Măsuri Procesuale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 33902
Mărime: 117.49KB (arhivat)
Publicat de: Avram Florescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Marin

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE 3
 3. CAPITOLUL 1. ASPECTE PRELIMINARE PRIVIND MĂSURILE PROCESUALE DE CONSTRÂNGERE 6
 4. § 1. Noţiunea şi importanţa măsurilor procesuale de constrângere 6
 5. §2. Clasificarea măsurilor procesuale de constrângere 11
 6. §3. Cadrul juridic naţional şi internaţional privind aplicarea masurilor preventive 15
 7. CAPITOLUL 2. ASPECTE TEORETICO - PRACTICE PRIVIND APLICAREA MĂSURILOR PREVENTIVE 19
 8. § 1. Reglementări juridice privind aplicarea măsurilor preventive privative de libertate..27
 9. 1.1. Arestarea preventivă 27
 10. 1.1.1. Procedura şi durata arestării preventive a bănuitului 32
 11. 1.1.2. Procedura şi durata arestării preventive a învinuitului 35
 12. 1.1.3. Procedura şi durata arestării preventive a inculpatului 39
 13. 1.2. Arestarea la domiciliu 40
 14. §2. Probleme actuale privind aplicarea măsurilor preventive neprivative de libertate 43
 15. 2.1. Obligarea de a nu părăsi localitatea sau obligarea de a nu părăsi ţara 43
 16. 2.2. Liberarea provizorie sub control judiciar a persoanei deţinute 45
 17. 2.3. Liberarea provizorie pe cauţiune a persoanei deţinute 48
 18. 2.4. Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport 54
 19. 2.5. Transmiterea sub supraveghere a militarului 55
 20. 2.6 Transmiterea sub supraveghere a minorului 57
 21. 2.7. Garanţia personală 60
 22. 2.8. Garanţia unei organizaţii 62
 23. §3. Garanţiile procesuale ale persoanei fizice sau juridice în cadrul procesului penal 65
 24. 3.1.Puterea judecătorească în calitate de garant al drepturilor omului 65
 25. 3.2.Recursul împotriva hotărârilor privind măsurile preventive (arestul preventiv) 68
 26. 3.3.Dreptul persoanei reţinute sau arestate la măsuri de ocrotire 71
 27. 3.4.Obligaţiile administraţiei instituţiilor de deţinere a persoanelor reţinute sau arestate 72
 28. CAPITOLUL 3. PRACTICA JUDICIARĂ şi ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND MĂSURILE PREVENTIVE 75
 29. § 1. Jurisprudenţa naţională şi internaţională privind aplicarea măsurilor preventive: aspecte comparative 75
 30. §2. Impactul practicii C.E.D.O asupra legalităţii aplicării măsurilor preventive 79
 31. 2.1.Respectarea drepturilor garantate de art.5 din Convenţie care prevede „Dreptul la libertate şi la siguranţă” 79
 32. 2.2.Respectarea drepturilor garantate de art.6 din Convenţie care prevede „dreptul la un proces echitabil” 89
 33. ÎNCHEIERE 92
 34. BIBLIOGRAFIE 96

Extras din curs

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Un deziderat important în asigurarea realizării conceptului drepturilor omului constă în aplicabilitatea directă și în supremaţia normelor internaţionale în procedura penală. Un impact determinant asupra drepturilor omului îl exercită Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit principiului subsidiarităţii, garantarea drepturilor consacrate de Convenţie, care presupune atât respectarea lor de către autorităţile naţionale, cât și înlăturarea consecinţelor eventualelor încălcări suferite de titularii lor, trebuie să fie asigurată, în primul rând, de fiecare stat contractant. În același timp, ca regulă generală, normele juridice internaţionale privitor la protecţia drepturilor omului au aplicabilitate directă în dreptul intern. Prevederile Convenţiei și ale protocoalelor sale adiţionale nu pot fi interpretate și aplicate în mod corect decât prin raportare la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, alcătuind împreună un bloc de convenţionalitate.

Jurisprudenţa Curţii Europene este parte componentă a sistemului naţional de drept al Republicii Moldova având forţă constituţională și supralegislativă, reprezentând autoritatea de lucru interpretat.

