Acțiunile de Carte Funciară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 6462
Mărime: 28.89KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

G. ACȚIUNILE DE CARTE FUNCIARĂ:

I. Acțiunea în prestație tabulară: acţiune personală ce are ca obiect asigurarea executării obligaţiei de prestaţie tabulară de către vânzător, pentru a permite cumpărătorului înscrierea în cartea funciară. Prestaţia tabulară este o acţiune compatibilă în mare parte cu sistemul de publicitate cu caracter constitutiv, acolo unde vânzătorul, în cuprinsul actului de înstrăinare sau ulterior acestuia, trebuie să dea ceea ce doctrina numea "clausula intabulandi" sau consimţământul la intabulare, fără de care (numai în prezenţa contractului translativ sau constitutiv de drepturi), cumpărătorul nu se putea intabula în cartea funciară. NCC face referire la consimţământul la intabulare prin formularea generică "obligaţiile necesare pentru înscrierea în cartea funciară" din art.896 alin.1. În sfera de aplicare a acestui articol ar mai intra şi lipsa predării actelor originale de proprietate către cumpărător, deşi înscrierea în cartea funciară a cumpărătorului este independentă de executarea aceastei obligaţii. Are 2 forme:

1. Acțiunea în prestație tabulară generală:

Art. 896. Acţiunea în prestaţie tabulară. (1) În cazurile în care cel obligat să transmită, să constituie ori să modifice în folosul altuia un drept real asupra unui imobil nu îşi execută obligaţiile necesare pentru înscrierea în cartea funciară, se va putea cere instanţei judecătoreşti să dispună înscrierea; dreptul la acţiune este prescriptibil în condiţiile legii (adică în trei ani, potrivit art. 2517 NCC, dacă nu este supus unei prescripții mai scurte).

(2) Dacă acţiunea în prestaţie tabulară a fost notată în cartea funciară, hotărârea judecătorească se va înscrie, din oficiu, şi împotriva acelora care au dobândit vreun drept tabular după notare.

Acţiunea în prestaţie tabulară generală va avea ca efect suplinirea de către instanţa de judecată a consimţământului la intabulare al părţii care nu şi-a exprimat acest consimţământ. Ex: cazul vânzării la care vânzătorul după încheierea contractului nu mai consimte la intabularea cumpărătorului sau cazul antecontractului la care promitentul vânzător refuză să încheie vânzarea finală.

2. Acțiunea în prestație tabulară specială:

Art. 897. Efectele acţiunii în prestaţie tabulară faţă de terţul dobânditor de rea-credinţă. (1) Acţiunea în prestaţie tabulară se va putea îndrepta şi împotriva terţului dobânditor înscris anterior în cartea funciară, dacă actul juridic invocat de reclamant este anterior celui în temeiul căruia a fost înscris dreptul terţului dobânditor, iar acesta a fost de rea-credinţă la data încheierii actului.

(2) Dreptul la acţiune împotriva terţului se prescrie în termen de 3 ani de la data înscrierii de către acesta a dreptului în folosul său, cu excepţia cazului în care dreptul la acţiune al reclamantului contra antecesorului tabular s-a prescris mai înainte.

Acţiunea în prestaţie tabulară specială se va putea introduce şi împotriva terţilor dobânditori de rea-credinţă, în cazul în care antecesorul tabular nu şi-a executat obligaţia de prestaţie tabulară (blocând în acest fel accesul la cartea funciară al cumpărătorului), ulterior vânzând acelaşi imobil către un terţ faţă de care vânzătorul execută obligaţia de prestaţie tabulară.

Condiţii ale acţiunii în prestaţie tabulară specială:

- actul în baza căruia se cere prestaţia tabulară să fie anterior din punct de vedere temporal celui în baza căruia s-a efectuat vânzarea către terţ (data se va stabili cu uşurinţă din moment ce actele de transfer al proprietăţii imobiliare se efectuează în formă autentică notarială);

- terţul dobânditor din actul ulterior să fie de rea-credinţă prin raportare la prevederile art.901 alin.2 NCC.

