Dreptul Afacerilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 40435
Mărime: 125.57KB (arhivat)
Publicat de: Voicu Farcaș
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Raportul juridic de drept al afacerilor

Dreptul afacerilor nu este o ramură de drept. Dimpotrivă, este o disciplină compozită, înmănunchiind instituţii dintre cele mai diverse, aparţinătoare unor ramuri de drept privat, dar chiar şi de drept public, unite prin aceea că slujesc aceluiaşi obiectiv: derularea unei afaceri. De câte ori ne vom referi la „dreptul comun”, vom avea în vedere prevederile de drept civil, de la care vin să deroge uneori prevederile aplicabile afacerii. Ori de câte ori nu există astfel de derogări, dispoziţiile de drept civil sunt pe deplin aplicabile.

Pentru naşterea unui raport juridic de drept al afacerilor nu este suficientă doar existenţa subiectelor de drept între care acesta se încheie şi a normelor juridice care îl reglementează. Încheierea unui asemenea raport juridic depinde şi de existenţa unei împrejurări care să îl declanşeze: o acţiune umană sau un eveniment.

Asemenea împrejurări pot să depindă de voinţa omului (acţiuni umane) sau să fie independente de aceasta (evenimente).

Acţiunile umane se clasifică la rândul lor în:

- acţiuni săvârşite cu intenţia de a produce efecte juridice, adică de a crea, modifica sau a stinge un raport juridic de drept al afacerilor. Aceste acţiuni se numesc acte juridice; ele vor forma obiect de preocupare în capitolul următor;

- acţiuni săvârşite fără intenţia de a produce efecte juridice dar de care legea leagă totuşi producerea unor asemenea efecte. Aceste acţiuni poartă numele de fapte juridice şi pot fi, la rândul lor, licite sau ilicite.

Faptele juridice se produc ca urmare a voinţei omului; deşi voluntare, faptele juridice licite şi ilicite nu sunt săvârşite cu intenţia producerii efectelor juridice de drept al afacerilor.

2. Participanti la raportul juridic de drept al afacerilor

Potrivit art.7 din Codul commercial, „sunt comercianti aceia care fac acte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita si societatile comerciale”.

Conform Legii 26/1990, modificata si completata de Legea nr.161/2003 se include in categoria comerciantilor inca trei categorii de subiecte ale raporturilor de drept comercial.

- Regiile autonome;

- Cooperativele;

- Gruparile de interes economic.

2.1. Comerciantul persoana fizica

Legiuitorul defineste comerciantul persoana fizica, ca fiind acea persoana cetatean roman sau cetatean al statelor membre ale Uniuniii Europene si a celorlalte state care apartin Spatiului Economic European.

Conditiile pentru care o persoana sa devina comerciant sunt:

a) Persoana fizica sa aiba capacitatea juridica ceruta de lege. În privinţa capacităţii de folosinţă, în principiu, orice persoană beneficiază de această prerogativă, putere recunoscută de lege. Nimănui nu i se poate îngrădi capacitatea de folosinţă, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Aşadar, de regulă, orice persoană fizică are vocaţia necesară pentru a fi comerciant, vocaţie care izvorăşte din principiul libertăţii comerţului.

Există anumite incompatibilităţi, decăderi şi interdicţii care împiedică o persoană fizică de a dobândi calitatea de comerciant. Astfel, activitatea de comerţ, datorită caracterului său speculativ, este incompatibilă cu anumite funcţii sau profesii ale unor anumite categorii de persoane fizice. Astfel, nu pot fi comercianţi, datorită funcţiei pe care o deţin: parlamentarii; funcţionarii publici; magistraţii (judecătorii, procurorii); militarii, etc.

Nu pot fi comercianţi, datorită profesiei, acele persoane care exercită profesiuni liberale: avocaţi; notari; medici etc.

În plus, persoanele care au fost condamnate penal pentru una din faptele (infracţionale) prevăzute de lege nu mai pot exercita profesiunea de comerciant, dacăexistă o hotărâre judecătorească prin care să se fi interzis condamnatului exercitarea profesiei de comerciant, ca o pedeapsă complemetară.

