Drept constituțional comparat

Curs
9.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 20120
Mărime: 699.52KB (arhivat)
Publicat de: Alin Cornea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristian Ionescu

Extras din curs

Cursul 1 Teoria generală a dreptului comparat - stiintă si metodă de studiu (analiză

selectivă);

Dimensiunea comparativă a devenit una din caracteristicile majore ale gândirii juridice

contemporane1si după părerea noastră a devenit chiar una dintre componentele variabile ale

acestei gândiri, consecintă a dezvoltării diacronice a societătilor constituite în stat sau a

societătii internationale si implicit a prefacerii valorilor.

Din acest punct de vedere se poate aprecia că studiul dreptului si inclusiv a dreptului

comparat poate fi corelat într-o mare măsură cu studiul istoriei în diferite etape ale evolutiei

sale.

Putem astfel, considera că în istoria formării dreptului trebuie retinută perioada

receptării dreptului imperial de către popoarele supuse.

Debutul acestei perioade începe după opinia noastră cu fenomenul receptării dreptului

roman, aplicabil în multe tări ale lumii, secole de-a rândul, chiar după căderea imperiului roman.

În Germania sau în Grecia dreptul roman s-a aplicat în mod direct până în secolul nostru.

În Anglia primul document cu caracter constitutional , Magna Carta de la 1215, era redactat

în limba latină.

În Franta, dreptul roman a fost aplicat melanjat (cum spun francezii) împreună cu cutumele

si normele locale.

Tot în abordare retrospectivă poate fi retinută receptarea dreptului francez.

Cuceririle napoleoniene au introdus codul civil si codul comercial francez în Italia, Olanda,

Belgia si Luxemburg.

Legea franceză a devenit apoi aplicabilă în fostele colonii franceze care, chiar după

dobândirea independentei, si-a mentinut aplicabilitatea.

De asemenea, anumite state în care influenta culturii si stiintei juridice franceze a fost

preponderentă au adoptat reglementări specifice, inspirate după modelul francez, printre care se

numără si România.

Într-o altă parte a lumii s-a produs fenomenul de receptare a dreptului britanic.

Common-law, asa cum este denumit acest sistem, s-a extins în fostele colonii britanice

(Australia, Noua Zeelandă, Canada, cu exceptia Quebec-ului, unele state anglofone din Africa).

În India s-a realizat un sistem de o deosebită originalitate, prin fuziunea dintre dreptul hindus

traditional cu dreptul britanic, care pentru prima dată în lume, a fost codificat.

Un fenomen interesant a avut loc în S.U.A., cu exceptia provinciei Louisiana (fostă

colonie franceză care a receptat dreptul francez).

În S.U.A., common-law adus de colonistii englezi s-a adaptat structurii federale a acestei

tări, rezultând un sistem juridic sensibil diferit de cel original.

Si exemplele ar putea continua.

1 Victor Dan Zlătescu, Geografie juridică contemporană, Editura Stiintifică si Enciclopedică , Bucuresti, 1981,

p.5si urm. Cercetarea comparativă a devenit în zilele noastre o metodă curentă care conferă, indiscutabil, o optică

mai complexă, adesea surprinzătoate, asupra propriei legislatii si perspectivelor acesteia, ca si asupra locului pe care

îl ocupă sistemul juridic al fiecărei tări în ansamblul marilor sisteme juridice ale lumii contemporane. Dintr-un

studiu, cel mai adesea exegetic, aplecat în mod exclusiv asupra propriei legislatii, cercetarea juridică îsi găseste o

nouă dimensiune, dobândeste un orizont mai vast, devenind capabilă să aprecieze mai bine locul si valoarea reală a

fiecărei institutii, dacă nu a fiecărei reglementări în parte.

2

Dar, pentru cursul nostru, exemplele mentionate mai, le considerăm semnificative pentru a

marca perioada de început a conturării marilor sisteme de drept contemporane si implicit a

originii dreptului compat ca stiintă si metodă de studiu a acestor sisteme.

