Curs istoria dreptului românesc

Curs
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 5261
Mărime: 22.57KB (arhivat)
Publicat de: Zaharia Iacob
Puncte necesare: 0

Extras din curs

În vremea lui Alexandra Ioan Cuza şi din dispoziţia sa, au fost elaborate Codul Civil, Codul penal, Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală.

Prin adoptarea acestor coduri s-a constituit, în linii generale, sistemul de drept burghez, s-a creat cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea celor mai moderne legislaţii în materie, introducând norme şi instituţii juridice dintre cele mai evoluate, opera legislativă a lui Cuza a plasat România în rândul ţărilor cu cea mai înaintată legislaţie.

În acelaşi timp opera legislativă a lui Cuza a dus la crearea unui sistem judiciar modem, a determinat o evoluţie a practicii instanţelor în direcţia celor mai înalte exigenţe ale epocii, a stimulat înflorirea învăţământului juridic, a ştiinţei dreptului, a dus la formarea unor cadre de incontestabilă valoare, la afirmarea gândirii juridice româneşti în ţară şi peste hotare, la însuşirea tehnicii juridice în toate nuanţele sale, ceea ce s-a răsfrânt pozitiv asupra activităţii teoretice şi practicii juridice.

Codul civil

Fiind cele mai strâns legate de realitatea economică, normele dreptului civil aveau o importanţă aparte în epoca Unirii, când se dezvoltau relaţiile de producţie capitaliste. Normele de drept civil existente la acea epocă erau în multe privinţe depăşite sub aspectul conţinutului, iar sub aspectul formei (sistematizării) erau dispersate, lipsite de unitate. În scopul depăşirii acestor neajunsuri, pentru crearea unui drept civil modern în conţinut şi formă, Cuza a cerut Comisiei Centrale de la Focşani să treacă la

alcătuirea unui nou cod. Acesta a fost adoptat în anul 1864 şi a intrat în vigoare la 1 decembrie 1865. De inspiraţie franceză, codul civil român nu a fost o copie a acestuia fiind prelucrat şi adaptat realităţilor româneşti.

Codul prevede că proprietatea poate fi transmisă prin acte juridice încheiate între persoanele în viaţă şi prin acte mortis causa (pentru cauză de moarte). Ca atare, proprietatea se transmite şi pe cale succesorală, sub cele două forme ale sale: ab intestat şi testamentară. Codul reglementează amănunţit deschiderea succesiunii, categoriile de succesori, ordinea şi cota în care aceştia dobândesc bunurile defunctului, opţiunea succesorală şi lichidarea succesiunii.

Testamentul pe baza căruia se deferă moştenirea testamentară, este de mai multe feluri: olograf, autentic şi mistic. Testamentul olograf este scris, semnat şi datat de către testator. Testamentul autentic este semnat de către testator şi transmis judecătorului care îl citeşte în şedinţă publică şi, prin aceasta, îi conferă autenticitate. Testamentul mistic sau secret este semnat de testator şi prezentat strâns şi pecetluit judecătorului care nu ia cunoştinţă de conţinutul său, ci numai întocmeşte un proces verbal pe baza declaraţiei testatorului, din care rezultă că actul care i s-a prezentat este testamentul acelei persoane.

Codul mai cuprinde o serie de dispoziţii cu privire, la acceptarea sau repudierea moştenirii, precum şi la obligaţia moştenitorului de a plăti datoriile succesorale.

Codul penal

Codul penal a fost publicat în anul 1865 şi a rămas în vigoare până în anul 1937.

Principalele sale izvoare sunt: Codul penal prusian din anul 1851 şi, în mai mică măsură, Codul penal francez din 1810.

La baza Codului penal se află concepţia potrivit căreia infractorii sunt oameni raţionali, conştienţi de urmările faptelor lor, care au porniri antisociale şi, ca atare, trebuie să fie excluşi din societate; aşa se explică şi faptul că pedepsele au un pronunţat caracter de intimidare.

Odată cu adoptarea acestui cod s-a realizat unificarea dreptului penal.

Conform structurii sale, codul a adoptat o clasificare tripartită a infracţiunilor: crime, delicte şi contravenţii, spre deosebire de alte coduri burgheze care clasifică faptele penale în două mari categorii: infracţiuni penale şi contravenţii. Pedepsele sunt de trei feluri: criminale, corecţionale şi poliţieneşti.

Codul de procedură civilă

Codul de procedură civilă a fost elaborat şi a intrat în vigoare odată cu Codul civil român. Procedura civilă s-a bucurat de o atenţie specială, atenţie manifestată atât pe planul propriu-zis al reglementării juridice, cât şi pe cel al doctrinei.

Procedura de judecată, aşa cum a fost reglementată prin Codul de procedură civilă, se întemeia pe concepţia că adevărul obiectiv nu poate fi cunoscut de către instanţă, iar hotărârea pe care aceasta o pronunţa exprima numai adevărul juridic, adică o prezumţie de adevăr, dedusă din faptul că procesul a parcurs fazele de judecată prevăzută de lege, cu respectarea dispoziţiilor legale.

