Achiziții publice cursurile 4 și 5

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1698
Mărime: 15.17KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

PRINCIPII DE ATRIBUIRE

PRINCIPII

- nediscriminare

- recunoastere reciproca

- tratament egal

- proportionalitate

- transparenta

- eficienata utilizarii fondurilor

- asumarea raspunderii

Nediscriminarea

- asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate:

- sa poata participa la procedura de atribuire

- sa aiba sansa de a deveni, contractant.

Tratamentul egal

- reguli,

- cerinte identice

-criterii

Recunoasterea reciproca

Acceptarea:

- produselor, serviciilor, lucrarilor oferite in mod licit pe piata Uniunii Europene;

- diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritatile competente din alte state;

- specificatiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel national

Transparenta

Aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire

Proportionalitatea

Asigurarea corelatiei intre

- necesitatea autoritatii contractante,

- obiectul contractului de achizitie publica

- cerintele solicitate a fi indeplinite

Eficienta utilizarii fondurilor

Prin aplicarea proceduriilor de atribuire si utilizarea de criterii care sa reflecte in primul rand avantajele de natura economica ale ofertelor in vederea obtinerii a cel putin rezultatului urmarit;

Nota: Se vor lua in considerare, daca este cazul, si efectele concrete preconizate a se obtine in domeniul social sau in cel al protectiei mediului si promovarii dezvoltarii durabile.

Asumarea raspunderii

Determinarea clara a

– sarcinilor

– responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie publica,

urmarindu-se asigurarea

- profesionalismului,

- impartialitatii deciziilor adoptate pe parcursul

- independentei derularii acesti proces

REGULI GENERALE DE PARTICIPARE

Cine poate participa?

Orice operator economic are dreptul de a participa, la procedura de atribuire.

- individual

- intr-un grup de operatori.

Nu poate fi exclus

Operatorul economic pentru motiv că, activitatea poate fi prestată numai de catre PJ sau numai de catre PF.

Participarea operatorilor economici intr-un grup de operatori se poate realiza ca:

- asociat

- subcontractant

Asocierea

- Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia pentru a depune candidatura sau oferta comuna.

- Nu exista obligatia legalizării.

Nota! AC poate solicita legalizarea asocierii.

-Daca se solicita, se precizeaza in anunt si se justifica.

- Nu se poate interzice asocierea sau,

- Ofertantii nu pot fi obligati sa se asocieze

Subcontractare

Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.

Nota: AC nu are dreptul de a interzice subcontractarea.

Ofertantul are obligatia de a preciza:

– partea/partile din contrat pe care intentioneaza sa le subcontracteze

– datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi

Interdicţie

În cadrul aceleiasi proceduri operatorul nu are dreptul :

– de a participa in doua sau mai multe asocieri

– de a depune candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna;

– de a depune oferta individuala si de a fi nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.

In cazul atribuirii de contracte rezervate AC are dreptul de a solicita participarea la procedura numai:

- unor ateliere protejate

- acelor ofertanti care se angajeaza sa indeplineasca contractul in contextul unor programe de angajare protejata (angajatii implicati sunt persoane cu dizabilitati).

Notă: se precizează explicit in anuntul de participare.

REGULI DE PUBLICITATE

Anunturi

- de intentie

- de participare

- de atribuire

Unde se publica?

-In SEAP

-In Monitorul Oficial, Partea a VI-a, Achizitii publice

-JOUE (Jurnalul oficial al UE)

Atentie!

Daca anuntul trebuie publicat in JOUE, atunci anuntul respectiv nu poate fi publicat la nivel national inainte de data transmiterii acestuia catre Comisia Europeana.

Cine verifica anunturile?

-ANRMAP

Nota: In masura in care contractul are o valoarea mai mare decat pragurile prevazute pentru cererea de oferte.

