Funcționarea societății comerciale. reguli comune

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 4029
Mărime: 25.16KB (arhivat)
Publicat de: Nicolae Leonte
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PROF UNIV Mihail Panainte

Extras din curs

Curs V

Functionarea societatii comerciale. Reguli comune

Adunarea generala reprezinta organul de deliberare, fiind formata din totalitatea asociatilor/actionarilor, iar in cadrul ei se exprima vointa sociala. In cadrul Adunarii generale sunt dezbatute toate problemele societatii (aprobarea bilantului, contul de profit si pierderi, numirea sau revocarea celorlalte organe, modificarea actului constitutiv)

In cadrul Adunarii generale, asociatii isi exprima vointa prin vot, de obicei proportional cu valoarea aportului adus.

Natura juridica a hotararii Adunarii generale este controversata. Majoritatea autorilor considera ca hotararea Adunarii generale este un act juridic supus actiunii in nulitate, inclusiv din partea unui tert care justifica un interes,

Titularul dreptului de convocare a Adunarii generale sunt de regula adinistratorii, dar in anumite cazuri, Adunarea generala poate fo convocata chiar de catre cenzori sau chiar de asociatii functionari in anumite cazuri.

Convocarea trebuie sa cuprinda locul, data adunarii, ordinea de zi, modificarile actului constitutiv – indicarea explicita a acestora.

Daca societatea detine o pagina de internet proprie, convocarea si ordinea de zi se publica si pe pagina de internet. Sanctiunea nerespectarii ordinii de zi este nulitatea hotararii.

Calitatea de asociat/actionar confera acestuia dreptul de a participa la Adunare generala. Acest drept se exercita personal, dar legea permite si reprezentarea in anumite conditii. Conventiile cu privire la exercitiul dreptului de vot sunt interzise sub sanctiunea nulitatii.

Hotararea Adunarii generale se consemneaza intr-un proces verbal semnat de presedintele Adunarii si de catre secretar/i. Acest proces verbal este dovada celor dezbatute in cadrul Adunarii generale.

ADMINISTRATORII SOCIETATII

Vointa societatii comerciale exprimata in cadrul Adunarii generale este adusa la indeplinire de catre persoane anume desemnate (administratorii). Cu privire la administrarea societatii, lg 31/90 cuprinde dispozitii diferite in functie de forma juridica a societatii.

Potrivit art 72 lg 31/90 – obligatiile si raspunderea administratorului sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si la cele prevazute in continutul legii.

In calitate de administrator este numit, de obicei, o persoana fizica, dar si o persoana juridica (cu respectarea principiului specialitatii). Persoana juridica trebuie sa numeasca un reprezentant persoana fizica.

CONDITII CERUTE:

-capacitatea deplina de exercitiu

-onorabilitate

-cetatenia – administratorul poate fi – cetatean roman

- cetatean strain 9 daca lg/actul constitutive nu stabileste interdictii)

In cazul anumitor societati (societatea care actioneaza pe pietele valorilor mobiliare/ societati bancare), administratorilor li se cer anumite conditii de experienta si profesionalism. Administratorii pot fi asociati/actionari sau nu. Administratorii pot fi numiti prin actul constitutiv sau pot fi ulterior alesi de catre Adunarea generala. In ambele cazuri ei pot fi revocati de catre Adunarea generala; in anumite conditii de cvorum si majoritate in functie de forma juridical a societatii.

ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR

Principalele atributii se refera la :

1. Atributia de gestiune interna

2. Atributii de reprezentare

Pentru a angaja raspunderea societatii, un administrator trebuie sa fie desemnat reprezentant al acesteia. Asociatii i-au conferit dreptul de semnatura sociala detaliind dreptul de a exprima vointa societatii si implicit acesta angajeaza societatea fata de terti. Dreptul de a reprezenta societatea nu poate fi transmis catre o alta perosna decat daca aceasta facultate i-a fost acordata in mod expres de asociati.

