Intentarea Procesului în Prima Instanță

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 21905
Mărime: 93.92KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena Belei
a fost citit cursul la Universitatea de Stat din Republica Moldova

Extras din curs

I. cerea de chemare în judecată şi efectele încălcării fomei sau conţinutul aceteia.

Intentarea procesului civil este o fază incipientă obligatorie, indiferent de felul procedurii civile.

La această etapă procedurală se produc dou manifestări de voinţă a subiecţilor raporturilor de procedură civilă:

1. sesizarea instanţei prin depunerea cererii de chemare în judecată.

2. reacţia instanţei judecătoreşti în funcţie de corectitudinea perfectării cererii, existenţa ori inexistenţa dreptului la aţiune.

Declanşarea acestei prime faze procedurale produce efecte de natură procesual-juridică şi material jurdică.

Efectele procesuale se referă în primul rînd la apariţia drepturior şi obligaţiilor de procedură cum ar fi: întocmirea cererii în modul corespunzător, taxarea corectă a acesteia, posibilitatea asigurării de acţiuni sau probelor, prezentarea şi cercetarea probelor şi alte acţiuni procedurale, care în afara procesului civil nu pot fi înfăptuite.

Înaintarea acţiunilor reconvenţionale, utilizarea tuturor mijloacelor de aprare, formularea de obiecţii din partea pîrîtului de asemenea se incadrează ca posibilităţi sau ca mijloace procedurale doar într-un proc început, intentaat.

Intentarea procesului civil produsă conform legii semnifică valorificarea unui drept recunoscut tuturor – accesul liber la justiţie.

Consecinţele material-juridice ale intentării procesului se rezumă în primul rînd la întreruperea termenului de prescripţie, acolo unde el există. Articolul 277 alineatul unu cod civil.

Potrivit articolului 98 codul familiei pensia de întreţinere se achită de la daa adresării în judecată.

În eventualitatea solicitării reparării prejudiciilor cauzate vieţi şi sănătăţii de către sursele de pericol sporit în special prin accidente de muncă este imprescriptibilă, însă adresarea în judecată pînă la expirarea a trei ani de la producerea prejudiciului permite reclamantului solicitarea reparărilor din data cauzării daunelor. Adresarea în judecată după expirarea termenului de trei ani marchează reparea prejudiciului din data sesizări instanţei.

Pentru adresarea în instanţă se perfectează în scris cereri de chemare în judecată care trebuie să corespundă condiţiilor din articolul 166, 167 cod procedură civilă.

Dacă cererea de chemare în judecată nu întruneşte otate elementele esenţiale în termen de cel mult şapte zile de la depunere judecătorul va emite o încheiere de a nu da curs cererii.

În încheierea de a nu da curs cererii instanţa va indica neajunsurile şi termenul oferit pentru corectarea lor.

Dacă persoana care a depus cererea lichidează neajunsurile în termenul ofeirt de instanţă cererea se consideră depusă la data iniţială. În caz contrar cerea şi toate materialele anexate se restituie printr-o încheiere susceptibilă de recurs.

Pentru a respect termenul oferit de instanţă pentru corectarea cererii încheierea de a nu da curs trebuie adusă la cunoştinţa persoanei care a depus-o.

Încheierea de a nu da curs cererii emisă în baa articolului 171 cpp nu afectează curgerea termenului de prescrpţie, însă restituirea cererii provoacă anularea întreruperii prescripţiei.

II. Primirea cereri de chemare în juSubiectul doi

III. Cererea de chemare în judecată nu semnifică în mod obligatoriu primirea acesteia, întrucît potrivit articolului 169 cpc, instnţa trebuie să verifice dacă există sau nu dreptul la acţiune în sens procesual. A

Cerea de chemare în judecată depusă contrar prevederilor articolului 169 cpc este refuzată în prmire printr-o încheiere susceptibilă de recurs.

Dacă instanţa ierarhic superioară refuză admiterea recursului şi menţine această încheiere atunci adresarea aceloraşi persoane cu acelaşi obiect şi aceleaşi temeiuri se excludee.

