Contract Individual de Muncă

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 16781
Mărime: 55.14KB (arhivat)
Publicat de: Alina Leonte
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Potrivit art. 10 din Codul muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

3.1. Trăsături

Contractul individual de muncă:

- este un contract numit deoarece este reglementat expres, in extenso, prin normele legislaţiei muncii;

- este bilateral (sinalagmatic), dând naştere la drepturi şi obligaţii reciproce între părţi;

- este un contract care exclude pluralitatea de subiecte, neputând exista decât salariatul şi angajatorul;

- salariatul este întotdeauna o persoană fizică;

- presupune o obligaţie specială a salariatului, de a face, adică de a munci, care se execută întotdeauna în natură, nefiind posibilă executarea acesteia prin echivalent;

- este oneros, ambele părţi urmărind obţinerea unui folos patrimonial;

- are caracter comutativ, întinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor fiind cunoscute din chiar momentul încheierii contractului;

- este un contract cu executare succesivă, deoarece există o anumită continuitate, munca fiind eşalonată în timp; în ce priveşte timpul de lucru, legea stabileşte o limită maximă legală (8 ore pe zi, 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare) – inexistentă în cazul contractelor civile sau comerciale care presupun şi ele prestarea unei munci; munca se poate presta zi de zi, sau compact (cu zile în care munca se întrerupe);

- se încheie intuitu personae, adică luându-se în considerare calităţile personale ale părţilor contractante;

- nu poate fi afectat de condiţie (nici suspensivă, nici rezolutorie);

- este consensual; chiar dacă legea cere pentru încheierea sa forma scrisă, contractul există şi dacă, fără un act scris, părţile au realizat un acord şi a început prestarea muncii. În astfel de cazuri, salariatul are posibilitatea (potrivit art. 16 din Codul muncii) să probeze existenţa contractului prin orice mijloc de probă. Este de reţinut că atunci când angajatorul nu ar încheia contractul în scris, dacă cerinţa formei scrise ar fi ad validitatem, dezavantajat ar fi salariatul pentru că respectivul contract nu ar exista; pentru a se evita această împrejurare, legiuitorul îi permite salariatului să facă proba contractului de muncă în orice fel;

- după încheierea contractului individual de muncă intervine subordonarea salariatului faţă de angajator; în contractele civile sau comerciale această subordonare este exclusă. Salariatul nu este obligat să execute decât ordinele şi dispoziţiile legale ale angajatorului sau ale superiorilor săi ierarhici. În caz contrar – dacă execută un ordin sau o dispoziţie ilegală – el va răspunde disciplinar, contravenţional, eventual, dacă există şi un prejudiciu, şi patrimonial etc. Şi o dispoziţie conformă legii, dacă este dată cu înfrângerea raţiunii pentru care există chiar dreptul în cauză, ar putea constitui un abuz de drept devenind, în acest fel, tot ilegală;

- una dintre părţi – salariatul – se bucură de o protecţie legală; ţinând seama ca salariatul este subordonat, legiuitorul stabileşte o serie de măsuri în favoarea lui, căutând să echilibreze relaţiile dintre cele două părţi. Aşa se explică faptul că legislaţia muncii este, în principal, o legislaţie de protecţie a salariatului;

