sau nu mai are loc, sunt transferate la venituri în vederea anulării

Pasivele patrimoniale: B. Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli

Necesitatea constituirii: principiul prudenţei (capitol ulterior)

Definiţie provizioane pentru riscuri şi cheltuieli: rezerve constituite pe seama cheltuielilor, fiind destinate acoperirii unor pierderi sau cheltuieli viitoare, ca de exemplu : litigii, garanţii acordate clienţilor, pensii

Pasivele patrimoniale: C. Datoriile

Definiţie: obligaţie actuală a E ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice

Explicitarea termenilor definiţiei:

Obligaţie actuală – ia naştere în urma semnării unui contract sau recepţionării bunurilor/serviciilor primite de E

Ieşire de resurse care încorporează beneficii economice = resurse economice = active; decontarea obligaţiei actuale se va face de regulă prin intermediul unui activ:

Plata prin intermediul disponibilităţilor băneşti (în numerar sau prin conturi bancare)

Vânzarea unor active

Pasivele patrimoniale: C. Datoriile

dar şi prin:

Înlocuirea obligaţiei cu o alta

Renunţarea din partea creditorului la drepturile sale

Transformarea obligaţiei în capitaluri proprii

Criterii de recunoaştere a unei datorii în SF:

- este recunoscută în momentul în care este probabilă o ieşire de resurse purtătoare de beneficii economice

- datoria poate fi evaluată în mod credibil

Structură: datorii financiare, datorii comerciale, alte datorii

Pasivele patrimoniale: C. Datoriile

Datorii financiare

Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni (obligatare) = bazate pe titluri de valoare (obligaţiuni) emise de E care vrea să se împrumute şi cumpărate de persoane fizice sau juridice

Cumpărătorii obligaţiunilor primesc dobânzi sau alte avantaje (pentru aceştia, obligaţiunile reprezintă active financiare)

Credite bancare = sume primite de la instituţii financiare pe termen scurt sau lung

Sunt purtătoare de dobândă

Datorii privind imobilizările financiare = sume primite de la E cu care există relaţii de participaţii (E din cadrul grupului sau altele)

Nu sunt întotdeauna purtătoare de dobândă

Pasivele patrimoniale: C. Datoriile

Datorii comerciale – izvorâte din relaţiile comerciale ale entităţii

Furnizori = datoria unei E care s-a aprovizionat cu bunuri şi servicii, plata urmând să se facă ulterior

Avansuri primite de la clienţi = sume încasate anticipat de la clienţi, cărora urmează să li se livreze B/S cuvenite

Efecte de plată = datorii faţă de furnizori care se decontează prin intermediul efectelor de comerţ (cambii, bilete la ordin)

Conținut arhivă zip

  • Obiectul Contabilitatii 3 - Curs 4.ppt

Alții au mai descărcat și

Business Intelligence

Modulul 1. BUSINESS INTELLIGENCE Introducere în Business Intelligence Introducere în Business Intelligence. Definiţii şi concepte: definirea BI,...

Tipuri de monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Auditul Sistemelor Informatice

CADRUL I NSTI TUTI ONAL AL AUDI TULUI I . AUDIT FINANCIAR – IFAC (International Federation of Accountants) - Federatia Internationala a...

Contabilitate financiară

NORMALIZAREA SI OBIECTIVELE CONTABILITATII FINANCIARE DEFINITIE SI CARACTERIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE Legea nr 82 a rentabilitatii/1991,...

Procedurile auditorului ca raspuns la riscurile evaluate - ISA 330

Evaluarea riscurilor de către auditor este caracterizată de subiectivism ceea ce ar putea face să nu fie suficient de exactă pentru a identifica...

Teoria Generală a Aditului

CAP. I CONCEPTUL DE AUDIT 1.1. Evoluţia istorică a auditului Cuvântul „audit” provine din limba latină, AUDIRE (lat.) = a asculta. Auditul are o...

Cercetare Științifică

INTRODUCERE Ştiinţa s-a constituit dintotdeauna un factor principal al progresului material şi spiritual. Definită ca sistem de cunoştinţe,...

Documentarea în Cercetarea Științifică

Pentru a utiliza cu randament ridicat serviciile documentare, orice beneficiar trebuie să dispună de anumite cunoştinţe specifice. După opinia...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL

1. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L....

Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă se înscrie noii comenzi sociale pentru contabilitate. Subordonată acestui deziderent la 1 ianuarie 1994...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Studiu privind organizarea contabilității imobilizărilor corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Raportul Privind Practica de Producție

Pe parcursul unei perioade de patru saptamîni (20 zile lucratoare) am efectuat practica de productie la societatea pe actiuni „Citro-Impex”.În baza...

Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale

Cap.1 Studiu de oportunitate a fluxului proiectat 1.1 Rolul imobilizărilor corporale în realizarea obiectului de activitate al unităţii Baza...

Organizarea informatizată a contabilității privind evidența analitică a stocurilor

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC PROFILMET SA 1.1. PREZENTARE GENERALĂ SC Profilmet SA a fost înfiinţată în anul 1990, fiind o societate...

Ai nevoie de altceva?