Drept Execuțional Penal

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 12117
Mărime: 438.04KB (arhivat)
Publicat de: Severin Pașca
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Executarea pedepselor se realizează potrivit dispoziţiilor Codului penal,

ale Codului de procedură penală şi ale Legii nr. 275/2006.

Pedepsele se execută doar în baza hotărârilor judecătoreşti de condamnare

rămase definitive, pedeapsa se execută în condiţii care să asigure respectarea

demnităţii umane.

În timpul executării pedepselor este interzisă orice formă de discriminare

pe temei de etnie, rasă, religie, limbă, naţionalitate, apartenenţă politică, origine

socială, vârstă, etc.

Este interzisă supunerea oricărei persoane aflate în executarea unei

pedepse la tratamente inumane, degradante, la tortură sau la alte rele tratamente.

Executarea pedepselor se desfăşoară sub supravegherea, controlul şi

autoritatea judecătorului delegat.

Preşedintele curţii de apel desemnează anual unul sau mai mulţi judecători

delegaţi pentru executarea pedepselor privative de libertate pentru fiecare

penitenciar aflat în circumscripţia teritorială a curţii de apel.

Acesta supraveghează şi controlează modul de executare al acestor

pedepse şi exercită atribuţiile stabilite prin legea specială privind executarea

pedepselor.

Judecătorul delegat controlează executarea măsurilor preventive privative

de libertate.

Pe durata delegării, judecătorul delegat nu poate desfăşura alte activităţi

decât cele stabilite prin Legea nr. 275/2006.

Judecătorul delegat la Compartimentul executări penale (din cadrul

fiecărei instanţe de executare) care este desemnat anual de preşedintele acestei

instanţe, controlează şi supraveghează legalitatea executării pedepselor

neprivative de libertate exercitând, totodată, şi celelalte atribuţii stabilite prin

Codul de procedură penală prin Legea nr. 275/2006 şi prin Regulamentul de

ordine interioară a instanţelor judecătoreşti.

EXECUTAREA PEDEPSEI AMENZII

- în cazul nerespectării termenului de achitare integrală a amenzii sau a

unei rate (când plata amenzii a fost eşalonată) se face potrivit dispoziţiilor

privind executarea silită a creanţelor bugetare;

- executorii fiscali au obligaţia să comunice instanţei de executare la data

achitării integrale a amenzii, executarea acesteia şi să înştiinţeze instanţa cu

privire la orice împrejurare care împiedică executarea;

EXECUTAREA MĂSURILOR DE SUPRAVEGHERE ŞI A

OBLIGAŢIILOR DISPUSE DE INSTANŢĂ POTRIVIT CODULUI

PENAL

Controlul executării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor prevăzute

în Codul penal (care pot fi dispuse în cazul suspendării executării pedepsei sub

supraveghere) se asigură de judecătorul delegat la Compartimentul Executări

penale de la instanţa de executare, fie direct, fie prin intermediul consilierilor

Serviciului de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor în

circumscripţia căruia se află domiciliul, reşedinţa sau locuinţa persoanei

condamnate.

Pe perioada suspendării sub supraveghere condamnatul poate solicita

asistenţă şi consiliere care se acordă de consilierii acestui serviciu.

