Drept Procesual Penal

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 222 în total
Cuvinte : 142891
Mărime: 324.82KB (arhivat)
Publicat de: Iorgu Stroe
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Titlul I – OBIECTUL {I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI PROCESUAL PENAL

Cap. I. Obiectul dreptului procesual penal

I.1. Locul dreptului procesual penal in sistemul de drept

§1. Obiectul de reglementare a Dreptului procesual penal

1) Procesul penal

|n vederea apararii intereselor societatii si ale ordinii de drept, a drepturilor si libertatilor cetatenilor impotriva faptelor care le ar aduce atingere, legea penala prevede faptele care constituie infractiuni si sanctiunile penale care se pot aplica celor ce le savirsesc. Aplicarea pedepselor si a altor sanctiuni prevazute de legea penala constituie sarcina autoritatilor pe care societatea le a imputernicit in acest scop, iar activitatea prin care se realizeaza tragerea la raspundere penala a infractorilor trebuie sa se desfasoare organizat, in conformitate cu anumite reguli, care sa satisfaca cerintele a doua interese majore:

– interesul societatii – care impune o activitate de natura a realiza descoperirea rapida a infractiunilor si identificarea imediata a infractorilor, dovedirea completa si obiectiva a vinovatiei acestora, precum si aplicarea unor sanctiuni penale legale, care sa constituie mijloace eficiente de combatere si prevenire a fenomenului infractional;

– interesul individual – care impune ca aceasta activitate sa fie strict reglementata de lege si sa se desfasoare in conformitate cu aceasta, fiind interzise abuzurile si nedreptatile, ceea ce implica acordarea de mijloace eficiente cetatenilor pentru a se apara impotriva unei invinuiri neintemeiate sau mai grave decit cea reala, precum si instituirea de puternice garantii pentru deplina realizare a dreptului de aparare.

Activitatea prin care se asigura aplicarea legii penale celor care au savirsit infractiuni poarta denumirea de proces penal, fiind obiectul de reglementare al unui ansamblu de norme juridice denumit drept procesual penal.

Denumirea de proces penal deriva pe de o parte, din cuvintul latinesc processus, care inseamna inaintare, desfasurare, progres, ceea ce in materie juridica caracterizeaza o activitate desfasurata in timp, prin acte succesive, de la simplu la complex, avind ca finalitate rezolvarea unui litigiu juridic; astfel, dupa ce s a descoperit savirsirea unei infractiuni, se trece la identificarea faptuitorilor, la cercetarea vinovatiei lor, la trimiterea in judecata si la judecarea lor, la punerea in executare a hotaririi judecatoresti de condamnare, ceea ce subliniaza o desfasurare progresiva si coordonata a activitatii judiciare; pe de alta parte, se foloseste calificativul de penal, care l deosebeste de alte forme de proces, definind astfel finalitatea desfasurarii procesului, anume aplicarea de pedepse (penale) celor vinovati de savirsirea de infractiuni.

Prin proces penal se intelege activitatea reglementata de lege pe care o desfasoara autoritatea judecatoreasca, cu participarea activa a persoanelor interesate, ca titulare de drepturi si obligatii, in scopul constatarii la timp si in mod complet a faptelor care constituie infractiuni, astfel ca orice persoana care a savirsit o infractiune sa fie sanctionata potrivit legii si nici o persoana nevinovata sa nu fie trasa la raspundere penala. Deci procesul penal consta intr o activitate prin care infractorul este supus raspunderii penale. Aceasta activitate cuprinde, in principal, activitatea de judecata, desfasurata de instantele judecatoresti care, potrivit art. 124 din Constitutia României, infaptuiesc justitia; prin hotarirea instantei de judecata, data in urma unei dezbateri orale si contradictorii, in sedinta publica, se stabileste vinovatia celor trimisi in judecata si li se aplica celor vinovati de comiterea de infractiuni pedepsele si alte masuri prevazute de legea penala. Pentru a se stabili daca este sau nu cazul ca o persoana invinuita de comiterea unei infractiuni sa fie trimisa in fata instantei judecatoresti, se desfasoara o activitate premergatoare judecatii, denumita urmarire penala, prin care Ministerul Public, impreuna cu organele pe care le supravegheaza, denumite organe de cercetare penala, asigura descoperirea infractiunilor, identificarea faptuitorilor si, atunci cind s au strins probele necesare, trimiterea in judecata a celor vinovati. |n fine, dupa pronuntarea unei hotariri definitive de condamnare, se desfasoara activitatea de punere in executare a acesteia, potrivit legii. Asadar, procesul penal cuprinde, ca parti componente, in ordinea desfasurarii lor: urmarirea penala, judecata si punerea in executare a hotaririi definitive de condamnare.

