Drept Procesual Civil

Curs
9.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 50805
Mărime: 775.76KB (arhivat)
Publicat de: Alexandru Nechifor
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Fodor

Extras din curs

Cursul de Drept procesual civil are ca obiectiv pregătirea studenţilor pentru aplicarea şi realizarea dreptului. Această disciplină constituie dreptul comun al procedurii de judecată, se aplică oricărui litigiu care nu are o procedură distinctă, cum este procesul penal.

Partea I

Teoria Generală

1. Dreptul procesual civil – ramură şi ştiinţă a dreptului

1.1 Noţiunea dreptului procesual civil

Definim dreptul procesual civil ca acea ramură a sistemului dreptului, alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează organizarea judiciară, competenţa organelor de jurisdicţie, activitatea de judecată şi cea de executare silită, precum şi raporturile care se nasc între participanţii la aceste activităţi, desfăşurate în scopul soluţionării proceselor şi cererilor privind drepturile civile ori interesele legitime care se pot realiza numai pe calea justiţiei.

Ansamblul normelor dreptului procesual civil (conţinutul dreptului procesual civil) este grupat în instituţiile dreptului procesual civil.

Instituţiile dreptului procesual civil sunt următoarele : acţiunea civilă; participanţii la procesul civil; competenţa organelor jurisdicţionale; actele de procedură şi termenele procedurale; judecata în primă instanţă; judecata în apel; căile extraordinare de atac; recursul în interesul legii; procedura necontencioasă; arbitrajul; procedurile speciale şi executarea silită.

Obiectul dreptului procesual civil este format din raporturile juridice care se nasc între participanţii la procesul civil, numite raporturi juridice procesual civile.

Raporturile procesual civile pot fi grupate în :

- raporturi între instanţă şi părţi;

- raporturi între instanţă şi ceilalţi participanţi la procesul civil;

- raporturi între părţi.

Scopul activităţii procesuale este rezolvarea justă şi temeinică a pricinilor civile, pentru apărarea drepturilor civile ori a intereselor legitime.

1.2 Terminologie

Expresia „drept procesual civil” este folosită în sensul de :

- ramură de drept, adică de ansamblu de norme juridice, sens folosit în definiţia de

mai sus;

- element al conţinutului raportului juridic procesual civil, adică de posibilitate recu-noscută de legea procesual-civilă persoanei al cărei drept subiectiv civil sau interes legitim a fost nerespectat, nesocotit sau încălcat, precum şi persoanei care a nesocotit dreptul sau interesul, de a folosi mijloacele procesuale care alcătuiesc acţiunea civilă, în vederea protecţiei sau realizării dreptului ori interesului respectiv ori pentru a se apăra;

- ramură a ştiinţei juridice, care are ca obiect de cercetare dreptul procesual civil ca ramură de drept;

1.3 Caracterele dreptului procesual civil

În literatura juridică sunt reţinute următoarele caractere ale dreptului procesual civil :

a) caracterul sancţionator

b) caracterul reglementar

c) caracterul formalist

d) caracterul de drept comun

2. Natura dreptului procesual civil. Un drept mixt?

Calificăm această disciplină ca având o natură mixtă, deoarece în realitate studiază modul de funcţionare al serviciului public al justiţiei, ceea ce o apropie de dreptul public, însă, incontestabil, ea pune în joc interese particulare.

3. Delimitarea dreptului procesual civil (Raporturile cu alte ramuri de drept)

Raporturile juridice procesual-civile sunt raporturi juridice complexe, care au legătură cu ale raporturi juridice, ce fac obiectul reglementării unor alte ramuri de drept, cum ar fi cu dreptul constituţional, dreptul procesual penal, dreptul civil, dreptul financiar-fiscal, dreptul internaţional privat etc.

4. Normele dreptului procesual civil

4.1 Izvoarele (sursele) dreptului procesual civil

În principiu, singurele izvoare formale ale dreptului procesual civil sunt actele normative, adică actele ce emană de la organele de stat învestite cu prerogativa legiferării şi în care sunt concretizate norme de drept procesual civil.

