Drept Fiscal - Curs 11

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1932
Mărime: 10.53KB (arhivat)
Publicat de: Adela Irimia
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monica Ratiu

Extras din curs

Taxa pe valoare adăugată

Avem de-a face cu un bun indirect, nu contează că se numeşte taxă. Se face venit la bugetul de stat şi este reglementat de Codul fiscal.

La TVA este un mixaj, sunt nişte condiţii care trebuie întrunite cumulativ.

Când persoana fizică suportă TVA, ea este consumatorul final. În cazul persoanei juridice este diferit. Plătesc TVA când cumpăr materiile prime, dar când vând colectez TVA de la consumatorii finali. Societăţile în sine nu sunt afectate, ele joacă TVA-ul în continuare. Vor face eventual credite mai lungi pentru a acoperi diferenţa de 19%.

Operaţiuni impozabile în România pentru scopurile reglementării TVA = acele operaţiuni care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

1) operaţiunile constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau prestare de servicii efectuată cu plată (deci nu sunt donaţii);

2) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este situat în România;

3) livrarea bunurilor şi prestarea serviciilor sunt realizate de către persoane considerate impozabile de dispoziţiile fiscale privind TVA.

La aceste condiţii se mai adaugă o situaţie: importul de bunuri efectuat în România de către orice persoană cu condiţia ca locul importului să fie teritoriul României. Nu ne interesează măsurile care se află sub nişte regimuri suspensibile.

Din toată această pleiadă de activităţi, majoritatea cad sub incidenţa legislaţiei privind TVA. Sunt însă extraordinar de multe situaţii de excepţie.

Din acest cadru general nu toate sunt taxate la fel. Operaţiunile impozabile conform prevederilor speciale în materia TVA se pot încadra într-una din următoarele categorii:

1) operaţiune taxabilă pentru care se aplică cotele prevăzute de lege la un moment dat;

2) operaţiuni scutite de la plata TVA, cu drept de deducere (operaţiuni pentru care nu se datorează TVA, dar în legătură cu care este permisă deducerea taxei pentru achiziţii);

Nu plătesc = nu colectez, dar am pierdut la leasingul de... , am diverse cheltuieli, de aceea îi cer statului bani pentru ceea ce am cheltuit, iar statul îmi dă bani pentru asta. Îi cer statului bani care i-am plătit pentru TVA.

3) operaţiuni scutite de la plata TVA, fără drept de deducere = operaţiuni pentru care nu se datorează TVA (nu se colectază), dar nici nu este permisă deducerea TVA plătită pentru materii prime şi alte achiziţii (statul nu încurajează aceste activităţi);

4) situaţia importurilor şi al achiziţiilor intracomunitare care sunt scutite de atxă, conform unor prevederi legale speciale pe baza unor decizii la nivel european la un moment dat.

Persoana impozabilă pentru scopurile TVA poate fi orice persoană care desfăşoară de o manieră independentă şi indiferent de loc anumite activităţi economice vizate de legislaţia TVA, oricare ar fi scopul sau rezultatul respectivelor activităţi.

Activităţile economice avute în vedere de legislaţia TVA cuprind activităţile producătorilor, comercianţilor, prestatorilor, inclusiv activităţi extractive, agricole, activităţile profesiunilor liberale şi exploatarea bunurilor corporale şi necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate.

De principiu, instituţiile publice nu sunt persoane impozabile pentru scopurile TVA, cu următoarele excepţii:

1) activităţi de telecomunicaţii;

2) serviciile furnizate de apă, canal, energie electrică şi alte utilităţi;

3) transportul de bunuri şi persoane;

4) servicii prestate în porturi şi aeroporturi;

5) activitatea târgurilor şi expoziţiilor comerciale;

6) activităţi în domeniul publicităţii comerciale;

7) agenţii de călătorie;

8) activitatea posturilor publice de radio şi televiziune, ETC!!!

Operaţiuni cuprinse în sfera TVA

Livrarea de bunuri constă în transferul dreptului de a dispune de un bun ca şi un proprietar.

Livrarea intracomunitară = livrarea de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat UE în alt stat UE.

