Deontologia funcției publice

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4399
Mărime: 28.94KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

O stiinta pentru a avea caracter autonom trebuie sa fie caracterizata de 3 elemente fundamentale: - un ansamblu de cunostiinte teoretice proprii sau imprumutate de la alte stiinte pe care sa le utilizeze cu ajutorul unor mijloace de investigare stiintifice specifice astfel incat referitor la obiectul de studiu care poate fi material sau formal sa determine cunostiinte noi despre obiectul de studiu al stiintei respective. Practic stiinta numita “deontologia functiei publice ” are ca obiect de studiu propriul ansamblu de reguli comportamentale pe care o persoana care are calitatea de functionar public trebuie sa le respecte astfel incat serviciul public sa fie desfasurat la acelasi nivel calitativ si cu aceeasi solicitudine fata de toti cetateni.

Obiectul formal in cest caz il constituie corpul functionarilor publici punct de vedere din care e studiat corpul functionarilor publici, fiind obtinereaunui tratament egal al tuturor cetatenilor in raport cu legea si cu serviciul public ce trebuie sa le fie prestat.

Obiectul material reprezinta un obiect fizic sau unn obiect idiotic pe care il caracterizam din toate punctele de vedere posibile. Pentru a studia elementele specifice deontologiei functiei publice trebuie sa defineascaobiectul formal, adica notiunea de corp al functionarilor publici care trebuie sa respecte regulile de deontologie.

Functia publica (p.187).

Orice entitate publice fiind o alcatuire complexa care indeplineste atat atributii cu caracater dispozitiv cat si prestator, are personal variat, varietatea referindu-se pe de o parte la modul de constituire al raportului intre angajat si angajator(raport de serviciu sau de munca), iar pe de alta parte la specializarea profesionala a persoanei care face parte din personal.

Personalul e compus din functionari in principal carora li se adauga in unele cazuri demnitari si totodata personalul auxiliar caruia i se aplica legislatia muncii si care in legislatia de profil se numeste personal contractual.

De-a lungul timpului in literatura de specialitate si in jurisprudenta s-a incercat calificarea si delimitarea notiuni de functie publica s functionar pentru a putea examina indeaproape natuara juridica a unei prin intermediul alteia sau continutulul fiecareia dintre ele in vederea evaluarii corecte a raporturilui fata de autoritatea functionarului.

Legea nr 188/1999 publicata in MO al Romaniei, Partea I nr 600/1999 a completat o parte din vidul legislatiei oferind definitia legala a functei publice si punand capat dezbaterilor doctrinare. Primul merit al acestui act normativ e acela ca inca din primul articol (forma republicata in 2007) precizeaza ca raportul dintre angajat si angajator in cazul functionarului publica atat in APL cat si in APC este supus unui regim juridic special (acela de drept administrativ) raportul fiind denumit raport de serviciu. E un real progres faptul ca se precizeaza aplicabilitatea acestui act normativ si functionarilor din autoritatile adm. autonome reglementandu-se astfel activitatea lor prin norme de drept administrativ.

Regulile de deontologie se stabilesc de la obiectul pe care l-a definit legiuitorul si anume: realizarea unuii serviciu public stabilit, profesionist, transparent, eficient si impartial in interesul cetatenilor.

Functia publica este definita legal ca fiind totalitatea atributiilor si responsabilitatilor stabilite in temeiul legii in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre APC, APL si AAA. Se precizeaza in lege referitor la activitatile care impun exercitarea prerogativelor de putere publica faptul ca din aceasta categorie fac parte: - punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative. - elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau instututiei publice precum si asigurarea avizarii acesteia. - elaborarea proiectelor, politicilor si startegiilor, a programelor, a studiilor, a analizei si statisticilor necesare executarii legilor si implementarii politicilor publice in vederea relizarii competentei autoritatii sau institutiei publice - consilierea si controlul public intern. - gestionarea resurselor umane sia resurselor financiare - colectarea creantelor bugetare - realizare activitatii in conformitate cu stategia de informatizare a AP - reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acestor cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat din toata tara si strainatate in limita competentei stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice in raportturile acestora cu persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat din tara sau strainatate in limita competentei stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice precum si reprezentantii in justitie a autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.