Principalele izvoare ale Codului de procedură civilă sunt: dreptul procesual al Cantonului Geneva, Codul de procedură civilă francez, unele dispoziţii din legea belgiană cu privire la executarea silită şi unele norme de drept procesual din legiuirile noastre mai vechi.

Procedura de judecată era orală, publică şi contradictorie.

În procesul civil puteau fi administrate următoarele probe: acte scrise, martori, experţi, cercetători, jurământul judiciar.

Preview document

Curs istoria dreptului românesc - Pagina 1
Curs istoria dreptului românesc - Pagina 2
Curs istoria dreptului românesc - Pagina 3
Curs istoria dreptului românesc - Pagina 4
Curs istoria dreptului românesc - Pagina 5
Curs istoria dreptului românesc - Pagina 6
Curs istoria dreptului românesc - Pagina 7
Curs istoria dreptului românesc - Pagina 8
Curs istoria dreptului românesc - Pagina 9
Curs istoria dreptului românesc - Pagina 10
Curs istoria dreptului românesc - Pagina 11
Curs istoria dreptului românesc - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Curs Istoria Dreptului Romanesc.doc

Alții au mai descărcat și

Sclavii în dreptul roman

În dreptul privat roman, noţiunea de persoană în sens larg şi obişnuit desemnează omul privit ca o unitate indisolubilă în totalitatea structurii...

Efectele Actului Juridic Civil

§ 1. Noţiune şi principii Noţiune Reamintim că actul juridic civil este manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice....

Dreptul Afacerilor

Obiectul Dreptului Afacerilor 10. Definiţie Dreptul Afacerilor este ansamblul normelor juridice ce reglementează raporturile dintre oamenii de...

Istoria statului și dreptului românesc

Notiuni introductive. 1. Obiectul istoriei dreptului romanesc. 2. Periodizarea istoriei dreptului romanesc. 3. Alte opinii privind periodizarea...

Istoria Dreptului

DREPTUL IN PRIMA PERIOADA A REGIMULI TURCO- FANARIOT. REFORMELE LUI C-TIN MAVROCORDAT. In prima faza a regimului turco- fanariot, nu s-au intocmit...

Drept Financiar

I.NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.Conceptul de finanţe Sunt rezultatul unui proces istoric complex, îndelungat, determinat de evoluţia vieţii sociale,...

Politicile Comune ale Uniunii Europene

CAPITOLUL I PRIVIRE SUCCINTĂ ASUPRA PRINCIPIILOR, ACŢIUNILOR ŞI INSTITUŢIILOR COMUNITARE DUPĂ TRATATUL DE LA NISA SECŢIUNEA I Principiile şi...

Precizări preliminare. poziția procesuală a părților

Partile Precizari preliminare. Pozitia procesuala a partilor Actiunea, pe de o parte, si fiecare mijloc procesual ce intra in componenta...

Te-ar putea interesa și

Imperiul Bizantin în sec XV-lea, legăturile cu Moldova

INTRODUCERE Multe râuri de cerneală au curs, scriindu-se despre faimosul Imperiu Bizantin, dar mai multă cerneală a curs sriindu-se despre căderea...

Receptarea Dreptului Roman în Evul Mediu

Introducere Istoria omenirii a fost segmentată în cîteva epoci: antică, medievală, modernă, contemporană. Concomitent cu societatea a evoluat şi...

Legea Țării

INTRODUCERE Vechiul drept românesc, aşa cum precizează şi Dimitrie Cantemir, a fost ius non scriptum, adică un dreptul nescris. La rândul său,...

Tripticele

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Strămoşii poporului roman - dacii şi romanii - care au determinat etnogeneza sa, i-au transmis totodată şi anumite...

Istoria statului și dreptului românesc în timpul lui Alexandru Ioan Cuza

Capitolul I - Epoca lui Cuza şi aşezarea bazelor dreptului românesc modern 1.1 Situaţia europeană Înfrângerea Rusiei în Războiul Crimei va oferi...

Introducere în Materia Căsătoriei și a Divorțului

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN MATERIA CĂSĂTORIEI ŞI A DIVORŢULUI De la apariţia vieţii şi până în Evul Mediu, societatea umană de pe teritoriul...

Infracțiunile contra proprietății în dreptul medieval românesc - furtul, talhăria, încălcarea hotarelor, punerea pe foc

Notiuni introductive Evul mediu românesc a cunoscut în devenirea sa istorică următoarele subperioade: - Perioada obştei săteşti şi a normelor...

Opera legislativă a lui Iustinian

Opera legislativa a lui Iustinian Imparat Iustinian I (11 mai, 483 – 13/14 noiembrie, 565) a fost imparat al Imperiului Roman de Rasarit de la 1...

Ai nevoie de altceva?