Preview document

Contract Individual de Muncă - Pagina 1
Contract Individual de Muncă - Pagina 2
Contract Individual de Muncă - Pagina 3
Contract Individual de Muncă - Pagina 4
Contract Individual de Muncă - Pagina 5
Contract Individual de Muncă - Pagina 6
Contract Individual de Muncă - Pagina 7
Contract Individual de Muncă - Pagina 8
Contract Individual de Muncă - Pagina 9
Contract Individual de Muncă - Pagina 10
Contract Individual de Muncă - Pagina 11
Contract Individual de Muncă - Pagina 12
Contract Individual de Muncă - Pagina 13
Contract Individual de Muncă - Pagina 14
Contract Individual de Muncă - Pagina 15
Contract Individual de Muncă - Pagina 16
Contract Individual de Muncă - Pagina 17
Contract Individual de Muncă - Pagina 18
Contract Individual de Muncă - Pagina 19
Contract Individual de Muncă - Pagina 20
Contract Individual de Muncă - Pagina 21
Contract Individual de Muncă - Pagina 22
Contract Individual de Muncă - Pagina 23
Contract Individual de Muncă - Pagina 24
Contract Individual de Muncă - Pagina 25
Contract Individual de Muncă - Pagina 26
Contract Individual de Muncă - Pagina 27
Contract Individual de Muncă - Pagina 28
Contract Individual de Muncă - Pagina 29
Contract Individual de Muncă - Pagina 30
Contract Individual de Muncă - Pagina 31
Contract Individual de Muncă - Pagina 32
Contract Individual de Muncă - Pagina 33
Contract Individual de Muncă - Pagina 34
Contract Individual de Muncă - Pagina 35
Contract Individual de Muncă - Pagina 36
Contract Individual de Muncă - Pagina 37
Contract Individual de Muncă - Pagina 38
Contract Individual de Muncă - Pagina 39
Contract Individual de Muncă - Pagina 40
Contract Individual de Muncă - Pagina 41
Contract Individual de Muncă - Pagina 42
Contract Individual de Muncă - Pagina 43
Contract Individual de Muncă - Pagina 44
Contract Individual de Muncă - Pagina 45
Contract Individual de Muncă - Pagina 46
Contract Individual de Muncă - Pagina 47
Contract Individual de Muncă - Pagina 48
Contract Individual de Muncă - Pagina 49
Contract Individual de Muncă - Pagina 50
Contract Individual de Muncă - Pagina 51
Contract Individual de Muncă - Pagina 52
Contract Individual de Muncă - Pagina 53
Contract Individual de Muncă - Pagina 54
Contract Individual de Muncă - Pagina 55
Contract Individual de Muncă - Pagina 56
Contract Individual de Muncă - Pagina 57
Contract Individual de Muncă - Pagina 58
Contract Individual de Muncă - Pagina 59
Contract Individual de Muncă - Pagina 60
Contract Individual de Muncă - Pagina 61
Contract Individual de Muncă - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Contract Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Răspunderea Patrimonială

1.Consideratii generale privind răspunderea patrimonială Codul muncii nu mai retine institutia răspunderii materiale,ceea ce înseamnă că regimul...

Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților

Capitolul 1. Încetarea contractului de drept şi prin acordul părţilor Motto : “Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneşi,...

Curtea Europeană de Justiție

I. Noţiuni introductive Instituind cele trei Comunităţi Europene (CE, CECO şi CEEA/EURATOM) şi Uniunea Europeană, statele membre au convenit ca...

Răspunderea Patrimonială a Salariatului

Introducere în dreptul muncii §1. Dreptul muncii – noţiune, obiect, metoda de reglementare. Semnificaţia termenului „muncă” : Termenul (provenit...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă

1.MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ Modificarea şi încetarea contractului individual de muncă poate interveni numai în condiţiile...

Răspunderea patrimonială a salariaților

Instituția răspunderii juridice este o componentă fundamentală a dreptului, întrucât prin acest instrument se asigură ordinea de drept, se menține...

Răspunderea patrimonială

CAP. 1 INTRODUCERE Viata sociala nu s-ar putea desfasura in conditii corespunzatoare fara existenta unor reguli de conduita sau norme bine...

Te-ar putea interesa și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Contractul Individual de Muncă

INTRODUCERE Dreptul muncii ca ramură a sistemului de drept, este strâns legat de muncă. Munca reprezentând condiţia naturală permanentă a vieţii...

Aspecte cu Privire la Contractul Individual de Munca și Clauzele Acestuia

Introducere Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 ( Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în...

Contractul Individual de Munca al Jurnalistului

Capitolul 1 CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL JURNALISMULUI Clauzele speciale ale contractului individual de munca al...

Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Sectiunea I Precizari prealabile În general,...

Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă

1. Noţiunea Contractului Individual de Muncă Contactul individual de muncă este reglementat, în special de codul muncii, precum şi de Contractul...

Ai nevoie de altceva?