Subiecte Posibile Audit

Curs
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 12700
Mărime: 55.56KB (arhivat)
Publicat de: Leana Muntean
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Cum explicaţi necesitatea unui Cod etic în audit?

Necesitatea Codului constă în :

1. necesitatea garantării unei calităţi optime a serviciilor;

2. conservarea încrederii publicului în profesie;

3. asigurarea protecţiei, atăt a profesionistului contabil căt şi a terţilor beneficiari sau utilizatori ai serviciilor acestuia;

4. confirmarea de autoritate a lucrărilor effectuate de profesioniştii contabili;

5. necesitatea asigurării apărării onoarei şi independenţei profesionistului contabil şi a organismului din care face parte.

2. Care sunt principiile fundamentale ale eticii în audit înscrise în Codul etic?

1. Integritatea şi obiectivitatea;

2. Competenţa profesională, grijă şi sărguinţă;

3. Confidenţialitate;

4. Profesionalism;

5. Respectul faţă de normele tehnice şi profesionale.

3. Explicaţi principiul integrităţii şi obiectivităţii în audit.

Integritatea – presupune că profesionistul contabil trebuie să fie drept şi cinstit atunci efectuează servicii profesionale.

Obiectivitatea – presupune că profesionistul contabil trebuie să fie imparţial, fără prejudicii, să nu se afle în situaţii de incompatibilitate, de conflict de interese, care să pună la îndoială obiectivitatea acestuia.

4. Explicaţi principiul competenţei în audit.

Competenţa profesională presupune că profesionistul contabil trebuie să furnizeze servicii profesionale cu competenţă, grijă şi sărguinţă şi să fie la curent cu ultimele evoluţii şi noutăţi din practica profesională, din legislaţie şi tehnici de lucru.

Competenţa profesională se divide în două componente: achiziţionarea competenţei profesionale şi menţinerea competenţei.

5. Explicaţi principiul confidenţialităţii în audit.

Confidenţialitatea presupune că profesionistul contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor obţinute în timpul misiunilor sale şi nu trebuie să le utilizeze sau să le divulge fără autorizare scrisa, în afară de cazurile cănd obligaţia divulgării e prevăzută prin lege sau norme regulamentare.

Această obligaţie se aplică şi după terminarea relaţiilor între profesionist şi clientul sau angajatorul său.

6. Conceptul de independenţă în audit.

Principiul independenţei se aplică tuturor profesioniştilor contabili în practica liberă, indiferent de natura serviciului prestat. In cazul executării unei misiuni de audit independenţa devine cea mai sigură garanţie că profesionistul contabil şi-a îndeplinit misiunea în condiţii de integritate şi cu obiectivitate.

Componentele fundamentale ale independenţei sunt: independenţa de spirit(raţionamentul profesional) şi independenţa în aparenţă (comportamentală).

7. Investigaţii şi sancţiuni pentru nerespectarea normelor de comportament.

Sanctiunile pot fi :

- avertisment

- suspendarea practicarii profesiei liberare pe o perioada de la 3 luni la un an sau mai mult in cadrul unei abateri majore

- neacordarea vizei de practica

- retragerea calitatii de auditor.

8.Care este structura Codului etic naţional al profesioniştilor contabili din România?

Cele 3 părţi care compun Codul se aplică după cum urmează:

- partea A – tuturor profesioniştilor contabili;

- partea B – numai profesioniştilor contabili liber- profesionişti;

- partea C – numai profesioniştilor contabili angajaţi.

9. Obligaţiile etice ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, salariaţi.

Obligatiile etice ale EC si CA salariati, sunt :

- sa aiba o conduita morala si profesionala corespunzatoare functiei si postului care il detine.

