Dreptul Afacerilor Publice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 15426
Mărime: 67.92KB (arhivat)
Publicat de: Ion Ifrim
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Madalina Cocosatu
SNSPA

Extras din curs

Scopul modulului:

Familiarizarea studentului cu noţiunea de administraţie publică în sistemul social global

Obiective generale:

1. Definirea noţiunii de administraţie publică

2. Prezentarea principiilor fundamentale ale administraţiei publice

1.1. Noţiuni introductive

Administraţia publică s-a dezvoltat ca o anexă a puterii executive, pe măsura extinderii sarcinilor pe care guvernarea şi le-a asumat sau a celor care i-au fost impuse într-un fel sau altul de către societate .

Categoria de administraţie publică are valoare fundamentală pentru dreptul administrativ, normele acestei ramuri de drept fiind cele care reglementează principalele relaţii sociale din sfera administraţiei publice.

Conceptul de administraţie are mai multe accepţiuni. În limbajul curent, a administra înseamnă a conduce, a organiza, a dirija activităţi publice şi particulare.

În orice compartiment al vieţii sociale, procesul complex al administrării — administraţia — constă într-o activitate raţională şi eficientă de utilizare a resurselor umane, materiale şi financiare, în scopul obţinerii unor rezultate maxime cu eforturi minime.

Complexitatea cerinţelor sociale ridică în faţa administraţiei o serie de probleme care trebuie rezolvate. Societatea cunoaşte un proces continuu de multiplicare şi diversificare a sarcinilor administraţiei, care impune necontenite îmbunătăţiri şi perfecţionări în structura şi activitatea administraţiei, prin utilizarea unor metode şi tehnici moderne. Doctrina consideră că în conţinutul complex al administraţiei se cuprind imperativele: a prevedea, a organiza, a conduce, a coordona, a controla.

Perfecţionarea structurii şi activităţii administraţiei sunt posibile prin aplicarea principiilor şi criteriilor ştiinţei administraţiei, care cercetează întregul conţinut al administraţiei, în scopul optimizării, utilizând investigaţii sociologice şi alte forme moderne de cunoaştere.

Pentru înţelegerea complexităţii fenomenului cercetat, ştiinţa administraţiei nu se mărgineşte numai la studierea aspectelor juridice ale administaraţiei, ci examinează interferenţele subsistemului administaraţiei cu mediul social, politic, juridic, cu componentele sistsemului social global.

Noţiunea de administraţie este mai largă decât aceea de administraţie publică, ea cuprinzând şi administraţia paraticulară.

Ca orice activitate umană, atât administraţia publică, cât şi administraţia particulară urmăresc un scop, utilizând anumite mijloace. Dar, sub raportul finalităţii şi al resurselor folosite, există diferenţe esenţiale între ele.

Spre deosebire de administraţia privată, administraţia publică urmăreşte satisfacerea interesului public, a utilităţii publice, în mod dezinteresat, inclusiv prin realizarea de servicii publice. Mobilul activităţii administraţiei publice este satisfacerea, în mod regulat şi continuu, a unor cerinţe esenţiale, comune întregii colectivităţi umane, care exced prin amploarea lor, sunt nerentabile şi nimeni nu s-ar oferi să le asigure.

Relevăm faptul că noţiunea de interes public, în general, are un conţinut istoric, determinat de voinţa politică dominantă.

Sub aspectul mijloacelor pe care le are la dispoziţie administraţia publică pentru realizarea scopului său, relevăm, în mod esenţial, puterea discreţionară, folosirea prerogativelor de putere publică permiţându-i impunerea unilaterală a voinţei juridice.

Deciziile administraţiei publice sunt obligatorii, fără a se cere acordul celor cărora li se aplică, administraţia publică, spre deosebire de cea privată, putând utiliza, atunci când este necesar, procedee de autoritate, mijloace de constrângere statală.

Noţiunea de administraţie publică este susceptibilă a căpăta două sensuri: unul material şi altul formal.

Preview document

Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 1
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 2
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 3
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 4
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 5
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 6
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 7
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 8
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 9
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 10
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 11
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 12
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 13
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 14
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 15
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 16
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 17
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 18
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 19
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 20
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 21
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 22
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 23
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 24
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 25
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 26
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 27
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 28
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 29
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 30
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 31
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 32
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 33
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 34
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 35
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 36
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 37
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 38
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 39
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 40
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 41
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 42
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 43
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 44
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 45
Dreptul Afacerilor Publice - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Afacerilor Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile fundamentale ale Dreptului Uniunii Europene

1. PRINCIPIUL ATRIBUIRII (PRINCIPIUL IMPUTERNICIRII SPECIALE LIMITATE) Competențele comunitare au la bază restrângerea competențelor statelor...

Drept Administrativ

Partea a I-a: Introducere în dreptul administrativ si în stiinta administratiei Capitolul I Aspecte generale REZUMAT: în acest prim capitol...

Administrația Publică Locală

În esenţă, în afara competenţelor exclusive ale Uniunii, principiul subsidiarităţii prevăzut de alineatul (3) al noului articol 5 TUE, presupune că...

Introducere în Drept European

În conformitate cu art. 7 din Tratatul CE, sarcinile încredintate Comunitatii sunt realizate de: - un Parlament european - un Consiliu - o...

Crearea și Evoluția Comunităților Europene și a Uniunii Europene

Definiţie: Ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile care se stabilesc între statele membre ale comunităţii, între statele membre şi...

Dreptul muncii și securității sociale

I. Dreptul muncii – ramura a sistemului de drept din tara noastra 1. Dreptul muncii Raporturile juridice individuale de munca sunt acele relatii...

Drept Administrativ European 2008

Capitolul 1 Uniunea Europeană şi dreptul administrativ Cuprins: - Obiectiv general - Obiective operaţionale - Conceptul de administraţie şi de...

Dreptul Muncii

1. Noţiunea şi obiectul dreptului muncii A. Munca - activitate specific umană Existenţa omului - atât ontogenetic, cât şi istoric - este...

Te-ar putea interesa și

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Principiile dreptului internațional public - principiul neintervenției

CAPITOLUL I 1. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC Dreptul international public1 este...

Principiile Fundamentale ale DIP Consacrate în Carta ONU

I.Principiile fundamentale ale DIP consacrate în Carta ONU Doctrina juridică şi practica statelor recunosc astăzi existenţa în dreptul...

Conceptul de Drept - Sinteze

Capitolul III. Actele juridice 1. Definitie. Actul juridic reprezinta o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice,...

Drept Economic 2007-2007

Obiectivele capitolului: - Delimitarea sferei legislatiei afacerilor de celelalte ramuri ale dreptului român; - Dobândirea cunostintelor de baza...

Drept Economic

CAPITOLUL VII NOŢIUNI GENERALE DESPRE LEGISLAŢIA COMERCIALĂ Obiective: - Explicarea noţiunii de legislaţie comercială - Cunoaşterea...

Ai nevoie de altceva?