Diferenţe faţă de acţiunea în acordarea rangului preferenţial din art.892 NCC:

- premise: cele 2 acţiuni pleacă de la situaţii-premisă diferite: în timp ce acţiunea în prestaţie tabulară pleacă de la nerespectarea de către antecesorul tabular a obligaţiei de prestaţie tabulară, acţiunea în acordarea rangului preferenţial nu are această premisă, ci pe aceea a fraudei drepturilor dobândite de primul dobânditor, prin exercitarea violenţei de către cel de-al doilea dobânditor.

Preview document

Acțiunile de Carte Funciară - Pagina 1
Acțiunile de Carte Funciară - Pagina 2
Acțiunile de Carte Funciară - Pagina 3
Acțiunile de Carte Funciară - Pagina 4
Acțiunile de Carte Funciară - Pagina 5
Acțiunile de Carte Funciară - Pagina 6
Acțiunile de Carte Funciară - Pagina 7
Acțiunile de Carte Funciară - Pagina 8
Acțiunile de Carte Funciară - Pagina 9
Acțiunile de Carte Funciară - Pagina 10
Acțiunile de Carte Funciară - Pagina 11
Acțiunile de Carte Funciară - Pagina 12
Acțiunile de Carte Funciară - Pagina 13
Acțiunile de Carte Funciară - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Actiunile de Carte Funciara.doc

Alții au mai descărcat și

Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești

Efectuarea înscrierilor în cartea funciară În temeiul hotărârilor judecătoreşti 1. Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidenţă al...

Prescripția Tragerii la Răspundere Penală

Introducere Sarcinile de bază a jurisprudenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Neîncălcarea...

Acțiunile de Carte Funciară

Actiunile de carte funciara Acţiunile de carte funciară sunt acele acţiuni în justiţie care au ca obiect înscrierile în cartea funciară. Prin...

Acțiunile de Carte Funciară

§ 1. Scurt istoric Începuturile cărţilor funciare (numite în trecut funduare ) se găsesc în toate ţările din Apus încă din secolul XI-XIV d. H....

Instituția prescripției în dreptul civil - definiție, reglementare și condiții de aplicare a prescripției extinctive

Cap. I. Notiuni introductive Termenele de prescriptie din Codul civil au fost stabilite cu mai mult de un secol inainte, in considerarea unui ritm...

Tratatul de la Lisabona

1. Introducere Fie că va fi ratificat sau nu, Tratatul de la Lisabona reprezintă unul dintre documentele cheie ale Uniunii Europene. Acesta...

Intabularea

Intabularea, reprezintă înscrierea de carte funciară care produce efecte imediate și definitive, de la data înregistrării cererii de înscriere cu...

Carte Funciară (noțiune, structură, obiect)

Noțiunea de Carte Funciară în sens larg și în sens restrâns. Nu există o definiție legală în noul Cod civil a Cărții Funciare , însă din...

Te-ar putea interesa și

Publicitatea imobiliară

SCURT ISTORIC Publicitatea Imobiliara De-a lungul timpului, in Romania, publicitatea imobiliara s-a realizat prin mai multe modalitati,...

Sistemele de Publicitate Imobiliară în România

Capitolul 1: Introducere - justificarea alegerii temei În întreaga lume, guvernele se află într-o permanentă căutare în ceea ce priveşte...

Publicitatea Imobiliară

Capitolul 1 Consideraţii introductive privind publicitatea imobiliară 1.Definiţie, obiect şi scurt istoric Norma juridică a luat naştere şi s-a...

Înscrierile în Cartea Funciară

Publicitatea imobiliara detine un rol foarte important, intr-un stat de drept, asigurand securitatea statica si dinamica a circuitului juridic...

Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești

Efectuarea înscrierilor în cartea funciară În temeiul hotărârilor judecătoreşti 1. Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidenţă al...

Principiile noilor cărti funciare

I. PREZENTARE GENERALA PRECIZARI PREALABILE. Cartiile funciare sunt menite sa arate intotdeauna si cu exactitate totalitatea raporturilor...

Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996

I. NOTIUNEA SI OBIECTIVELE PUBLICITATII IMOBILIARE Publicitatea imobiliara desemneaza totalitatea mijloacelor juridice prevazute de lege prin care...

Acțiunile de Carte Funciară

Actiunile de carte funciara Acţiunile de carte funciară sunt acele acţiuni în justiţie care au ca obiect înscrierile în cartea funciară. Prin...

Ai nevoie de altceva?