Drept Procesual Penal

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 153 în total
Cuvinte : 89160
Mărime: 1021.95KB (arhivat)
Publicat de: Pavel Voicu
Puncte necesare: 0
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAŢI FACULTATEA DE DREPT ANUL III I.F.R.

Extras din curs

CAPITOLUL I URMĂRIREA PENALĂ Secţiunea I. Aspecte introductive privind urmărirea penală Urmărirea penală ca primă fază a procesului penal Procesul penal reprezintă o realitate vie, o activitate concretă şi se va desfăşura ori de câte ori trebuie restabilită ordinea de drept, prin aplicarea sanctiunilor de drept penal, pe cale de constrângere. De asemenea, procesul penal presupune o activitate judiciară complexa ce se desfăşoară dupa anumite reguli stricte, stipulate de normele dreptului rocesual penal. Astfel, procesul penal se desfăşoară pe parcursul unor etape necesare, succesive, care poartă denumirea de faze ale procesului penal, şi anume: urmărirea penală, judecata şi punerea în executare a fotărârilor penale.

Activităţile îndeplinite în desfăşurarea unei faze procesuale au ca functiune şi finalitate proprii asigurarea şi înlesnirea desfăşurării fazei procesuale urmatoare, funcţiune şi finalitate proprii (abilităţi) care se integreaza în finalitatea comuna tuturor fazelor, adică functiunea şi finalitatea procesului penal1. În faza de urmarire penală sunt cuprinse etapele descoperirii, cercetarii penale şi ale trimiterii în judecată. Prin activităţile întreprinse în această fază se descoperă infracţiunile, se identifică autorul (ii) infracţiunilor şi se administrează probele în cauză, în vederea trimiterii în judecată. Aceste activitati se îndeplinesc de catre organele de cercetare penala şi procuror prin actele procesuale şi procedurale prescrise de lege. Instanta de judecat poate interveni în faza de urmarire penala numai în cazul masurilor preventive, prelungirii acestora sau solutionării cailor de atac îndreptate împotriva unor masuri procesuale. Având în vedere dispozitiile art. 1, alin. 5 din Constituţia României, şi anume: „Respectarea Constituţiei, a suprematiei sale şi a legilor este obligatorie" şi art. 2, alin. 1 din Codul de procedură penală care prevede că: „Procesul penal se desfăşoara atât în cursul urmaririi penale cat şi în cursul judecăţii, potrivit dispozitiilor prevazute de lege. În faza de urmărire penala se aplica, în functie de cauzele respective, principiile fundamentale: legalitatea procesului penal, aflarea adevarului, rolul activ al organelor judiare penale, garantarea libertăţii persoanei, respectarea demnităţii umane, garantarea dreptului la apărare, prezumţia de nevinovăţie, operativitatea procesului penal, egalitatea persoanelor în procesul penal. Există situaţii când principiul oficialităţii nu funcţionează în cazurile prevăzute de art. 279 lit. a Cod de procedură penală. Urmărirea penală lipseşte când plângerea prealabilă se adresează direct instanţei de judecată (acţiuni penale directe) şi în cazul extinderii acţiunii penale ori a procesului penal.

1 V. Dongoroz şi colaboratorii, Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român, Partea specială, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei, 1976, pag. 23; J. Pardel, Detroit penal compare, Dalloz, Paris, 1995, pag. 485.

Urmărirea penală este considerată "sufletul procesului penal", ea constituind întâiul act al acestei activităţi procesuale, judecata fiind actul al doilea, iar executarea hotărârilor, epilogul2. Obiectul şi limitele urmăririi penale. Obiectul urmăririi penale. Dispoziţiile art. 200 Codul de procedură penală, urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea făptuitorilor şi la stabilirea răspunderii acestora, pentru a se constata dacă este cazul sau nu să se dispună trimiterea în judecată. Potrivit articolului, evocat, obiectul urmăririi penale constă în „strângerea probelor necesare”, adică în descoperirea, adunarea, examinarea şi aprecierea probelor pentru a se putea dispune, dacă este sau nu cazul, trimiterea în judecată a făpturitorilor.

