Dreptul Afacerilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 31100
Mărime: 106.05KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Obiectul Dreptului Afacerilor

10. Definiţie

Dreptul Afacerilor este ansamblul normelor juridice ce reglementează raporturile dintre oamenii de afaceri, dintre aceştia şi stat şi dintre oamenii de afaceri şi salariaţii.

20. Delimitarea Dreptului Afacerilor faţă de Dreptul Civil.

• În cazul oamenilor de afaceri, regulile ce le sunt aplicabile trebuie să fie simple, proba obligaţiilor asumate trebuie să poată fi făcută cu uşurinţă şi ei să aibă posibilitatea de a se adresa unei jurisdicţii competente, specializate;

• Publicitatea este mult mai necesară în materie comercială;

• Regulile sunt comune pentru mai multe state.

30. Deosebiri faţă de Dreptul comercial.

Dominanta doctrinei afirmă că dreptul afacerilor are un domeniu mai întins decât dreptul comercial, cuprinzând şi aspecte de drept public (intervenţia statului în economie), de drept fiscal, de drept al muncii şi chiar de drept civil (cu privire la protecţia consumatorilor).

CONTRACTELE COMERCIALE

Definiţie

Contractul, ca act juridic civil, este acordul dintre două sau mai multe persoane în scopul de a produce efecte juridice.

Principiile pe baza cărora se încheie contractele

10. Principiul libertăţii contractuale se traduce prin aceea că o parte se află obligată prin contract numai pentru că şi-a manifestat în acest sens voinţa şi numai în măsura în care a voit acest lucru. În temeiul acestui principiu părţile au libertatea de a încheia în limitele determinate de ordinea publică şi bunele moravuri , orice fel de contracte, să determine prin voinţa lor, clauzele pe care contractul urmează să le cuprindă şi efectele pe care trebuie să le producă; tot astfel părţile pot prin acordul lor să modifice sau să atingă obligaţiile contractate.

20. Principiul consensualismului constă în aceea că părţile pot să îmbrace raporturile lor contractuale în haina juridică pe care o doresc, simplul acord de voinţă fiind suficient pentru a da naştere la obligaţii.

Clasificarea contractelor

Contractele se clasifică după următoarele criterii:

10După conţinut, contractele se împart în:

• contracte bilaterale (sinalagmatice), care dau naştere la obligaţii reciproce între părţi;

• contracte unilaterale care generează obligaţii doar în sarcina uneia din părţi.

2o După modul de formare, contractele se împart în:

• contracte consensuale care se formează prin simplul acord de voinţă fără a fi nevoie (pentru valabilitatea lor) de vreo formalitate specială de manifestare a voinţei părţilor;

• contracte solemne, pentru a căror validitate pe lângă acordul de voinţă al părţilor este necesară îndeplinirea unor formalităţi cerute de lege în mod imperativ;

• contracte reale, care presupun pe lângă acordul de voinţă şi remiterea unui lucru de una din părţi către cealaltă.

3o După scopul urmărit de părţi prin încheierea contractelor, acestea se împart în:

• contracte cu titlu oneros - în care fiecare parte urmăreşte un folos, o contraprestaţie în schimbul celei la care se obligă;

• contracte cu titlu gratuit în care o parte procură celeilalte un folos fără a primi nimic în schimb.

40. După modul de executare întâlnim:

• contracte cu executare succesivă - care presupun fie o prestaţie continuă, fie o succesiune de prestaţii realizate în timp;

• contracte cu executare imediată (dintr-o dată, uno ictu) care presupun o singură prestaţie, sau mai multe prestaţii (reciproce) executate într-un singur moment.

5o. După modul reglementării lor există:

• contracte numite - care dispun de o reglementare juridică specială şi o denumire aparte

• contracte nenumite - care nu dispun de o reglementare proprie şi o denumire aparte.

Elementele contractului

Elementele contractului sunt: capacitatea, consimţământul, obiectul şi cauza.

1o. Capacitatea de a contracta este aptitudinea subiectului de drept de a deveni titular de drepturi şi obligaţii civile prin încheierea actelor de drept civil.

În privinţa persoanei juridice, regula capacităţii de a face acte juridice civile, este subordonată principiului specialităţii capacităţii, consacrat de art.34 din Decretul nr.31/1954 potrivit căruia "persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, actul de înfiinţare sau statut".

2o. Consimţământul este o condiţie de fond a contractului şi constă în hotărârea de a încheia un act juridic manifestată în exterior. El trebuie să întrunească patru condiţii pentru a fi valabil:

• să provină de la o persoană cu discernământ şi aceasta pentru că subiectul de drept trebuie să aibă capacitatea de a înţelege efectele juridice care se produc în temeiul manifestării sale de voinţă;

• să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice. Condiţia nu este îndeplinită dacă hotărârea de a încheia contractul a fost făcută în glumă, din prietenie sau sub condiţie pur potestativă din partea celui care se obligă (1010 C.civ.);

• să fie exteriorizat în scris, verbal şi prin gesturi ori fapte concludente, astfel spus hotărârea cristalizată în sensul de a încheia un contract, dar rămasă la nivel ideatic în mintea unei părţi, neexprimată celeilalte părţi nu poate fonda în mod valabil un contract;

• să nu fie afectat de un viciu de consimţământ: eroare, dol sau violenţă.

