Drept Fiscal - C6

Curs
6/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1308
Mărime: 7.83KB (arhivat)
Publicat de: Adela Irimia
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monica Ratiu

Extras din curs

In toate procedurile de executare silita creditorul fiscal tb.sa indice titlul executoriu cu aratarea naturii si cuantumului debitului care face obiectul executarii.

Executarea silita se declanseaza printr-un act juridic specific numit somatie.

Daca in timp de 15 zile de la primirea somatiei debitorul nu-si executa obligatia, se continua masurile de executare.

Pentru valabilitatea declansarii executarii silite este obligatoriu ca somatia sa fie insotita de un exemplar al titlului executoriu.

Ca si act jur.,somatia va tb.sa indeplineasca toate conditiile specifice actului adm.fiscal la care se adauga urmatoarele:

- nr.dosarului de executare

- suma pt.care se incepe exec.silita

- termenul in care debitorul urmeaza sa plateasca suma prevazuta-n titlul executoriu

- consecintele nerespectarii de catre debitor a acestor dispozitii

Daca executarea silita nu are ca obiect sume de bani, inaintea executarii, organul de executare va dispune evaluarea bunurilor.

Aceasta procedura de evaluare poate fi realizata de proprii experti evaluatori ai organului fiscal sau de catre experti independenti.

In dreptul fiscal, exec.sil. se suspenda in anumite cazuri specifice intre care:

a) prin decizia instantei de judecata sau decizia creditorului fiscal

b) prin acordarea de inlesniri de plata

c) prin efectul unei H.G. in cazuri exceptionale pentru o perioada de max 6 luni aprobata o singura data pt.acelasi debitor

Exec.sil. se intrerupe in cazurile generale conform dreptului comun.

Nu se intrerupe exec.sil.in perioada in care un contribuabil e declarat insolvabil.

Exec.sil. inceteaza la momentul la care sunt stinse obligatiile prevazute in titlul executoriu sau daca titlul executoriu a fost anulat/ desfiintat.

In urma incetarii exec.sil., organul de exec.are obligatia de a ridica masurile de executare silita intr-un termen de max.5 zile de la data incetarii executarii.

Executarea silita prin poprire

Sunt supuse executarii silite prin poprire urmatoarele categorii:

- sumele de bani

- titlurile de valoare

- alte bunuri mobile incorporale detinute/ datorate cu orice titlu de catre terti debitorului

Nu se supun procedurilor de poprire sumele reprezentand credite nerambursabile sau orice alte finantari primite de la institutii sau alte organisme intl.pt.derularea unor programe/ proiecte.

In cazul sumelor urmaribile in valuta detinute in banci, banca, in calitate de tert poprit, va trebui sa faca convertirea in lei fara consimtamantul titularului fondului la cursul de schimb al bancii din data popririi.

Sumele reprezentand venituri banesti ale debitorului pers.fiz., realizate ca angajat, precum si pensiile, ajutoarele si indemnizatiile de orice fel sunt supuse urmaririi numai in parte, in conformitate cu prevederile C.proc.civ.

In mod concret, poprirea se infiinteaza printr-o adresa transmisa de catre organul de executare tertului poprit prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Adresa de infiintare, insotita de 1 exemplar al titlului executoriu, este, de regula, transmisa in copie si debitorului.

Poprirea se infiinteaza la momentul primirii de catre tertul poprit a adresei de infiintare insotita de titlul executoriu.

Spre deosebire de dr.comun, in dr.fiscal, poprirea nu-i supusa validarii de catre instanta!

Odata infiintata poprirea, tertul poprit are urmatoarele obligatii:

- sa plateasca organului fiscal in conturile indicate sumele datorate ca obligatii fiscale principale, accesorii si cheltuielile de executare

si, dupa caz:

- sa indisponibilizez bunurile mobile incorporale poprite si sa instiinteze organul fiscal despre aceasta

Daca sumele detinute de terti pt.debitor sunt poprite de mai multi creditori, se va proceda la distribuirea sumelor dupa o ordine de preferinta specifica prevazuta de Cpf.

