Situații statistice financiar-contabile

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 11 fișiere: ppt
Pagini : 700 în total
Mărime: 20.33MB (arhivat)
Publicat de: Zaharia Iacob
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Gheorghe Săvoiu
Universitatea din Piteşti Sem. II 2009-2010

Extras din curs

Curs I

Informaţia,

situaţiile statistice şi comunicarea,

sistemele de indicatori şi nomenclatoarele în cadrul economiilor europene

ASPECTE GENERALE

DATA STATISTCĂ şi cele trei componente ale acesteia

Componenta noţională

(conţinutul calitativ: ex PIB, cifra de afaceri, profit etc.)

Componenta cantitattivă

(data propriu-zisă)

Componenta de delimitare spaţială, temporală şi structural organizatorică (inclusiv metodologică ex U.M.)

Data – Informaţia - indicatorul

Informaţia statistică este semnificaţia inedită a unei date statistice. Ea este interpretarea, tâlcul, decriptarea mesajului original conţinut de date.

Datele trebuie să fie însă cât mai corecte, reale, complete, exacte1 recente, autentice, să fie obţinute din surse sigure sau veridice, culese după reguli şi metodologii precise, agregate fără omisiuni, prezentate şi reprezentate în spirit cartezian şi prin intermediul unui suport vizual al gândirii (un grafic).

Informaţiile sunt date cu o predeterminare pentru o anumită utilitate (necesare în a rezolva probleme, precizate în cazuri specifice).

Indicatorul statistic este expresia cantitativă a unei stări calitative constatate pe elementele unei colectivităţi bine delimitate în timp, în spaţiu şi structural sau organizatoric.

1 Nu există informaţii care să nu fie afectate, în mod inevitabil, de erori. Dar aceste erori nu trebuie să fie frecvente şi nici să depăşească limitele admisibile”. Eroarea statistică trebuie estimată înainte de a fi acceptată.

Informaţia devine un instrument matematic de măsurare a identităţii de semnificaţie a comunicării.

Ca urmare a interpretării matematice a informaţiei apar corelaţia informaţională, energia informaţională şi chiar statistica informaţională (“statistica drept concept reprezentativ al informaţiei” – Octav Onicescu).

În anexa B la “Legea entropiei şi procesul economic”, cu titlul “Ignoranţă, informaţiei şi entropie”, N.Georgescu - Roegen constata echivalenţa entităţilor entropie şi informaţie.

Termenului de origine greacă “entropis” posedând o semnificaţie iniţială de reîntoarcere sau involuţie i-a fost ataşată accepţiunea de mărime ce caracterizează starea unui sistem izolat sub aspectul posibilităţilor acestuia de a evolua. Clausius considerase, încă din secolul XIX, creşterea entropiei ca echivalând cu principiul degradării energiei. Astfel spus un sistem devine cu atât mai capabil de evoluţie cu cât entropia sa este mai mică. Entropia este considerată ireversibilitate, definind chiar indicele gradului nostru de ignoranţă cu privire la sistem. Creşterea entropiei are loc simultan cu o creştere a ignoranţei, a incertitudinii generând o diminuare echivalentă a informaţiei.

Cele mai întâlnite tipologii sunt cele referitoare la frecvenţă şi limita

de validare a timpului de referinţă, respectiv informaţii pe termen scurt

(sub 1 an), mediu (1-3 ani) sau lung (peste 3-5 ani) şi cele corelate cu

spaţiul de referinţă, respectiv informaţii globale (naţionale, internaţionale),

regionale (teritoriale) şi locale.

Tipologia informaţiei

Informaţia statistică economică şi impactul ei contemporan major

Criteriile de apreciere ale unei informaţii :

raportul optimizat între originalitatea şi decriptarea, înţelegerea mesajului,

echilibrul prin detaliere şi sintetizare în conţinutul comunicării,

asigurarea frecvenţei şi preciziei în legătură cu durata de utilizare a informaţiei,

corelarea şi orientarea informaţiei în funcţie de tipul de management, de decizie, de structură şi de fenomen descris etc.