În privinţa capacităţii de exerciţiu, persoana fizică dobândeşte calitatea de comerciant numai dacă are capacitate de exerciţiu deplină, deci să fi împlinit vârsta de 18 ani.

b) Persoana fizica sa exercite in mod obisnuit cu titlu de profesie fapte de comert;

c) Comertul desfasurat sa fie realizat in nume propriu si pe riscul sau;

d) Activitatea comerciantului sa aiba drept scop obtinerea de profit excluzandu-se de principiul activitatea nelucrativa;

e) Comerciantul persoana fizica trebuie sa fie autorizat conform legii.

Pentru ca o persoana fizica sa poata desfasura activitatea economica in mod independent este necesar a se obtine in prealabil o autorizatie eliberata in conditiile legii. Autorizatia se elibereaza la cerere de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv i sectoarelor municipiului Bucuresti pe a carui raza teritoriala isi au domiciliul persoanele fizice.

Cele mai importante obligaţii ale comerciantului sunt:

- înregistrarea în registrul comerţului;

- riguroasa evidenta a activiatii – registrele proprii;

- transparenta si publicitate.

Comerciantului îi revin şi alte obligaţii legate de activitatea contabilă. În această categorie se înscrie şi obligaţia de întocmire a bilanţului contabil, anual şi după caz, în momentul reorganizării (prin comasare: fuziune sau absorbţie, ori prin divizare) sau dizolvării. Bilanţul contabil conţine imaginea fidelă a patrimoniului comerciantului.

O altă obligaţie a comerciantului este îndeplinirea la timp a obligaţiilor fiscale.

2.2. Societăţile comerciale

Reglementarea societăţilor comerciale este în prezent cuprinsă în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. În plus, au fost adoptate reglementări cu caracter special în materia societăţilor comerciale constituite în anumite domenii de activitate precum: societăţile bancare, societăţile de asigurări şi reasigurări etc.

Societăţile comerciale se constituie în temeiul unui acord de voinţă ce îmbracă forma unui contract de societate, în vederea desfăşurării de activităţi economice având natură comercială. Ele sunt persoane juridice, având astfel calitatea de subiect de drept de sine stătător.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, societăţile comerciale se vor constitui în una din următoarele forme: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni şi societate cu răspundere limitată.

Societatea în nume colectiv este acea societate al cărei capital social este împărţit în părţi de interes, iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor.

