Drept Fiscal

Curs
7.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 88002
Mărime: 273.14KB (arhivat)
Publicat de: Eftimie Ursu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1 Dreptul fiscal. Definitie. Principii. Izvoaree. Norme.

Definiţia Dreptului fiscal

1. Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, reglementează raporturile juridice care se nasc în procesul colectării impozitelor şi taxelor de la persoanele fizice sau juridice care obţin venituri sau deţin bunuri impozabile ori taxabile.

2. Din cuprinsul acestei definiţii se pot desprinde câteva idei:

Dreptul fiscal este o ramură a dreptului public. Ca atare, raporturile juridice fiscale sunt raporturi de drept public reglementate de norme juridic de drept public. Faţă de această concepţie tradiţionalistă însă, legislaţia şi practica au dezvoltat foarte mult şi aspectul privat al dreptului fiscal. Astfel, în ciuda faptului ca titlurile statului care au ca obiect impozite şi taxe sunt şi rămân titluri executorii, pentru a căror realizare nu este necesară intervenţia magistratului, totuşi există mai multe situaţii în care tradiţionalul caracter de drept public este atenuat de raporturi juridice în care egalitatea părţilor şi chiar posibilitatea contribuabilului de a formula pretenţii de natură patrimonială asupra statului modifică semnificativ concepţia tradiţională cu privire la raporturile juridice fiscale.

3. Contribuabilul poate contesta orice act administrativ fiscal, orice act de executare, poate solicita instanţei suspendarea actului administrativ ori suspendarea executării silite, poate cere statului despăgubiri pentru o impunere defectuoasa ori nelegală, are dreptul la rambursarea unor impozite (cazul T.V.A.) în anumite situaţii, poate sesiza organele jude¬că¬toreşti cu privire la abuzurile administrative ale funcţionarului fiscal sau poate justifica chiar o acţiune judiciară întemeiată pe Convenţia europeană a drepturilor omului pentru încălcarea articolului 1 cu privire la dreptul de proprietate.

4. Raporturile juridice fiscale se nasc în procesul colectării impozitelor şi taxelor, sau al administrării acestora. Administrarea impozitelor şi taxelor este o noţiune legală folosită de codul de procedură fiscală, a cărei arie de acoperire este însă mult mai largă, având în vedere nu numai colectarea, dar şi înregistrarea fiscală, declararea impozitelor, inspecţia fiscală şi contenciosul fiscal.

5. Subiect al impunerii este orice persoană fizică sau juridică (de drept public sau privat) care realizează venituri ori deţine bunuri impozabile ori taxabile. Principiul este universalitatea impunerii, excepţia fiind scutirea de la impunere, care trebuie să fie expres şi limitativ prevăzută de legea fiscală, niciun fel de extindere pe cale de interpretare nefiind admisă.

6. Obiectul impunerii sunt atât bunurile cât şi veniturile considerate de legiuitor ca fiind impozabile ori taxabile.

Principiile Dreptului fiscal

7. Principiile dreptului fiscal sunt definite de Codul fiscal în art. 3 şi au următorul conţinut:

− Neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin;

− Certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;

− Echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferită a veniturilor, în funcţie de mărimea acestora;

− Eficienţa impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de câtre acestea a unor decizii investiţionale majore.

8. Neutralitatea impunerii, certitudinea impunerii, echitatea fiscală şi eficienţa impunerii reprezintă principii de bază ale fiscalităţii unei economii libere, reprezentând esenţa multor discuţii pe marginea corectitudinii raportului de impunere atât din punct de vedere al relaţiei stat – contribuabil cât şi din punct de vedere al contribuabililor care compară diferitele reglementări concrete aplicabile fiecăruia în parte.

9. Acestor principii legale li se mai poate adaugă un principiu formulat de mai mulţi teoreticieni, care are în vedere contribuţia fiecăruia la sistemul fiscal proporţional cu capa¬citatea să contributivă. Aceasta înseamnă consacrarea ideii de egalitate prin impunere, preferabilă principiului egalităţii în faţa impunerii. Deşi există argumente pro şi contra pentru susţinerea oricăreia din aceste două idei, autorii prezentei lucrări se pronunţă în favoarea egalităţii prin impunere, fie şi pentru motivul unei echităţi sociale mai mari decât acela al egalităţii în faţa impozitului. Considerăm că este normal ca un cetăţean care are o avere mai mare să contribuie într o măsură superioară la constituirea fondurilor generale ale societăţii decât un cetăţean care are o capacitate contributivă inferioară.