Definitia legala a corpului functionarilor publici e totalitatea functionrilor publici di cadrul AAA si dinn cadrul autoritatilor sii institutiilor publice din APL si APC, unde prin functionar public legea intelege persoana investita legal in functie. Modalitatea de investire a functionarilor publici este numirea pe baza de concurs.

Obligatiile functionarilor publici si buna conduita administrativa.

Analizand legislatia romaniei pentru a vedea care este continutul juridic al unei conduite administrative se constata ca exista o multitudine de acte normative definitori pentru acest subiect. Dintre acestea fac parte: -legea188/1999 privind statutul functionarilor publici republicata cu modificari -legea 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici -legea 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice -legea 393/2004 privind statutul alesilor locali -legea161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei decizionale in exercitarea demnitatilor publice si in modul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei -legea7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Toate aceste acte normative reglementeaza anumite aspecte referitoare la conduita personalului din AP.

Preview document

Deontologia funcției publice - Pagina 1
Deontologia funcției publice - Pagina 2
Deontologia funcției publice - Pagina 3
Deontologia funcției publice - Pagina 4
Deontologia funcției publice - Pagina 5
Deontologia funcției publice - Pagina 6
Deontologia funcției publice - Pagina 7
Deontologia funcției publice - Pagina 8
Deontologia funcției publice - Pagina 9
Deontologia funcției publice - Pagina 10
Deontologia funcției publice - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Deontologia Functiei Publice.docx

Alții au mai descărcat și

Conflictele de Muncă

Conform art. 248 alin.1 din Codul muncii, conflictul de muncă reprezintă orice deza¬cord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de...

Drept Diplomatic și Consular

1. instituţiile interne din România care au competenţă în politica externă a statului: sunt a. preşedintele româniei: i. încheie în numele Ro...

Audit Public - Capitolul 1

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND AUDITUL INTERN ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Termenul de audit vine de la cuvântul italian „audire”, care are...

Audit Public - Capitolul 2

CAPITOLUL 2 METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT Cuvântul „misiune” are origini latine – „missio”, însemnând „a trimite”. Normele...

Evaziune fiscală

In doctrina este data si o definitie conform careia prin evaziune fiscala se întelege „ansamblul sustragerilor intentionate de la obligatiile...

Apelul și Recursul

Subcap. VI.2. Judecata în căile ordinare de atac Secţ.I. Apelul §1. Noţiune. Apelul reprezintă o cale de atac: - de reformare - cu caracter...

Drept penal român - note de curs

Titlul I Noţiuni generale CAPITOLUL I Noţiuni introductive Secţiunea I DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT 1. Noţiunea dreptului penal 1....

Drept Administrativ

Capitolul I PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 1. Consideraţii generale privind şeful de stat Instituţia şefului de stat a apărut odată cu statul şi a...

Te-ar putea interesa și

Valențe Deontologice în Viața Publică

Destinul poporului român, ca al oricarui popor, de altfel, a facut astfel încât sa împleteasca în itele sale personalitati publice puternice si...

Statutul moral-juridic al funcționarului

ARGUMENT In urma consultarii temelor pentru lucrarile de diploma am optat pentru tema Statutul moral-juridic al functionarului public si aceasta...

Deontologia funcționarului public în sistemul penitenciar

1. Noţiuni introductive 1.1. Noţiunea de “deontologie” Termenul „deontologie" provine din cuvintele greceşti „deon, deontos” care înseamnă ceea...

Etica și Deontologia Funcționarilor Publici

Argument Una dintre cărămizile societăţii moderne, dacă o putem numi aşa, este funcţia publică. Această parte importantă a dezvoltării umane a...

Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici

I. Răspunderea administrativă – Concept Problema de căpetenie a jurisprudentei etice priveste notiunea de responsabilitate. În ce împrejurări sunt...

Deontologia funcției publice

1. Ce este functia publica? În cadrul Legii nr. 188/1999 funcţia publică e definită drept: „ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor,...

Deontologie juridică

1. Conotaţii deontologice ale funcţiilor de prefect şi subprefect Instituţia prefecturii nu poate rămâne în afara obiectului deontologiei funcţiei...

Deontologia funcționarului public

Din punct de vedere etimologic, termenul general de deontologie isi are originea:in doua cuvinte grecesti: cuvântul deon, -ontos, care inseamna...

Ai nevoie de altceva?