Strângerea probelor trebuie să se refere la3:

- existenţa infracţiunilor - legea prevede că existenţa materiala a unei fapte dacă ea este prevazuta de legea penala, indiferent de faza de desfăşurare, adică atat infracţiunea consumata, cat şi tentativa;

- identificarea faptuitorilor - probele adunate trebuie sa stabileasca cunoaşterea făptuitorilor în calitate de autori, instigatori sau complici, cat şi descoperirea datelor de identificare a persoanei care a comis fapta;

- stabilirea răspunderii faptuitorului - probele necesare trebuie sa priveasca nu numai materialitatea faptelor, ci şi elucidarea tuturor aspectelor legate de vinovăţia făptuitorului dacă acesta poate sau nu sa raspunda penal. Dispoziţiile art. 200 C. pr. pen. referitor la obiectul urmaririi penale trebuie privite în concordanţă cu art. 202 C. pr. pen. în care se arata ca organul de urmarire penala este obligat să strângă probele necesare pentru aflarea adevarului şi pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele, în vederea justei soluţionări a acesteia, şi cu dispoziţiile art. 262 alin. 1 şi art. 265 C.pr.pen. care arata ca urmarirea penală trebuie sa fie completa. Din aceste dispoziţii reezulta ca strangerea probelor nu se face numai pentru stabilirea existentei infracţiunilor şi identificarea făptuitorilor, ci şi pentru identificarea persoanei vătămate. Este important a se identifica şi persoana vatamata, dar trebuie sa se identifice şi aspectele legate de latura civila a cauzei penale. În situatiile cand acţiunea civila se porneşte din oficiu (art. 17 C.pr.pen.) organul de urmărire penala va cere persoanei vatamate sau reprezentantului său legal sa prezinte situatia cu privire la întinderea pagubei şi date cu privire la faptele prin care paguba a fost pricinuită. Situaţia cu privire la întinderea pagubei este necesară cand încadrarea juddica a faptei nu se poate face decat daca se ţine seama de închiderea prejudiciului. Potrivit art. 13 alin. 1 din OUG nr. 134/2005 sunt de competenţa D.N.A. infracţiunile prevazute în Legea nr. 78/2000, eu modificarile şi completarile ulterioare, săvârşite în una din urmatoarele conditii:

- dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagubă materială mai mare decat echivalentul în lei a 200.000 Euro, ori o perturbare deosebit de grava a activităţii unei autoritali publice, institutii publice sau oricarei alte persoane juridice, ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formeaza obiectul infracţiunii de coruptie este

2 I. Tanoviceanu, Curs de Procedură penală română, Atelierele Grafice SOCEC& CO Societate anonimă, Bucureşti, 1913, pag. 200. 3 Gheorghiţă Mateuţ, Procedura penală, Partea specială, vol I, Bucureşti, Lumina Rex, 1997, pag. 104-105; V. Dongoroz şi colectiv, op. cit. pag. 25.

mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 Euro;

Deşi legea nu prevede expres, pentru buna desfăşurare a procesului penal, în timpul urmăririi penale, organele de urmarire penala pot lua anumite masuri procesuale personale sau reale, obligatorii sau facultative (ex: retinerea, obligarea de a nu părăsi localitatea sau tara inculpatului - ca masura personala, aplicarea unui sechestru penal- ca măsură reală).

Organele de urmarire penala îşi concretizeaza activitatea în acte de urmarire penală care pot fi4 : - acte procesuale sau de dispozitie - sunt, de regulă, atributul procurorului (ex: punerea în mişcare a acţiunii penale, trimiterea în judecata) şi numai uneori sunt de competenta organelor de cercetare penala (începerea urmaririi penale, dispunerea masurii reţinerii etc.);

