Contractul în Dreptul Internațional Privat

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 13516
Mărime: 41.75KB (arhivat)
Publicat de: Cristinel Nistor
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iftimie

Extras din curs

Problema limitelor principiului autonomiei de voinţă trebuie pusă sub un dublu aspect. Sub un prim aspect, trebuie cercetat dacă părţile au posibilitatea de a alege orice reglementare pentru a guverna contractul lor sau, ele pot alege doar una dintre legile cu care contractul are legături.

Sub cel de-al doilea aspect vom pune în evidenţă limitarea aplicării legii desemnate doar la anumite elemente ale operaţiei juridice, întrucât celelalte sunt sustrase autonomiei de voinţă.

1. NOŢIUNEA ŞI ISTORICUL AUTONOMIEI DE VOINŢĂ

GENERALITĂŢI

Prin natura lor, contractele care apar în sfera relaţiilor economice internaţionale conţin unele elemente de extraneitate care implică prezenţa mai multor legi naţionale ce vin „în conflict”, şi drept urmare, reclamă norme juridice menite să soluţioneze aceste „conflicte de legi”.

Raporturile contractuale cu elemente de extraneitate pot fi reglementate de două categorii de norme, şi anume: norme conflictuale şi norme materiale (substanţiale). Normele conflictuale nu oferă o reglementare concretă a raporturilor judiciare, ci doar indică legea competentă, care poate fi legea locală a instanţei, a forului de judecată în faţa căruia apare conflictul sau o lege străină, ori ambele, dar în acest caz fiecare reglementând numai un anumit aspect; acestea sunt norme de trimitere. Normele materiale sau substanţiale sunt cele care se aplică direct, nemijlocit raportului juridic cu element străin.

Normele juridice care au rolul de a determina legea aplicabilă contractelor comerciale se numesc norme de drept internaţional privat sau norme conflictuale, iar legea astfel determinată poartă denumirea de „lex causae” deoarece contractele comerciale internaţionale sunt, prin excelenţă, expresia voinţei părţilor Concepţia potrivit căreia părţile contractante pot să-şi exprime voinţa cu privire la legea aplicabilă contractului lor este larg cuprinsă în literatura română şi străină.

Cu alte cuvinte este vorba de o anumită atitudine a părţilor contractante faţă de legea care urma să guverneze contractul pe care îl încheie. Această atitudine se poate manifesta în diferite moduri, începând cu simpla şi completa ignorare a legăturii dintre contractul lor şi un anumit sistem de drept, şi terminând cu acea atitudine în care părţile contractante conştiente de legătura contractului lor cu anumite sisteme de drept, îşi manifestă în mod evident intenţia ca raporturile lor contractuale să fie guvernate de către unul din aceste sisteme de drept. Prin autonomie de voinţă înţelegem acel principiu potrivit căruia părţile unui contract cu elemente de extraneitate pot să aleagă prin acordul lor de voinţă „lex contractus".

Principiul autonomiei de voinţă se întemeiază pe numeroase considerente teoretice şi practice. în primul rând el implică egala recunoaştere a sistemelor naţionale de drept civil şi comercial, indiferent de sistemele social-politice cărora le aparţin.

Subliniind egalitatea legislaţiilor diferitelor state, ca expresie a egalităţii suverane a tuturor ţărilor, doctrina de drept internaţional român recunoaşte în acelaşi timp facultatea părţilor unui contract comercial internaţional de a desemna legea care să guverneze contractul.

Sistemele conflictuale ale diferitelor ţări prezintă o mare diversitate de soluţii cu privire la determinarea legii contractului, în situaţia în care aceasta nu a fost desemnată de părţi. Norma „lex voluntatis" este însă comună majorităţii sistemelor de drept internaţional privat, ceea ce contribuie la uniformitarea soluţiei conflictuale în materia actelor juridice.

Pe de altă parte, libertatea părţilor de a desemna legea contractului ţine cel mai bine seama de cerinţele comerţului internaţional, cum sunt: securitatea şi previzibilitatea. Schimbul de mărfuri între ţări şi popoare se poate realiza cu mai multă uşurinţă dacă părţile au posibilitatea să adapteze contractul condiţiilor juridice atât de variate, ale diferitelor părţi străine. Astfel, autonomia de voinţă permite părţilor să aleagă ca „lex contractus" dreptul material al acelei ţări care îndeplineşte un rol important într-o anumită ramură a colaborării economice internaţionale, posedând materialul normativ, jurisprudenţial şi practica, complete şi suficient de dezvoltate.

Preview document

Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 1
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 2
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 3
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 4
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 5
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 6
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 7
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 8
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 9
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 10
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 11
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 12
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 13
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 14
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 15
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 16
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 17
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 18
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 19
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 20
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 21
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 22
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 23
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 24
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 25
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 26
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 27
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 28
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 29
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 30
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 31
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 32
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 33
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 34
Contractul în Dreptul Internațional Privat - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Contractul in Dreptul International Privat.doc

Alții au mai descărcat și

Arbitrajul ca mijloc de soluționare a conflictelor

Arbitrajul este reglementat de Codul de procedura civila , reglementare ce reprezinta dreptul comun pentru toate formele de arbitraj privat. Prin...

Contracte Speciale

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1. Contractul de vânzare-cumparare comerciala 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA. Întrucât...

Dreptul Comerțului Internațional

1. NOŢIUNI GENERALE. NORME CONFLICTUALE – NORME DE DREPT MATERIAL (SUBSTANŢIAL). Raporturile juridice de drept al comerţului internaţional sunt...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Felurile și Caracterele Arbitrajului Comercial

1. Felurile arbitrajului comercial In functie de diverse criterii se poate realiza o clasificare a diverselor forme sau tipuri de arbitraj. 1.1...

Drept Comercial Maritim

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL MARITIM în definirea notiunii de Drept Comercial Maritim numerosi autori si sustinatori ai...

Drept Comercial Român

DREPT COMERCIAL ROMÂN Capitolul 1 Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1. 1. Precizări prealabile Din punct de vedere economic,...

Drept Administrativ

DREPTUL ADMINISTRATIV CA RAMURA A SISTEMULUI DREPTULUI I.1.Notiunea de drept administrativ Sistemul dreptului este format din totalitatea...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Fraudarea Legii în Dreptul Internațional

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei: Regulile de drept internaţional privat indică legea aplicabilă folosindu-se de anumite criterii cum...

Litera și spiritul legii - abuzul de drept, fraudă la lege

Capitolul I: Conceptul dreptului Secţiunea 1: Geneza dreptului. De la animalitate spre umanitate Este cunoscut faptul că dreptul nu a existat din...

Dreptul european al muncii - organizații și norme juridice

1.1. Noțiunea dreptului internațional al muncii Dreptul internaţional al muncii reprezintă totalitatea normelor elaborate de organismele...

Convenția de Arbitraj

Introducere În cadrul arbitrajului comercial internaţional, convenţia de arbitraj îndeplineşte mai multe funcţii importante. Cea mai importantă...

Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale

Capitolul I INTRODUCERE I.1. NECESITATEA ADAPTÃRII CONTINUTULUI CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNATIONALE Încã de acum câteva decenii se vorbea...

Drept Internațional Privat

Capitolul I: Noţiuni generale despre dreptul internaţional privat (această disciplina se mai numeşte şi drept conflictual) § 1 Noţiunea şi...

Norme de competență internațională prevăzute de regulamentul (CE) nr 44-2001

I. Consideraţii preliminare Un pas determinant în domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi comercială îl constituie cu certitudine...

Ai nevoie de altceva?