Procesul penal constituie o activitate reglementata de lege; urmarirea si judecarea infractorilor, precum si punerea in executare a pedepselor prevazute de lege nu se pot desfasura de oricine si oricum, ci numai de anumite autoritati publice imputernicite de lege, care trebuie sa desfasoare activitatea in conditiile si formele prevazute de lege. |n acest mod, legea instituie autoritati publice specializate in combaterea fenomenului infractional, iar mijloacele pe care le prevede sint selectionate dintre acelea care, in practica de zi cu zi, si au dovedit atit eficienta in descoperirea oricarei infractiuni si sanctionarea oricarui infractor, dar care prezinta si garantia unei depline realizari a dreptului la aparare, de respectare a celorlalte drepturi fundamentale ale omului. Statul de drept implica in cel mai inalt grad legalitatea in activitatea de combatere a infractiunilor. De aceea, statul de drept impune nu numai reglementarea prin norme clare si ferme a procesului penal, in vederea apararii atit a intereselor societatii in intregul ei, cit si a intereselor fiecarui cetatean in parte, dar si asigurarea respectarii in practica a acestor norme, astfel incit sanctiunile penale sa nu fie aplicate decit celor care s au facut vinovati de incalcarea legii penale.

Activitatea constituind procesul penal se efectueaza de o anumita autoritate publica, pe care Constitutia României o denumeste “autoritatea judecatoreasca”. Din autoritatea judecatoreasca fac parte in primul rind instantele judecatoresti, reprezentate de Curtea Suprema de Justitie, curtile de apel, tribunalele si judecatoriile, precum si instantele militare. Instantele judecatoresti sint compuse din judecatori. |n al doilea rind, face parte Ministerul Public, autoritatea care reprezinta interesele generale ale societatii si ale ordinii de drept; Ministerul Public isi exercita atributiile prin procurori, constituiti in parchete pe linga fiecare instanta judecatoreasca si sint ajutati de organele de cercetare penala.

La procesul penal participa si persoanele care au legatura cu savirsirea unei infractiuni. Unele dintre aceste persoane – fizice sau juridice – se numesc parti. Sint parti in procesul penal:

– inculpatul – persoana care este adusa in fata autoritatii judecatoresti pentru a raspunde penal de infractiunea savirsita si civil de pagubele pe care le a produs prin acea infractiune;

– partea vatamata – victima a infractiunii, care actioneaza in vederea sanctionarii penale a inculpatului;

– partea civila – persoana prejudiciata prin infractiune, care pretinde repararea pagubei ce i s a produs de catre inculpat;

– partea responsabila civilmente – chemata sa raspunda fata de partea civila, impreuna cu inculpatul, pentru paguba ce i s a produs acesteia.

Partile intervin in fata autoritatilor judecatoresti in vederea sustinerii sau apararii intereselor proprii, exercitindu si in acest scop drepturile acordate de lege si indeplinindu si obligatiile pe care aceeasi lege le prevede.

|n afara de parti, la activitatea judiciara mai participa aparatorii si reprezentantii, care, desi persoane distincte de parti, exercita drepturile si indeplinesc obligatiile procesuale in numele sau interesul partilor.

|n activitatea pe care o desfasoara, instantele judecatoresti, Ministerul Public si organele de cercetare penala stabilesac raporturi juridice intre ele; raporturi juridice se stabilesc intre aceste autoritati si partile din proces, intre parti si aparatori. Aceste raporturi – denumite raporturi procesual penale – avind ca finalitate tragerea la raspundere penala a infractorilor, au caracter juridic, deoarece se stabilesc in temeiul normelor de drept care le reglementeaza. Ca urmare, autoritatile judiciare, partile, aparatorii devin subiecte ale unor raporturi juridice, cu caracter procesual penal, avind drepturi si obligatii procesuale. Includerea in conceptul de proces penal a raporturilor juridice procesual penale, in care partile (printre care si cel care este tras la raspundere penala) sint titulare de drepturi si obligatii, scoate in relief o conceptie umanista si democratica cu privire la procesul penal, potrivit careia justitia trebuie infaptuita cu asigurarea celor mai largi posibilitati de aparare pentru persoanele implicate.

