Suport curs bazele contabilității

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 138 în total
Cuvinte : 41184
Mărime: 314.07KB (arhivat)
Publicat de: Alexia Stanciu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigorescu Iuliu Stefan

Extras din curs

CONCEPTE DE BAZĂ REGĂSITE PE PARCURSUL

PREZENTULUI MODUL

A) contabilitatea – ca ştiinţă, artă, tehnică de gestiune, limbaj de comunicare, sistem de informare, joc social;

B) patrimoniu – ca ansamblu al drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică care aparţin unui subiect de drepturi şi obligaţii şi a bunurilor în care acestea se reflectă;

C) bilanţul – ca mijloc de reprezentare a patrimoniului;

D) activele – ca drepturi de proprietate şi drepturi de creanţă;

E) pasivele – ca datorii faţă de proprietari şi datorii faţă de terţi;

F) situaţie netă – ca interes rezidual al acţionarilor/asociaţilor rezultând din diferenţa dintre active şi datoriile faţă de terţi. Conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate se identifică cu capitalurile proprii;

G) lichiditate – ca interval de timp necesar transformării unui activ în disponibilităţi băneşti;

H) solvabilitate – ca posibilitate a onorării obligaţiilor scadente într-o perioadă mai mare de timp;

I) exigibilitatea – ca perioadă de timp după care o datorie devine scadentă şi prin urmare trebuie achitată,

J) cheltuielile – ca diminuări ale avantajelor economice viitoare într-o perioadă;

K) venituri – ca majorări ale avantajelor economice viitoare.

SCOPUL CURSULUI

- familiarizarea studenţilor cu terminologia contabilă elementară;

- deprinderea de către studenţi a logicii contabile de bază;

- înţelegerea de către studenţi a unor noţiuni precum:

– active

– datorii

– situaţie netă

– cheltuieli

– venituri

OBIECTIVELE CURSULUI

- prezentarea de la simplu la complex a noţiunilor contabile;

- fixarea noţiunilor de bază prin exerciţii şi exemple concrete;

- prezentarea elementelor care definesc poziţia financiară şi performanţele

intreprinderii prin anticiparea noţiunii de bilanţ şi cont de profit şi pierdere;

- încadrarea fiecărui element de activ, datorie şi situaţie netă, cheltuială sau venit, fie în bilanţ fie în contul de profit şi pierdere pornind de la interacţionarea dintre acestea din urmă.

Evoluţia contabilităţii şi definirea sa

Evoluţia contabilităţii

Cu mii de ani în urmă oamenii au simţit nevoia să consemneze fapte şi întâmplări din viaţa lor. Forme rudimentare ale evidenţei se pierd în negura timpului. Cercetătorii au descoperit veritabile registre ale evidenţei numerice conduse sub forma crestăturilor pe oase de animale sau pe pereţii grotelor, a sforilor de diferite culori înnodate, a gravurilor pe tăbliţe de argilă, a consemnărilor pe frunze de papirus, pe pergament şi mai târziu pe hârtie.

În Evul Mediu, marile seniorii şi ordine religioase posedau sau gestionau bogăţii imense care trebuiau controlate cu ajutorul unei evidenţe economice. Aces¬te registre ale evidenţei economice evoluează treptat spre registrele contabilităţii.

Registrele contabile consemnau creanţele, obligaţiile în ordine cronologică, fără nici o clasificare sau grupare a acestora. Aceste registre formau „contabilitatea memorială” care a evoluat treptat spre „contabilitatea în partidă simplă” şi, mai târziu, spre „contabilitatea în partidă dublă”, aşa cum vom arăta în paragraful de mai jos.

În anul 1494 călugărul şi matematicianul Luca Paciolo publică la Veneţia enciclopedia matematică intitulată Summa de arithmetica, geometria, proporţiuni et proporţionalita. În capitolul IX al acestei lucrări intitulat Tractatus de computis et scripturis sunt prezentate principiile fundamentale ale contabilităţii în partidă dublă.

