Probleme IP

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 2357
Mărime: 28.10KB (arhivat)
Publicat de: Daniela Mihaela D.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Aplicatia 1.

Beta SA este o companie înființată în anul 2016. În acest an Beta a înregistrat o pierdere contabilă de 20.000 lei și o pierdere fiscală de 5.000 lei. În 2017, Beta SA a înregistrat următoarele venituri și cheltuieli

Venituri, din care 2.624.980

- Venituri din dividende de la o companie română (1) 68.000

- Venituri din vânzări (2) 2.556.980

Cheltuieli 2,584,124

- Ch. cu materiile prime 2.300.000

- Cheltuieli salariale 120.000

- Cheltuieli cu contributii salariale 33.600

- Cadouri oferite angajatilor de Pasti (3) 10,000

- Tichete de cresa oferite angajaților (4) 11,000

- tichete cadouoferite clienților (5) 30,000

- cheltuieli cu dobânzile (6) 20,000

- cheltuieli cu colaboratorii (onorarii reprezentând drepturi de autori datorate unor nerezidenti) (7) 50.000

- impozit retinut nerezidentilor (7) 9.524

(1). Dividendele sunt primite de la o companie românească în care Beta a achizitionat o participatie de 5% în aprilie 2016.

(2). Clienții societății Beta sunt atât companii afiliate, cât și companii neafiliate.

- Pentru afiliați Beta aplică o marjă de 10% la cheltuielile de exploatare

- Pentru neafiliați Beta aplică o marjă de 30% la cheltuielile de exploatare

Cheltuielile de exploatare alocate vânzărilor către societățile afiliate au fost de 918.164 lei, iar cele alocate companiilor neafiliate au fost 1.190.000 lei.

La determinarea impozitului pe profit Beta a făcut toate ajustările necesare privind prețurile de transfer.

(3). Cu ocazia Paștelui Beta a oferit fiecăruia din cei 10 angajați cadouri de 1000 lei și a decis să nu impoziteze aceste cadouri la nivel de angajat.

(4). Beta SA a oferit tichete de creșă angajaților cu copii mici în valoare totală de 11.000 lei. aceste tichete nu au fost taxate la nivel de angajat.

(5). Cu ocazia Craciunului, Beta a oferit clienților săi tichete cadou cu o valoare totală de 30.000 lei.

(6). Cheltuielile cu dobânzile de 20.000 lei sunt aferente unui împrumut primit de la o societate afiliată, care nu este o instituție de credit autorizată, pe 1 Octombrie 2016.

Împrumutul a fost contractat inițial pentru o perioadă de 12 luni, dar în octombrie 2017 a fost prelungit termenul pentru încă 12 luni, după care va fi rambursat integral. Valoarea împrumutului este de 500.000 lei, rata anuală a dobânzii 4%. Capitalul propriu al societății Beta în anii 2016-2017 a fost de 300.000 lei. Nu au fost efectuate majorări de capitaluri proprii, cu excepția profitului/pierderii contabile. Acesta este singurul împrumut al societății Beta.

(7). Onorariu plătit unei companii neafiliate din Olanda pentru dreptul de a folosi logo-ul acesteia pe propriile produse. Conform contractului valoarea brută a onorariului este de 50.000 lei/an. Beta SA nu a primit încă certificatul de rezidență de la compania Olandeză. Compania Olandeză nu este de acord cu impozitarea veniturilor sale. Astfel Beta calculează impozitul pentru veniturile nerezidenților și îl înregistrează pe cheltuielile proprii.

Cerințe:

- Calculați impozitul pe profit datorate de Beta pentru anul 2017, ignorând cerințele privind rezerva legală

Aplicatia 2

Bety SRL este o societate comercială care de la înființare, în 2001 și până la sfârșitul anului 2015 a fost plătitoare de impozit pe profit. Ca urmare a indicatorilor financiari de la sfârșitul anului 2015, Bety SRL a început să aplice de la 1 ianuarie 2017 regimul de impozitare specifica întreprinderilor mici și mijlocii. În anul 2016 Bety SRL a înregistrat următorii indicatori trimestriali:

Indicatori TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

Venituri totale d.c. lei/trim 500.000 1.500.000 1.250.000 2.000.000

Venituri din vânzări lei/trim 500.000 1.300.000 1.250.000 1.850.000

Venituri din anularea ajustărilor pt. deprecierea creanțelor lei/trim 200.000 150.000