Preview document

Drept Procesual Penal - Pagina 1
Drept Procesual Penal - Pagina 2
Drept Procesual Penal - Pagina 3
Drept Procesual Penal - Pagina 4
Drept Procesual Penal - Pagina 5
Drept Procesual Penal - Pagina 6
Drept Procesual Penal - Pagina 7
Drept Procesual Penal - Pagina 8
Drept Procesual Penal - Pagina 9
Drept Procesual Penal - Pagina 10
Drept Procesual Penal - Pagina 11
Drept Procesual Penal - Pagina 12
Drept Procesual Penal - Pagina 13
Drept Procesual Penal - Pagina 14
Drept Procesual Penal - Pagina 15
Drept Procesual Penal - Pagina 16
Drept Procesual Penal - Pagina 17
Drept Procesual Penal - Pagina 18
Drept Procesual Penal - Pagina 19
Drept Procesual Penal - Pagina 20
Drept Procesual Penal - Pagina 21
Drept Procesual Penal - Pagina 22
Drept Procesual Penal - Pagina 23
Drept Procesual Penal - Pagina 24
Drept Procesual Penal - Pagina 25
Drept Procesual Penal - Pagina 26
Drept Procesual Penal - Pagina 27
Drept Procesual Penal - Pagina 28
Drept Procesual Penal - Pagina 29
Drept Procesual Penal - Pagina 30
Drept Procesual Penal - Pagina 31
Drept Procesual Penal - Pagina 32
Drept Procesual Penal - Pagina 33
Drept Procesual Penal - Pagina 34
Drept Procesual Penal - Pagina 35
Drept Procesual Penal - Pagina 36
Drept Procesual Penal - Pagina 37
Drept Procesual Penal - Pagina 38
Drept Procesual Penal - Pagina 39
Drept Procesual Penal - Pagina 40
Drept Procesual Penal - Pagina 41
Drept Procesual Penal - Pagina 42
Drept Procesual Penal - Pagina 43
Drept Procesual Penal - Pagina 44
Drept Procesual Penal - Pagina 45
Drept Procesual Penal - Pagina 46
Drept Procesual Penal - Pagina 47
Drept Procesual Penal - Pagina 48
Drept Procesual Penal - Pagina 49
Drept Procesual Penal - Pagina 50
Drept Procesual Penal - Pagina 51
Drept Procesual Penal - Pagina 52
Drept Procesual Penal - Pagina 53
Drept Procesual Penal - Pagina 54
Drept Procesual Penal - Pagina 55
Drept Procesual Penal - Pagina 56
Drept Procesual Penal - Pagina 57
Drept Procesual Penal - Pagina 58
Drept Procesual Penal - Pagina 59
Drept Procesual Penal - Pagina 60
Drept Procesual Penal - Pagina 61
Drept Procesual Penal - Pagina 62
Drept Procesual Penal - Pagina 63
Drept Procesual Penal - Pagina 64
Drept Procesual Penal - Pagina 65
Drept Procesual Penal - Pagina 66
Drept Procesual Penal - Pagina 67
Drept Procesual Penal - Pagina 68
Drept Procesual Penal - Pagina 69
Drept Procesual Penal - Pagina 70
Drept Procesual Penal - Pagina 71
Drept Procesual Penal - Pagina 72
Drept Procesual Penal - Pagina 73
Drept Procesual Penal - Pagina 74
Drept Procesual Penal - Pagina 75
Drept Procesual Penal - Pagina 76
Drept Procesual Penal - Pagina 77
Drept Procesual Penal - Pagina 78
Drept Procesual Penal - Pagina 79
Drept Procesual Penal - Pagina 80
Drept Procesual Penal - Pagina 81
Drept Procesual Penal - Pagina 82
Drept Procesual Penal - Pagina 83
Drept Procesual Penal - Pagina 84
Drept Procesual Penal - Pagina 85
Drept Procesual Penal - Pagina 86
Drept Procesual Penal - Pagina 87
Drept Procesual Penal - Pagina 88
Drept Procesual Penal - Pagina 89
Drept Procesual Penal - Pagina 90
Drept Procesual Penal - Pagina 91
Drept Procesual Penal - Pagina 92
Drept Procesual Penal - Pagina 93
Drept Procesual Penal - Pagina 94
Drept Procesual Penal - Pagina 95
Drept Procesual Penal - Pagina 96
Drept Procesual Penal - Pagina 97
Drept Procesual Penal - Pagina 98
Drept Procesual Penal - Pagina 99
Drept Procesual Penal - Pagina 100
Drept Procesual Penal - Pagina 101
Drept Procesual Penal - Pagina 102
Drept Procesual Penal - Pagina 103
Drept Procesual Penal - Pagina 104
Drept Procesual Penal - Pagina 105
Drept Procesual Penal - Pagina 106
Drept Procesual Penal - Pagina 107
Drept Procesual Penal - Pagina 108
Drept Procesual Penal - Pagina 109
Drept Procesual Penal - Pagina 110
Drept Procesual Penal - Pagina 111
Drept Procesual Penal - Pagina 112