Adresarea repetată în pofida articolului 169 cu aceeaşi acţiune civilă poate fi refuzată invocînd acelaşi temei din alineatul unu sau altul dacă este valabil la momentul adresării.

IV. restituirea cereri de chemare în judecată.

Restituirea cererii de chemare în judecată potrivit articolului 170 cpc se produce dacă adresările sunt făcute cu încălcarea ordinii procedurale.

În anumite circumstanţe instanţa de judecată trebuie să indice ce a fost încălcat şi cum se remediază. Încheierea de restituirea trebuie motivată întrucît este susceptibilă de recurs.

Odată menţinută de instanţa ierarhic superioară încheierea de restituire nu stinge dreptul readresării cu aceeaşi acţiune.

Potrivit alineatului cinic din articolul 170 se contestă cu recurs doar încheierile de restituire emise în temeiul literelor a, b, c şi g.

În cazul în care instanţa de judecată nu depistează greşeli de formă şi conţinut ale cererii, încălcări ale ordinii de adresare în judecată sau lipsa dreptului la acţiune, ea în temeiul articolului 168 cpc va emite o încheiere nesusceptibilă de recurs de primire a cereri.

Preview document

Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 1
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 2
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 3
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 4
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 5
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 6
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 7
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 8
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 9
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 10
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 11
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 12
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 13
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 14
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 15
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 16
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 17
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 18
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 19
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 20
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 21
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 22
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 23
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 24
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 25
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 26
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 27
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 28
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 29
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 30
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 31
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 32
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 33
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 34
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 35
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 36
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 37
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 38
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 39
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 40
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 41
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 42
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 43
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 44
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 45
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 46
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 47
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 48
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 49
Intentarea Procesului în Prima Instanță - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Intentarea Procesului in Prima Instanta.doc

Alții au mai descărcat și

Recursul în Procesul Civil

1. Evolutia si involutia recursului în procesul civil Recursul este calea de atac prin intermediul careia partile sau Ministerul Public solicita...

Judecata în Prima Instanță

Judecata în Prima Instanţa 1. Introducere Noţiunea de judecată are un sens restrâns, prin care se înţelege operaţiunea logică practică şi...

Executarea Silită Indirectă

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITA 1. Definiţia executarii silite şi caracteristicile constrângerii judiciare...

Nulitatea Actului Juridic Civil

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care...

Cesiunea de Datorie

CESIUNEA DE DATORIE Dreptul român preclasic nu a admis cesiunea de datorie din acelaşi considerente pentru care nu a admis nici cesiunea de...

Probele prin înscrisuri

Definirea notiunii de proba În literatura juridica si în practica juridica, notiunea de proba este folosita cu mai multe sensuri. Într-un prim...

Curs Complet Drept Civil

NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE 1. Notiunea Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre...

Drept Procesual Civil

Cursul de Drept procesual civil are ca obiectiv pregătirea studenţilor pentru aplicarea şi realizarea dreptului. Această disciplină constituie...

Te-ar putea interesa și

Procesul de Insolvabilitate

INTRODUCERE Procedura de insolvabilitate reprezintă un important mecanism juridico-economic de asigurare a stabilităţii şi siguranţei circuitului...

Mărturia Mincinoasă

Introducere Justiţia, în relaţia cu echitatea, se dovedeşte a fi un principiu de coordonare dintre fiinţele subiective. De altfel, latinescul...

Măsuri asiguratorii în procesul civil

Introducere Drepturile pe care o persoană le are asupra unei alte persoane şi in particular creanţele, indiferent de faptul că sunt de origine...

Tâlhăria

Legiuirile penale din cele mai vechi timpuri au incriminat si sanctionat sever faptele sÎvârsite împotriva patrimoniului. In perioada sclavagista...

Societățile pe Acțiuni

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei. În condiţiile moderne actuale şi a economii de piaţă creare şi dezvoltarea unei persoane juridice,...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Libertatea de Exprimare prin Presă

I N T R O D U C E R E Prin semnarea Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, la 7 octombrie 1993, chiar în...

Căile de Atac

Introducere Diferite forme arhaice de îndreptare a greşelilor de judecată au existat din cele mai vechi timpuri începând cu dreptul roman,apoi cel...

Ai nevoie de altceva?