Izvoarele Dreptului fiscal

10. Constituţia României este primul şi cel mai important izvor al dreptului fiscal. Legea fundamentală a ţării reglementează în art. 56 obligaţia cetăţenilor de a contribui, prin impozite şi taxe, la cheltuielile publice, între îndatoririle fundamentale cetăţeneşti. Această îndatorire fundamentală însă trebuie să fie garantată de aşezarea justă a sarcinilor fiscale, de interzicerea oricăror alte prestaţii în afara celor stabilite prin lege şi de reglementarea prin lege a modului de cheltuire a fondurilor generale ale societăţii consti¬tuite din impozite şi taxe.

11. În afara legii fundamentale, la sfârşitul anului 2003, au fost codificate de către legiuitorul român Codul Fiscal (Legea 571/2003) şi Codul de procedură fiscală (O.G.

nr. 92/2003).

12. Codul Fiscal strânge la un loc principiile generale ale fiscalităţii, raportul dintre legea română şi tratatele internaţionale cu privire la impunere, inclusiv convenţiile de evitare a dublei impuneri, principalele impozite şi taxe din sistemul fiscal românesc. Încercarea de concentrare a tuturor acestor reglementări într un singur cadru normativ este lăudabilă. Modificările permanente însă, modificări de esenţă ale acestei reglementări precum şi adăugarea prin reglementări secundare la normele juridice primare, slăbeşte foarte mult din efectul benefic produs iniţial.

13. Codul de procedură fiscală concentrează toate reglementările legale procedurale care ţin de „administrarea impozitelor şi taxelor”, respectiv înregistrarea contribuabililor, declararea impozitelor şi taxelor, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor şi taxelor, soluţionarea contestaţiilor formulate de contribuabili împotriva actelor admi¬nistrative fiscale.

14. Reglementările secundare, respectiv Normele, Instrucţiunile şi Regulamentele de apli¬care ale legislaţiei fiscale, adoptate prin Hotărâre de Guvern ori prin Ordin al Ministrului finanţelor Publice, joacă un rol foarte important în explicarea şi aplicarea legislaţiei fiscale, detaliind în amănunt modul de aplicare a normelor fiscale sau proce¬dural fiscale, conţinând reglementari şi, uneori, chiar lămuriri necesare, în absenţa cărora aplicarea legislaţiei fiscal ar fi dificilă.

15. Deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, a cărei raţiune de funcţionare este interpretarea unitară a reglementărilor fiscale sunt obligatorii doar pentru organele fiscale, modul de interpretare a legii fiscale cuprinse într o Decizie a Comisiei putând fi infirmat pe cale judiciară prin hotărâre judecătorească.

16. Impozitele, taxele şi alte venituri ale bugetului de stat, indiferent de natura şi subiectele de drept plătitoare, se realizează în cadrul unor raporturi juridice care se nasc, se modifică şi se sting în baza actelor normative prin care se reglementează relaţiile fiscale.

Preview document

Drept Fiscal - Pagina 1
Drept Fiscal - Pagina 2
Drept Fiscal - Pagina 3
Drept Fiscal - Pagina 4
Drept Fiscal - Pagina 5
Drept Fiscal - Pagina 6
Drept Fiscal - Pagina 7
Drept Fiscal - Pagina 8
Drept Fiscal - Pagina 9
Drept Fiscal - Pagina 10
Drept Fiscal - Pagina 11
Drept Fiscal - Pagina 12
Drept Fiscal - Pagina 13
Drept Fiscal - Pagina 14
Drept Fiscal - Pagina 15
Drept Fiscal - Pagina 16
Drept Fiscal - Pagina 17
Drept Fiscal - Pagina 18
Drept Fiscal - Pagina 19
Drept Fiscal - Pagina 20
Drept Fiscal - Pagina 21
Drept Fiscal - Pagina 22
Drept Fiscal - Pagina 23
Drept Fiscal - Pagina 24
Drept Fiscal - Pagina 25
Drept Fiscal - Pagina 26
Drept Fiscal - Pagina 27
Drept Fiscal - Pagina 28
Drept Fiscal - Pagina 29
Drept Fiscal - Pagina 30
Drept Fiscal - Pagina 31
Drept Fiscal - Pagina 32
Drept Fiscal - Pagina 33
Drept Fiscal - Pagina 34
Drept Fiscal - Pagina 35
Drept Fiscal - Pagina 36
Drept Fiscal - Pagina 37
Drept Fiscal - Pagina 38
Drept Fiscal - Pagina 39
Drept Fiscal - Pagina 40
Drept Fiscal - Pagina 41
Drept Fiscal - Pagina 42
Drept Fiscal - Pagina 43
Drept Fiscal - Pagina 44
Drept Fiscal - Pagina 45
Drept Fiscal - Pagina 46
Drept Fiscal - Pagina 47
Drept Fiscal - Pagina 48
Drept Fiscal - Pagina 49
Drept Fiscal - Pagina 50
Drept Fiscal - Pagina 51
Drept Fiscal - Pagina 52
Drept Fiscal - Pagina 53
Drept Fiscal - Pagina 54
Drept Fiscal - Pagina 55
Drept Fiscal - Pagina 56
Drept Fiscal - Pagina 57
Drept Fiscal - Pagina 58
Drept Fiscal - Pagina 59
Drept Fiscal - Pagina 60
Drept Fiscal - Pagina 61
Drept Fiscal - Pagina 62
Drept Fiscal - Pagina 63
Drept Fiscal - Pagina 64
Drept Fiscal - Pagina 65
Drept Fiscal - Pagina 66
Drept Fiscal - Pagina 67
Drept Fiscal - Pagina 68
Drept Fiscal - Pagina 69
Drept Fiscal - Pagina 70
Drept Fiscal - Pagina 71
Drept Fiscal - Pagina 72
Drept Fiscal - Pagina 73
Drept Fiscal - Pagina 74
Drept Fiscal - Pagina 75
Drept Fiscal - Pagina 76
Drept Fiscal - Pagina 77
Drept Fiscal - Pagina 78
Drept Fiscal - Pagina 79
Drept Fiscal - Pagina 80
Drept Fiscal - Pagina 81
Drept Fiscal - Pagina 82
Drept Fiscal - Pagina 83
Drept Fiscal - Pagina 84
Drept Fiscal - Pagina 85
Drept Fiscal - Pagina 86
Drept Fiscal - Pagina 87
Drept Fiscal - Pagina 88
Drept Fiscal - Pagina 89
Drept Fiscal - Pagina 90
Drept Fiscal - Pagina 91
Drept Fiscal - Pagina 92
Drept Fiscal - Pagina 93
Drept Fiscal - Pagina 94
Drept Fiscal - Pagina 95
Drept Fiscal - Pagina 96
Drept Fiscal - Pagina 97
Drept Fiscal - Pagina 98
Drept Fiscal - Pagina 99
Drept Fiscal - Pagina 100
Drept Fiscal - Pagina 101
Drept Fiscal - Pagina 102
Drept Fiscal - Pagina 103
Drept Fiscal - Pagina 104
Drept Fiscal - Pagina 105
Drept Fiscal - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • Drept Fiscal.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală

Introducere În lucrarea de licență ”Aspecte de procedură fiscală. Creanțe și obligații fiscale. Inspecția fiscală” mi-am propus să analizez unul...

Infracțiunea de evaziune fiscală

1. Noţiune şi modalităţi de realizare a evaziunii fiscale Potrivit legii [28], “evaziunea fiscală este sustragerea prin orice mijloace, în...

Codul de Procedură Fiscală al României

TITLUL I Dispozitii generale CAPITOLUL I Domeniul de aplicare a Codului de procedura fiscala ARTICOLUL 1 Sfera de aplicare a Codului de...

Subiecte Drept Financiar

1. Principalele categorii de venituri ale statului in perioada domniei lui Al.I.Cuza(+categorii de contribuabili). Sursele principale de venituri...

Drept Fiscal

MULTIPLE CHOICE 1. Care rãspuns reprezintã element specific al notiunii de impozit ? a. caracterul bilateral b. caracterul rambursabil c....

Elemente de Drept

CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi...

Drept Financiar și Fiscal

CURSUL 1 Relaţiile financiare. Sistemul financiar. Dreptul financiar-ramură a sistemului de drept. Relaţiile financiare se definesc ca ansamblu...

Executarea silită

Executarea silita a creantelor fiscale poate avea obiect veniturile sau bunurile urmaribile apartinand debitorului. Executarea silita asupra...

Te-ar putea interesa și

Dreptul fiscal și amendă fiscală

Importanța şi actualitatea temei cercetate. Actualitatea temei de cercetare constă în elaborarea și fundamentarea teoretică a conceptului de...

Cheltuielile bugetare

Introducere Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a științelor finanțelor. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin...

Dreptul fiscal internațional

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei Dreptul fiscal internațional în ultimii ani a devenit un domeniu cu impact important pe plan...

Dreptul de Impunere și Principiile Dreptului Fiscal

Capitolul 1. Sistemul fiscal 1.1 Notiunea de sistem fiscal, trasaturi Putem defini sistemul fiscal ca reprezentând „totalitatea impozitelor şi...

Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal

1.Introducere Constituția Republicii Moldova statuează că „cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile...

Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale

1. Introducere În Codul de procedură fiscală se prezintă sfera inspecţiei fiscale precum şi modul de realizare a acesteia. Inspecţia fiscală poate...

Drept bugetar și drept fiscal

Introducere Prezenta lucrare prezintă aspecte teoretice și legislative privind dreptul bugetar și dreptul fiscal. Din punct de vedere structural...

Drept Fiscal

1 Dreptul fiscal. Definitie. Principii. Izvoaree. Norme. Definiţia Dreptului fiscal Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, reglementează...

Ai nevoie de altceva?