Drept internațional public II

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 15900
Mărime: 57.17KB (arhivat)
Publicat de: Tereza Sabău
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Purda Florina

Extras din curs

Dreptul Tratatelor

Definiţia şi sediul legal al materiei:

Dicţionarul de drept internaţional potrivit căruia tratatul este definit actul juridic între două sau mai multe state sau alte subiecte de drept internaţional în scopul de a crea, modifica sau stinge drepturi şi obligaţii în raporturile dintre ei.

Convenţia de la Viena din 1969 privind dreptul tratatelor potrivit căreia tratatul reprezintă un acord internaţional încheiat între state în formă scrisă şi guvernat de dreptul internaţional, fie că este consemnat într-un singur document sau doua ori în mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa particulară. Ansamblul normelor juridice care reglementează încheierea, respectarea, interpretarea, codificarea, cazurile de nulitate constituie dreptul tratatelor. Sediul legal al materiei, regimul juridic al tratatelor este reglementat în două convenţii internaţionale de referinţă, şi anume, Convenţia de la Viena din 1969 şi Convenţia de la Viena din 1986 privind dreptul tratatelor încheiate între state şi organizaţiile internaţionale. În afară de aceste două acte internaţionale, legislaţia internă a statelor cuprind dispoziţii cu privire la încheierea tratatelor în Constituţia ţării sau în legi speciale.

Elementele tratatului şi denumirea acestora:

Elementele esenţiale sunt: subiectele sau părţile unui tratat, voinţa părţilor care trebuie să fie liber exprimată şi să producă efecte juridice şi obiectul. Tratatul internaţional este guvernat de normele dreptului internaţional. Statele pot încheia între ele acte internaţionale pe baza dreptului intern însă asemenea acte nu intră în categoria tratatelor internaţionale.

Denumirea tratatelor: nu are nicio influenţă asupra forţei juridice a tratatului, aceasta fiind diferenţa din punct de vedere al caracterizării unui act ca fiind tratat. Ele sunt obligatorii faţă de părţile semnatare. Denumirile cele mai importante:

- tratat, constituie denumirea generică a înţelegerilor care reglementează domenii generale importante în domeniul politic, economic, şi care au un caracter solemn. Exemple: tratatul spaţial din 1967, NATO din 1949.

- Convenţii: denumire folosită pentru a desemna o înţelegere prin care sunt reglementate relaţii internaţionale în domenii speciale sau determinate: Convenţia de la Viena din 1963 privind dreptul consular, cele din 1969 si 1986, Convenţia de la Montego Bay din 1982 privind dreptul mării;

- Pactul: desemnează înţelegerea bilaterală sau multilaterală privitoare la domenii concrete ale relaţiilor politice dintre state şi care are un caracter solemn: Pactul societăţii Naţiunilor din 1919, Pactul Briant-Kellog din 1928 privind interzicerea războiului in politica statelor, pactele cu privire la drepturile omului;

- Acord: termen general ce desemnează o înţelegere internaţională intervenită mai ales în domeniul economic, comercial, financiar, cultural, juridic, tehnico-ştiinţific, etc.:

- Protocolul: este un termen fără un conţinut precis aplicat celor mai diferite înţelegeri internaţionale. În cele mai multe cazuri protocolul reprezintă un act accesoriu la un tratat preexistent cu scopul de a-l prelungi, completa sau modifica. Termenul de protocol poate fi şi o înţelegere de sine stătătoare. Ex.: protocolul de la Geneva din 1925 privind interzicerea folosirii gazelor asfixiante, toxice ori a mijloacelor bacteriologice, Protocolul de la Praga din 1991 privind încetarea valabilităţii Tratatului de la Varşovia din 1955.

- Statutul: desemnează actul constitutiv al unei organizaţii internaţionale sau se referă la un anumit regim juridic: statutul Curţii Internaţionale de Justiţie.

- Compromisul:

- Aranjamentul: este un instrument diplomatic destinat în mod obişnuit să fixeze modalităţile de aplicare ale unui tratat anterior sau să stabilească un regim provizoriu.

- Concordatul: se încheie de către Sfântul Scaun, în special în domeniul religios.

Alte denumiri: cartelul, comunicatul comun, modus vivendi, schimbul de note.

