Drepturile Omului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 13712
Mărime: 260.24KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Paula Sulima

Extras din curs

Continut si rol

Garantiile procedurale cuprind:

- Dreptul la un proces echitabil

- Dreptul la un recurs efectiv

- Principiul non bis in idem

- Dreptul la un dublu grad de jurisdictie în materie penala

Rolul acestora este de a valorifica protectia drepturilor materiale ale individului prin mijloacele

statului de drept.

Sediul materiei

- DUDO : articolele 7, 8, 9, 10, 11.

- PIDCP: articolele 14, 15

- CEDO: articolele 6, 7, 13 si art. 3 si 4 din Ptc. nr. 7.

- CADO: articolele 8, 9, 10.

- CADOP: articolul 7.

Dreptul la un proces echitabil

- Totalitatea garantiilor procedurale care permit valorificarea drepturilor protejate de

instrumentele internationale.

- Acopera atât perioada de desfasurare a procesului cât si perioada anterioara (dreptul de

acces la un tribunal) si ulterioara (dreptul de a obtine o hotarâre judecatoreasca cu

caracter obligatoriu (autoritatea lucrului judecat) si dreptul de a obtine executarea

hotarârii).

- Acopera:

- orice contestatie cu privire la drepturi si obligatii civile

- orice acuzatie în materie penala

Domeniul civil

- Se refera la “drepturi si obligatii” calificate ca fiind civile în dreptul intern.

- Sa aiba un caracter civil sau patrimonial.

Printre acestea:

- drepturile cu privire la viata familiala

- la capacitatea de exercitiu a persoanei

- la reputatia si integritatea persoanei

- la conditiile de detentie

- drepturile referitoare la încheierea, executarea si încetarea contractelor,

- drepturile de asigurari sociale

- drepturi privind modurile de aplicare a impozitelor si taxelor.

Nu sunt incluse:

- Drepturile privind cetatenia unei persoane

- Procedurile referitoare la acordare de azil

- Procedurile legate de extradare.

- Cauzele care opun administratia si functionarii publici atunci când acestia se afla în mod

direct sau indirect în exercitiul puterii publice.

Acuzatia în materie penala

- “Acuzatie” – notificarea oficiala care emana de la o autoritate competenta, prin care se

reproseaza comiterea unei fapte penale si care, în urma unei proceduri, ar putea conduce la

sanctionarea penala a persoanei în chestiune.

- Pentru a identifica “materia penala” se iau în considerare 3 criterii alternative:

- calificarea din dreptul intern

- natura si gravitatea faptelor comise

- scopul (punitiv, reparator) si asprimea sanctiunilor

Caracter punitiv au:

- sanctiunile privative de libertate

- sanctiunile pecuniare cu cuantum foarte mare sau care daca nu sunt platite se pot

transforma în sanctiuni privative de libertate

- interdictii sub forma sanctiunilor având efecte importante asupra situatiei personale a celui

sanctionat (ex: de a exercita o anumita functie).

Reparatia presupune refacerea situatiei anterioare producerii faptei sau plata unor sume pentru

prejudiciul suferit.

În categoria de “materie penala” intra si unele situatii contraventionale reiesind din asprimea

sanctiunii.

Garantiile dreptului la un proces echitabil

Garantii generale – aplicabile atât în materie penala cât si civila

a) explicite – prevazute expres de documentele internationale

b) implicite – deduse din jurisprudenta internationala

Garantii speciale – aplicabile doar materiei penale.

A. Garantii generale

Dreptul la un tribunal independent, impartial, stabilit prin lege.

“Tribunal” – jurisdictie care în urma unei proceduri, califica faptele si aplica dreptul,

pronuntând o hotarâre obligatorie, cu autoritate de lucru judecat. Tribunalul trebuie sa fie

independent în raport cu puterea publica precum si cu ceilalti membri ai aceleiasi jurisdictii.

Impartialitatea se refera la distanta egala în raport cu partile implicate.