Preview document

Dreptul Afacerilor - Pagina 1
Dreptul Afacerilor - Pagina 2
Dreptul Afacerilor - Pagina 3
Dreptul Afacerilor - Pagina 4
Dreptul Afacerilor - Pagina 5
Dreptul Afacerilor - Pagina 6
Dreptul Afacerilor - Pagina 7
Dreptul Afacerilor - Pagina 8
Dreptul Afacerilor - Pagina 9
Dreptul Afacerilor - Pagina 10
Dreptul Afacerilor - Pagina 11
Dreptul Afacerilor - Pagina 12
Dreptul Afacerilor - Pagina 13
Dreptul Afacerilor - Pagina 14
Dreptul Afacerilor - Pagina 15
Dreptul Afacerilor - Pagina 16
Dreptul Afacerilor - Pagina 17
Dreptul Afacerilor - Pagina 18
Dreptul Afacerilor - Pagina 19
Dreptul Afacerilor - Pagina 20
Dreptul Afacerilor - Pagina 21
Dreptul Afacerilor - Pagina 22
Dreptul Afacerilor - Pagina 23
Dreptul Afacerilor - Pagina 24
Dreptul Afacerilor - Pagina 25
Dreptul Afacerilor - Pagina 26
Dreptul Afacerilor - Pagina 27
Dreptul Afacerilor - Pagina 28
Dreptul Afacerilor - Pagina 29
Dreptul Afacerilor - Pagina 30
Dreptul Afacerilor - Pagina 31
Dreptul Afacerilor - Pagina 32
Dreptul Afacerilor - Pagina 33
Dreptul Afacerilor - Pagina 34
Dreptul Afacerilor - Pagina 35
Dreptul Afacerilor - Pagina 36
Dreptul Afacerilor - Pagina 37
Dreptul Afacerilor - Pagina 38
Dreptul Afacerilor - Pagina 39
Dreptul Afacerilor - Pagina 40
Dreptul Afacerilor - Pagina 41
Dreptul Afacerilor - Pagina 42
Dreptul Afacerilor - Pagina 43
Dreptul Afacerilor - Pagina 44
Dreptul Afacerilor - Pagina 45
Dreptul Afacerilor - Pagina 46
Dreptul Afacerilor - Pagina 47
Dreptul Afacerilor - Pagina 48
Dreptul Afacerilor - Pagina 49
Dreptul Afacerilor - Pagina 50
Dreptul Afacerilor - Pagina 51
Dreptul Afacerilor - Pagina 52
Dreptul Afacerilor - Pagina 53
Dreptul Afacerilor - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Afacerilor.doc

Alții au mai descărcat și

Probele în Materie Comercială

Probele în materie comercială Aspecte generale În principiu, în dreptul comercial obligaţiile se dovedesc cu aceleaşi mijloace ca şi obligaţiile...

Efectele Actului Juridic Civil

§ 1. Noţiune şi principii Noţiune Reamintim că actul juridic civil este manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice....

Curs istoria dreptului românesc

În vremea lui Alexandra Ioan Cuza şi din dispoziţia sa, au fost elaborate Codul Civil, Codul penal, Codul de procedură civilă şi Codul de procedură...

Instituții politice

Partidele politice In societatea moderna partidele politice s- au impus ca incontestabil necesare. Procesul aparitiei lor fiind in stransa...

Drept Financiar

I.NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.Conceptul de finanţe Sunt rezultatul unui proces istoric complex, îndelungat, determinat de evoluţia vieţii sociale,...

Politicile Comune ale Uniunii Europene

CAPITOLUL I PRIVIRE SUCCINTĂ ASUPRA PRINCIPIILOR, ACŢIUNILOR ŞI INSTITUŢIILOR COMUNITARE DUPĂ TRATATUL DE LA NISA SECŢIUNEA I Principiile şi...

Precizări preliminare. poziția procesuală a părților

Partile Precizari preliminare. Pozitia procesuala a partilor Actiunea, pe de o parte, si fiecare mijloc procesual ce intra in componenta...

Puterea de Lucru de Judecat

Prezentare Una dintre cele mai importante exceptii de procedura este aceea a puterii lucrului judecat^1 . Elementele lucrului judecat sunt acelea...

Te-ar putea interesa și

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Izvoarele Dreptului Afacerilor

I.Cutuma ca izvor de drept Înţelegerea evoluţiei dreptului în decursul timpului implică cunoaşterea - între altele - a conturării şi dezvoltării...

Principiile dreptului afacerilor

1. Dispoziții generale despre Dreptul afacerilor Putem defini Dreptul afacerilor, în sens larg, ca fiind totalitatea activităților...

Dreptul Afacerilor

LECłIA 1. Consideratii generale Definitia si însemnătatea dreptului afacerilor Pasul 1. Definitii Dreptul afacerilor desemnează activităti...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Dreptul Afacerilor

1.1. Noţiunea şi obiectul dreptului afacerilor Dreptul afacerilor este o ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce...

Dreptul Afacerii

Cap.I. NOȚIUNI DE DREPTUL AFACERILOR 1.1. ASPECTE GENERALE Dreptul afacerilor este teoretizat într-o variantǎ nuanțatǎ a dreptului comercial,...

Elemente de Drept al Afacerilor

PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI...

Ai nevoie de altceva?