Drept Fiscal - C3

Curs
6/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1347
Mărime: 8.94KB (arhivat)
Publicat de: Adela Irimia
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monica Ratiu

Extras din curs

Obligatia fiscala= continutul fundamental al raportului juridic fiscal si consta in obl.jur.stabilita in mod unilateral de catre stat in sarcina pers.fiz.si jur. de a plati o suma de bani la termene prestabilitate in contul bugetelor publice.

Temeiul legal: C.p.fiscala.

- C.p.f. reglementeaza cadrul general de manifestare a obligatiei fiscale, si anume:

- obligatia de a declara bunurile si V impozabile sau, dupa caz, de a declara impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetelor publice (obligatii de plata principale)

- obligatia de a calcula si inregistra in evidentele contabile si cele fiscale toate sumele datorate bug.publice

- obligatia a plati la termenele legale toate categoriile de sume datorate bugetelor publice

- daca este cazul, obligatia de a plati majorari de intarziere aferente obligatiei principale (obligatii de plata accesorii)

- obligatia de a calcula, a retine si a varsa la termenele legale sumele cuvenite bugetelor publice care fac obiectul stopajului la sursa (ex. impozitul pe salariu)

- orice alte obligatii care revin contribuabililor in aplicarea legii fiscale

Conceptul de obligatie fiscala nu este sinonim cu cel de creanta fiscala. Obligatia fiscala este o obligatie corelativa dr. de creanta fiscala (dr. patrimonial care rezulta din raportul de dr.material fiscal).

- C.p.f. reglementeaza si cadrul general de manifestare a dr.de creanta fiscala:

- dr.de a percepe impozite, taxe, contributii (creante fiscale principale)

- dr.de a percepe majorari de intarziere (creante fiscale accesorii)

- dr.la rambursarea TVA

- dr.organului fiscal de a solicita stingerea obl.fiscale de catre orice platitor in locul debitorului

- dr.contribuabilului la restituirea sumelor platite in masura in care plata unor creante fiscale a fost facuta fara temei legal.

Particularitatile obligatiei fiscale

Izvorul obligatiei: Intotdeauna legea sau actul normativ cu valoare de lege care trebuie sa instituie obligativitatea platii unor sume la bug.pub.

Beneficiarul obligatiei: Desi creditorul direct e statul prin organele fiscale, beneficiarul este intreaga societate pt. ca V colectate sunt alocate in mod obligatoriu sub forma Ch publice.

Obiectul obligatiei: Intotdeauna intr-o suma de bani chiar dc. ne referim la un V in produse (impozitul aferent acelor produse o sa fie in bani).

Cum se individualizeaza: Obligatoriu in forma scrisa. Conditiile de stabilire si de modificare sunt expres prevazute de legea fiscala si in multe cazuri difera de la o categorie de V (venituri) la alta.

Stingerea obligatiei fiscale: Se poate realiza prin mijloace comune si altor obligatii (executarea silita, plata, prescriptia), dar si prin mijloace specifice (compensare, scadere, anulare).

Ca tipologie de obligatie juridica, obligatia fiscala e o obligatie de a face avand ca premisa generala marirea patrimoniului sau detinerea in proprietate a unor bunuri. In legatura cu detinerea in proprietate a bunurilor ca generator al obligatiei de plata, obligatia fiscala apare drept o obligatie propter rem (urmareste bunurile oriunde).

Individualizarea obligatiei fiscale se realizeaza prin intermediul titlului de creanta fiscala.

Titlul de creanta fiscala= act juridic unilateral intocmit de catre organele de specialitate sau alte pers.imputernicite conform legii prin care se stabileste si se individualizeaza intinderea unei obl.de plata care revine unui anumit contribuabil.

Particularitatile titlului de creanta fiscala

1. Este un act juridic unilateral ( deoarece obl.fis. e impusa unilateral de catre stat).

2. Emis in forma scrisa.

3. Este un act juridic declarativ de dr.&obl. care constata pe de o parte dr. statului de a incasa o suma de bani si pe de alta parte obl.contribuabililor de a plati. Nu este un act jur. constitutiv de dr.&obl. pt.ca obl. fis. e preinstituita prin lege si doar individualizata in titlul de creanta fiscala. Avand in vedere caracterul declarativ de dr.&obl. se poate justifica si efectul retroactiv in ceea ce priveste calcularea obl.

