Dreptul Familiei

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 36550
Mărime: 104.50KB (arhivat)
Publicat de: Anonymous A.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Noţiunea juridică de familie are la bază fenomenul social complex care este familia.

Din perspectivă socială, familia este universală şi permanentă. Chiar dacă funcţiile sale au evoluat în diverse etape, aceasta rămâne un element natural şi fundamental al societăţii (articolul 10 din Pactul internaţional relativ la drepturile economice, sociale şi culturale).

Concepţia socială cu privire la familie este puternic influenţată de religie, tradiţie, factori de ordin geografic, economic şi cultural, de educaţie şi de mentalităţi. Toate aceste elemente îşi pun amprenta asupra reglementării juridice a familiei. De aici rezultă o mare diversitate a normelor de drept în materie. Recunoscând importanţa acestor factori, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a subliniat în numeroase rânduri importanţa marjei de apreciere de care se bucură statele în garantarea dreptului la relaţii de familie.

Mai departe, la nivelul fiecărei societăţi, relaţiile de familie sunt influenţate de concepţia individuală, de diversitatea tipologiilor umane, de temperamente şi de experienţele fiecărui membru al său. De aceea, în doctrina recentă s-a arătat că este mai corect să vorbim despre familii decât despre familie.

Explicaţia permanenţei şi universalităţii familiei se explică şi prin funcţiile pe care le îndeplineşte:

a) funcţiile colective

Chiar dacă importanţa acestor funcţii este variabilă în diverse societăţi şi timpuri, familia a îndeplinit şi îndeplineşte roluri de natură: demografică, educaţională, culturală (este fundamentală importanţa acesteia în transmiterea valorilor umane) şi economică. Pentru ocrotirea acestor valori sociale, dreptul a acordat întotdeauna o atenţie specială familiei, iar majoritatea normelor din această materie au caracter imperativ. Chiar şi în dreptul internaţional privat, acestea sunt, în general, de ordine publică. Pentru a produce efecte juridice, modificările din viaţa de familie a fiecărui individ trebuie realizate cu respectarea condiţiilor de formă cerute de lege (de exemplu încheierea căsătoriei, divorţul, recunoaşterea de filiaţie atunci când nu rezultă din lege, adopţia, etc.). Totuşi, în anumite cazuri, o situaţie de fapt produce efecte juridice (de exemplu concubinajul sau luarea unui copil spre creştere fără îndeplinirea formalităţilor cerute de lege), dar efectele acesteia sunt limitate, incomparabil mai restrânse decât cele produse de situaţiile juridice.

b) funcţiile individuale

Familia este importantă nu numai pentru societate, ci şi pentru fiecare individ. Relaţiile de familie asigură un refugiu în care fiecare găseşte intimitate, solidaritate, stabilitate, puterea de a depăşi eşecurile, bucurie şi împlinire. De aceea, dreptul la relaţii de familie este un drept fundamental al omului (art. 8 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 26 alin. 1 din Constituţia României, art. din Constituţia europeană)

Din analiza jurisprudenţei recente a Curţii Europene a Drepturilor Omului rezultă o accentuare a dimensiunii private a relaţiilor de familie în defavoarea laturii de ordine publică. Dar, în acelaşi timp, se observă o intensificare a adoptării de reglementări de ordine publică, imperative, în anumite domenii ale relaţiilor de familie, de exemplu în ceea ce priveşte protecţia copilului. Acestea se explică prin caracterul complex al domeniului familiei ca realitate juridică şi prin aceea că nu există soluţii generale în această materie.

Definiţia familiei ca realitate juridică

Datorită caracterului său complex, este foarte greu de realizat o definiţie a familiei din punct de vedere juridic. De aceea, ne vom rezuma a enumera categoriile de relaţii de familie ce intră sub protecţia art. 8 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, aşa cum rezultă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Prin relaţii de familie in sensul articolului 8 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale se înţeleg in primul rând relaţiile de familie rezultând din familia nucleara, respectiv relaţiile bazate pe căsătoria intre persoane de sex diferit si relaţiile dintre părinţi si copii. In principiu, concepţia Curţii cu privire la viata de familie este una traditionala. Astfel, refuzul autoritatilor de a inregistra drept tata al unui copil conceput prin metoda inseminarii artificiale pe partenerul transexual al mamei nu constituie o violare a rticolului 8.

