Comerciantul persoană fizică și asociațiile familiale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1567
Mărime: 9.43KB (arhivat)
Publicat de: Paulica Costea
Puncte necesare: 0
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE F.A.B.B.V

Extras din curs

Intreprinzatorul este o persoana fizica care organizeaza o intreprindere economica in cadrul careia activitatea economica se desfasoara in mod organizat, permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca atrasa, materii prime, mijloace logistice si informatie.

Conditii pentru a deveni comerciant

a)Conditii legate de persoana

In primul rand, exista o suita de incompatibilitati intre profesia de comerciant si alte profesii. De exemplu, legea organica a avocatilor le interzice acestora sa desfasoare o activitate comerciala al carei obiect de activitate sa constea in exercitarea profesiei de avocat.

De asemenea, exista si o suita de interdictii in legatura cu activitatea economica desfasurata, pornindu-se de la respectarea monopolului de stat in anumite domenii sau de la anumite limite ce se impun activitatilor prin contractele incheiate.

b)Conditii legate de activitatea desfasurata

Pentru ca faptele de comert savarsite de persoana fizica autorizata trebuie sa aiba caracter de profesie, comerciantul trebuie sa detina o calificare, conceputa ce pregatire profesionala sau ca experienta profesionala, ce poate fi dovedita cu diploma, certificatul de competenta profesionala, cartea de mestesugar etc.

Intreprinderea individuala versus SRL-unipersonal

Asociatii unei SRL raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris. Un prim avantaj al alegerii SRL-ului unipersonal este acela al personalitatii juridice proprii, pe care intreprinderea individuala nu o are.

Un avantaj ce nu poate fi ignorat de intreprinzator este cel fiscal. SRL-ul unipersonal beneficiaza de facilitati si scutiri fiscale de care intreprinderea individuala este privata.

De asemenea, regimul juridic este favorabil SRL-ului unipersonal si in ceea ce priveste transmiterea de catre terti.Cesiunea partilor sociale este permisa in orice moment,pe durata societatii comerciale

Intreprinderea individuala versus PFA

Deosebirea dintre cele doua institutii rezulta din posibilitatea angajarii de personal salariat.Astfel, PFA nu poate angaja cu contract de munca terte personale pentru activitatea pentru care este autorizata.

Conform articolului 19 alin.1 din OUG 44/2008, PFA nu poate cumula si calitate de intreprinzator persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale.

Persoana fizica autorizata beneficiaza de anumite drepturi si are obligatii, care, impreuna, formeaza continutul statutului juridic al persoanei fizice autorizate.Cele mai importante obligatii sunt inmatricularea in Registrul Comertului si intocmirea registrelor comerciale.

Inmatricularea si inscrierea in Registrul Comertului

Potrivit O.U.G nr.44/2008 atat in cazul persoanei fizica autorizate, cat si in cazul intreprinderilor familiale, certificatul de inregistrare, continand codul unic de inregistrare, devine documentul care atesta inmatricularea la Registrul Comertului, autorizarea functionarii, cat si inscrierea in evidenta autoritatii fiscale competente.

In cazul in care persoana fizica autorizata are sucursale sau flilale este obligate sa ceara inmatricularea acestora, ca si in cazul intreprinderilor familiale, la oficiul Registrului Comertului unde a fost inregistrat sediul principal.Cererea de inmatriculare va fi insotita de copii certificate de oficiul sediului principal,copii referitoare la toate actele pe baza carora a fost inregistrata “societatea mama”.

Radierea inregistrarilor

Persoana fizica autorizata isi inceteaza activitatea si este radiana din Registrul Comertului prin deces, insa si prin vointa acestuia.

Cererea se depune si se mentioneaza in Registrul Comertului la care s-a efectuat inmatricularea.In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul Registrului Comertului inainteaza cererea tribunalului in a carei raza teritoriala se afla sediul intreprinderii familiale, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, tribunalul din acel judet.

Tribunalul solutioneaza cererea cu citarea oficiului Registrului Comerului si a intreprinderii familiale, comunicand apoi oficiului Registrului Comertului hotararea judecatoreasca prununtata, in copie legalizata, cu mentiunea ramanerii irevocabile.

Regimul juridic al intreprinderii familiale

Definitie.Membrii.Sediu profesional

Intreprinderea familiala se infiinteaza la intiativa unei persoane fizice si se constituie din doi sau mai multi membrii : sotul,sotia si copiii acestora care au implinit varsta de 16 ani, precum si rudele acestora pana la gradul al patrulea inclusiv.

Oricare membru poate cumula calitatea de asociat cu cea de salariat al unei terte pesoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate decat cel in care s-a organizat asociatia familiala.

