Contencios Administrativ

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 8 fișiere: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 4546
Mărime: 142.85KB (arhivat)
Publicat de: Radu Soare
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Partea I

Introducere

Notiunea de contencios administrativ

Necesitatea aparitiei contenciosului administrativ

- e relativ nou aparuta.

A aparut din necesitatea aparari dr omului si cetatenaului impotriva abuzurilor autopritatilor publice in special a acelor care fac parte din administratia publica.

Contenciosul administrativ este un derivat al principiulului statului de drept conform careia statul creeaza un drept dar este limitat prin drept acest lucru apare ca o obligatie a autoritatilor publice de a respecta drepturile si libertatile fundamentale ale cetateanului. Astfel cetateanul si nu numai privatul paticularul va apela la institutia contenciosului administrativ atunci cand considera ca i s-a incalcat un drept sau un interes legitim prin emiterea unui act administrativ.

In mod traditional contencios presupune un litigiu intre un particular si administratia publica.

Dpdv evolutiv:

- 1964 pe vremea lui Cuza se instituie o forma de contencios administrativ organul fiind Consiliul de Stat

- 1886 se infiinteaza instantele de contencios administrativ

- Se adopta legii speciale pentru contencios administrativ iar pe baza Constitutie din 1923 se adopta Legea contenciosului administrativ din 1985

- Dupa 1948 notiunea de contencios administrativ dispare

- prin legea 1 din 1967 s-a instituit o forma de contencios administrativ prin care cetateni puteau contesta la instana judecatoreasca doar anumite categorii de acte administrative

- dupa revolutie se adopta legea nr. 29/1990 care instituie un contencios administrativ modern si democratic

Sediul materiei

- art. 52 alin 1 din Constitutie- persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de o autoritate publica, printr-un act adiministrativ sau prin nesolutionare in termenul legal a unei cereri este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.

Repararea pagubei – trebuie sa o dovedeasca paguba.

- Legea 554/ 2004 (legea iorgovan)

Art. 2 contenciosul administrativ este activitatea de solutionare de catre instantele de contencios administrativ competente a litigiilor in care cel putin una din parti este o autoritate publica iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau incheierea dupa caz a unui act administrativ fie din nesolutionarea in termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim (si unele din litigiile dintre autorititile publice).

Clasificarea contenciosului administrativ

- Dpdv al comptentei instantelor

- Contencios administrativ de anulare in care instanta se va pronunta doar asupra legalitatii actului administrativ (de dinainte de revolutie )

- Contenciosul de plina jurisdictie in care instanta judecatoreasca poate sa: anuleze actul administrativ, sa modifice actul administrativ, sa oblige institutia publica sa emita actul administrativ, sa oblige institutia publica sa rezolve o cerere sau o petitie si sa oblige institutia publica sa repare prejudiciul cauzat reclamantului

- Dpdv al interesului ocrotit – cu asta

- Contencios administrativ subiectiv prin care se apara drepturile si interesele individuale particulare ale cetateanului

- Contencios adminsitrativ obiecti care urmareste aparea interesului public (actiunile formulate de Avocatul Popurului, Ministerul Public, Agentia Nationala, prefectul si organismele neguvernamentele gen sindicate patronate partide politice)

Preview document

Contencios Administrativ - Pagina 1
Contencios Administrativ - Pagina 2
Contencios Administrativ - Pagina 3
Contencios Administrativ - Pagina 4
Contencios Administrativ - Pagina 5
Contencios Administrativ - Pagina 6
Contencios Administrativ - Pagina 7
Contencios Administrativ - Pagina 8
Contencios Administrativ - Pagina 9
Contencios Administrativ - Pagina 10
Contencios Administrativ - Pagina 11
Contencios Administrativ - Pagina 12
Contencios Administrativ - Pagina 13
Contencios Administrativ - Pagina 14
Contencios Administrativ - Pagina 15
Contencios Administrativ - Pagina 16
Contencios Administrativ - Pagina 17
Contencios Administrativ - Pagina 18
Contencios Administrativ - Pagina 19
Contencios Administrativ - Pagina 20
Contencios Administrativ - Pagina 21
Contencios Administrativ - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Contencios Administrativ
  • Contencios administrativ - cursul 3.docx
  • Contencios administrativ -cursul 1.docx
  • Contencios administrativ -cursul 2.docx
  • Contencios administrativ -cursul 5.docx
  • Contencios administrativ -cursul 6.docx
  • Contencios administrativ -cursul 7.docx
  • Contencios administrativ -cursul 8.docx
  • drept contencios -cursul 4.docx

Alții au mai descărcat și

Caiet Studiu Drept Administrativ

I. Noţiuni generale despre administraţia publică şi dreptul administrativ Consideraţii introductive privind dreptul administrativ şi administraţia...

Drept Administrativ

Puterea politica si puterea de stat.Separatia puterilor in stat si puterea executive Puterea-un sistem al relatiilor de autoritate pe care o...

Elemente de Drept Administrativ

• Capitolul I Dreptul administrativ - ramură a dreptului public 1. Delimitări de conţinut Analiza puterii politice a sferei şi modalităţilor sale...

Drept Administrativ

Curs 1 Elemente introductive privind administratia publica si dreptul administrativ Cuvantul “administratie” provine din limba latina :...

Drept Administrativ Contencios

1. Actul administrativ: notiune, caracteristici Actul administrativ este un act unilateral, cu caracter normativ sau individual, emis de o...

Drept administrativ - partea specială

Capitolul I PREŞEDINTELE ROMÂNIEI I. Instituţia şefului statului Instituţia şefului statului a apărut drept consecinţă a organizării statale şi...

Dreptul Administrativ

Introducere în dreptul administrativ TEMA 1 Dreptul administrativ ca ramură a dreptului public şi ca ştiinţă. Sistemul dreptului...

Drept administrativ

Cursul 1 Def.: Dreptul administrativ este o ramură a dreptului public care cuprind juridice ce reglementează raporturile sociale referitoare la...

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Introducere Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în...

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux =...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Controlului administrativ

ARGUMENT Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public, este strâns legat de noțiune administrației publice. Această legătură de cauzalitate...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Ai nevoie de altceva?