Cursul contribuie la însusirea de către studenti a teoriei generale a dreptului comparat cu

aplicare în domeniul dreptului în general si al dreptului constitutional în special, cu referire la

tema în discutie a drepturilor omului si cetăteanului si la protectia acestor drepturi si libertăti la

nivel statal, regional si universal.

Teoria comparatistă este folosită de toate ramurile de drept în studiile efectuate. Metoda

comparativă face parte dintre metodele cercetării stiintifice juridice.

Un studiu comparat este, dincolo de o optiune doctrinară, un imperativ determinat de

procesul de integrare a României în Uniunea Europeană.2

Logica defineste comparatia ca pe o operatie ce urmăreste constatarea unor elemente

identice sau divergente la două fenomene. Compararea sistemelor de drept ale diverselor state,

a trăsăturilor, ramurilor, si normelor acestora s-a dovedit extrem de fructuoasă în procesul

metodologic de studiere a fenomenului juridic.3

Masteranzii trebuie să înteleagă că dreptul comparat acoperă un aspect dual : dreptul

comparat ca ramură de drept si dreptul comparat ca metodă de studiu.

Disciplina de studiu îsi justifică utilitatea prin faptul că la ora actuală există o Constitutie

pentru Europa si constitutiile statelor membre ale Uniunii Europene. Rezultă astfel necesitatea

unui studiu al raporturilor dintre dispozitiile Constitutiei pentru Europa si dispozitiile

Constitutiilor statelor membre ale U.E., precum si raportarea acestor sisteme constitutionale la

standardele relevante cu caracter de universalitate.

Sistemul regional european nu poate fi abordat ca un sistem înschis, el trebuie privit ca un

sistem deschis către sistemul universal si în acest sens vom extinde metoda comparativă la

standardele O.N.U..

În acest context, vor fi supuse analizei comparatiste în materie, Constitutia pentru Europa,

zece constitutii ale unor state membre ale Uniunii Europene precum si standardele relevante în

materie ale Uniunii Europene, ale Consiliului Europei si ale O.N.U..

Dreptul comparat nu este o ramură de drept care să cuprindă un ansamblu de norme juridice

aplicabile raporturilor sociale.

În literatura de specialitate, atunci când se vorbeste de natura juridică a dreptului comparat,

s-au formulat două opinii :

a) dreptul comparat ca stiintă a dreptului ;

b) dreptul comparat ca metodă de studiu.

Dreptul comparat ca metodă de studiu, după opinia nostră, poate fi definit ca un ansamblu

de procedee potrivit cărora se realizează compararea unor standarde juridice dintr-un

anumit domeniu de reglementare, a unor norme, a unor reglementări, a unor institutii sau

a unor sisteme juridice nationale cu standardele, normele, reglementările, institutiile sau

sistemele juridice din alte tări, în scopul de a evidentia asemănările si deosebirile dintre

ele, sau existenta unor elemente identice, concordante, neconcordante sau divergente.

