Dreptul Afacerilor

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 149 în total
Cuvinte : 81628
Mărime: 333.54KB (arhivat)
Publicat de: Theodor Mihai
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Antonoaie

Extras din curs

1.1. Definiţia dreptului afacerilor. Delimitări

Definiţie: este o ştiinţă interdisciplinară (pluridisciplinară) ce cuprinde ansamblul de norme juridice ce reglementează relaţiile sociale ale intreprinderii din momentul înfiinţării ei, până la momentul desfiinţării (lichidării), respective relaţiile ce se stabilesc între stat pe de o parte ţi comerciant pe de altă parte (dreptul administrativ, fiscal, penal), dar şi relaţiile de drept privat, ceea ce înseamnă aplicarea unor dispoziţii de drept civil (regimul juridic al bunurilor, protecţia consumatorului), de dreptul muncii (contractul de muncă, răspunderea disciplinară, materială, jurisdicţia muncii) şi nu în ultimul rand de drept comercial (comercianţii, faptele de comerţ, fondul de comerţ, contractele comerciale).

Delimitări de alte ramuri

- faţă de dreptul comercial:

Definiţie: reglementează relaţiile sociale patrimoniale şi personal nepatrimoniale din sfera activităţii de comerţ, relaţii care se nasc de regulă între persoane care au calitatea de comerciant şi care se află în poziţie de egalitate juridică.

Deosebiri: dreptul comercial cuprinde doar componente de drept privat, adică operaţiuni legate de mărfuri, distribuirea şi uneori activitatea de producţie pe când dreptul afacerilor reglementează un domeniu mai larg, ce suportă influenţele dreptului public.

Observăm că între dreptul comercial şi cel al afacerilor este relaţia dintre parte şi întreg. Dreptul comercial este o parte esenţială, temelia dreptului afacerilor - întregul ce nu poate altfel exista.

- faţă deD.C.I.

Definiţie = reglementează raporturile patrimoniale şi personal nepatrimoniale dintre persoanele fizice şi persoanele juridice din diferite state aflate în situaţie de egalitate juridică, raporturi ce se nasc în cadrul colaborării economice internaţionale.

Pe scurt: comercialitate + extraneitate (internaţionalitate)

Deosebiri: DCI cuprinde:

a) raporturi între state suverane şi egale în drepturi, între state şi organizaţii interguvernamentale sau între asemenea organizaţii interstatale cărora statele membre le conferă capacitatea de subiect de drept internaţional respectiv drept internaţional public;

b) raporturi între state şi agenţi economici persoane fizice sau persoane juridice pentru îndeplinirea politicilor comerciale, financiar - valutare, vamale → drept public (administrativ, constituţional, fiscal, vamal);

c) agenţi economici din diferite state → dreptul privat (civil, comercial);

d) raporturi semiinternaţionale sau mixte: între stat în dubla sa calitate de subiect de drept internaţional, dar şi subiect de drept civil, pe de o parte, şi subiecte de drept civil străine, în temeiul acordurilor de investiţii internaţionale, al contractelor de concesoune (drept public + privat naţional şi tratate, convenţi).

1.2. Elemente de drept civil absolute necesare pentru studierea dreptului afacerilor

1.2.1. Definiţie - explicaţie

Drept civil roman este acea ramură care reglementează raporturi patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între personae fizice şi personae juridice aflate pe poziţie de egalitate juridică.

Explicaţie:

A. Ca ramură a sistemului de drept român reprezintă o totalitate de norme juridice. Acesta ar fi conţinutul dreptului civil. Totalitatea normelor de drept civil este ordonată în instituţia de drept civil, adică grupe de norme de drept civil care reglementează subdiviziuni ale obiectului dreptului civil. Exemple de instituţii: raportul juridic civil, actul juridic civil, prescripţia extinctivă, subiectele dreptului civil, drepturile reale principale, obligaţiile civile, contractele civile speciale.

