Dreptul Internațional al Drepturilor Omului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 27997
Mărime: 671.32KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. - CAPITOLUL I – ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL INTERNAŢIONAL AL DREPTURILOR OMULUI
 2. TEMA 1 - Noţiunea şi trăsăturile dreptului internaţional al drepturilor omului
 3. TEMA 2 - Sursele dreptului internaţional al drepturilor omului
 4. - CAPITOLUL II – SISTEME DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI - SISTEMUL REGIONAL EUROPEAN.
 5. TEMA 3 - Sisteme regionale de protecţie a drepturilor omului. Sistemul regional european
 6. TEMA 4 - Curtea europeană a drepturilor omului. Organizare şi funcţionare
 7. - CAPITOLUL III – DREPTUL EUROPEAN PROCEDURAL AL DREPTURILOR OMULUI
 8. TEMA 5 – Procedura în faţa Curţii europene a drepturilor omului
 9. - CAPITOLUL IV – DREPTUL EUROPEAN MATERIAL AL DREPTURILOR OMULUI
 10. TEMA 6 - Clasificarea drepturilor prevăzute în Convenţia europeană a drepturilor omului şi în protocoalele sale adiţionale
 11. TEMA 7 - Ingerinţele şi derogările privind drepturile omului
 12. TEMA 8 - Inviolabilităţile
 13. TEMA 9 – Drepturile privind respectarea vieţii private
 14. TEMA 10 – Libertăţile spiritului. Libertăţile de acţiune socială şi politică
 15. TEMA 11 – Interzicerea discriminării. Protecţia proprietăţii
 16. TEMA 12 – Drepturile de procedură

Extras din curs

CAPITOLUL I – ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL INTERNAŢIONAL AL DREPTURILOR OMULUI

Tema 1

NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL AL DREPTURILOR OMULUI

Dreptul internaţional al drepturilor omului este o instituţie a dreptului internaţional public, alcătuită din ansamblul normelor juridice internaţionale care consacră şi garantează drepturile omului.

Precizări de ordin terminologic1

Un număr de acte internaţionale consacră drepturi şi libertăţi fundamentale ale individului. Totuşi, se poate observa că în aceste acte internaţionale (fie că este vorba despre tratate sau despre alte tipuri de acte emanând de la organizaţii internaţionale interguvernamentale), terminologia utilizată nu este unitară, făcându-se referire la „drepturilor omului”, „drepturile fundamentale ale omului sau ale fiinţei umane”, „drepturile şi libertăţile omului”, „drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului”. De asemenea, în unele documente internaţionale se face referire la „drepturi ale popoarelor sau ale minorităţilor” şi „obligaţii/îndatoriri ale omului”. Pentru a înţelege noţiunea de „drepturilor omului” din perspectiva dreptului internaţional al drepturilor omului, trebuie înţeleasă semnificaţia noţiunilor mai sus menţionate.

- Noţiunile de „drepturile omului” şi „drepturi şi libertăţi fundamentale” sunt echivalente, fiind consacrate în instrumente internaţionale precum Convenţia europeană a drepturilor omului, referindu-se la drepturi inerente personalităţii umane şi consacrate la nivel internaţional. Noţiunea de „libertăţi publice” are un sens echivalent, însă aparţine mai curând dreptului intern, fiind consacrată în terminologia constituţională.

- Noţiunea de „drepturi ale popoarelor sau ale minorităţilor” se referă la drepturile colective (de ex. dreptul popoarelor la autodeterminare, dreptul popoarelor de a dispune de bogaţiile şi resursele lor naturale). Drepturile colective nu interesează însă conceptul de „drepturi ale omului”, care sunt drepturi individuale.

- Noţiunea de „obligaţii ale omului” este şi ea consacrată în unele documente internaţionale, cum ar fi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactul internaţional relativ la drepturile civile şi politice, Pactul internaţional relativ la drepturile economice, sociale şi culturale, Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor. Totuşi, la ora actuală, nu se poate spune că la nivel internaţional există veritabile „obligaţii ale omului” având natură juridică. Ele nu reprezintă decât nişte „deziderate morale”.

Noţiunea de „drepturi ale omului”

- Definiţie. Drepturile omului reprezintă acele drepturi subiective care sunt esenţiale pentru viaţa, demnitatea, libertatea, egalitatea, fericirea şi pentru libera dezvoltare a fiinţei umane şi care sunt consacrate şi protejate prin normele dreptului internaţional public.

- Elemente definitorii:

(a) sunt drepturi individuale - titularul lor este individul, nu o colectivitate sau un popor în ansamblul său. După cum arătam mai sus, drepturile colective nu interesează materia drepturilor omului;

(b) sunt drepturi esenţiale pentru viaţa, libertatea, demnitatea şi dezvoltarea personalităţii umane;

(c) sunt drepturi consacrate şi protejate prin normele dreptului internaţional.

- Categorii de drepturi ale omului:

(a) Drepturi civile şi politice.

- Din perspectivă istorică, drepturile civile şi politice sunt primele apărute, o dată cu revoluţiile burgheze, ca o reacţie împotriva absolutismului feudal, fiind de inspiraţie liberală.

- Ele au apărut în dreptul intern, fiind ulterior consacrate şi la nivel internaţional.

- Reprezintă libertăţile fundamentale clasice (ex. dreptul la viaţă) şi pun accent pe individ.