Preview document

Drept constituțional comparat - Pagina 1
Drept constituțional comparat - Pagina 2
Drept constituțional comparat - Pagina 3
Drept constituțional comparat - Pagina 4
Drept constituțional comparat - Pagina 5
Drept constituțional comparat - Pagina 6
Drept constituțional comparat - Pagina 7
Drept constituțional comparat - Pagina 8
Drept constituțional comparat - Pagina 9
Drept constituțional comparat - Pagina 10
Drept constituțional comparat - Pagina 11
Drept constituțional comparat - Pagina 12
Drept constituțional comparat - Pagina 13
Drept constituțional comparat - Pagina 14
Drept constituțional comparat - Pagina 15
Drept constituțional comparat - Pagina 16
Drept constituțional comparat - Pagina 17
Drept constituțional comparat - Pagina 18
Drept constituțional comparat - Pagina 19
Drept constituțional comparat - Pagina 20
Drept constituțional comparat - Pagina 21
Drept constituțional comparat - Pagina 22
Drept constituțional comparat - Pagina 23
Drept constituțional comparat - Pagina 24
Drept constituțional comparat - Pagina 25
Drept constituțional comparat - Pagina 26
Drept constituțional comparat - Pagina 27
Drept constituțional comparat - Pagina 28
Drept constituțional comparat - Pagina 29
Drept constituțional comparat - Pagina 30
Drept constituțional comparat - Pagina 31
Drept constituțional comparat - Pagina 32
Drept constituțional comparat - Pagina 33
Drept constituțional comparat - Pagina 34
Drept constituțional comparat - Pagina 35
Drept constituțional comparat - Pagina 36
Drept constituțional comparat - Pagina 37
Drept constituțional comparat - Pagina 38
Drept constituțional comparat - Pagina 39
Drept constituțional comparat - Pagina 40
Drept constituțional comparat - Pagina 41
Drept constituțional comparat - Pagina 42
Drept constituțional comparat - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Drept Constitutional Comparat.pdf

Alții au mai descărcat și

Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român

INTRODUCERE Demersul fundamental urmat în această lucrare este centrat pe analizarea şi interpretarea unui set de neclarităţi referitoare la...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului

INTRODUCERE Istoria rămâne „cartea de căpătâi a popoarelor”, cum scria Mihail Kogălniceanu, iar „trebuinţa de istorie naţională”, spunea tot el în...

Sistemul Juridic al Common-Law-ului

CAPITOLUL I APARIŢIA DREPTULUI Secţiunea I Primele forme de organizare statală Cercetarea diferitelor aspecte ale dreptului scoate în evidenţă...

Controlul de constituționalitate al legilor

CapI Controlul de constitutionalitate 1.1. Evolutia istorica a controlului constitutionalitatii legilor Controlul constitutionalitatii legilor,...

Izvoarele Dreptului

I.Consideratii generale despre izvoarele dreptului In teoria generala a dreptului termenul de izvor este abordat intr-un sens larg si unul...

Controlul constituționalității legilor - prezentare comparată între modelul american și cel european

1.Apariţia controlului constituţionalităţii legilor în SUA şi Europa Democraţia s-a dezvoltat şi se dezvoltă numai în măsura în care relaţia...

Rolul șefului statului în sistemul constituțional român, francez și italian

Institutia sefului de stat isi are originea in inceputurile organizarii vietii de stat , cand colectivitatiile umane, aflate la debutul...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Electoral în România

INTRODUCERE Din timpurile imemorabile ale istoriei şi până în zilele noastre omenirea a dovedit o preocupare constantă faţă de organizarea şi...

Dreptul constituțional comparat - sistemul constituțional al Italiei

$1 Premise politice ale Constitutiei din 1947. Italia a trecut de la un regim politic totalitar, de la o dictatura de tip fascist, la un regim...

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept,...

Ombudsmanul european - sinteză analizei comparative a ombudsmanului european cu instituția Avocatul Poporului

Pindar: "nu admira puterea, nu urî duşmanul şi nu-i dispreţui pe cei care suferă". 1. Instituţia ombudsmanului 1.1. Introducere În legătură cu...

Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Am ales ca temă, pentru lucrarea de licenţă “Guvernul României şi Cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord” fiind abordată în...

Istoria și Reformele Constituției

Regimurile politice au fost definite în literatura de specialitate ca reprezentând anumite modalităţi prin care puterea politică este organizată...

Drept comparat - justiția constituțională în sistemele constituționale ale României, Franței, Germaniei

Definiția dată dreptului constituțional ca fiind ansamblul normelor ce au ca obiect raporturile sociale fundamentale ce iau naștere, se modifică și...

Drept constituțional comparat

AUSTRIA Istoric si organizare politica Pe teritoriul Austriei de azi au locuit in vechime ilirii si apoi celtii. Dupa dominatia romana (Austria...

Ai nevoie de altceva?