Cheltuieli totale, d.c. lei/trim 400.000 1.300.000 600.000 1.000.000

Cheltuieli materiale și salariale lei/trim 400.000 1.250.000 600.000 900.000

Ajustări pentru deprecieri lei/trim 50.000 100.000

Număr mediu de angajați lei/trim 0 3 4 4

Se cunosc următoarele informații:

1. Ajustările pentru deprecierea creanțelor înregistrate în anul 2015 au fost anulate ca urmare a încasării creanțelor restante

2. Conform politicilor companiei, toate cheltuielile pentru constituirea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor sunt nedeductibile fiscal, din punct de vedere al impozitului pe profit.

Se cere:

a. Precizați și argumentați dacă Bety SRL poate sau nu poate aplica impozitul pe venitul microîntreprinderilor pentru anul 2016.

b. Calculați impozitul pe profit aferent fiecărui trimestru și impozitul pe profit anual aferent anului 2016.

Preview document

Probleme IP - Pagina 1
Probleme IP - Pagina 2
Probleme IP - Pagina 3
Probleme IP - Pagina 4
Probleme IP - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Probleme IP.docx

Alții au mai descărcat și

Documentele de evidență

FISA DE DOCUMENTARE Documentele de evidenta – Definitie, importanta, structura Documentele sunt acte scrise in care sunt consemnate operatiuni...

Modele și structuri privind situațiile financiare anuale, conform IAS 1 - Situații financiare anuale și Directiva 34-2013

Cap 1. Noțiunea de Situații Financiare Anuale și locul lor în raportarea financiară a companiilor 1.1 Cadrul general conceptual privind IAS...

Politici și opțiuni contabile privind imobilizările corporale

Imobilizările corporale sunt acele active care îndeplinesc cumulativ două condiții: - sunt deținute de o întreprindere pentru a fi utilizate în...

Contabilitatea de gestiune - 2020

1) CAPITOLUL I OBIECTUL ȘI OBIECTIVELE CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE 1.1. Conceptul contabilității de gestiune Un management eficient al oricărei...

Contabilitate imobilizări necorporale

Problema 1 Se cere de: calculat costul de intrare a imobilizării necorporale procurate. Entitatea X procură o programă informatică la pre.ul de...

Normalizarea contabilității întreprinderii

INTRODUCERE Disciplina „Normalizarea contabilității întreprinderii” se studiază în cadrul programului de studii de licență, specializarea...

Contabilitate financiară I

Unități de învățare : - Definiția contabilității financiare și concepte specifice - Normalizarea, armonizarea, convergența și conformitatea, în...

Contabilitate primară

Contabilitatea a apărut şi a evoluat pe măsura dezvoltării activităţii de producţie şi de comercializare a bunurilor. Produs al unei activităţi...

Te-ar putea interesa și

Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova

ADNOTARE Tema tezei de licență: Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale: interdependențe și...

Probleme Teoretico-Metodologice privind Managementul Resurselor Umane

CAPITOLUL l PROBLEME TEORETICO - METODOLOGICE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1 Rolul şi importanţa managementul resurselor umane în...

Implicarea ONG-ului ECO-CIVICA în problema distrugerii spațiilor verzi din București

PARTEA TEORETICA 1.1. Scurt istoric Ec--Civica este singurul ONG reprezentat in Comisia de Avizare Tehnica a proiectelor ce pot avea impact...

Proiect modelare economică în QM - probleme rezolvate

PROBLEMA 1 – PROGRAMARE LINIARA O firmă are 4 tipuri de produse (P1, P2, P3, P4) care sunt fabricate din 4 materii prime ( ). Beneficiile unitare,...

Implicarea Greenpeace România în Problema Organismelor Modificate Genetic

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ GREENPEACE 1.1 SCURT ISTORIC Greenpeace este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, prezentă în 41 de...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Instituțiile Uniunii Europene și ale României ce se ocupă de problema protecției mediului

INSTITUTIILE UNIUNII EUROPENE Cadrul institutional al Uniunii Europene, stabilit de catre Tratate, are la baza "triunghiul institutional"...

Problema angajării în câmpul muncii a tinerilor din Republica Moldova

Introducere Șomajul tinerilor devine o temă tot mai des invocată în discuție din mai multe considerente: paralel cu înrăutățirea gravă a...

Ai nevoie de altceva?