- Iniţial, au avut numai o dimensiune negativă, cuprinzând obligaţia statului de a nu le încălca. Treptat au dobândit şi o dimensiune pozitivă, care constă în obligaţia statului de a lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea acestor drepturi faţă de toţi indivizii.

(b) Drepturi economice, sociale şi culturale.

- Această categorie de drepturi a apărut mai târziu, după dezvoltarea societăţii capitaliste şi a economiei de piaţă, fiind de inspiraţie socialistă.

- Şi ele au apărut iniţial la nivel intern, fiind ulterior preluate şi consacrate în dreptul internaţional.

- Spre deosebire de drepturile civile şi politice, care sunt drepturi justiţiabile, drepturile economice, sociale şi culturale nu au acest caracter, întrucât la nivel intern nu există o acţiune în justiţie pentru protejarea acestora. În mod asemănător, nici la nivel regional european nu poate fi promovată în faţa Curţii europene a drepturilor omului o acţiune pentru constatarea violării unui astfel de drept.

(c) În doctrină se afirmă că ar exista şi o altă categorie de drepturi, de „generaţia a treia”, numite „drepturi de solidaritate” (de ex. dreptul la dezvoltare, dreptul la un mediu sănătos, dreptul la pace). Spre deosebire de drepturile din categoriile mai sus enunţate, aceste drepturi nu îşi au originea în dreptul intern al statelor, ci s-au născut direct în plan internaţional, fiind promovate în special de ţările lumii a treia. Existenţa acestei categorii de drepturi este contestată, întrucât ele ridică unele probleme conceptuale la care nu s-a găsit un răspuns satisfăcător, cum ar fi: cine sunt titularii drepturilor de solidaritate, cine sunt titularii obligaţiilor corelative (un individ, un stat, un grup de state), sau care ar fi posibila sancţiune specifică în cazul încălcării acestor drepturi. În literatura română de

specialitate s-a exprimat părerea că această categorie de drepturi ar putea fi mai curând integrată celorlalte două categorii de drepturi - drepturile civile şi politice şi, respectiv, drepturile economice, sociale şi culturale - care se bucură, la nivel internaţional, de o protecţie adesea concretă şi efectivă, decât a se încerca crearea unei noi categorii de drepturi.

În orice caz, dacă am accepta la ora actuală existenţa acestei categorii de drepturi, ele nu au a fi incluse în obiectul de cercetare al acestei materii, întrucât nu reprezintă drepturi individuale

Preview document

Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 1
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 2
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 3
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 4
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 5
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 6
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 7
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 8
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 9
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 10
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 11
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 12
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 13
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 14
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 15
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 16
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 17
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 18
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 19
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 20
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 21
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 22
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 23
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 24
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 25
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 26
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 27
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 28
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 29
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 30
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 31
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 32
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 33
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 34
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 35
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 36
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 37
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 38
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 39
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 40
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 41
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 42
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 43
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 44
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 45
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 46
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 47
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 48
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 49
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 50
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 51
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 52
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 53
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 54
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 55
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 56
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 57
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 58
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 59
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 60
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 61
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 62
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 63
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Dreptul International al Drepturilor Omului.pdf

Alții au mai descărcat și

Dreptul de proprietate - evoluție și particularități

„Unde proprietatea nu este protejată, se poate zice că acolo nu mai există societate posibilă şi reîncepe barbaria. Aceste idei sunt aşa de simple...

Mijloace de probă în procesul penal - interpretări și înregistrări audio - video

1. Mijloacele de proba Probele, adica faptele si imprejurarile care servesc la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la...

Principiul legalității - drept administrativ

1.Principiul legalităţii Legalitatea reprezintă un principiu fundamental care stă la baza fenomenului administrativ şi căruia i se subordonează...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste elaborarea...

Noua Curte Europeană a Drepturilor Omului în lumina protocolului nr. 11 și 14

Secţiunea 1. Evoluţia Curţii Europene a Drepturilor Omului 1.1 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului din 1950 Convenţia Europeană a...

Dreptul mediului

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supraviețui. În...

Organizații și relații internaționale

Curs 1 ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE. CURS INTRODUCTIV-INTRODUCERE Organizaţia internaţională este o asociere statală (reunind mai multe state) sau...

Protecția internațională a drepturilor omului

CURSUL 1. NOTIUNEA SI TRASATURILE DIDO Dreptul international al drepturilor omului (DIDO) este o institutie a dreptului international public,...

Te-ar putea interesa și

Protecția juridică a dreptului la viață

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Dreptul la Vot

Capitolul I EXPLICAREA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI Secţiunea 1: Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omu¬lui Omul, prin...

Drept Internațional Public

Conceptul de drepturi ale omului si necesitatea protejarii si garantarii drepturilor omului în perioada actuala 1.1 Dimensiunea teoretica,...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Libertatea de Exprimare în Cadrul Convenției Europene a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Elaborată în cadrul Consiliului Europei şi semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950, Convenţia pentru apararea drepturilor omului şi...

Dreptul Internațional al Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane,...

Fundamente ale Dreptului Internațional și Moralității

Introducere În primul capitol din prezenta lucrare am realizat o prezentare, într-un mod general a dreptului internaţional. Prima parte prezintǎ...

Ai nevoie de altceva?