Conținutul contractului individual de muncă 2011

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 5989
Mărime: 22.00KB (arhivat)
Publicat de: Carina Robu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vartolomei Braindusa

Extras din curs

Prin conţinutul oricărui contract se înţelege totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor părţilor contractului respectiv.

a) Conform art. 39 din Codul muncii salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

- dreptul la salarizare pentru munca depusă;

- dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

- dreptul la concediu de odihnă anual;

- dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

- dreptul la demnitate în muncă;

- dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

- dreptul de acces la formare profesională;

- dreptul la informare şi consultare;

- dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condi¬ţiilor de muncă şi a mediului de muncă;

- dreptul la protecţie în caz de concediere;

- dreptul la negociere colectivă;

- dreptul de a participa la acţiuni colective;

- dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

- obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

- obligaţia de a respecta disciplina muncii;

- obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;

- obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

- obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

- obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

Se remarcă faptul că salariatului, ca regulă, nu îi revine o obligaţie legală de a se perfecţiona profesional.

b) Potrivit art. 40 din Codul muncii, drepturile angajatorului sunt, în principal:

- să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;

- să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare sala¬riat, în condiţiile legii;

- să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

- să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

- să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile disciplinare corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.

Angajatorul are următoarele obligaţii principale:

- să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă.

Preview document

Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 1
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 2
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 3
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 4
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 5
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 6
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 7
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 8
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 9
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 10
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 11
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 12
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 13
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 14
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 15
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 16
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 17
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 18
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 19
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 20
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 21
Conținutul contractului individual de muncă 2011 - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Continutul Contractului Individual de Munca 2011.doc

Alții au mai descărcat și

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor...

Răspunderea disciplinară în dreptul muncii

Dreptul muncii reprezintă acea ramură din sistemul de drept, care reglementează sfera raporturilor de muncă. Prin raporturi de muncă se înţeleg...

Dizolvarea și încetarea activității societăților comerciale în baza Legii

§ 1. Noţiuni generale În Republica Moldova, procedura de insolvabilitate se intentează şi are loc în concordanţă cu Legea insolvabilităţii...

Contencios Administrativ

Curs I Aspecte referitoare la controlul activităţii autorităţilor administraţiei publice. Formele de control exercitate asupra administraţiei...

Managementul Urban și Competitivitatea Orașelor

0. Introducere Pentru a răspunde problemelor urbane curente, generate de competiţia urbană şi de creşterea continuă a cererii pentru servicii şi...

Nulitatea actului juridic al căsătoriei

Nulitatea actului juridic al casatoriei I. Definitie si notiune Nulitatea actului juridic al casatoriei este actiunea civila care intervine ca...

Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului

CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI ŞI CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertaăţilor...

Contencios Administrativ

- noţiunea de contencios administrativ a fost definită de doctrină şi de legislaţie, legea actuală a contenciosului administrativ (554/2004)...

Te-ar putea interesa și

Organizația Internațională a Muncii

Introducere Modificările de bază aduse dreptului muncii prin legile apărute după 1990 se referă la modalitatea stabilirii drepturilor și...

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Conflictele colective de munca

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele de muncă”, se datorează faptului că este o problemă foarte...

Contractul Individual de Muncă

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Prezentare generală a contractului individual de muncă. 1.1.1. Contractului individual de muncă. Repere...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Modificarea contractului individual de muncă

Сɑрitοlul I. Сοndiții gеnеrɑlе сu рrivirе lɑ nοțiunеɑ și vɑliditɑtеɑ сοntrɑсtului individuɑl dе munсă Сοntrɑсtul individuɑl dе munсă еstесɑdrul...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Contractele de muncă speciale reglementate de codul muncii

INTRODUCERE Codul muncii reprezintă un reper major în buna desfăşurare a relaţiilor de muncă stabilite între un angajator şi salariaţii săi....

Ai nevoie de altceva?