Drept Procesual Penal - Pagina 113
Drept Procesual Penal - Pagina 114
Drept Procesual Penal - Pagina 115
Drept Procesual Penal - Pagina 116
Drept Procesual Penal - Pagina 117
Drept Procesual Penal - Pagina 118
Drept Procesual Penal - Pagina 119
Drept Procesual Penal - Pagina 120
Drept Procesual Penal - Pagina 121
Drept Procesual Penal - Pagina 122
Drept Procesual Penal - Pagina 123
Drept Procesual Penal - Pagina 124
Drept Procesual Penal - Pagina 125
Drept Procesual Penal - Pagina 126
Drept Procesual Penal - Pagina 127
Drept Procesual Penal - Pagina 128
Drept Procesual Penal - Pagina 129
Drept Procesual Penal - Pagina 130
Drept Procesual Penal - Pagina 131
Drept Procesual Penal - Pagina 132
Drept Procesual Penal - Pagina 133
Drept Procesual Penal - Pagina 134
Drept Procesual Penal - Pagina 135
Drept Procesual Penal - Pagina 136
Drept Procesual Penal - Pagina 137
Drept Procesual Penal - Pagina 138
Drept Procesual Penal - Pagina 139
Drept Procesual Penal - Pagina 140
Drept Procesual Penal - Pagina 141
Drept Procesual Penal - Pagina 142
Drept Procesual Penal - Pagina 143
Drept Procesual Penal - Pagina 144
Drept Procesual Penal - Pagina 145
Drept Procesual Penal - Pagina 146
Drept Procesual Penal - Pagina 147
Drept Procesual Penal - Pagina 148
Drept Procesual Penal - Pagina 149
Drept Procesual Penal - Pagina 150
Drept Procesual Penal - Pagina 151
Drept Procesual Penal - Pagina 152
Drept Procesual Penal - Pagina 153
Drept Procesual Penal - Pagina 154
Drept Procesual Penal - Pagina 155
Drept Procesual Penal - Pagina 156
Drept Procesual Penal - Pagina 157
Drept Procesual Penal - Pagina 158
Drept Procesual Penal - Pagina 159
Drept Procesual Penal - Pagina 160
Drept Procesual Penal - Pagina 161
Drept Procesual Penal - Pagina 162
Drept Procesual Penal - Pagina 163
Drept Procesual Penal - Pagina 164
Drept Procesual Penal - Pagina 165
Drept Procesual Penal - Pagina 166
Drept Procesual Penal - Pagina 167
Drept Procesual Penal - Pagina 168
Drept Procesual Penal - Pagina 169
Drept Procesual Penal - Pagina 170
Drept Procesual Penal - Pagina 171
Drept Procesual Penal - Pagina 172
Drept Procesual Penal - Pagina 173
Drept Procesual Penal - Pagina 174
Drept Procesual Penal - Pagina 175
Drept Procesual Penal - Pagina 176
Drept Procesual Penal - Pagina 177
Drept Procesual Penal - Pagina 178
Drept Procesual Penal - Pagina 179
Drept Procesual Penal - Pagina 180
Drept Procesual Penal - Pagina 181
Drept Procesual Penal - Pagina 182
Drept Procesual Penal - Pagina 183
Drept Procesual Penal - Pagina 184
Drept Procesual Penal - Pagina 185
Drept Procesual Penal - Pagina 186
Drept Procesual Penal - Pagina 187
Drept Procesual Penal - Pagina 188
Drept Procesual Penal - Pagina 189
Drept Procesual Penal - Pagina 190
Drept Procesual Penal - Pagina 191
Drept Procesual Penal - Pagina 192
Drept Procesual Penal - Pagina 193
Drept Procesual Penal - Pagina 194
Drept Procesual Penal - Pagina 195
Drept Procesual Penal - Pagina 196
Drept Procesual Penal - Pagina 197
Drept Procesual Penal - Pagina 198
Drept Procesual Penal - Pagina 199
Drept Procesual Penal - Pagina 200
Drept Procesual Penal - Pagina 201
Drept Procesual Penal - Pagina 202
Drept Procesual Penal - Pagina 203
Drept Procesual Penal - Pagina 204
Drept Procesual Penal - Pagina 205
Drept Procesual Penal - Pagina 206
Drept Procesual Penal - Pagina 207
Drept Procesual Penal - Pagina 208
Drept Procesual Penal - Pagina 209
Drept Procesual Penal - Pagina 210
Drept Procesual Penal - Pagina 211
Drept Procesual Penal - Pagina 212
Drept Procesual Penal - Pagina 213
Drept Procesual Penal - Pagina 214
Drept Procesual Penal - Pagina 215
Drept Procesual Penal - Pagina 216
Drept Procesual Penal - Pagina 217
Drept Procesual Penal - Pagina 218
Drept Procesual Penal - Pagina 219
Drept Procesual Penal - Pagina 220
Drept Procesual Penal - Pagina 221
Drept Procesual Penal - Pagina 222

