Controlul Legalității Activității Administrației Publice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 19982
Mărime: 95.75KB (arhivat)
Publicat de: Silviana Tănase
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Bogdan Ciubotaru
Curs predat in cadrul programelor de perfectionare continua a functionarilor publici si alesilor locali, organizate de Centrul regional de formare continua in administratia publica Iasi, 2007-2008

Cuprins

 1. 1. Sistemul de administraţie publică: principii, instituţii, raporturi juridice
 2. 2. Formele de realizare a activităţii de administraţie publică
 3. 2.1. Actul administrativ: concept, trăsături, regim juridic.
 4. 2.2. Actul de gestiune şi contractul administrativ.
 5. 2.3. Faptele materiale şi operaţiunile tehnico-administrative.
 6. 3. Controlul legalităţii activităţii administraţiei publice
 7. 3.1. Controlul parlamentar
 8. 3.2. Controlul necontencios (administrativ)
 9. 3.3. Controlul contencios (judecătoresc) – rolul contenciosului administrativ şi practica judiciară în materie, în statul de drept. Regimul juridic al acţiunii în contenciosul administrativ
 10. 3.4. Controlul politic
 11. 3.5. Controlul popular
 12. 3.6. Controlul economic

Extras din curs

1. Sistemul de administraţie publică

În societatea contemporană, statului îi revin o serie de sarcini importante, precum: asigurarea ordinii interne, paza graniţelor şi asigurarea securităţii externe, asigurarea condiţiilor de sănătate a locuitorilor, asigurarea condiţiilor de instrucţie publică, administrarea domeniului public, organizarea executării legilor.

Pentru realizarea acestor sarcini, statul înfiinţează serviciile publice cărora, prin lege, li se acordă competenţe şi responsabilităţi, beneficiind şi de un patrimoniu propriu. Astfel de servicii sunt: serviciul public de gospodărire a domeniului public, serviciul public de educaţie, serviciul public de asigurare a ordinii interne etc.

Scopul acestor servicii este, însă, de a organiza executarea legilor şi de a executa în concret legile. Pe de altă parte, în vederea îndeplinirea sarcinilor sale, statul organizează şi alte categorii de servicii publice (de legiferare şi jurisdicţionale), care, realizând în practică sarcinile puterii legislative şi judecătoreşti, nu fac parte din sistemul administraţiei publice.

Autorităţile ce aparţin acestui sistem sunt organizate

• fie ca autorităţi (organe) administrative

• fie ca instituţii publice (regii autonome)

Autorităţile administrative care aparţin sistemului administraţiei publice pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii:

1. După modul de formare

- autorităţi administrative alese – primar, consiliul local, consiliul judeţean etc.

- autorităţi administrative numite – prefect, guvern, prim-ministru etc.

2. După natura juridică a autorităţii administrative

- autorităţi administrative individuale (unipersonale) – primar, prefect etc.

- autorităţi administrative colegiale – consiliul local, consiliul judeţean, guvern etc.

3. După competenţa autorităţii administrative

Competenţa unei autorităţi administrative reprezintă totalitatea atribuţiilor şi a responsabilităţilor pe care o autoritate le-a primit prin actul normativ de înfiinţare. Competenţa poate fi:

a. După sfera în care îşi manifestă atribuţiile:

- generală – autorităţile administrative cu competenţă generală îşi vor exercita atribuţiile în toate domeniile de interes ale vieţii sociale / economice (guvern, primari, consiliul judeţean, consiliul local)

- specială – autorităţile administrative cu competenţă specială îşi vor exercita atribuţiile într-un anumit domeniu stabilit prin lege (B.N.R., Consiliul Naţional al Concurenţei, Inspectoratul Teritorial de Muncă etc.)

b. După teritoriul (limita teritorială) în care îşi exercită atribuţiile:

- autorităţi administrative cu competenţă naţională (guvern, ministere)

- autorităţi administrative cu competenţă locală / judeţeană (primar, consiliu local, consiliu judeţean)

În concluzie, autorităţile care realizează administraţia publică în ţara noastră sunt structurate pe două planuri:

Administraţia publică centrală reprezentată de:

• Cei doi şefi ai executivului (Preşedintele României şi Guvernul, în frunte cu primul-ministru);