Dacă măsurile de supraveghere dispuse nu sunt respectate, judecătorul

delegat de la Compartimentul executări penale din oficiu sau la propunerea

Preview document

Drept Execuțional Penal - Pagina 1
Drept Execuțional Penal - Pagina 2
Drept Execuțional Penal - Pagina 3
Drept Execuțional Penal - Pagina 4
Drept Execuțional Penal - Pagina 5
Drept Execuțional Penal - Pagina 6
Drept Execuțional Penal - Pagina 7
Drept Execuțional Penal - Pagina 8
Drept Execuțional Penal - Pagina 9
Drept Execuțional Penal - Pagina 10
Drept Execuțional Penal - Pagina 11
Drept Execuțional Penal - Pagina 12
Drept Execuțional Penal - Pagina 13
Drept Execuțional Penal - Pagina 14
Drept Execuțional Penal - Pagina 15
Drept Execuțional Penal - Pagina 16
Drept Execuțional Penal - Pagina 17
Drept Execuțional Penal - Pagina 18
Drept Execuțional Penal - Pagina 19
Drept Execuțional Penal - Pagina 20
Drept Execuțional Penal - Pagina 21
Drept Execuțional Penal - Pagina 22
Drept Execuțional Penal - Pagina 23
Drept Execuțional Penal - Pagina 24
Drept Execuțional Penal - Pagina 25
Drept Execuțional Penal - Pagina 26
Drept Execuțional Penal - Pagina 27
Drept Execuțional Penal - Pagina 28
Drept Execuțional Penal - Pagina 29
Drept Execuțional Penal - Pagina 30
Drept Execuțional Penal - Pagina 31
Drept Execuțional Penal - Pagina 32
Drept Execuțional Penal - Pagina 33
Drept Execuțional Penal - Pagina 34
Drept Execuțional Penal - Pagina 35
Drept Execuțional Penal - Pagina 36
Drept Execuțional Penal - Pagina 37
Drept Execuțional Penal - Pagina 38
Drept Execuțional Penal - Pagina 39
Drept Execuțional Penal - Pagina 40
Drept Execuțional Penal - Pagina 41
Drept Execuțional Penal - Pagina 42
Drept Execuțional Penal - Pagina 43
Drept Execuțional Penal - Pagina 44
Drept Execuțional Penal - Pagina 45
Drept Execuțional Penal - Pagina 46
Drept Execuțional Penal - Pagina 47
Drept Execuțional Penal - Pagina 48
Drept Execuțional Penal - Pagina 49
Drept Execuțional Penal - Pagina 50
Drept Execuțional Penal - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Drept Executional Penal.pdf

Alții au mai descărcat și

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Reglementarea Măsurilor Preventive

INTRODUCERE Printre dimensiunile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Cauzele de înlăturare a răspunderii penale

SCURT ISTORIC AL RASPUNDERII JURIDICE Ca si multe alte notiuni juridice, raspunderea penala în evolutia sa conceptuala a fost precedata de alte...

Arestarea Preventivă

CAP. 1 Considerații generale Arestarea preventivă este cea mai gravă măsură preventivă privativă de libertate și constă în deținerea persoanei...

Reținerea și Arestarea Preventivă

INTRODUCERE Statului român, printre dimensiunile definitorii se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Regimul Penitenciar General

Sectiunea I Consideratii generale 1. Concept Executarea pedepsei inchisorii in penitenciar se efectueaza intr-un anumit regim, care poate fi...

Criminologie - Terorismul

Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză din 1789....

Jurisprudență

Constitutie, dispozitiile acestora urmând a se aplica numai cu privire la bunurile prevazute în art. 135 alin. (4) din Constitutie, bunuri ce fac...

Te-ar putea interesa și

Reinsercția Socială a Condamnaților

INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie...

Amânarea și întreruperea executării pedepsei

Conform art.1 Cod proc.pen, pentru a putea fi realizat scopul procesului penal, este necesar ca orice persoana care a savarsit o fapta prevazuta de...

Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor

I. Aspecte generale Problema răspunderii penale a minorilor şi în general problema prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile a constituit şi...

Criminologia în sistemul științelor

Introducere Problema locului criminologiei in sistemul stiintelor a reprezentat uneori un subiect de controversa intre specialistii din acest...

Resocializarea Penitenciară și Postpenitenciară a Persoanelor Supuse Pedepsei cu Închisoare

Introducere Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie deosebită a cercetătorilor...

Criminologia

1. Delimitati criminologia de dreptul penal, criminalistica si sociologia juridica Criminologia – este stiinta criminalitatii, a cauzelor ei si a...

Justiția Penală în Cauzele cu Minori

1.Aspecte generale Problema răspunderii penale a minorilor şi în general problema prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile a constituit şi...

Drept Execuțional Penal

I. DREPT EXECUȚIONAL PENAL 1.1. Noțiune și obiect Profesorul Ioan Oancea definește dreptul execuțional penal ca fiind “ramura de drept alcătuită...

Ai nevoie de altceva?