Preview document

Drept Procesual Penal - Pagina 1
Drept Procesual Penal - Pagina 2
Drept Procesual Penal - Pagina 3
Drept Procesual Penal - Pagina 4
Drept Procesual Penal - Pagina 5
Drept Procesual Penal - Pagina 6
Drept Procesual Penal - Pagina 7
Drept Procesual Penal - Pagina 8
Drept Procesual Penal - Pagina 9
Drept Procesual Penal - Pagina 10
Drept Procesual Penal - Pagina 11
Drept Procesual Penal - Pagina 12
Drept Procesual Penal - Pagina 13
Drept Procesual Penal - Pagina 14
Drept Procesual Penal - Pagina 15
Drept Procesual Penal - Pagina 16
Drept Procesual Penal - Pagina 17
Drept Procesual Penal - Pagina 18
Drept Procesual Penal - Pagina 19
Drept Procesual Penal - Pagina 20
Drept Procesual Penal - Pagina 21
Drept Procesual Penal - Pagina 22
Drept Procesual Penal - Pagina 23
Drept Procesual Penal - Pagina 24
Drept Procesual Penal - Pagina 25
Drept Procesual Penal - Pagina 26
Drept Procesual Penal - Pagina 27
Drept Procesual Penal - Pagina 28
Drept Procesual Penal - Pagina 29
Drept Procesual Penal - Pagina 30
Drept Procesual Penal - Pagina 31
Drept Procesual Penal - Pagina 32
Drept Procesual Penal - Pagina 33
Drept Procesual Penal - Pagina 34
Drept Procesual Penal - Pagina 35
Drept Procesual Penal - Pagina 36
Drept Procesual Penal - Pagina 37
Drept Procesual Penal - Pagina 38
Drept Procesual Penal - Pagina 39
Drept Procesual Penal - Pagina 40
Drept Procesual Penal - Pagina 41
Drept Procesual Penal - Pagina 42
Drept Procesual Penal - Pagina 43
Drept Procesual Penal - Pagina 44
Drept Procesual Penal - Pagina 45
Drept Procesual Penal - Pagina 46
Drept Procesual Penal - Pagina 47
Drept Procesual Penal - Pagina 48
Drept Procesual Penal - Pagina 49
Drept Procesual Penal - Pagina 50
Drept Procesual Penal - Pagina 51
Drept Procesual Penal - Pagina 52
Drept Procesual Penal - Pagina 53
Drept Procesual Penal - Pagina 54
Drept Procesual Penal - Pagina 55
Drept Procesual Penal - Pagina 56
Drept Procesual Penal - Pagina 57
Drept Procesual Penal - Pagina 58
Drept Procesual Penal - Pagina 59
Drept Procesual Penal - Pagina 60
Drept Procesual Penal - Pagina 61
Drept Procesual Penal - Pagina 62
Drept Procesual Penal - Pagina 63
Drept Procesual Penal - Pagina 64
Drept Procesual Penal - Pagina 65
Drept Procesual Penal - Pagina 66
Drept Procesual Penal - Pagina 67
Drept Procesual Penal - Pagina 68
Drept Procesual Penal - Pagina 69
Drept Procesual Penal - Pagina 70
Drept Procesual Penal - Pagina 71
Drept Procesual Penal - Pagina 72
Drept Procesual Penal - Pagina 73
Drept Procesual Penal - Pagina 74
Drept Procesual Penal - Pagina 75
Drept Procesual Penal - Pagina 76
Drept Procesual Penal - Pagina 77
Drept Procesual Penal - Pagina 78
Drept Procesual Penal - Pagina 79
Drept Procesual Penal - Pagina 80
Drept Procesual Penal - Pagina 81
Drept Procesual Penal - Pagina 82
Drept Procesual Penal - Pagina 83
Drept Procesual Penal - Pagina 84
Drept Procesual Penal - Pagina 85
Drept Procesual Penal - Pagina 86
Drept Procesual Penal - Pagina 87
Drept Procesual Penal - Pagina 88
Drept Procesual Penal - Pagina 89
Drept Procesual Penal - Pagina 90
Drept Procesual Penal - Pagina 91
Drept Procesual Penal - Pagina 92
Drept Procesual Penal - Pagina 93
Drept Procesual Penal - Pagina 94
Drept Procesual Penal - Pagina 95
Drept Procesual Penal - Pagina 96
Drept Procesual Penal - Pagina 97
Drept Procesual Penal - Pagina 98
Drept Procesual Penal - Pagina 99
Drept Procesual Penal - Pagina 100
Drept Procesual Penal - Pagina 101
Drept Procesual Penal - Pagina 102
Drept Procesual Penal - Pagina 103
Drept Procesual Penal - Pagina 104
Drept Procesual Penal - Pagina 105
Drept Procesual Penal - Pagina 106
Drept Procesual Penal - Pagina 107
Drept Procesual Penal - Pagina 108
Drept Procesual Penal - Pagina 109
Drept Procesual Penal - Pagina 110
Drept Procesual Penal - Pagina 111
Drept Procesual Penal - Pagina 112
Drept Procesual Penal - Pagina 113
Drept Procesual Penal - Pagina 114
Drept Procesual Penal - Pagina 115
Drept Procesual Penal - Pagina 116
Drept Procesual Penal - Pagina 117
Drept Procesual Penal - Pagina 118
Drept Procesual Penal - Pagina 119
Drept Procesual Penal - Pagina 120
Drept Procesual Penal - Pagina 121
Drept Procesual Penal - Pagina 122
Drept Procesual Penal - Pagina 123
Drept Procesual Penal - Pagina 124
Drept Procesual Penal - Pagina 125
Drept Procesual Penal - Pagina 126
Drept Procesual Penal - Pagina 127
Drept Procesual Penal - Pagina 128
Drept Procesual Penal - Pagina 129
Drept Procesual Penal - Pagina 130
Drept Procesual Penal - Pagina 131
Drept Procesual Penal - Pagina 132
Drept Procesual Penal - Pagina 133
Drept Procesual Penal - Pagina 134
Drept Procesual Penal - Pagina 135
Drept Procesual Penal - Pagina 136
Drept Procesual Penal - Pagina 137
Drept Procesual Penal - Pagina 138
Drept Procesual Penal - Pagina 139
Drept Procesual Penal - Pagina 140
Drept Procesual Penal - Pagina 141
Drept Procesual Penal - Pagina 142
Drept Procesual Penal - Pagina 143
Drept Procesual Penal - Pagina 144
Drept Procesual Penal - Pagina 145
Drept Procesual Penal - Pagina 146
Drept Procesual Penal - Pagina 147
Drept Procesual Penal - Pagina 148
Drept Procesual Penal - Pagina 149
Drept Procesual Penal - Pagina 150
Drept Procesual Penal - Pagina 151
Drept Procesual Penal - Pagina 152
Drept Procesual Penal - Pagina 153