Preview document

Dreptul Familiei - Pagina 1
Dreptul Familiei - Pagina 2
Dreptul Familiei - Pagina 3
Dreptul Familiei - Pagina 4
Dreptul Familiei - Pagina 5
Dreptul Familiei - Pagina 6
Dreptul Familiei - Pagina 7
Dreptul Familiei - Pagina 8
Dreptul Familiei - Pagina 9
Dreptul Familiei - Pagina 10
Dreptul Familiei - Pagina 11
Dreptul Familiei - Pagina 12
Dreptul Familiei - Pagina 13
Dreptul Familiei - Pagina 14
Dreptul Familiei - Pagina 15
Dreptul Familiei - Pagina 16
Dreptul Familiei - Pagina 17
Dreptul Familiei - Pagina 18
Dreptul Familiei - Pagina 19
Dreptul Familiei - Pagina 20
Dreptul Familiei - Pagina 21
Dreptul Familiei - Pagina 22
Dreptul Familiei - Pagina 23
Dreptul Familiei - Pagina 24
Dreptul Familiei - Pagina 25
Dreptul Familiei - Pagina 26
Dreptul Familiei - Pagina 27
Dreptul Familiei - Pagina 28
Dreptul Familiei - Pagina 29
Dreptul Familiei - Pagina 30
Dreptul Familiei - Pagina 31
Dreptul Familiei - Pagina 32
Dreptul Familiei - Pagina 33
Dreptul Familiei - Pagina 34
Dreptul Familiei - Pagina 35
Dreptul Familiei - Pagina 36
Dreptul Familiei - Pagina 37
Dreptul Familiei - Pagina 38
Dreptul Familiei - Pagina 39
Dreptul Familiei - Pagina 40
Dreptul Familiei - Pagina 41
Dreptul Familiei - Pagina 42
Dreptul Familiei - Pagina 43
Dreptul Familiei - Pagina 44
Dreptul Familiei - Pagina 45
Dreptul Familiei - Pagina 46
Dreptul Familiei - Pagina 47
Dreptul Familiei - Pagina 48
Dreptul Familiei - Pagina 49
Dreptul Familiei - Pagina 50
Dreptul Familiei - Pagina 51
Dreptul Familiei - Pagina 52
Dreptul Familiei - Pagina 53
Dreptul Familiei - Pagina 54
Dreptul Familiei - Pagina 55
Dreptul Familiei - Pagina 56
Dreptul Familiei - Pagina 57
Dreptul Familiei - Pagina 58
Dreptul Familiei - Pagina 59
Dreptul Familiei - Pagina 60
Dreptul Familiei - Pagina 61
Dreptul Familiei - Pagina 62
Dreptul Familiei - Pagina 63
Dreptul Familiei - Pagina 64
Dreptul Familiei - Pagina 65
Dreptul Familiei - Pagina 66
Dreptul Familiei - Pagina 67
Dreptul Familiei - Pagina 68
Dreptul Familiei - Pagina 69
Dreptul Familiei - Pagina 70
Dreptul Familiei - Pagina 71
Dreptul Familiei - Pagina 72
Dreptul Familiei - Pagina 73
Dreptul Familiei - Pagina 74
Dreptul Familiei - Pagina 75
Dreptul Familiei - Pagina 76
Dreptul Familiei - Pagina 77
Dreptul Familiei - Pagina 78
Dreptul Familiei - Pagina 79
Dreptul Familiei - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Familiei.doc

Alții au mai descărcat și

Condiții de Fond la Căsătorie

CONSIDERAŢII GENERALE Căsătoria reprezintă unul dintre pilonii centrali ai societăţii moderne, piatra de temelie în fundamentarea unei familii,...

Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare...

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Ocrotirea Persoanei Fizice

Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând...

Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană

Introducere Dintre toate vieţuitoarele, omul se naşte cel mai plăpând şi cel mai neputincios în a-şi satisface nevoile vitale ale existenţei şi de...

Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ 1.1. Noţiunea de autoritate părintească În limbaj curent, termenul...

Dreptul familiei și starea civilă - desfacerea căsătoriei prin divorț

Desfacerea căsătoriei prin divorț 1. Noțiuni introductive cu privire la desfacerea căsătoriei prin divorț Astfel, divorțul constituie o...

Te-ar putea interesa și

Încheierea casătoriei și efectele acesteia

INTRODUCERE Ca formă de conviețuire ce a fost recunoscută încă din cele mai vechi timpuri, familia nu a putut rămâne în afara sferei de...

Nulitatea Căsătoriei

INTRODUCERE Dreptul familiei reprezintă unul dintre cele mai speciale, şi în acelaşi timp, controversate ramuri ale dreptului. În Europa,...

Gradul, dovada și întinderea rudeniei

CAPITOLUL I – DREPTUL FAMILIEI – Noţiuni generale 1.1 Noţiunea, obiectul şi relaţiile reglementate de dreptul familiei. Dreptul familiei...

Condițiile de Fond și Impedimente la Căsătorie

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Pentru încheierea valabilă a căsătoriei, potrivit legislației în vigoare, se impun respectarea următorelor condiții:...

Adopția - Cerinte, natura juridică și efectele adopției

Іntrоducеrе Аdорţіɑ еstе о fіcţіunе jurіdіcă рrіn cɑrе fіlіɑţіɑ fіrеɑscă şі rɑроrturіlе dе rudеnіе b#%l!^+a?fіrеɑscă sunt înlоcuіtе cu о fіlіɑţіе...

Instituția Căsătoriei

I.1. Notiunea de casatorie I.1.1. Termenul de casatorie este folosit în doua sensuri si anume În primul rând casatoria înseamna actul juridic pe...

Studiu Aplicativ Privind Eficientizarea Activității Oficiului de Stare Civilă

I.1Cadrul general de înfiinţare şi organizare a instituţiei publice Municipiul Botoşani este reşedinţa administrativă a judeţului Botoşani şi cel...

Ai nevoie de altceva?