B. Ca obiect al dreptului civil studiem raporturile patrimoniale şi raporturile nepatrimoniale (personale nepatrimoniale) dintre persoanele fizice, şi persoanele juridice.

Este patrimonial acel raport al cărui conţinut poate fi evaluat în bani, adică pecuniar (ex.: raportul ce are în conţinut dreptul de proprietate, este un raport real, sau raporturi obligaţionale cum sunt cele ce conţin drepturi de creanţă).

Este nepatrimonial acel raport al cărui conţinut nu poate fi evaluat în bani (ex.: raportul ce are în conţinutul său dreptul la nume ori denumire sau dreptul la domiciliu sau sediu).

Persoană fizică, pe scurt = subiect colectiv de drept, adică un colectiv de oameni care, întrunind condiţiile cerute de lege, este titular de drepturi şi obligaţii civile. Ex.: Alianţa Civică.

Subiectele raporturile de drept civil sunt persoane fizice sau/şi persoane juridice.

Poziţia juridică a subiectelor raportului de drept civil este de egalitate, adică de nesubordonare a unei părţi faţă de cealaltă (spre deosebire de dreptul public).

1.2.2. Terminologie

Expresia drept civil are 3 înţelesuri:

A. Dreptul obiectiv sau pozitiv fiind totalitatea normelor juridice în vigoare la un moment dat.

B. Al doilea înţeles este cel de element al conţinutului raportului juridic civil exprimându-se în formula completă drept subiectiv civil, adică o posibilitate recunoscută de legea civilă, subiectul active - titularul dreptului subiectiv civil (Ex.: vânzătorul unui bun are dreptul de a cere plata preţului) în virtutea căreia acesta poate avea o anumită conduită, poate cere o conduită corespunzătoare dreptului său de la subiectul pasiv (cumpărătorul are obligaţia de a face plata preţului) iar în caz de nevoie, poate face apel la forţa coercitivă a statului pentru protecţia dreptului său.

C. Al treilea înţeles este acea ramură a ştiinţei juridice care are ca obiect de cercetare dreptul civil ca ramură de drept