Astfel, pot constitui izvoare ale dreptului procesual civil : Constituţia, legile (constituţionale, organice şi ordinare), ordonanţele Guvernului, hotărârile Guvernului, ordinele, instrucţiunile şi reglementările conducătorilor organelor centrale ale administraţiei de stat, actele normative emise de autorităţile administraţiei publice locale.

În măsura în care mai sunt în vigoare, actele normative anterioare anului 1990 (legi, decrete, hotărâri, ordine şi instrucţiuni) pot constitui astfel de izvoare. De asemenea, reglementările internaţionale şi comunitare la care România este parte prin ratificare, devenind astfel parte integrantă a dreptului intern, pot constitui izvoare de drept procesual civil.

1) Legea fundamentală – Constituţia – este cel mai important izvor de drept formal şi pentru dreptul procesual civil, întrucât, aşa cum am menţionat, unele din

principiile fundamentale ale acestei ramuri de drept au ca izvor primar chiar dispoziţiile constituţionale.

Preview document

Drept Procesual Civil - Pagina 1
Drept Procesual Civil - Pagina 2
Drept Procesual Civil - Pagina 3
Drept Procesual Civil - Pagina 4
Drept Procesual Civil - Pagina 5
Drept Procesual Civil - Pagina 6
Drept Procesual Civil - Pagina 7
Drept Procesual Civil - Pagina 8
Drept Procesual Civil - Pagina 9
Drept Procesual Civil - Pagina 10
Drept Procesual Civil - Pagina 11
Drept Procesual Civil - Pagina 12
Drept Procesual Civil - Pagina 13
Drept Procesual Civil - Pagina 14
Drept Procesual Civil - Pagina 15
Drept Procesual Civil - Pagina 16
Drept Procesual Civil - Pagina 17
Drept Procesual Civil - Pagina 18
Drept Procesual Civil - Pagina 19
Drept Procesual Civil - Pagina 20
Drept Procesual Civil - Pagina 21
Drept Procesual Civil - Pagina 22
Drept Procesual Civil - Pagina 23
Drept Procesual Civil - Pagina 24
Drept Procesual Civil - Pagina 25
Drept Procesual Civil - Pagina 26
Drept Procesual Civil - Pagina 27
Drept Procesual Civil - Pagina 28
Drept Procesual Civil - Pagina 29
Drept Procesual Civil - Pagina 30
Drept Procesual Civil - Pagina 31
Drept Procesual Civil - Pagina 32
Drept Procesual Civil - Pagina 33
Drept Procesual Civil - Pagina 34
Drept Procesual Civil - Pagina 35
Drept Procesual Civil - Pagina 36
Drept Procesual Civil - Pagina 37
Drept Procesual Civil - Pagina 38
Drept Procesual Civil - Pagina 39
Drept Procesual Civil - Pagina 40
Drept Procesual Civil - Pagina 41
Drept Procesual Civil - Pagina 42
Drept Procesual Civil - Pagina 43
Drept Procesual Civil - Pagina 44
Drept Procesual Civil - Pagina 45
Drept Procesual Civil - Pagina 46
Drept Procesual Civil - Pagina 47
Drept Procesual Civil - Pagina 48
Drept Procesual Civil - Pagina 49
Drept Procesual Civil - Pagina 50
Drept Procesual Civil - Pagina 51
Drept Procesual Civil - Pagina 52
Drept Procesual Civil - Pagina 53
Drept Procesual Civil - Pagina 54
Drept Procesual Civil - Pagina 55
Drept Procesual Civil - Pagina 56
Drept Procesual Civil - Pagina 57
Drept Procesual Civil - Pagina 58
Drept Procesual Civil - Pagina 59
Drept Procesual Civil - Pagina 60
Drept Procesual Civil - Pagina 61
Drept Procesual Civil - Pagina 62
Drept Procesual Civil - Pagina 63
Drept Procesual Civil - Pagina 64
Drept Procesual Civil - Pagina 65
Drept Procesual Civil - Pagina 66
Drept Procesual Civil - Pagina 67
Drept Procesual Civil - Pagina 68
Drept Procesual Civil - Pagina 69
Drept Procesual Civil - Pagina 70
Drept Procesual Civil - Pagina 71
Drept Procesual Civil - Pagina 72
Drept Procesual Civil - Pagina 73
Drept Procesual Civil - Pagina 74
Drept Procesual Civil - Pagina 75
Drept Procesual Civil - Pagina 76
Drept Procesual Civil - Pagina 77
Drept Procesual Civil - Pagina 78
Drept Procesual Civil - Pagina 79
Drept Procesual Civil - Pagina 80
Drept Procesual Civil - Pagina 81
Drept Procesual Civil - Pagina 82
Drept Procesual Civil - Pagina 83
Drept Procesual Civil - Pagina 84
Drept Procesual Civil - Pagina 85
Drept Procesual Civil - Pagina 86
Drept Procesual Civil - Pagina 87
Drept Procesual Civil - Pagina 88
Drept Procesual Civil - Pagina 89
Drept Procesual Civil - Pagina 90
Drept Procesual Civil - Pagina 91
Drept Procesual Civil - Pagina 92
Drept Procesual Civil - Pagina 93
Drept Procesual Civil - Pagina 94
Drept Procesual Civil - Pagina 95
Drept Procesual Civil - Pagina 96
Drept Procesual Civil - Pagina 97
Drept Procesual Civil - Pagina 98
Drept Procesual Civil - Pagina 99
Drept Procesual Civil - Pagina 100
Drept Procesual Civil - Pagina 101
Drept Procesual Civil - Pagina 102
Drept Procesual Civil - Pagina 103
Drept Procesual Civil - Pagina 104
Drept Procesual Civil - Pagina 105
Drept Procesual Civil - Pagina 106
Drept Procesual Civil - Pagina 107
Drept Procesual Civil - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Drept Procesual Civil.pdf