- Exigenta ca procesul sa fie echitabil implica egalitatea armelor aflate la dispozitia

partilor. Ceea ce presupune ca o parte a unei proceduri sa aiba posibilitatea de a-si

prezenta punctul de vedere în fata tribunalului în conditii care sa nu o dezavantajeze fata

de celelalte parti în procedura, printre care si acuzarea. Implica si contradictorialitatea –

orice element susceptibil de a influenta solutia într-o cauza sa faca obiectul unei

dezbateri contradictorii între parti, astfel încât fiecare parte sa poata lua la cunostinta si

discuta orice proba sau argument prezentate de o alta parte în fata instantei.

- Publicitatea procesului – oricine poate asista la un proces. Implica posibile limitari la

nivelul dezbaterilor daca imperative ce tin de apararea ordinii publice, moralei, drepturilor

altora o cer. Pronuntarile hotarârilor trebuie sa fie întotdeauna publice.

- Procesul trebuie sa se desfasoare într-un termen rezonabil functie de complexitatea

cauzei, comportamentul partilor, conduita autoritatilor

Preview document

Drepturile Omului - Pagina 1
Drepturile Omului - Pagina 2
Drepturile Omului - Pagina 3
Drepturile Omului - Pagina 4
Drepturile Omului - Pagina 5
Drepturile Omului - Pagina 6
Drepturile Omului - Pagina 7
Drepturile Omului - Pagina 8
Drepturile Omului - Pagina 9
Drepturile Omului - Pagina 10
Drepturile Omului - Pagina 11
Drepturile Omului - Pagina 12
Drepturile Omului - Pagina 13
Drepturile Omului - Pagina 14
Drepturile Omului - Pagina 15
Drepturile Omului - Pagina 16
Drepturile Omului - Pagina 17
Drepturile Omului - Pagina 18
Drepturile Omului - Pagina 19
Drepturile Omului - Pagina 20
Drepturile Omului - Pagina 21
Drepturile Omului - Pagina 22
Drepturile Omului - Pagina 23
Drepturile Omului - Pagina 24
Drepturile Omului - Pagina 25
Drepturile Omului - Pagina 26
Drepturile Omului - Pagina 27
Drepturile Omului - Pagina 28
Drepturile Omului - Pagina 29
Drepturile Omului - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Drepturile Omului.pdf

Alții au mai descărcat și

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie unul dintre pilierii esenţiali ai societăţilor democratice. Democraţia nu...

Expertiză medico-legală pe cadavre

CAP.I. NOTIUNI GENERALE ALE MEDICINEI–LEGALE I.1. INTRODUCERE ,,Medicina legala se aseaza langa judecatori si imparte cu ei neplacutul privilegiu...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Dreptul persoanei la respectarea vieții private în jurisprudența CEDO

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Libertatea de conștiință - drept constituțional

Introducere Libertăţile gândirii au atât o dimensiune individuală propriu-zisă(a avea opinii şi convingeri), cât şi o dimensiune socială şi...

Dreptul la Viață în Practica CEDO

1. Aspecte generale asupra Drepturilor Omului Fundamentul drepturilor omului: respectarea dreptului la viață al fiecărei persoane și a demnității...

Amprenta creierului - o nouă tehnologie în criminalistică

1. Notiuni introductive: Criminalistica ca stiinta s-a bucurat de-a lungul anilor de o dezvoltare impresionanta ca de exemplu: 1247 -...

Controlul constituționalității legilor - prezentare comparată între modelul american și cel european

1.Apariţia controlului constituţionalităţii legilor în SUA şi Europa Democraţia s-a dezvoltat şi se dezvoltă numai în măsura în care relaţia...

Te-ar putea interesa și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional

Am ales această temă deoarece pe parcursul acestor ani de Master în domeniul Ştiinţelor Administrative, materia faţă de care am dezvoltat cel mai...

Drepturile omului în epocă contemporană

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI 1.1 IMPORTANŢA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ Fiind una dintre temele cele...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

INTRODUCERE Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii social-politice actuale fiind supusă tot mai...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI I.1.Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor...

Libertatea de Exprimare în Cadrul Convenției Europene a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Elaborată în cadrul Consiliului Europei şi semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950, Convenţia pentru apararea drepturilor omului şi...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI “Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi”...

Ai nevoie de altceva?