Preview document

Dreptul Afacerilor - Pagina 1
Dreptul Afacerilor - Pagina 2
Dreptul Afacerilor - Pagina 3
Dreptul Afacerilor - Pagina 4
Dreptul Afacerilor - Pagina 5
Dreptul Afacerilor - Pagina 6
Dreptul Afacerilor - Pagina 7
Dreptul Afacerilor - Pagina 8
Dreptul Afacerilor - Pagina 9
Dreptul Afacerilor - Pagina 10
Dreptul Afacerilor - Pagina 11
Dreptul Afacerilor - Pagina 12
Dreptul Afacerilor - Pagina 13
Dreptul Afacerilor - Pagina 14
Dreptul Afacerilor - Pagina 15
Dreptul Afacerilor - Pagina 16
Dreptul Afacerilor - Pagina 17
Dreptul Afacerilor - Pagina 18
Dreptul Afacerilor - Pagina 19
Dreptul Afacerilor - Pagina 20
Dreptul Afacerilor - Pagina 21
Dreptul Afacerilor - Pagina 22
Dreptul Afacerilor - Pagina 23
Dreptul Afacerilor - Pagina 24
Dreptul Afacerilor - Pagina 25
Dreptul Afacerilor - Pagina 26
Dreptul Afacerilor - Pagina 27
Dreptul Afacerilor - Pagina 28
Dreptul Afacerilor - Pagina 29
Dreptul Afacerilor - Pagina 30
Dreptul Afacerilor - Pagina 31
Dreptul Afacerilor - Pagina 32
Dreptul Afacerilor - Pagina 33
Dreptul Afacerilor - Pagina 34
Dreptul Afacerilor - Pagina 35
Dreptul Afacerilor - Pagina 36
Dreptul Afacerilor - Pagina 37
Dreptul Afacerilor - Pagina 38
Dreptul Afacerilor - Pagina 39
Dreptul Afacerilor - Pagina 40
Dreptul Afacerilor - Pagina 41
Dreptul Afacerilor - Pagina 42
Dreptul Afacerilor - Pagina 43
Dreptul Afacerilor - Pagina 44
Dreptul Afacerilor - Pagina 45
Dreptul Afacerilor - Pagina 46
Dreptul Afacerilor - Pagina 47
Dreptul Afacerilor - Pagina 48
Dreptul Afacerilor - Pagina 49
Dreptul Afacerilor - Pagina 50
Dreptul Afacerilor - Pagina 51
Dreptul Afacerilor - Pagina 52
Dreptul Afacerilor - Pagina 53
Dreptul Afacerilor - Pagina 54
Dreptul Afacerilor - Pagina 55
Dreptul Afacerilor - Pagina 56
Dreptul Afacerilor - Pagina 57
Dreptul Afacerilor - Pagina 58
Dreptul Afacerilor - Pagina 59
Dreptul Afacerilor - Pagina 60
Dreptul Afacerilor - Pagina 61
Dreptul Afacerilor - Pagina 62
Dreptul Afacerilor - Pagina 63
Dreptul Afacerilor - Pagina 64
Dreptul Afacerilor - Pagina 65
Dreptul Afacerilor - Pagina 66
Dreptul Afacerilor - Pagina 67
Dreptul Afacerilor - Pagina 68
Dreptul Afacerilor - Pagina 69
Dreptul Afacerilor - Pagina 70
Dreptul Afacerilor - Pagina 71
Dreptul Afacerilor - Pagina 72
Dreptul Afacerilor - Pagina 73
Dreptul Afacerilor - Pagina 74
Dreptul Afacerilor - Pagina 75
Dreptul Afacerilor - Pagina 76
Dreptul Afacerilor - Pagina 77
Dreptul Afacerilor - Pagina 78
Dreptul Afacerilor - Pagina 79
Dreptul Afacerilor - Pagina 80
Dreptul Afacerilor - Pagina 81
Dreptul Afacerilor - Pagina 82
Dreptul Afacerilor - Pagina 83
Dreptul Afacerilor - Pagina 84
Dreptul Afacerilor - Pagina 85
Dreptul Afacerilor - Pagina 86
Dreptul Afacerilor - Pagina 87
Dreptul Afacerilor - Pagina 88
Dreptul Afacerilor - Pagina 89
Dreptul Afacerilor - Pagina 90
Dreptul Afacerilor - Pagina 91
Dreptul Afacerilor - Pagina 92
Dreptul Afacerilor - Pagina 93
Dreptul Afacerilor - Pagina 94
Dreptul Afacerilor - Pagina 95
Dreptul Afacerilor - Pagina 96
Dreptul Afacerilor - Pagina 97
Dreptul Afacerilor - Pagina 98
Dreptul Afacerilor - Pagina 99
Dreptul Afacerilor - Pagina 100
Dreptul Afacerilor - Pagina 101
Dreptul Afacerilor - Pagina 102
Dreptul Afacerilor - Pagina 103
Dreptul Afacerilor - Pagina 104
Dreptul Afacerilor - Pagina 105
Dreptul Afacerilor - Pagina 106
Dreptul Afacerilor - Pagina 107
Dreptul Afacerilor - Pagina 108
Dreptul Afacerilor - Pagina 109
Dreptul Afacerilor - Pagina 110
Dreptul Afacerilor - Pagina 111
Dreptul Afacerilor - Pagina 112
Dreptul Afacerilor - Pagina 113
Dreptul Afacerilor - Pagina 114
Dreptul Afacerilor - Pagina 115
Dreptul Afacerilor - Pagina 116
Dreptul Afacerilor - Pagina 117
Dreptul Afacerilor - Pagina 118
Dreptul Afacerilor - Pagina 119
Dreptul Afacerilor - Pagina 120
Dreptul Afacerilor - Pagina 121
Dreptul Afacerilor - Pagina 122
Dreptul Afacerilor - Pagina 123
Dreptul Afacerilor - Pagina 124
Dreptul Afacerilor - Pagina 125
Dreptul Afacerilor - Pagina 126
Dreptul Afacerilor - Pagina 127
Dreptul Afacerilor - Pagina 128
Dreptul Afacerilor - Pagina 129
Dreptul Afacerilor - Pagina 130
Dreptul Afacerilor - Pagina 131
Dreptul Afacerilor - Pagina 132
Dreptul Afacerilor - Pagina 133
Dreptul Afacerilor - Pagina 134
Dreptul Afacerilor - Pagina 135
Dreptul Afacerilor - Pagina 136
Dreptul Afacerilor - Pagina 137
Dreptul Afacerilor - Pagina 138
Dreptul Afacerilor - Pagina 139
Dreptul Afacerilor - Pagina 140
Dreptul Afacerilor - Pagina 141
Dreptul Afacerilor - Pagina 142
Dreptul Afacerilor - Pagina 143
Dreptul Afacerilor - Pagina 144
Dreptul Afacerilor - Pagina 145
Dreptul Afacerilor - Pagina 146
Dreptul Afacerilor - Pagina 147
Dreptul Afacerilor - Pagina 148
Dreptul Afacerilor - Pagina 149

