Dreptul Familiei

Curs
6.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 39040
Mărime: 127.33KB (arhivat)
Publicat de: Paulica Grigoraș
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE
 2. 3
 3. Noţiunea de familie 3
 4. Funcţiile familiei 3
 5. Definiţia dreptului familiei 4
 6. Obiectul de reglementare 4
 7. Metoda de reglementare 5
 8. Calitatea părţilor 5
 9. Caracterul normelor juridice 5
 10. Natura sancţiunilor 5
 11. Principiile generale ale dreptului familiei 5
 12. Interferenţa dreptului familiei cu alte ramuri de drept 7
 13. Izvoarele dreptului familiei 8
 14. II. CĂSĂTORIA
 15. 10
 16. Noţiunea de „căsătorie” 10
 17. Caractere juridice 10
 18. Natura juridică a căsătoriei 12
 19. Căsătoria şi concubinajul 13
 20. Condiţii de validitate ale actului juridic al căsătoriei 14
 21. Condiţiile de fond 15
 22. Impedimente la căsătorie 19
 23. Condiţiile de formă ale căsătoriei 22
 24. Proba căsătoriei 25
 25. Nulitatea actului juridic al căsătoriei 25
 26. Efectele căsătoriei 28
 27. A. Raporturile patrimoniale dintre soţi 28
 28. Bunurile soţilor 30
 29. Datoriile soţilor 44
 30. B. Raporturile personale dintre soţi 47
 31. 9. Desfacerea căsătoriei 48
 32. Desfacerea căsătoriei la iniţiativa unuia dintre soţi 48
 33. Desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor 49
 34. Procedura divorţului 49
 35. Efectele desfacerii căsătoriei
 36. 53
 37. III. FILIAŢIA FAŢĂ DE MAMĂ
 38. 58
 39. Stabilirea filiaţiei faţă de mamă prin certificatul de naştere 58
 40. Stabilirea filiaţiei faţă de mamă prin recunoaşterea voluntară
 41. a mamei
 42. 59
 43. Stabilirea filiaţiei faţă de mamă prin hotărâre judecătorească
 44. 61
 45. IV. FILIAŢIA FAŢĂ DE TATĂ A COPILULUI DIN CĂSĂTORIE
 46. 63
 47. Prezumţia timpului legal al concepţiei 63
 48. Prezumţiile legale de paternitate 64
 49. Conflictele de paternitate 64
 50. Tăgada paternităţii
 51. 65
 52. V. FILIAŢIA FAŢĂ DE TATĂ A COPILULUI DIN AFARA
 53. CĂSĂTORIEI
 54. 69

Extras din curs

Stabilirea paternităţii din afara căsătoriei prin recunoaştere 69

Stabilirea paternităţii copilului din afara casătoriei prin acţiune

în justiţie

71

VI. OBLIGAŢIA LEGALĂ DE ÎNTREŢINERE

76

Caractere juridice 76

Persoanele între care există obligaţia legală de întreţinere 79

Ordinea în care se datorează întreţinerea 79

Condiţii generale ale obigaţiei de întreţinere 80

Modalităţi de excutare a obligaţiei legale de întreţinere 82

Stingerea obligaţiei de întreţinere 82

Obligaţia legală de întreţinere între soţi 84

Obligaţia legală de întreţinere între foştii soţi 85

Obligaţia de întreţinere între părinţi şi copii 86

10. Aspecte procesuale privind obligaţia legală de întreţinere 88

BIBLIOGRAFIE

90

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

NOŢIUNEA DE FAMILIE

În vechiul drept roman, familia desemna un grup larg de persoane libere şi sclave, care locuiau în acelaşi domus şi care se aflau sub puterea aceluiaşi pater familias.

Din această familie făceau parte: soţia căsătorită cum manu, fiii cu soţiile lor, fiicele şi nepoatele până la căsătoria cum manu. Ulterior, familia patriarhalaă s-a extins, incluzând şi persoanele adoptate şi copiii legitimaţi (adoptaţi sau adrogaţi). Dreptul familiei recunoaşte familia agnatică din dreptul roman, bazată pe rudenia de sânge. Familia agantică e cea de mai sus (rudenii prin bărbaţi – poter).

Conceptul de „familie” poate fi analizat pe mai multe coordonate:

biologic – familia se raportează dintre bărbat şi femeie şi procreare

sociologic – familia reprezintă o formă de relaţii sociale dintre persoanele unite între ele prin căsătorii, filiaţii sau rudenie;

juridic – familia desmnează grupul de persoane între care există relaţii sociale reglementate de norme juridice.

În cadrul dreptului familiei nu există o definiţie a familiei. Potrivit art. 1, alin. 3, C. fam., „familia are la bază căsătoria liber consimţită între soţi”.

Prin urmare, în sens larg, prin „familie” înţelegem totalitatea persoanelor care descind dintr-un center comun, în linie dreaptă sau colaterală, precum şi soţii acestora.

În sens restrâns familia cuprinde pe soţi şi copiii lor minori. Aceasta este accepţiunea luată în considerare de dreptul familiei.