Conținut arhivă zip

  • Drept Procesual Penal.pdf

Alții au mai descărcat și

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei...

Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia

INTRODUCERE. Orice persoană căreia i s-a lezat un drept oarecare poate pretinde repararea acestuia prin adresarea în instanţa de judecată, ce este...

Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în...

Tentativa - Formă a Infracțiunii Intenționate

SECTIUNEA I - CONCEPT SI TRASATURI FUNDAMENTALE ALE TENTATIVEI. În evolutia progresiva a procesului infractional, tentativa se încadreaza între...

Căile Extraordinare de Atac în Procesul Penal

Căile extraordinare de atac în procesul penal Căile de atac sunt mijloace prevăzute de lege prin care Ministerul Public si persoanele îndrituite...

Noțiunea și ordinea efectuării acțiunii de urmărire penală

Notiunea şi ordinea efectuarii acţiunii urmaririi penale Introducere În literatura de specialitate numerosi autori au subliniat necesitatea si...

Procedura de judecare și rezolvare a apelului aspecte teoretice și practice

INTRODUCERE Având în vedere scopul și noțiunea reglementării lor, căile de atac sunt indispensabile în orice sistem procesual, pentru remedierea...

Camera preliminară

Discutăm despre Camera preliminară în contextul necesității asigurării cerințelor de legalitate, celeritate și echitate a procesului penal, aceasta...

Te-ar putea interesa și

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Dreptul Procesual Penal

INTRODUCERE Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor,...

Drept Procesual Penal

DREPT PROCESUAL PENAL MULTIPLE CHOICE 1. Manifestarea de vointa a persoanei vatamate de a participa în procesul penal ca parte vatamata, daca...

Principii fundamentale ale dreptului procesual penal

1. Introducere Infracțiunea este fapta săvârșită de om denumită pedeapsă, care este interzisă de lege sub o sancțiune specifică, represivă....

Drept Procesual Penal

Ministerul public 1. Notiuni introductive Procesul penal reprezinta activitatea reglementata de lege pe care o desfasoara autoritatile publice...

Drept procesual penal - II

1)Procesul penal ca mijloc de realizare a justitiei penale Definitia procesului penal Definim procesul penal ca fiind activitatea reglementata de...

Grilă și răspunsuri - drept procesual penal

Drept procesual penal. Partea speciala 1. Sunt limite ale urmăririi penale: a) punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecată b)...

Drept procesual penal și criminalistică

(BILETUL NR.1) 1.Liberarea provizorie sub control judiciar si pe cautiune a persoanei retinute Liberarea provizorie sub control judiciar poate fi...

Ai nevoie de altceva?