Persoanele fizice pot presta activitatea in cadrul intreprinderii familiale la varsta de 16 ani, in calitate de angajati proprii.Angajatul propriu nu presupune raporturi de munca fata de un angajator, calitatea de angajat propriu se refera la dreptul celui in cauza de a fi asigurat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

La fel ca in reglementarea anterioare, intreprinderea familiala nu poate angaja terte persoane cu contract de munca, ratiunea fiind aceea ca tocmai scopul in care s-a nascut intreprinderea este acela de a utiliza forta de munca a asociatiilor, chiar si minorilor de 16 ani-membrii putandu-li-se deschide carnet de munca.

Pentru stabiliraea sediului profesional este obligatoriu ca orice membru al intreprinderii familiale sa detina un drept de folosinta asupra imobilului la adresa caruia acesta e declarat.In cadrul activitatii de catre cetateni ai unui stat membru UE sau SEE sediul profesional trebuie sa intruneasca conditiile unui sediu permanent.

Acord de constituire

Intreprinderea familiala se constituie printr-un acord de constituire incheiat de membrii intreprinderii famililale ce imbraca forma scrisa, ca o conditie ad validitatem.

Acorsul de costituire va cuprinde : numele si prenumele membrilor, reprezentantul intreprinderii familiale, data intocmirii acordului, participarea fiecarui membru la activitatea desfasurata de intreprinderea familiala, conditiile participarii, cotele procentuale in care vor imparti veniturile nete ale intreprinderii familale, raporturile dintre membrii intreprinderii familiale, conditiile de retragere a membrilor sub sanctiunea nulitatii absolute.

Preview document

Comerciantul persoană fizică și asociațiile familiale - Pagina 1
Comerciantul persoană fizică și asociațiile familiale - Pagina 2
Comerciantul persoană fizică și asociațiile familiale - Pagina 3
Comerciantul persoană fizică și asociațiile familiale - Pagina 4
Comerciantul persoană fizică și asociațiile familiale - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Comerciantul Persoana Fizica si Asociatiile Familiale.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Diplomatic și Consular

1. instituţiile interne din România care au competenţă în politica externă a statului: sunt a. preşedintele româniei: i. încheie în numele Ro...

Audit Public - Capitolul 1

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND AUDITUL INTERN ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Termenul de audit vine de la cuvântul italian „audire”, care are...

Audit Public - Capitolul 2

CAPITOLUL 2 METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT Cuvântul „misiune” are origini latine – „missio”, însemnând „a trimite”. Normele...

Drept penal român - note de curs

Titlul I Noţiuni generale CAPITOLUL I Noţiuni introductive Secţiunea I DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT 1. Noţiunea dreptului penal 1....

Dreptul comerțului internațional

CAPITOLUL I NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL. CORELAŢIA CU CELELALTE RAMURI DE DREPT. 1. Noţiunea şi importanţa...

Drept Administrativ II

CAPITOLUL I FORME DE ACTIVITATE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE §. 1. Consideraţii preliminare Autorităţile publice ale statului în...

Elemente de Procedură Judiciară

Capitolul 1. Dreptul procesual civil în sistemul dreptului unitar românesc 1.1. Dreptul procesual civil – ramură a dreptului public Dreptul...

Raportul Juridic Civil

CAPITOLUL I. RAPORTUL JURIDIC CIVIL Secţiunea 1. Noțiune şi caractere juridice Raportul juridic este o relaţie socială în care conduita...

Te-ar putea interesa și

Concepția Codului Comercial Român cu Privire la Noțiunea de Comerciant

Capitolul I. Concepţia Codului comercial român cu privire la noţiunea de comerciant Secţiunea I. Comercianţii: Comerţul este exercitat de către...

Alimentele - sursă de îmbolnăvire

Introducere Standardul de viață al timpurilor noastre a condus la progresul tehnologiei alimentare, a impus schimbări în modul de păstrare,...

Frauda și eroarea, factori determinanți ai falimentului companiei Worlcom

I. Cadrul teoretic 1. Reglementările legale privind procedura de faliment a unei entităţi. 1.1. Descrierea procedurii Reglementarile legale...

Comerciantul - persoană fizică

Introducere Ce sunt subiectele dreptului comercial? Subiectele dreptului comercial reprezinta acele persoane care participa la raporturile...

Participanți la raportul juridic de drept al afacerilor

Aspecte generale Subiectele in relatiile comerciale in mod traditional, sunt participantii la raporturile juridice, fie ca sunt persoane fizice,...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Legislație și Protecția Consumatorului

Curs de Legislație și Protecția Consumatorului Tema: Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în România 1. Obiective, excepţii de...

Proceduri înființare firmă

Legea 31/1990 privind societatile comerciale, Legea 26/1990 privind registru comertului, O.U.G. 76 din 24 mai 2001 republicata privind...

Ai nevoie de altceva?