2. FUNCŢIILE FAMILIEI

Familia îndeplineşte următoarele funcţii

funcţia de perpetuare a speciei umane – familia are o bază biologică, deosebirea şi atracţia între sexe, care stă la temelia uniunii dintre un bărbat şi o femeie; copiii în familie având un factor de echilibru;

funcţia economică – este expresia comunităţii de bunuri a soţilor, a obligaţiei de întreţinere între soţi, părinţi–copii. Această funcţie derivă din raporturile patrimoniale care fac obiectul divorţului.

funcţia educativă – familia joacă un rol important în formarea unei persoane, în dezvoltarea ei morală şi fizică, integrarea în societate, învăţătură şi pregătire profesională. O serie de factori influenţează o persoană:

relaţiile dintre membrii familiei;

trăinicia şi profunzimea sentimentelor dintre părinţi;

comportamentul membrilor familiei faţă de persoane din afara familiei.

Familia reprezintă punctul de plecare pentru copil, etapa cea mai importantă în formarea personalităţii.

funcţia de solidaritate familială – izvorăşte din relaţiile de familie, relaţii de afecţiune. Relaţiile de familie se bazează pe prietenie şi afecţiune între membrii ei, care sunt datori să-şi acorde unul altuia sprijin material şi moral.(art.2).

3. DEFINIŢIA DREPTULUI FAMILIEI

Totalitatea relaţiilor personale şi patrimoniale născute din căsătorie, filiaţie, adopţie sau alte reglementări asimilate de lege relaţiilor de familie, reglementate de norme juridice alcătuiesc dreptul familiei.

Dreptul familiei reglementeză raporturile existente între membrii unei familii, precum şi cele dintre aceştia şi alte persoane.

4. OBIECTUL DE REGLEMENTARE al dreptului familiei este alcătuit din:

raporturi de căsătorie: norme juridice care preved încheierea căsătoriei, norme juridice care reglementează raporturile personale şi matrimoniale dintre soţi, desfacerea sau desfiinţarea căsătoriei.

raporturi rezultate din rudenie

raporturi bazate pe rudenia de sânge (raporturi de filiaţie) între mai multe persoane – rudenie în linie dreaptă şi rudenie în linie colaterală – norme juridice care reglementează filiaţia faţă de mamă, filiaţia faţă de tată, situaţia legală a copilului din căsătorie şi din afara căsătoriei.

raporturi bazate pe rudenia civilă – raporturi de adopţie – norme juridice care reglementează încuviinţarea adopţiei, raporturile personale şi patrimoniale izvorâte din adopţie, nulitatea şi desfacerea adopţiei.

raporturi privitoare la ocrotirea părintească – norme juridice care reglementează drepturile şi obligaţiile ce le revin părinţilor pentru realizarea şi apărarea intereselor copiilor lor minori, norme juidice relative la creşterea şi educarea copiilor, sancţiunile care intervin.

raporturile asimilate de lege raporturilor de familie: norme juridice care reglementează tutela, curatela minorilor; normele juridice care prevăd plasamentul familial (Legea 272/04), raporturile născute dintre foştii soţi.

Nu intră sub incidenţa dreptului familiei raporturile născute din concubinaj, logodnă, succesiune.

Alături de obiectul de reglementare (relaţiile interumane cu caracter complex), metoda de reglementare face din dreptul familiei o ramură de drept distinctă în cadrul sistemului de drept.

5. METODA DE REGLEMENTARE se caracterizează fie prin egalitatea părţilor în raport de dreptul familiei – egalitatea dintre soţi, fie prin subordonarea părţilor – raporturile dintre părinţi şi copii.

Totodată, dreptul familiei se caracterizează şi prin metoda reglementării unui statut legal (instituţia căsătoriei).