Conținut arhivă zip

  • Drept Procesual Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Dispunerea și Valorificarea Expertizei Medico-Legale

Introducere Prin lucrarea de faţă “Dispunerea si valorificarea constatarii si expertizei medico-legale” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor...

Reglementarea Măsurilor Preventive

INTRODUCERE Printre dimensiunile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii

INTRODUCERE Premisa majoră avută în vedere la construcția noului Cod de procedură penală a fost aceea că un proces penal echitabil, desfășurat...

Prezumția de Nevinovăție

Prezumţia de nevinovăţie a fost instituită pentru prima dată ca regulă de drept în secolul al XVIII-lea în legislaţia SUA şi apoi în Declaraţia...

Competența Instanțelor Judecătorești în Materie Penală

CAPITOLUL I NORMA JURIDICĂ ÎN MATERIE PENALĂ Consideraţii istorice: Aspecte istorice privind judecata penală Normele care reglementează...

Te-ar putea interesa și

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Dreptul Procesual Penal

INTRODUCERE Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor,...

Drept Procesual Penal

DREPT PROCESUAL PENAL MULTIPLE CHOICE 1. Manifestarea de vointa a persoanei vatamate de a participa în procesul penal ca parte vatamata, daca...

Principii fundamentale ale dreptului procesual penal

1. Introducere Infracțiunea este fapta săvârșită de om denumită pedeapsă, care este interzisă de lege sub o sancțiune specifică, represivă....

Drept Procesual Penal

Ministerul public 1. Notiuni introductive Procesul penal reprezinta activitatea reglementata de lege pe care o desfasoara autoritatile publice...

Drept procesual penal - II

1)Procesul penal ca mijloc de realizare a justitiei penale Definitia procesului penal Definim procesul penal ca fiind activitatea reglementata de...

Grilă și răspunsuri - drept procesual penal

Drept procesual penal. Partea speciala 1. Sunt limite ale urmăririi penale: a) punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecată b)...

Drept procesual penal și criminalistică

(BILETUL NR.1) 1.Liberarea provizorie sub control judiciar si pe cautiune a persoanei retinute Liberarea provizorie sub control judiciar poate fi...

Ai nevoie de altceva?