-In termen de o zi, de la acceptul de publicare, SEAP are obligatia

- de a transmite spre publicare catre JOUE

- de a publica anuntul in SEAP

Anuntul de intentie

-Se publica obligatoriu atunci cand se urmareste reducerea termenelor limita pentru depunerea ofertelor in cazul licitatiei deschise sau licitatiei restranse

-Ve a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaza sa fie incheiate in urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de produse din aceeasi grupa CPV, este =/>750.000 euro

-Ve a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaza sa fie incheiate in urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de servicii care sunt din aceeasi categorie este =/>750.000 euro

-Ve a contractelor/acordurilor-cadru de lucrari, care urmeaza sa fie atribuite/incheiate in urmatoarele 12 luni, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

Nota: Publicarea anuntului de intentie nu creeaza autoritatii obligatia de a efectua respectiva achizitie publica.

Preview document

Achiziții publice cursurile 4 și 5 - Pagina 1
Achiziții publice cursurile 4 și 5 - Pagina 2
Achiziții publice cursurile 4 și 5 - Pagina 3
Achiziții publice cursurile 4 și 5 - Pagina 4
Achiziții publice cursurile 4 și 5 - Pagina 5
Achiziții publice cursurile 4 și 5 - Pagina 6
Achiziții publice cursurile 4 și 5 - Pagina 7
Achiziții publice cursurile 4 și 5 - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Achizitii Publice Cursurile 4 si 5.doc

Alții au mai descărcat și

Teoria generală a dreptului

NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPT 1.1. Sistemul ştiinţelor juridice 1.1.1. Noţiuni introductive Ştiinţa este un sistem de cunoştinţe despre...

Doctrine și Instituții Politice

OBIECTIVE Noţiunile şi cunoştinţele pe care le conferă cursul se înscriu atât în sfera de preocupări educaţionale, cât şi în orizontul creării...

Drept Financiar

Consideratii introductive Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune realizarea unor venituri publice. Statul pentru a-si...

Drept Financiar

1. Principiile impunerii Impunerea reprezinta procesul complex de stabilirea a impozitului ce revine in sarcina unei prsoane fizice sau juridice....

Drept Financiar

Sisteme fiscale europene Impozitele si taxele cele mai utilizate sunt: • Impozitul pe venit-profitul societatii -profitul persoanelor fizice •...

Drept financiar - procedură fiscală

In capitolul de fata vom trata aspecte legate de identificarea contribuabilului, declararea veniturilor si constatarea masei impozabile, modul de...

Proceduri și Contracte Finale

PARTEA I. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR COMERCIALE CAPITOLUL I. DEFINIREA; CLASIFICAREA; CONDIŢIILE DE VALABILITATE ŞI EFECTELE ACTULUI JURIDIC...

Dreptul Comunitar al Afacerilor

I. PRELIMINARII După cel de-al doilea război mondial, 6 state europene s-au grupat în 3 comunităţi: prima comunitate instituită a fost CECO,...

Te-ar putea interesa și

Activități specifice domeniului resurse umane în instituțiile publice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Activitati specifice domeniului resurselor umane in institutiile publice Rezultatele activitatii desfasurate intr-o...

Cerere finanțare POS-DRU - axa prioritară 2

1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI ID de proiect 9839 Vă rugăm să introduceţi codul ID al proiectului. (Vă rugăm să asiguraţi...

Misiune de audit - achiziții publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza...

Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj

1. TITLU „Dotarea cu echipament IT şi formarea personalului în vederea procesului de modernizare a administraţiei la nivel local în comuna Podari,...

Fundamentarea Deciziei de Finanțare a unei Întreprinderi Mici și Mijlocii prin Fonduri Structurale

CAP1. INTRODUCERE Întreprinderile mici sunt coloana vertebrală a economiei europene si, totodată, reprezintă o sursă semnificativă de creare de...

Motivarea Funcționarilor Publici

1. Necesitatea cresterii gradului de motivare a functionarilor publici în general si pentru Primaria Sectorului 2 Activitatea administratiei...

Aspecte Privind Informatizarea Administrației Publice

1. Administraţia publică Activitatea executivă constă în organizarea executării şi executarea în concret a legii şi a actelor normative. Aceasta...

Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering

1. ANUNŢ DE PARTICIPARE SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficială: SC FINANCIAL...

Ai nevoie de altceva?