Prestarea de servicii – în mod constant legislaţia TVA a oferit o definiţie a acesteia prin excludere şi anume vom înţelege prin prestare de servicii activităţile care nu se încadrează la livrarea de bunuri. Exemple: orice formă de chirie (inclusiv leasing, şi aceasta este o formă de chirie), transferul sau transmisiunea drepturilor de autor şi a altor drepturi similare, angajamentul de a nu desfăşura o anumită activitate, de a nu concura cu alte persoane, etc. .

Achiziţia intracomunitară de bunuri include obţinerea dreptului de a dispune ca şi un proprietar de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la o destinaţie indicată de cumpărător către un stat UE, altul decât statul de expediere.

La importul de bunuri există două situaţii:

1) intrarea în comunitate de bunuri care nu îndeplinesc condiţiile speciale prevăzute în tratat - Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa;

2) intrarea generală în comunitate de bunuri din teritorii terţe, comunităţi.

În legătură cu TVA, esenţial este să înţelegem faptul generator de TVA şi cum se determină exigibilitatea TVA şi exigibilitatea plăţii TVA.

Preview document

Drept Fiscal - Curs 11 - Pagina 1
Drept Fiscal - Curs 11 - Pagina 2
Drept Fiscal - Curs 11 - Pagina 3
Drept Fiscal - Curs 11 - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Drept Fiscal - Curs 11.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România

Apariţia şi evoluţia impozitelor se caracterizează ca un proces complex şi de durată care a început odată cu destrămarea comunei primitive,...

Taxa pe valoare adăugată

INTRODUCERE T.V.A.-ul (Taxa pe valoare adaugata) - impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părți a valorii...

Drept Fiscal - C2

Sistemul fiscal este alcătuit din totalitatea impozitelor şi taxelor preluate de la persoanele fizice şi juridice pentru alimentarea bugetelor...

Drept Fiscal - C3

Obligatia fiscala= continutul fundamental al raportului juridic fiscal si consta in obl.jur.stabilita in mod unilateral de catre stat in sarcina...

Drept Fiscal - C5

4. Anularea = actul de clementa al statului in legatura cu anumite obligatii fiscale. Acest act de clementa intervine rar, numai in cazul in care...

Drept Administrativ

NOTIUNEA DREPTULUI ADMINISTRATIV I. Notiunea dreptului administrativ are 2 acceptiuni: 1. acceptiunea de ansamblu de norme de drept si se compune...

Drept Ecologic

Tendinţe legate de mediu care modelează viitorul Tendinţe de modelare 1. creşterea populaţiei 2. creşterea temperaturii ( datorată creşterii...

Drept Financiar Curs

Notiune, continut, izvoare, raportul de drept financiar. Rolul dreptului financiar in sistemul ramurii de drept: Definitia relatiilor financiare:...

Te-ar putea interesa și

Bugetul de stat - trecut, prezent și perspective

INTRODUCERE Bugetul de stat constituie componenta centrala a sistemului financiar-bancar, care cuprinde o parte a relatiilor social-economice...

Regimul Juridic al Controlului Fiscal

INTRODUCERE În studiu pe care autorul îl propune spre prezentare, intitulat ,,Regimul juridic al controlului fiscal”, se intenţionează să se...

Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor

I N T R O D U C E R E În domeniul fiscal sunt vehiculate mai multe noţiuni care , în ultimă instanţă , se referă la unul şi acelaşi obiect şi...

Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept

Capitolul 1 Noţiuni introductive Statul şi dreptul sunt produse ale evoluţiei istorice a omenirii care s-au cristalizat ca valori fundamentale...

Fiscalitatea Persoanelor Fizice

Introducere în tematica abordată Lucrarea de față își propune să concentreze analiza fiscalității persoanelor fizice în Italia,pornind de la...

Obligația fiscală - noțiune, forme, principii

CAPITOLUL I NOTIUNEA DE FISCALITATE Organizarea, conceperea şi funcţionarea fiscalitatii conduce la mutaţii în viaţa socială, economică şi...

Declarația fiscală

I. Consideraţii generale Procedura fiscală este esenţială pentru punerea in aplicare a dispoziţiilor de drept cuprinse in Codul fiscal şi...

Execuția bugetului de stat

1.Noțiuni introductive Locul cel mai important în cadrul actualului sistem bugetar al României îl deține bugetul de stat sau bugetul...

Ai nevoie de altceva?