4. Este un act juridic cu caracter executoriu de drept (nu tb. Investit cu titlu executoriu)=> org.fis.poate sa treaca direct la executarea silita fara indeplinirea unor formalitati prealabile.

Tipologii

a) Explicite

A.j. care au fost redactate exclusiv in scopul constatarii unor obl.de plata la bug.pub. (ex. toate actele de impunere prevazute de legea fiscala la un moment dat: procesele-verbale de impunere, declaratiile contribuabililor, alte documente de evidenta intocmite de contribuabili, declaratia vamala.

b) Implicite

A.j. care, pe langa constatarea obligatiei de plata a unor sume de catre contribuabili la bug.pub., au un alt continut principal.

Desi intocmite cu alt scop decat fiscal, titlurile respective individualizeaza si obl.fis.

Ex. – statele de plata ale salariilor

– documentele care atesta repartizarea dividendelor

Preview document

Drept Fiscal - C3 - Pagina 1
Drept Fiscal - C3 - Pagina 2
Drept Fiscal - C3 - Pagina 3
Drept Fiscal - C3 - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Drept Fiscal - C3.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Fiscal - C2

Sistemul fiscal este alcătuit din totalitatea impozitelor şi taxelor preluate de la persoanele fizice şi juridice pentru alimentarea bugetelor...

Drept Fiscal - C5

4. Anularea = actul de clementa al statului in legatura cu anumite obligatii fiscale. Acest act de clementa intervine rar, numai in cazul in care...

Drept Fiscal - C6

In toate procedurile de executare silita creditorul fiscal tb.sa indice titlul executoriu cu aratarea naturii si cuantumului debitului care face...

Drept Fiscal - C7

Contribuabili: 1. PJ romane, de principiu, platesc imp.pe profit (IPP in continuare) pt.activitatile desfasurate in Ro/strainatate 2. PJ straine...

Drept Fiscal - C8

De regula se plateste trimestrial (alteori, anual), pana la data de 25, inclusiv, a primei luni, care urmeaza trimestrului pentru care se...

Drept Administrativ

NOTIUNEA DREPTULUI ADMINISTRATIV I. Notiunea dreptului administrativ are 2 acceptiuni: 1. acceptiunea de ansamblu de norme de drept si se compune...

Drept Ecologic

Tendinţe legate de mediu care modelează viitorul Tendinţe de modelare 1. creşterea populaţiei 2. creşterea temperaturii ( datorată creşterii...

Drept Financiar Curs

Notiune, continut, izvoare, raportul de drept financiar. Rolul dreptului financiar in sistemul ramurii de drept: Definitia relatiilor financiare:...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Dreptul fiscal și amendă fiscală

Importanța şi actualitatea temei cercetate. Actualitatea temei de cercetare constă în elaborarea și fundamentarea teoretică a conceptului de...

Dreptul fiscal internațional

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei Dreptul fiscal internațional în ultimii ani a devenit un domeniu cu impact important pe plan...

Dreptul de Impunere și Principiile Dreptului Fiscal

Capitolul 1. Sistemul fiscal 1.1 Notiunea de sistem fiscal, trasaturi Putem defini sistemul fiscal ca reprezentând „totalitatea impozitelor şi...

Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal

1.Introducere Constituția Republicii Moldova statuează că „cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile...

Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale

1. Introducere În Codul de procedură fiscală se prezintă sfera inspecţiei fiscale precum şi modul de realizare a acesteia. Inspecţia fiscală poate...

Drept bugetar și drept fiscal

Introducere Prezenta lucrare prezintă aspecte teoretice și legislative privind dreptul bugetar și dreptul fiscal. Din punct de vedere structural...

Drept Fiscal

1 Dreptul fiscal. Definitie. Principii. Izvoaree. Norme. Definiţia Dreptului fiscal Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, reglementează...

Ai nevoie de altceva?