- sa respecte sistemul relational de subordonare impus prin ROI ( regulament de organizare interioara ) si ROF ( regulament de organizare si functionare )

- sa respecte programul de lucru

- sa-si indeplineasca sarcinile ce ii revin prin fisa postului

Obligatii etice ale profesionistilor contabili angajati:

- sa vegheze asupra colegilor, ajutandu-i sa isi dezvolte si pastreze rationamentul profesional referitor la probleme contabile si de etica

- datoreaza loialitate atat angajatorului cat si profesiei lor

- profesionistul contabil nu trebuie sa induca in eroare angajatorul sau despre gradul de pregatire sau experineta pe care le detine

- sa prezinte informatia financiar in intregime, cu onestitate, in mod profesionist astfel inacat sa fie inteleasa in contextul ei

Conflictul de loialitate

15.1. Profesionistii contabili angajati datoreaza loialitatea, atat angajatorului lor, cat si profesiei lor, si uneori pot aparea situatii conflictuale intre cei doi. Prioritatea fireasca a unui angajat trebuie sa fie aceea de a respecta atat obiectivele legitime si etice ale entitatii in care lucreaza, cat si regulile si procedurile redactate pentru sustinerea lor. In orice caz, unui angajat, in mod legitim nu i se poate cere:

a. sa incalce legea;

b. sa incalce regulile si standardele profesiei;

c. sa minta sau sa induca in eroare (inclusiv prin tacere) pe cei care actioneaza ca auditori in numele angajatorului;

d. sa isi puna numele sau sa fie asociat la o raportare care practic denatureaza faptele.

15.2 Diferentele de opinie despre rationamentul profesional al profesionistului contabil privind contabilitatea sau de respectare a eticii, trebuie prezentate si rezolvate in cadrul entitatii angajatului, initial cu persoana ierarhic imediat superioara si posibil cu urmatoarea. In cazul unor probleme semnificative de etica nerezolvate, acestea se analizeaza cu persoanele din conducerea superioara sau cu consiliul de administratie.

15.3. Daca profesionistii contabili angajati nu pot rezolva vreo problema implicand un conflict intre angajatorii lor si cerintele profesionale, dupa eliminarea celorlalte posibilitati, nu pot avea alta solutie decat sa recurga la demisie. Angajatii trebuie sa expuna angajatorului motivele acestei actiuni, dar datoria lor de confidentialitate exclude in mod normal sa comunice problema respectiva si altora (fara o aprobare legala sau profesionala pentru a actiona in acest fel).

15.4. Pentru alte instructiuni si consideratii, vezi Sectiunea 2, Solutionarea conflictelor de etica.

Sprijinirea colegilor angajati

Un profesionist contabil angajat, indeosebi unul care exercita o autoritate asupra celorlalti, trebuie sa vegheze asupra colegilor ajutandu-i sa isi dezvolte si pastreze rationamentul profesional referitor la problemele contabile si de etica si trebuie sa analizeze in mod profesional diferentele de opinie cu acestia.

Competenta profesionala

Unui profesionist contabil angajat in industrie, comert, sectorul public sau invatamant i se poate cere sa execute servicii semnificative pentru care insa nu are suficienta pregatire sau experienta. Cand executa asemenea lucrari, profesionistul contabil nu trebuie sa induca in eroare angajatorul sau despre gradul de pregatire sau experienta pe care le detine; daca este cazul, se va cere asistenta adecvata si parerea unui expert.

Prezentarea informatiilor

18.1. Se asteapta ca profesionistul contabil angajat sa prezinte informatia financiara in intregime, cu onestitate, in mod profesionist si astfel incat sa fie inteleasa in contextul ei.

18.2. Informatia financiara si ne-financiara trebuie pastrate intr-o maniera care sa descrie clar natura adevarata a tranzactiilor comerciale, activelor si pasivelor, sa clasifice si sa inregistreze intrarile cronologic si de o maniera adecvata, iar profesionistii contabili trebuie sa faca tot ce le sta in putinta pentru respectarea acestei cerinte.