• Ministerele şi alte organe centrale de specialitate subordonate Guvernului (faţă de această a doua categorie se impune observaţia rezultată din analiza practicii guvernamentale a ultimilor ani, că se manifestă tot mai mult tendinţa înfiinţării unor agenţii, oficii, autorităţi, de nivel naţional sau local, cu atribuţii într-un anumit domeniu, subordonate Guvernului sau ministerelor);

• Autorităţile administrative autonome (este vorba despre organele centrale de specialitate care nu se află în subordinea Guvernului, cum ar fi: C.S.A.T., B.N.R., S.R.I. etc.);

• Instituţii bugetare, regii autonome şi companii naţionale subordonate ministerelor;

• Instituţii bugetare, regii autonome şi companii naţionale subordonate autorităţilor centrale autonome;

• Prefectul (administraţia de stat în teritoriu);

• Servicii publice deconcentrate în teritoriu ale ministerelor, subordonate ministerelor şi conduse de prefect;

Administraţia publică locală reprezentată de:

• Comisia consultativă judeţeană;

• Autorităţi administrative autonome locale (consilii judeţene, preşedintele consiliului judeţean, consilii locale şi primarii);

• Instituţii bugetare şi regii autonome de interes local subordonate organic sau funcţional consiliilor judeţene sau locale.

Preview document

Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 1
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 2
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 3
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 4
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 5
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 6
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 7
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 8
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 9
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 10
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 11
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 12
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 13
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 14
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 15
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 16
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 17
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 18
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 19
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 20
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 21
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 22
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 23
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 24
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 25
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 26
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 27
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 28
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 29
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 30
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 31
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 32
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 33
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 34
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 35
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 36
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 37
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 38
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 39
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 40
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 41
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 42
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 43
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 44
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 45
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 46
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 47
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 48
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 49
Controlul Legalității Activității Administrației Publice - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Controlul Legalitatii Activitatii Administratiei Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

CAP. I NOTIUNEA DE DREPTURI FUNDAMENTALE Drepturile si libertatile fundamentale sunt nu numai o realitate, ci si finalitatea întregii activitati...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Consiliul Local

INTRODUCERE Potrivit art. 3 alin. (3) din Constituţia României „Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe....

Regimul Administrativ al Actelor Administrative

Prin regim juridic vom intelege un ansamblu de reguli, de fond si de forma, care dau particularitate actelor administrative in circuitul juridic,...

Actele Administrative

1 Terminologie În activitatea practică se folosesc diferiţi termeni pentru desemnarea acestui tip de acţiune juridică pe care îl denumim act...

Contractele Administrative

1. Sinteză asupra originii şi evoluţiei teoriei contractelor administrative 1.1 Originea teoriei şi receptarea ei în doctrina românească Noţiunea...

Consiliul Județean

Componență și constituire Consiliul Județean este autoritatea adiministrației publice locale constituită la nivelul județului pentru coordonarea...

Drept constituțional

Actele Parlamentului Parlamentul adopta acte cu caracter politic sau juridic. Din randul actelor politice amintim Declaratia de politica interna,...

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră

Omenirea este într-un punct în care, reprezentând împlinirea a doua milenii de la începutul erei noastre, îsi face un bilant al drumului parcurs de...

Organizarea contabilității la prefectura Maramureș

1.1.IMPORTANŢA ŞI ROLUL PREFECTURII CA ORGAN DESCENTRALIZAT AL GUVERNULUI. Administraţia publică, în orice societate , fie ea clasică , fie...

Controlul Activității Autorităților Administrației Publice Locale

ÎNTRODUCERE În democrație, după Alain, cel care controlează joacă un rol fundamental: ”Unde se află democrația dacă nu în acea a patra putere pe...

Controlul în administrația publică

Introducere Controlul asupra administraţiei publice este o necesitate veche de când există lumea; scrierile anticilor relevau lupta împotriva...

Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești

Caiet de practica Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011 1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile...

Drept Administrativ

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV - NOŢIUNEA DE ACT ADMINISTRATIV 1.1.Consideratii cu caracter istoric si de drept comparat. Conceptul de...

Contenciosul Administrativ în Republica Moldova

Introducere Actualitatea lucrarii Începînd cu anii ’90 , Republica Moldova, odată cu căderea regimului sovietic, a trecut pe o nouă cale de...

Controlul Politic și Administrativ

CAP I. Notiunea,necesitatea si rolul controlului exercitat asupra administratiei publice.p.1 CAP II. Controlul politic(parlamentar).p.3 •...

Ai nevoie de altceva?