Alții au mai descărcat și

Recursul în Procesul Civil

1. Evolutia si involutia recursului în procesul civil Recursul este calea de atac prin intermediul careia partile sau Ministerul Public solicita...

Executarea Silită Indirectă

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITA 1. Definiţia executarii silite şi caracteristicile constrângerii judiciare...

Nulitatea Actului Juridic Civil

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care...

Apelul în procesul civil

Introducere Apelul este una dintre căile de atac prevăzute de Codul de procedură civilă, care dă posibilitatea justițiarilor de a îndrepta...

Cesiunea de Datorie

CESIUNEA DE DATORIE Dreptul român preclasic nu a admis cesiunea de datorie din acelaşi considerente pentru care nu a admis nici cesiunea de...

Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept

Tema 1 NOŢIUNEA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT Amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Drept

CONFLICT DE LEGI. conflictul de legi este acea problema care se pune in mintea celui care trebuie sa solutioneze o problema juridica si care...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Introducere Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite,...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

Precizări prealabile Procedura contencioasă este guvernată de o serie de principii generale, ce cu unele nuantări, işi gasesc aplicare şi în faza...

Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil

Introducere Conform art.1 al CPC, ,, Legislația procedural civilă ale Republicii Moldova reglementează raporturile sociale referitoare la...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

1. Noţiunea şi importanţa principiilor dreptului procesual civil. Cuvântul "principiu" este de origine latină, şi în traducere înseamnă "bază",...

Drept Procesual Civil

: Dreptul procesual civil este ansamblu de norme juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor...

Subiecte Drept Procesual Civil

18. Definiţi procesul civil Activitatea desfăşurata de instanţa, parti, organe de executare si alte organe sau persoane chemate să participe la...

Drept Procesual Civil

Notiuni introductive in studiul dreptului procesual civil Dreptul procesual civil este acea ramură de drept care include totalitatea normelor...

Ai nevoie de altceva?