Drept Fiscal - C2

Curs
6/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1510
Mărime: 11.11KB (arhivat)
Publicat de: Adela Irimia
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monica Ratiu

Extras din curs

Sistemul fiscal este alcătuit din totalitatea impozitelor şi taxelor preluate de la persoanele fizice şi juridice pentru alimentarea bugetelor publice.

Fiscalitatea este sistemul de percepere a impozitelor şi taxelor.

Politica fiscală = ansamblul de instrumente de intervenţie a statului în economie, referitor la formarea veniturilor, alocarea cheltuielilor şi menţinerea unui echilibru bugetar.

Politica fiscală poate fi: a) de neutralitate (atunci când nu ar influenţa în mod direct procesele economice)

b) intervenţionistă

Politica fiscală determină volumul resurselor de alimentare a bugetelor publice, provenienţa resurselor, raportul între resursele interne şi cele externe, metodele de prelucrare, obiectivele urmărite şi rata fiscalităţii.

Scopurile politicii fiscale, la un moment dat, pot fi de natură pur fiscală, însă pot fi şi de natură general-publică, socială, militară etc.

Parte a acţiunilor economice ale statului, politica fiscală interacţionează cu politicile sectoriale, financiar-monetare, sociale, instituţionale etc. (ex: în S.U.A. – Congres Vs. Preşedinte).

Obiectivele politicii fiscale urmăresc stimularea agenţilor economici, creşterea calităţii şi competitivităţii produselor, stimularea consumului, reducerea poluării şi creşterea generală a nivelului de trai.

Coordonatele majore ale politicii fiscale sunt:

A. Rata fiscalităţii

B. Finanţarea deficitului bugetar

A. Se determină ca raport între impozitele şi taxele efectiv încasate şi P.I.B. Referitor la cuantificarea contribuţiei persoanelor fizice şi la formarea fondurilor publice, prin decizii de politică fiscală se poate opta între o contribuţie egal repartizată şi o contribuţie diferenţiată în funcţie de criterii.

În legătură cu impozitele efectiv încasate la un moment dat, între multiplele teorii economice se remarcă şi concluziile economistului Arthur Laffer, care a dezvoltat o teorie prin care a încercat să determinepunctul optim al randamentului unui impozit. Studiile au arătat faptul că creşterea susţinută a presiunii fiscale determină o scădere a veniturilor efectiv încasate de către stat.

Arthur Laffer a intrat în istorie desenând, în anii 1970, un grafic pe un şerveţel, într-un restaurant, la o cină cu 2 personaje: Donald Rumsfeld şi Dick Cheney. La acel moment a lansat o teorie ilustrată prin graficul „Curba lui Laffer”. Teoria a demonstrat că scăderea impozitelor şi taxelor, până la un anumit nivel, are drept efect creşterea veniturilor efectiv încasate, deoarece scăderea impozitelor stimulează economia.

În calitate de consilier pe probleme economice al preşedintelui R.Reagan a implementat cu succes teoria în S.U.A., fiind şi în prezent o persoană de referinţă în legătură cu problematica cotei unice şi cu ideea menţinerii impozitelor la un nivel relativ scăzut.

B. În doctrina economică s-a impus principiul conform căruia pentru un stat este avantajos să se menţină echilibrul bugetar (V=Ch.).

În timp, anumite economii funcţionale au demonstrat faptul că soluţia cea mai bună din punct de vedere economic este menţinerea unui deficit bugetar controlat. Soluţionarea finanţării deficitului se realizează de către stat tot prin pârghii de politică fiscală.

Modalităţile de finanţare a deficitului bugetar includ datoria publică sub toate aspectele, înstrăinarea de bunuri mobile şi imobile din proprietatea statului şi emisiunea monetară.

Între instrumentele politicii fiscale reţinem pe de o parte numărul şi varietatea de impozite şi taxe, iar pe de altă parte facilităţile fiscale.

În orice stat cu o economie funcţională dezvoltată în condiţii democratic, politica fiscală trebuie să respecte principiile: (trebuie completate din carte)

- impunerii echitabile.

- politicii financiare.

- politicii economice.

Dreptul statului de a reglementa

un sistem de impunere (impozitare)

Principalele teorii care justifică acest drept:

1. Teoria organică

Hepel – dreptul de impunere este un produs necesar dezvoltării popoarelor. Scopul impozitării trebuie să fie constituirea de venituri publice care sunt necesare menţinerii ordinii în stat.