Daca debitorul aplica de bunavoie sumele prevazute in somatie, organele fiscale vor instiinta tertii popriti pt.a sista indisponibilizarea conturilor.

In situatia in care sumele prevazute in titlul executoriu nu pot fi onorate in aceeasi zi, bancile vor mentine masura popririi si le vor achita in transe din incasarile zilnice ale debitorului.

Daca tertul poprit instiinteaza organul de executare ca nu datoreaza o suma de bani debitorului urmarit sau daca se invoca alte neregularitati privind infiintarea popririi, mentinerea sau desfiintarea popririi va fi decisa de instanta de judecata in a carei raza teritoriala isi are sediul tertul poprit.

Si in cadrul popririi, debitorul poate sa conteste valabilitatea titlului executoriu si a masurilor de executare. Mecanismul=contestatia la executare.

Executarea silita a bunurilor mobile, altele decat cele care fac obiectul popririi

Sunt:

- bunurile mobile corporale

- bunurile care sunt detinute de debitor (deci nu cele detinute de tert pentru debitor)

Preview document

Drept Fiscal - C6 - Pagina 1
Drept Fiscal - C6 - Pagina 2
Drept Fiscal - C6 - Pagina 3
Drept Fiscal - C6 - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • C6-Fiscal.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Fiscal - C2

Sistemul fiscal este alcătuit din totalitatea impozitelor şi taxelor preluate de la persoanele fizice şi juridice pentru alimentarea bugetelor...

Drept Fiscal - C3

Obligatia fiscala= continutul fundamental al raportului juridic fiscal si consta in obl.jur.stabilita in mod unilateral de catre stat in sarcina...

Drept Fiscal - C5

4. Anularea = actul de clementa al statului in legatura cu anumite obligatii fiscale. Acest act de clementa intervine rar, numai in cazul in care...

Drept Fiscal - C7

Contribuabili: 1. PJ romane, de principiu, platesc imp.pe profit (IPP in continuare) pt.activitatile desfasurate in Ro/strainatate 2. PJ straine...

Drept Administrativ

NOTIUNEA DREPTULUI ADMINISTRATIV I. Notiunea dreptului administrativ are 2 acceptiuni: 1. acceptiunea de ansamblu de norme de drept si se compune...

Drept Ecologic

Tendinţe legate de mediu care modelează viitorul Tendinţe de modelare 1. creşterea populaţiei 2. creşterea temperaturii ( datorată creşterii...

Drept Financiar Curs

Notiune, continut, izvoare, raportul de drept financiar. Rolul dreptului financiar in sistemul ramurii de drept: Definitia relatiilor financiare:...

Drept Penal Curs

Importanţa dreptului penal constă în faptul că apără cele mai importante valori sociale (viaţa, libertatea, integritatea fizică şi psihică,...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Dreptul fiscal și amendă fiscală

Importanța şi actualitatea temei cercetate. Actualitatea temei de cercetare constă în elaborarea și fundamentarea teoretică a conceptului de...

Dreptul fiscal internațional

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei Dreptul fiscal internațional în ultimii ani a devenit un domeniu cu impact important pe plan...

Dreptul de Impunere și Principiile Dreptului Fiscal

Capitolul 1. Sistemul fiscal 1.1 Notiunea de sistem fiscal, trasaturi Putem defini sistemul fiscal ca reprezentând „totalitatea impozitelor şi...

Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal

1.Introducere Constituția Republicii Moldova statuează că „cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile...

Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale

1. Introducere În Codul de procedură fiscală se prezintă sfera inspecţiei fiscale precum şi modul de realizare a acesteia. Inspecţia fiscală poate...

Drept bugetar și drept fiscal

Introducere Prezenta lucrare prezintă aspecte teoretice și legislative privind dreptul bugetar și dreptul fiscal. Din punct de vedere structural...

Drept Fiscal

1 Dreptul fiscal. Definitie. Principii. Izvoaree. Norme. Definiţia Dreptului fiscal Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, reglementează...

Ai nevoie de altceva?