Informaţia statistică economică

Informaţia ca “resursă” activă economică reuneşte date specifice pe diverse stadii de culegere, selecţie, agregare şi prelucrare (micro, mezo şi macro). Din unghiul de vedere al nivelului economic, informaţia apare ca resursă potenţială sau activ intangibil al firmei (microeconomic), bun economic sau bun informaţional (mezoeconomic) şi factor de producţie, de sine stătător (macroeconomic).

Apariţia teoriei neofactorilor de producţie respectiv a tehnologiilor, a informaţiei şi abilitǎţii întreprinzătorului, legitimează recunoaşterea primatului efortului de concepţie, de creativitate ca suport al activităţilor umane, recunoscând şi costurile de producere foarte “înalte”. Informaţia ca neofactor presupune costuri de producere, reproducere, vehiculare, acces, gestionare şi, nu în ultimul rând, protecţie.

Conținut arhivă zip

 • Situatii Statistice Financiar-Contabile
  • curs 1SSFC sit stat fin cont.ppt
  • curs 2 SSFC sit stat fin cont.ppt.ppt
  • curs 3 SCN si SEC.ppt
  • curs 4 SCN si SEC.ppt
  • Curs 5 Sistemul ISRS.ppt
  • Curs 6 SSFC BPE.ppt
  • curs 7 SI Conj .ppt
  • curs 8 SITS in UE.ppt
  • curs 9 SITS in UE.ppt
  • curs X SSFC .ppt
  • EXEMPLU DE Sist de indic. ai crizei febr.09 savoiu .ppt

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Descrierea programului de contabilitate - Visual Class Cont

VISUAL CLASS CONT 1.Generalitati Modulul VisualClassCont, face parte din sistemul informatic integrat Class Business Solution, functioneaza ca un...

Contabilitate de Gestiune

Notiunea, continutul si clasificarea costurilor Delimitare intre cheltuieli si costuri O activitate economica se realizeaza prin utilizarea ,...

Elemente Introductive privind Controlul de Gestiune

Capitolul 1 Elemente introductive privind controlul de gestiune Altfel spus, sub aspect practic, controlul de gestiune oferă un instrumentar...

Piețe de capital

. Actiuni la purtator sunt actiunile a caror circulatie este absolut libera, posesorul lor beneficiind de toate drept. si obligat care decurg din...

Contabilitate managerială

l.l. Obiectul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor Costul este expresia unui raport între forma bănească a cheltuielilor pe care...

Investiții incerte

Decizia de investiţii în mediu aleator se fundamentează, de asemenea, pe criteriul VAN, dar care ia în calcul variabilitatea (riscul)...

Contabilitatea Imobilizărilor

Valoarea de intrare sau contabilă poate fi: - costul de achiziţie, pentru imobilizările procurate cu titlu oneros - costul de producţie, pentru...

Te-ar putea interesa și

Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași

Capitolul 1. Organizarea şi conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi “Resursele financiare ale statului împreună cu...

Gestiunea financiară Spitalului Clinic Dr. C.I. Parhon, Iași

Capitolul 1. Organizarea şi conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” “Resursele financiare ale statului împreună cu...

Contabilitatea decontărilor fără numerar

Argument Lucrarea cu titlul "Contabilitatea decontarilor fara numerar" a fost sugerata de problemele complexe teoretice si practice din cadrul...

Monografie spital - institutul de boli cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iași

Cap 1. Organizare si functionalitate la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.George I.M. Georgescu" Iasi 1.1.Scurt istoric In anii...

Organizare și conducerea gestiunii finaciare la o instituție din domeniul învățământului - Scoala nr.6 Mihai Eminescu Vaslui

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Şcoala generala nr. 6 „Mihai Eminescu” Vaslui 1.1. Scurt istoric Dezvoltare exploziva a economiei...

Gestiunea financiară la Spitalul Bârlad

CAPITOLUL I -ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD 1.1. DESCRIEREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD Spitalul de Adulti Bârlad este o...

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iași

1.1 Scurt istoric si obiect de activitate al Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi Spitalul Clinic de Obstetrica si...

Ai nevoie de altceva?