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Afacerilor.doc

Alții au mai descărcat și

PFA versus Întreprindere individuală versus SRL unipersonal

In lucrarea urmatoare sunt descrise avantajele, dezavantajele, modul de infiintare si de dizolvare in cazul PFA (Persoana Fizica Autorizata),...

Drept Internațional Privat

4.1. OBIECTIVE: • familiarizarea cursanţilor cu metodele de reglementare a raporturilor juridice cu element de extraneitate • înţelegerea metodei...

Dreptul Afacerilor

Dreptul afacerilor Dreptul afacerilor =un ansamblu de reglementari legale care vizeaza o problematica vasta si se refera la activitatile...

Regimul Juridic

Libertatea fundamentală de exprimare şi libertatea presei (reglementate în Proiectul de Tratat constituţional european şi-n constituţiile...

Efectele Mandatului

Efectele mandatului Fiind un contract sinalagmatic imperfect, mandatul creează obligaţii în sarcina mandatarului, iar uneori şi în sarcina...

Instituții politice

Partidele politice In societatea moderna partidele politice s- au impus ca incontestabil necesare. Procesul aparitiei lor fiind in stransa...

Drept român

Curs I La romani, judecarea o fǎcea un om impecabil moral, un practicant al binelui, nu magistratul. Natura consacrǎ inegalitatea. Singura...

Cursuri Drept Administrativ

Administraţia publică, în sesns material, presupune acţiuni de dispoziţie sau de prestaţie pentru îndeplinirea cărora utilizează o seamă de...

Te-ar putea interesa și

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Izvoarele Dreptului Afacerilor

I.Cutuma ca izvor de drept Înţelegerea evoluţiei dreptului în decursul timpului implică cunoaşterea - între altele - a conturării şi dezvoltării...

Principiile dreptului afacerilor

1. Dispoziții generale despre Dreptul afacerilor Putem defini Dreptul afacerilor, în sens larg, ca fiind totalitatea activităților...

Dreptul Afacerilor

LECłIA 1. Consideratii generale Definitia si însemnătatea dreptului afacerilor Pasul 1. Definitii Dreptul afacerilor desemnează activităti...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Dreptul Afacerilor

1.1. Noţiunea şi obiectul dreptului afacerilor Dreptul afacerilor este o ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce...

Dreptul Afacerii

Cap.I. NOȚIUNI DE DREPTUL AFACERILOR 1.1. ASPECTE GENERALE Dreptul afacerilor este teoretizat într-o variantǎ nuanțatǎ a dreptului comercial,...

Elemente de Drept al Afacerilor

PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI...

Ai nevoie de altceva?