Preview document

Subiecte Posibile Audit - Pagina 1
Subiecte Posibile Audit - Pagina 2
Subiecte Posibile Audit - Pagina 3
Subiecte Posibile Audit - Pagina 4
Subiecte Posibile Audit - Pagina 5
Subiecte Posibile Audit - Pagina 6
Subiecte Posibile Audit - Pagina 7
Subiecte Posibile Audit - Pagina 8
Subiecte Posibile Audit - Pagina 9
Subiecte Posibile Audit - Pagina 10
Subiecte Posibile Audit - Pagina 11
Subiecte Posibile Audit - Pagina 12
Subiecte Posibile Audit - Pagina 13
Subiecte Posibile Audit - Pagina 14
Subiecte Posibile Audit - Pagina 15
Subiecte Posibile Audit - Pagina 16
Subiecte Posibile Audit - Pagina 17
Subiecte Posibile Audit - Pagina 18
Subiecte Posibile Audit - Pagina 19
Subiecte Posibile Audit - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Subiecte Posibile Audit.doc

Alții au mai descărcat și

Audit Financiar Contabil privind Stocurile

1. Prezentarea Cadrului legislativ privind stocurile - OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene...

Analiza Riscurilor pentru Întocmirea Programului de Audit

Un bun control asupra activităţilor, atingerea obiectivelor, înseamnă înainte de toate administrarea riscurilor. Într-adevăr orice entitate este...

Proiect practică - SC Prescom Iernut SA

1. Aspecte cu privire la modul de constituire şi funcţionare a S.C. Prescom Iernut S.A. S.C. Prescom Iernut S.A. este o societate pe acţiuni...

Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență

Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la...

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern 2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor Locale

În categoria impozitelor si taxelor locale sunt incluse: - impozitul pe clădiri; - impozitul pe teren; - taxa asupra mijloacelor de transport;...

Contabilitate

PATRIMONIUL AGENTILOR ECONOMICI Obiectul de studiu al METODEI CONTABILITATII il constituie patrimoniul agentilor economici. Prin PATRIMONIU se...

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Contabilitatea decontărilor cu terţii 1. Definirea,conţinutul şi structura decontărilor cu terţii 2. Obiectivele şi factorii organizatorii...

Te-ar putea interesa și

Aplicarea Procesului de Audit în Ciclul vânzări-încasări

Introducere În cadrul lucrării de licenţă se abordează tema „Aplicarea procesului de audit în ciclul vânzări-încasări”. Ciclul vânzări-încasări...

Reconstituirea

Capitolul l NOŢIUNEA, SCOPUL Şl IMPORTANŢA RECONSTITUIRII 1. Noţiunea reconstituirii 1.1. Precizări şi definiţie Reconstituirea a fost...

Instituții ale Uniunii Europene - atribuțiuni financiare și modul de înfăptuire a acestora

Parlamentul European 1. Scurt istoric Fondată în 1952 sub denumirea de Adunare Comună a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și...

Societatea LivAgricola SRL

Tema 1. Acceptarea misiunii. 1.1. INTRODUCERE DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE Denumire societate: S.C. LIV AGRICOLA SRL Domiciliul fiscal:...

Implicațiile crizei economico-financiare asupra contabilității și profesiei contabile în SUA

I.Consideratii generale privind contabilitatea in SUA 1.1.Factorii de mediu si influenta lor asupra contabilitatii americane Daca procedam la o...

Studiu de Caz Privind Creativitatea la Surdo-muti

Rezumat Cercetarea experimentala “Creativitatea la surdo-muti” a urmarit descoperirea unor diferente in creativitate la persoanele cu deficienta...

Calitatea Capitalului Social Uman

Auditarea calităţii capitalului social uman face posibilă identificarea calităţii capitalului uman în comparaţie cu standardele internaţionale de...

Sinteze licență drept administrativ

Prin administratie se poate întelege: - continutul principal al activit put executive a statului; - sist de aut pub care înfâptuiesc put...

Ai nevoie de altceva?