2. Teoria contractului social

J.J.Rousseau, T.Hobbes – în temeiul unui contract încheiat între cetăţeni şi stat, cetăţenii sunt de acord să renunţe la o parte din libertăţi, realizează anumite sacrificii financiare, iar în schimb, statul garantează prestarea unor servicii.

3. Teoria echivalenţei

A.Smith, Montesquieu – impozitele sunt preţul serviciilor prestate de stat. Statul modifică şi poate modifica unilateral cotele de impozitare, în funcţie de calitatea serviciilor prestate.

4. Teoria sacrificiului / a datoriei

Statul nu este un organism creat prin voinţa tuturor cetăţenilor. Statul este un produs necesar dezvoltării istorice. Dacă suntem de acord cu ideea că viaţa socială este condiţionată de existenţa statului, atunci dreptul statului de a impune este o consecinţă a obligaţiei statului de a îndeplini nişte funcţii necesare întreţinerii vieţii sociale.

Maxime în legătură cu acest drept (aparţinând lui A.Smith):

1. maxima justiţiei – cetăţenii au obligaţia de a plăti anumite impozite, având în vedere veniturile concret realizate, sub protecţia statului. Persoanele trebuie să plătească un impozit proporţional cu beneficiul realizat.

2. maxima certitudinii – impozitele trebuie să fie stabilite în acte normative şi nu trebuie să fie arbitrare.

3. maxima comodităţii – termenele şi procedeele de percepere a impozitelor trebuie să fie determinate a.î. să fie pe cât posibil convenabile contribuabilului.

4. maxima economiei – contribuţiile trebuie reduse la minimul posibil faţă de necesităţi.

Preview document

Drept Fiscal - C2 - Pagina 1
Drept Fiscal - C2 - Pagina 2
Drept Fiscal - C2 - Pagina 3
Drept Fiscal - C2 - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Drept Fiscal - C2.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Fiscal - C3

Obligatia fiscala= continutul fundamental al raportului juridic fiscal si consta in obl.jur.stabilita in mod unilateral de catre stat in sarcina...

Drept Fiscal - C5

4. Anularea = actul de clementa al statului in legatura cu anumite obligatii fiscale. Acest act de clementa intervine rar, numai in cazul in care...

Drept Fiscal - C6

In toate procedurile de executare silita creditorul fiscal tb.sa indice titlul executoriu cu aratarea naturii si cuantumului debitului care face...

Drept Fiscal - C7

Contribuabili: 1. PJ romane, de principiu, platesc imp.pe profit (IPP in continuare) pt.activitatile desfasurate in Ro/strainatate 2. PJ straine...

Drept Fiscal - C8

De regula se plateste trimestrial (alteori, anual), pana la data de 25, inclusiv, a primei luni, care urmeaza trimestrului pentru care se...

Drept Administrativ

NOTIUNEA DREPTULUI ADMINISTRATIV I. Notiunea dreptului administrativ are 2 acceptiuni: 1. acceptiunea de ansamblu de norme de drept si se compune...

Drept Ecologic

Tendinţe legate de mediu care modelează viitorul Tendinţe de modelare 1. creşterea populaţiei 2. creşterea temperaturii ( datorată creşterii...

Drept Financiar Curs

Notiune, continut, izvoare, raportul de drept financiar. Rolul dreptului financiar in sistemul ramurii de drept: Definitia relatiilor financiare:...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Dreptul fiscal și amendă fiscală

Importanța şi actualitatea temei cercetate. Actualitatea temei de cercetare constă în elaborarea și fundamentarea teoretică a conceptului de...

Dreptul fiscal internațional

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei Dreptul fiscal internațional în ultimii ani a devenit un domeniu cu impact important pe plan...

Dreptul de Impunere și Principiile Dreptului Fiscal

Capitolul 1. Sistemul fiscal 1.1 Notiunea de sistem fiscal, trasaturi Putem defini sistemul fiscal ca reprezentând „totalitatea impozitelor şi...

Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal

1.Introducere Constituția Republicii Moldova statuează că „cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile...

Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale

1. Introducere În Codul de procedură fiscală se prezintă sfera inspecţiei fiscale precum şi modul de realizare a acesteia. Inspecţia fiscală poate...

Drept bugetar și drept fiscal

Introducere Prezenta lucrare prezintă aspecte teoretice și legislative privind dreptul bugetar și dreptul fiscal. Din punct de vedere structural...

Drept Fiscal

1 Dreptul fiscal. Definitie. Principii. Izvoaree. Norme. Definiţia Dreptului fiscal Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, reglementează...

Ai nevoie de altceva?