Luca Paciolo nu este inventatorul contabilităţii în partidă dublă, el este un talentat popularizator al practicilor contabile ale negustorilor din Veneţia. Scrierile lui Paciolo au influenţat literatura contabilă din ţările Europei, timp de trei secole, contribuind la generalizarea contabilităţii în partidă dublă.

Dezvoltarea creditului şi a societăţilor comerciale pe acţiuni de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea a pus în faţa contabilităţii sarcina de a deveni un mediator între administratorii întreprinderilor şi ceilalţi participanţi la circuitul de valori (acţionarii, creditorii, furnizorii, organele sta¬tului, clienţi, salariaţi şi publicul larg). Pe lângă acest rol de mediator, al raporturilor economico-sociale de favorizare a dialogului (negocierilor) dintre protagonişti, contabilitatea are şi menirea de a fi un ajutor al gestiunii între¬prinderilor şi un auxiliar al puterii.

În ultimele decenii ale secolului al XX-lea s-au obţinut rezultate notabile pe linia armonizării contabilităţii la nivelul grupurilor de state (contabilitatea anglo-saxonă, contabilitatea ţărilor din Europa continentală etc.). Procesul de internaţionalizare a principiilor şi normelor contabile, de armonizare în special a concepţiilor contabile americane cu cultura contabilă europeană se derulează pe baza Cadrului general elaborat în 1989.

În vederea armonizării contabilităţii din România cu Directiva a IV a Uniunii Europene (78/660/EEC) şi cu Standardele Internaţionale de Conta¬bi¬li¬tate, în ultimii ani au fost adoptate următoarele norme legale:

- Legea contabilităţii nr. 82/1991 a fost modificată prin Ordonanţele Gu¬vernului nr. 22/1996 şi nr. 61/2001;

- Prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 94/2001 au fost aprobate Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. Aceste reglementări sunt obligatorii pentru întreprinderile care au o cifră de afaceri de peste 5 milioane EUR; totalul activului este de peste 2,5 milioane EUR şi au peste 50 de salariaţi.

- Prin O.M.F.P. nr. 306/2002 s-au aprobat Reglementările contabile sim¬pli¬ficate, armonizate cu directivele europene, aplicabile persoanelor juridice care nu îndeplinesc cel puţin două dintre criteriile de mărime de mai sus.