Clasificarea tratatelor internaţionale:

1) după numărul părţilor contractante:

- tratate bilaterale;

- tratate multilaterale;

2) după domeniul de aplicare;

- tratate politice;

- tratate militare;

- tratate economice, etc;

3) după durata valabilităţii lor:

- tratate cu termen;

- tratate încheiate pe perioade nedeterminate;

4) după posibilitatea aderării la tratat:

- tratate deschise: la care se poate adera şi după data naşterii tratatului;

- tratate închise: NATO, tratatul de la Varşovia;

5) după calitatea părţilor contractante:

- tratate încheiate numai de către state;

- tratate încheiate de către state şi organizaţii internaţionale;

- tratate încheiate între organizaţiile internaţionale;

6) după conţinutul material:

- tratate contract, care urmăresc realizarea unei operaţii juridice: contractele de comerţ;

- tratate lege, cele prin care se stabilesc reguli de drept;

Preview document

Drept internațional public II - Pagina 1
Drept internațional public II - Pagina 2
Drept internațional public II - Pagina 3
Drept internațional public II - Pagina 4
Drept internațional public II - Pagina 5
Drept internațional public II - Pagina 6
Drept internațional public II - Pagina 7
Drept internațional public II - Pagina 8
Drept internațional public II - Pagina 9
Drept internațional public II - Pagina 10
Drept internațional public II - Pagina 11
Drept internațional public II - Pagina 12
Drept internațional public II - Pagina 13
Drept internațional public II - Pagina 14
Drept internațional public II - Pagina 15
Drept internațional public II - Pagina 16
Drept internațional public II - Pagina 17
Drept internațional public II - Pagina 18
Drept internațional public II - Pagina 19
Drept internațional public II - Pagina 20
Drept internațional public II - Pagina 21
Drept internațional public II - Pagina 22
Drept internațional public II - Pagina 23
Drept internațional public II - Pagina 24
Drept internațional public II - Pagina 25
Drept internațional public II - Pagina 26
Drept internațional public II - Pagina 27
Drept internațional public II - Pagina 28
Drept internațional public II - Pagina 29
Drept internațional public II - Pagina 30
Drept internațional public II - Pagina 31
Drept internațional public II - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Drept International Public II.doc

Alții au mai descărcat și

România în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I Istoricul constituirii Uniunii Europene.Relaţiile României cu celelalte ţării europene 1.1. Crearea Comunităţilor Europene 1....

Principiile dreptului internațional public - principiul neintervenției

CAPITOLUL I 1. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC Dreptul international public1 este...

Stabilirea și încetarea relațiilor consulare

1.Notiuni introductive Dreptul Consular este acea parte a dreptului international public care reprezinta totalitatea normelor si regulilor care...

Drept Internațional

1. NOŢIUNEA Şl TRASATURILE CARACTERISTICE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL Dreptul internaţional reprezintă o emanaţie a statelor societăţii...

Posesia

Proboematica legata de posesie ca stare de fapt ocrotita juridiceste In legatura cu stapanirea unui bun se pot distinge 3 situatii juridice: 1-sa...

Dreptul Afacerilor

12.1. Institutia insolventei, indiferent de denumirea de care a beneficiat in timp, este una traditionala, avand inceputurile pierdute in...

Drept Diplomatic

1.1. NOłIUNEA, DEFINIREA SI CARACTERISTICILE DREPTULUI DIPLOMATIC Dreptul diplomatic cuprinde totalitatea normelor juridice care guvernează...

Drept internațional privat

1.Notiunea dreptului international privat 1.1.Raporturile cu element de extraneitate Relatiile internationale contribuie la realizarea unui...

Te-ar putea interesa și

Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

INTRODUCERE Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Cetățenia în drept internațional public

Noţiuni introductive Cetăţenia română reprezintă o instituţie care serveşte obiect de studiu a mai multor discipline juridice: - dreptul...

Principiile dreptului internațional public - principiul neintervenției

CAPITOLUL I 1. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC Dreptul international public1 este...

Dreptul Internațional Public ca Sistem

Dreptul internaţional public a fost definit ca “acel corp de reguli obligatorii din punct de vedere juridic pentru state în relaţiile dintre...

Drept Internațional Public

I. Consideraþii generale asupra Dreptului Internaþional Public Asemenea multora din ramurile ºtiinþei dreptului, Dreptul Internaþional Public a...

Drept internațional public

Dreptul international public reprezinta ansamblul de norme juridice care reglementeaza relatiile ce se stabilesc în cadrul societatatii...

Drept internațional public

Notiune Dreptul international public constituie un ansamblu de norme juridice care guverneaza raporturile care se stabilesc în cadrul societatii...

Ai nevoie de altceva?