Preview document

Dreptul Afacerilor - Pagina 1
Dreptul Afacerilor - Pagina 2
Dreptul Afacerilor - Pagina 3
Dreptul Afacerilor - Pagina 4
Dreptul Afacerilor - Pagina 5
Dreptul Afacerilor - Pagina 6
Dreptul Afacerilor - Pagina 7
Dreptul Afacerilor - Pagina 8
Dreptul Afacerilor - Pagina 9
Dreptul Afacerilor - Pagina 10
Dreptul Afacerilor - Pagina 11
Dreptul Afacerilor - Pagina 12
Dreptul Afacerilor - Pagina 13
Dreptul Afacerilor - Pagina 14
Dreptul Afacerilor - Pagina 15
Dreptul Afacerilor - Pagina 16
Dreptul Afacerilor - Pagina 17
Dreptul Afacerilor - Pagina 18
Dreptul Afacerilor - Pagina 19
Dreptul Afacerilor - Pagina 20
Dreptul Afacerilor - Pagina 21
Dreptul Afacerilor - Pagina 22
Dreptul Afacerilor - Pagina 23
Dreptul Afacerilor - Pagina 24
Dreptul Afacerilor - Pagina 25
Dreptul Afacerilor - Pagina 26
Dreptul Afacerilor - Pagina 27
Dreptul Afacerilor - Pagina 28
Dreptul Afacerilor - Pagina 29
Dreptul Afacerilor - Pagina 30
Dreptul Afacerilor - Pagina 31
Dreptul Afacerilor - Pagina 32
Dreptul Afacerilor - Pagina 33
Dreptul Afacerilor - Pagina 34
Dreptul Afacerilor - Pagina 35
Dreptul Afacerilor - Pagina 36
Dreptul Afacerilor - Pagina 37
Dreptul Afacerilor - Pagina 38
Dreptul Afacerilor - Pagina 39
Dreptul Afacerilor - Pagina 40
Dreptul Afacerilor - Pagina 41
Dreptul Afacerilor - Pagina 42
Dreptul Afacerilor - Pagina 43
Dreptul Afacerilor - Pagina 44
Dreptul Afacerilor - Pagina 45
Dreptul Afacerilor - Pagina 46
Dreptul Afacerilor - Pagina 47
Dreptul Afacerilor - Pagina 48
Dreptul Afacerilor - Pagina 49
Dreptul Afacerilor - Pagina 50
Dreptul Afacerilor - Pagina 51
Dreptul Afacerilor - Pagina 52
Dreptul Afacerilor - Pagina 53
Dreptul Afacerilor - Pagina 54
Dreptul Afacerilor - Pagina 55
Dreptul Afacerilor - Pagina 56
Dreptul Afacerilor - Pagina 57
Dreptul Afacerilor - Pagina 58
Dreptul Afacerilor - Pagina 59
Dreptul Afacerilor - Pagina 60
Dreptul Afacerilor - Pagina 61
Dreptul Afacerilor - Pagina 62
Dreptul Afacerilor - Pagina 63
Dreptul Afacerilor - Pagina 64
Dreptul Afacerilor - Pagina 65
Dreptul Afacerilor - Pagina 66
Dreptul Afacerilor - Pagina 67
Dreptul Afacerilor - Pagina 68
Dreptul Afacerilor - Pagina 69
Dreptul Afacerilor - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Afacerilor.doc

Alții au mai descărcat și

Societatea în comandită pe acțiuni

Societate in Comandita pe Actiuni (S.C.A.) 1) Actionarii unei societati in comandita pe actiuni (S.C.A.) Societatea cuprinde un numar de cel...

Contracte Speciale

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1. Contractul de vânzare-cumparare comerciala 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA. Întrucât...

Contractul în Dreptul Internațional Privat

Problema limitelor principiului autonomiei de voinţă trebuie pusă sub un dublu aspect. Sub un prim aspect, trebuie cercetat dacă părţile au...

Dreptul Comerțului Internațional

1. NOŢIUNI GENERALE. NORME CONFLICTUALE – NORME DE DREPT MATERIAL (SUBSTANŢIAL). Raporturile juridice de drept al comerţului internaţional sunt...

Contracte Comerciale Speciale

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1.Relatia general-special Adesea teoreticienii si practicienii dreptului...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Drept Comercial Maritim

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL MARITIM în definirea notiunii de Drept Comercial Maritim numerosi autori si sustinatori ai...

Drept Comercial Român

DREPT COMERCIAL ROMÂN Capitolul 1 Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1. 1. Precizări prealabile Din punct de vedere economic,...

Te-ar putea interesa și

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Izvoarele Dreptului Afacerilor

I.Cutuma ca izvor de drept Înţelegerea evoluţiei dreptului în decursul timpului implică cunoaşterea - între altele - a conturării şi dezvoltării...

Principiile dreptului afacerilor

1. Dispoziții generale despre Dreptul afacerilor Putem defini Dreptul afacerilor, în sens larg, ca fiind totalitatea activităților...

Dreptul Afacerilor

LECłIA 1. Consideratii generale Definitia si însemnătatea dreptului afacerilor Pasul 1. Definitii Dreptul afacerilor desemnează activităti...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Dreptul Afacerilor

1.1. Noţiunea şi obiectul dreptului afacerilor Dreptul afacerilor este o ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce...

Dreptul Afacerii

Cap.I. NOȚIUNI DE DREPTUL AFACERILOR 1.1. ASPECTE GENERALE Dreptul afacerilor este teoretizat într-o variantǎ nuanțatǎ a dreptului comercial,...

Elemente de Drept al Afacerilor

PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI...

Ai nevoie de altceva?