LIMITELE LEGALE ale atributiilor administratorilor sunt date de:

-limitele capacitatii de folosinta a societatii

-dispozitii legale care impugn aprobari prealabile din partea Adunarii generale

-anumite situatii special (ex: administratorii nu mai au nici o atributie in faza de lichidare a societatii, de reorganizare/faliment)

OBLIGATIILE ADMINISTRATORILOR

1. Obligatia de a indeplini formalitatile necesare

2. Obligatia de a depune semnatura atunci cand a fost desemnat reprezentant al societatii

3. Obligatia de a prelua si pastra documentele societatile

4. Obligatia de a indeplini toate operatiile cerute pentru indeplinirea obiectuui societatii

5. Obligatia de a urmari efectuarea varsamintelor datorate

6. Obligatia de a tine registrele erute de lege

7. Obligatia de a intocmi bilantul si contul de profit si pierderi, precum si de a asigura respectarea legilor la repartizarea beneficiilor si plata dividendelor

8. Obligatia de a lua parte la Adunarea asociatiilor/actionarilor, la adunarea consiliuui de administrator

9. Obligatia de a indeplini indatorirea prevazuta de actul constitutiv si lege

Functia de administrator al socetatii inceteaza prin :

1. Deces

2. Renuntare

3. Revocare

4. Dizolvarea societatii.

Preview document

Funcționarea societății comerciale. reguli comune - Pagina 1
Funcționarea societății comerciale. reguli comune - Pagina 2
Funcționarea societății comerciale. reguli comune - Pagina 3
Funcționarea societății comerciale. reguli comune - Pagina 4
Funcționarea societății comerciale. reguli comune - Pagina 5
Funcționarea societății comerciale. reguli comune - Pagina 6
Funcționarea societății comerciale. reguli comune - Pagina 7
Funcționarea societății comerciale. reguli comune - Pagina 8
Funcționarea societății comerciale. reguli comune - Pagina 9
Funcționarea societății comerciale. reguli comune - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Functionarea Societatii Comerciale. Reguli Comune.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Organizarea de stat

Încă din Antichitate destinul excepţional al unei mici cetăţi, devenită stăpână a lumii, a fascinat nu numai pe literaţi, ci şi pe istoricii...

Contracte Civile

CAPITOLUL I. CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPǍRARE Secţiunea I. Sediul materiei Contractul de vânzare-cumpărare este cel mai folosit contract în trecut...

Dreptul proprietații intelectuale

~Cursul 1 Doua pixuri de firme diferite = o inventie cu 2 modele tehnice industriale diferite => 2 drepturi de proprietate intelectuala. Toate...

Drept Financiar și Fiscal

CURSUL 1 Relaţiile financiare. Sistemul financiar. Dreptul financiar-ramură a sistemului de drept. Relaţiile financiare se definesc ca ansamblu...

Delicvență juvenilă

9.1. CONSIDERATII TEORETICE Drumul foarte lung si complex pe care il parcurge copilul de la existenta biologica la cea sociala este, in esenta,...

Contencios Administrativ

Partea I Introducere Notiunea de contencios administrativ Necesitatea aparitiei contenciosului administrativ - e relativ nou aparuta. A...

Constituirea și Funcționarea Societăților Comerciale

1. Fondatorii societăţii comerciale Constituirea societăţilor comerciale poate fi efectuată de către persoane fizice şi juridice. Conform art. 31...

Te-ar putea interesa și

Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale

SECTIUNEA I ASPECTE INTRODUCTIVE 1. REGLEMENTAREA JURIDICA A SOCIETATILOR COMERCIALE IN ROMANIA Regimul juridic al societatilor comerciale a...

Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

INTRODUCERE Evenimentele din ultimii ani au determinat multiple şi profunde mutaţii în toate sferele vieţii sociale. Având în vedere că ne...

Societatea cu Răspundere Limitată

CAPITOLUL I NOŢIUNEA SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Societatea comercială, ca şi toate celelalte instituţii ale dreptului, îşi datorează...

Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL

INTRODUCERE În condiţiile societăţii informatizate o întreprindere modernă nu poate supravieţui fără să dispună de informaţii în timp real, atât...

Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Introducere Regulile care reglementează funcționarea societăților sunt cuprinse în art. 65-203 din Titlul III din...

Dezvoltarea antreprenorială la SC Fly Creations SRL

CAPITOLUL 1. NOŢIUNEA DE SOCIETATE COMERCIALĂ, CARACTERISTICILE GENERALE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE CU PERSONALITATE JURIDICĂ, TRĂSĂTURILE...

Organele de conducere, de gestiune și de control ale societăților comerciale

Societatea comerciala, ca orice persoana juridica, nu are o existenta organica, si deci nici o vointa naturala; ca atare vointa societatii se...

Drept Notarial

INTRODUCERE Ce este, de fapt, notarul ? De ce avem nevoie de notar ? Iata doua întrebari la care vom încerca sa raspundem în cele ce urmeaza....

Ai nevoie de altceva?