Preview document

Suport curs bazele contabilității - Pagina 1
Suport curs bazele contabilității - Pagina 2
Suport curs bazele contabilității - Pagina 3
Suport curs bazele contabilității - Pagina 4
Suport curs bazele contabilității - Pagina 5
Suport curs bazele contabilității - Pagina 6
Suport curs bazele contabilității - Pagina 7
Suport curs bazele contabilității - Pagina 8
Suport curs bazele contabilității - Pagina 9
Suport curs bazele contabilității - Pagina 10
Suport curs bazele contabilității - Pagina 11
Suport curs bazele contabilității - Pagina 12
Suport curs bazele contabilității - Pagina 13
Suport curs bazele contabilității - Pagina 14
Suport curs bazele contabilității - Pagina 15
Suport curs bazele contabilității - Pagina 16
Suport curs bazele contabilității - Pagina 17
Suport curs bazele contabilității - Pagina 18
Suport curs bazele contabilității - Pagina 19
Suport curs bazele contabilității - Pagina 20
Suport curs bazele contabilității - Pagina 21
Suport curs bazele contabilității - Pagina 22
Suport curs bazele contabilității - Pagina 23
Suport curs bazele contabilității - Pagina 24
Suport curs bazele contabilității - Pagina 25
Suport curs bazele contabilității - Pagina 26
Suport curs bazele contabilității - Pagina 27
Suport curs bazele contabilității - Pagina 28
Suport curs bazele contabilității - Pagina 29
Suport curs bazele contabilității - Pagina 30
Suport curs bazele contabilității - Pagina 31
Suport curs bazele contabilității - Pagina 32
Suport curs bazele contabilității - Pagina 33
Suport curs bazele contabilității - Pagina 34
Suport curs bazele contabilității - Pagina 35
Suport curs bazele contabilității - Pagina 36
Suport curs bazele contabilității - Pagina 37
Suport curs bazele contabilității - Pagina 38
Suport curs bazele contabilității - Pagina 39
Suport curs bazele contabilității - Pagina 40
Suport curs bazele contabilității - Pagina 41
Suport curs bazele contabilității - Pagina 42
Suport curs bazele contabilității - Pagina 43
Suport curs bazele contabilității - Pagina 44
Suport curs bazele contabilității - Pagina 45
Suport curs bazele contabilității - Pagina 46
Suport curs bazele contabilității - Pagina 47
Suport curs bazele contabilității - Pagina 48
Suport curs bazele contabilității - Pagina 49
Suport curs bazele contabilității - Pagina 50
Suport curs bazele contabilității - Pagina 51
Suport curs bazele contabilității - Pagina 52
Suport curs bazele contabilității - Pagina 53
Suport curs bazele contabilității - Pagina 54
Suport curs bazele contabilității - Pagina 55
Suport curs bazele contabilității - Pagina 56
Suport curs bazele contabilității - Pagina 57
Suport curs bazele contabilității - Pagina 58
Suport curs bazele contabilității - Pagina 59
Suport curs bazele contabilității - Pagina 60
Suport curs bazele contabilității - Pagina 61
Suport curs bazele contabilității - Pagina 62
Suport curs bazele contabilității - Pagina 63
Suport curs bazele contabilității - Pagina 64
Suport curs bazele contabilității - Pagina 65
Suport curs bazele contabilității - Pagina 66
Suport curs bazele contabilității - Pagina 67
Suport curs bazele contabilității - Pagina 68
Suport curs bazele contabilității - Pagina 69
Suport curs bazele contabilității - Pagina 70
Suport curs bazele contabilității - Pagina 71
Suport curs bazele contabilității - Pagina 72
Suport curs bazele contabilității - Pagina 73
Suport curs bazele contabilității - Pagina 74
Suport curs bazele contabilității - Pagina 75
Suport curs bazele contabilității - Pagina 76
Suport curs bazele contabilității - Pagina 77
Suport curs bazele contabilității - Pagina 78
Suport curs bazele contabilității - Pagina 79
Suport curs bazele contabilității - Pagina 80
Suport curs bazele contabilității - Pagina 81
Suport curs bazele contabilității - Pagina 82
Suport curs bazele contabilității - Pagina 83
Suport curs bazele contabilității - Pagina 84
Suport curs bazele contabilității - Pagina 85
Suport curs bazele contabilității - Pagina 86
Suport curs bazele contabilității - Pagina 87
Suport curs bazele contabilității - Pagina 88
Suport curs bazele contabilității - Pagina 89
Suport curs bazele contabilității - Pagina 90
Suport curs bazele contabilității - Pagina 91
Suport curs bazele contabilității - Pagina 92
Suport curs bazele contabilității - Pagina 93
Suport curs bazele contabilității - Pagina 94
Suport curs bazele contabilității - Pagina 95
Suport curs bazele contabilității - Pagina 96
Suport curs bazele contabilității - Pagina 97
Suport curs bazele contabilității - Pagina 98
Suport curs bazele contabilității - Pagina 99
Suport curs bazele contabilității - Pagina 100
Suport curs bazele contabilității - Pagina 101
Suport curs bazele contabilității - Pagina 102
Suport curs bazele contabilității - Pagina 103
Suport curs bazele contabilității - Pagina 104
Suport curs bazele contabilității - Pagina 105
Suport curs bazele contabilității - Pagina 106
Suport curs bazele contabilității - Pagina 107
Suport curs bazele contabilității - Pagina 108
Suport curs bazele contabilității - Pagina 109
Suport curs bazele contabilității - Pagina 110
Suport curs bazele contabilității - Pagina 111
Suport curs bazele contabilității - Pagina 112
Suport curs bazele contabilității - Pagina 113
Suport curs bazele contabilității - Pagina 114
Suport curs bazele contabilității - Pagina 115
Suport curs bazele contabilității - Pagina 116
Suport curs bazele contabilității - Pagina 117
Suport curs bazele contabilității - Pagina 118
Suport curs bazele contabilității - Pagina 119
Suport curs bazele contabilității - Pagina 120
Suport curs bazele contabilității - Pagina 121
Suport curs bazele contabilității - Pagina 122
Suport curs bazele contabilității - Pagina 123
Suport curs bazele contabilității - Pagina 124
Suport curs bazele contabilității - Pagina 125
Suport curs bazele contabilității - Pagina 126
Suport curs bazele contabilității - Pagina 127
Suport curs bazele contabilității - Pagina 128
Suport curs bazele contabilității - Pagina 129
Suport curs bazele contabilității - Pagina 130
Suport curs bazele contabilității - Pagina 131
Suport curs bazele contabilității - Pagina 132
Suport curs bazele contabilității - Pagina 133
Suport curs bazele contabilității - Pagina 134
Suport curs bazele contabilității - Pagina 135
Suport curs bazele contabilității - Pagina 136
Suport curs bazele contabilității - Pagina 137
Suport curs bazele contabilității - Pagina 138
Suport curs bazele contabilității - Pagina 139