Preview document

Dreptul Familiei - Pagina 1
Dreptul Familiei - Pagina 2
Dreptul Familiei - Pagina 3
Dreptul Familiei - Pagina 4
Dreptul Familiei - Pagina 5
Dreptul Familiei - Pagina 6
Dreptul Familiei - Pagina 7
Dreptul Familiei - Pagina 8
Dreptul Familiei - Pagina 9
Dreptul Familiei - Pagina 10
Dreptul Familiei - Pagina 11
Dreptul Familiei - Pagina 12
Dreptul Familiei - Pagina 13
Dreptul Familiei - Pagina 14
Dreptul Familiei - Pagina 15
Dreptul Familiei - Pagina 16
Dreptul Familiei - Pagina 17
Dreptul Familiei - Pagina 18
Dreptul Familiei - Pagina 19
Dreptul Familiei - Pagina 20
Dreptul Familiei - Pagina 21
Dreptul Familiei - Pagina 22
Dreptul Familiei - Pagina 23
Dreptul Familiei - Pagina 24
Dreptul Familiei - Pagina 25
Dreptul Familiei - Pagina 26
Dreptul Familiei - Pagina 27
Dreptul Familiei - Pagina 28
Dreptul Familiei - Pagina 29
Dreptul Familiei - Pagina 30
Dreptul Familiei - Pagina 31
Dreptul Familiei - Pagina 32
Dreptul Familiei - Pagina 33
Dreptul Familiei - Pagina 34
Dreptul Familiei - Pagina 35
Dreptul Familiei - Pagina 36
Dreptul Familiei - Pagina 37
Dreptul Familiei - Pagina 38
Dreptul Familiei - Pagina 39
Dreptul Familiei - Pagina 40
Dreptul Familiei - Pagina 41
Dreptul Familiei - Pagina 42
Dreptul Familiei - Pagina 43
Dreptul Familiei - Pagina 44
Dreptul Familiei - Pagina 45
Dreptul Familiei - Pagina 46
Dreptul Familiei - Pagina 47
Dreptul Familiei - Pagina 48
Dreptul Familiei - Pagina 49
Dreptul Familiei - Pagina 50
Dreptul Familiei - Pagina 51
Dreptul Familiei - Pagina 52
Dreptul Familiei - Pagina 53
Dreptul Familiei - Pagina 54
Dreptul Familiei - Pagina 55
Dreptul Familiei - Pagina 56
Dreptul Familiei - Pagina 57
Dreptul Familiei - Pagina 58
Dreptul Familiei - Pagina 59
Dreptul Familiei - Pagina 60
Dreptul Familiei - Pagina 61
Dreptul Familiei - Pagina 62
Dreptul Familiei - Pagina 63
Dreptul Familiei - Pagina 64
Dreptul Familiei - Pagina 65
Dreptul Familiei - Pagina 66
Dreptul Familiei - Pagina 67
Dreptul Familiei - Pagina 68
Dreptul Familiei - Pagina 69
Dreptul Familiei - Pagina 70
Dreptul Familiei - Pagina 71
Dreptul Familiei - Pagina 72
Dreptul Familiei - Pagina 73
Dreptul Familiei - Pagina 74
Dreptul Familiei - Pagina 75
Dreptul Familiei - Pagina 76
Dreptul Familiei - Pagina 77
Dreptul Familiei - Pagina 78
Dreptul Familiei - Pagina 79
Dreptul Familiei - Pagina 80
Dreptul Familiei - Pagina 81
Dreptul Familiei - Pagina 82
Dreptul Familiei - Pagina 83
Dreptul Familiei - Pagina 84
Dreptul Familiei - Pagina 85
Dreptul Familiei - Pagina 86
Dreptul Familiei - Pagina 87
Dreptul Familiei - Pagina 88
Dreptul Familiei - Pagina 89
Dreptul Familiei - Pagina 90
Dreptul Familiei - Pagina 91
Dreptul Familiei - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Familiei.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de vânzare

Introducere Lucrarea de față își propune să trateze ca temă de licență ,,Condițiile de fond ale contractului de vânzare” deoarece evoluția...

Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare...

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Obligația Legală de Întreținere

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE DE ÎNTREŢINERE SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE. VIZIUNE ISTORICĂ. Noţiunea de...

Obligația de Întreținere între Soți

CONSIDERAŢII GENERALE CAPITOLUL I NOŢIUNE, CARACTERE JURIDICE ŞI NATURA JURIDICĂ A PENSIEI DE ÎNTREŢINERE 1.1. Noţiune În literatura juridică...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Obligația de Întreținere între Soți și între Foștii Soți

INTRODUCERE Statul nostru acordă o atenţie deosebită familiei, oferind garanţii constituţionale care asigură înalta principialitate pe care se...

Te-ar putea interesa și

Încheierea casătoriei și efectele acesteia

INTRODUCERE Ca formă de conviețuire ce a fost recunoscută încă din cele mai vechi timpuri, familia nu a putut rămâne în afara sferei de...

Nulitatea Căsătoriei

INTRODUCERE Dreptul familiei reprezintă unul dintre cele mai speciale, şi în acelaşi timp, controversate ramuri ale dreptului. În Europa,...

Gradul, dovada și întinderea rudeniei

CAPITOLUL I – DREPTUL FAMILIEI – Noţiuni generale 1.1 Noţiunea, obiectul şi relaţiile reglementate de dreptul familiei. Dreptul familiei...

Condițiile de Fond și Impedimente la Căsătorie

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Pentru încheierea valabilă a căsătoriei, potrivit legislației în vigoare, se impun respectarea următorelor condiții:...

Adopția - Cerinte, natura juridică și efectele adopției

Іntrоducеrе Аdорţіɑ еstе о fіcţіunе jurіdіcă рrіn cɑrе fіlіɑţіɑ fіrеɑscă şі rɑроrturіlе dе rudеnіе b#%l!^+a?fіrеɑscă sunt înlоcuіtе cu о fіlіɑţіе...

Instituția Căsătoriei

I.1. Notiunea de casatorie I.1.1. Termenul de casatorie este folosit în doua sensuri si anume În primul rând casatoria înseamna actul juridic pe...

Studiu Aplicativ Privind Eficientizarea Activității Oficiului de Stare Civilă

I.1Cadrul general de înfiinţare şi organizare a instituţiei publice Municipiul Botoşani este reşedinţa administrativă a judeţului Botoşani şi cel...

Ai nevoie de altceva?