Conținut arhivă zip

  • CURS 5 MODIFICARI BILANT.doc
  • CURS 7 BAZE A MARKETING CONF DR GRIGORESCU STEFAN ANALIZA PATRIMONIALA A MODIFICARILOR DETERMINATE DE OPERATII.doc
  • CURS BALANTA DE VERIFICARE.doc
  • CURS CONTUL.doc
  • CURS SITUATII FINANCIARE.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Istoria Contabilității

Contabilitatea este o ştiinţă şi un important domeniu al practicii sociale. Ca ştiinţă, contabilitatea a evoluat şi s-a impus tot mai mult în...

Analiza structurii financiare a întreprinderii

In contextul reformei si al tranzitiei la economia de piata, fiecare intreprindere se confrunta cu o serie de probleme care vizeaza in principal...

Contabilitate financiară

CAPITOLUL 1 CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII FINANCIARE 1.1. Definiţia, obiectul şi trăsăturile contabilităţii financiare Normalizatorii...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Bazele contabilității

CURS I CONTABILITATEA CA SISTEM INFORMAŢIONAL I.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII Ca urmare a descoperirilor arheologice se poate susţine,...

Contabilitatea Activelor Imobilizate

1. Definiţii şi delimitări Activele imobilizate sunt definite în IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” ca toate acele active care nu sunt...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor

Notiunea de audit Audit vine de la cuvântul italian “audire”, a asculta; cuvânt de origine latină, transformat în timp de practica anglosaxonă,...

Analiza Portofoliului de Active Bancare la BRD

Analiza portofoliului de active bancare la BRD 1. Introducere În vederea realizării activităţilor prevăzute prin autorizaţia de funcţionare, cât...

Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale

Capitolul 1.Definiții si clasificări Activul este definit, în general, ca resursă controlată de entitate ca rezultat al unor evenimente trecute și...

Proiect Didactic

DATA: 30. 01. 2013 CLASA: a IX-a PROPUNĂTOR: xxxxxxxxxxxxxxx ARIA CURICULARĂ: Tehnologii DISCIPLINA: Contabilitate UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:...

Conceptul JIT și activitatea de inventariere în firmele românești

1. INTRODUCERE "Overproduction is the central evil that leads to waste in other areas of the production process." (MASAAKI IMAI). În traducere,...

Principii și norme de evaluare și reevaluare a societăților comerciale

10. Reevaluarea in contabilitate 1. Clasificarea structurii patrimoniale de activ 1.1. Active imobilizate sau fixe Cheltuieli de constituire...

Control Financiar

Realizarea controlului financiar prin cenzori 1.1. Organizarea controlului financiar prin cenzori În cadrul societaţilor comerciale cât si în...

Ai nevoie de altceva?