Garanţiile procesuale sunt atât anumite mijloace de ocrotire a drepturilor incluse în categoria garanţiilor și în activitatea organelor de urmărire penală și a instanţelor de judecată, cât și în cea a apărătorului. Drepturile subiective ale acuzatului nu înseamnă nimic altceva decât posibilitatea și libertatea de a proceda în așa fel, cum determină normele de drept. Dar aceasta nu este suficient pentru ca acuzatul să poată beneficia în toate cazurile de drepturile sale, îndeosebi când apar obstacole în realizarea acestora. Drepturile persoanei sunt un factor esenţial care stabilește obiectivele, conţinutul și forma activităţii procesuale în cauzele penale.

Drepturile și libertăţile persoanei determină conţinutul legilor. Aceste prevederi capătă o actualitate deosebită în practica Curţii Constituţionale. Dezvoltarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale este o realitate care nu trezește îndoieli. În special, în faţa Curţii Constituţionale, pe lângă alte deziderate, stă și elaborarea unui concept de proporţionalitate în raportul stat – persoană, inclusiv, poate îndeosebi, în procesul penal. Măsura proporţionalităţii este faptul că în cazul aplicării unei norme juridice sau al interpretării acesteia decizia pronunţată să fie raţională, justă și echitabilă.

Obiectul de studiu al tezei. Tema propusă pentru cercetare a fost şi este în esenţă aceiaşi din totdeauna şi pretutindeni. Timpul şi contextul istoric nu au fost decât o amplificare sau acesta şi este sensul real şi pozitiv – să-i diminueze acuităţile, prin rezolvări tot mai încurajatoare.

Înfăptuire cu succes pentru dezrădăcinarea infracţiunilor, presupune o perfecţionare continuă a legislaţiei şi a activităţii organelor de ocrotire a normelor de drept şi corespunzător, condiţionează necesitatea cercetării ştiinţifice a problemelor de drept actuale în prezent şi pe viitor.

Una dintre aceste probleme în ştiinţa dreptului procesual-penal este corelaţia constrângerii de stat cu apărarea drepturilor personale în procedura penală. Cercetarea şi examinarea de către organele de ocrotire a normelor de drept în majoritatea cazurilor este însoţită de aplicarea măsurilor procesual-preventive în privinţa unei categorii determinate de persoane fizice. Aceste măsuri limitează esenţial drepturile şi interesele personale, iar fără aplicarea lor este imposibilă înfăptuirea activităţii procesual-penale.

În legătură cu acesta, o importanţă deosebită, teoretică şi practică capătă cercetarea problemelor despre definirea şi esenţa măsurilor procesual preventive, aplicarea şi importanţa lor pentru soluţionarea sarcinilor procesual-penale. Despre activitatea măsurilor procesuale în special a celor cu caracter preventiv, ce asigură respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor Republicii Moldova, implicaţi în procesul penal.

Atenţie deosebită merită practica aplicării acestor măsuri procesuale, impulsionând noi cerinţe îndreptate spre perfecţionarea normelor ce reglementează procedura aplicării lor.

Preview document

Măsuri Procesuale - Pagina 1
Măsuri Procesuale - Pagina 2
Măsuri Procesuale - Pagina 3
Măsuri Procesuale - Pagina 4
Măsuri Procesuale - Pagina 5
Măsuri Procesuale - Pagina 6
Măsuri Procesuale - Pagina 7
Măsuri Procesuale - Pagina 8
Măsuri Procesuale - Pagina 9
Măsuri Procesuale - Pagina 10
Măsuri Procesuale - Pagina 11
Măsuri Procesuale - Pagina 12
Măsuri Procesuale - Pagina 13
Măsuri Procesuale - Pagina 14
Măsuri Procesuale - Pagina 15
Măsuri Procesuale - Pagina 16
Măsuri Procesuale - Pagina 17
Măsuri Procesuale - Pagina 18
Măsuri Procesuale - Pagina 19
Măsuri Procesuale - Pagina 20
Măsuri Procesuale - Pagina 21
Măsuri Procesuale - Pagina 22
Măsuri Procesuale - Pagina 23
Măsuri Procesuale - Pagina 24
Măsuri Procesuale - Pagina 25
Măsuri Procesuale - Pagina 26
Măsuri Procesuale - Pagina 27
Măsuri Procesuale - Pagina 28
Măsuri Procesuale - Pagina 29
Măsuri Procesuale - Pagina 30
Măsuri Procesuale - Pagina 31
Măsuri Procesuale - Pagina 32
Măsuri Procesuale - Pagina 33
Măsuri Procesuale - Pagina 34
Măsuri Procesuale - Pagina 35
Măsuri Procesuale - Pagina 36
Măsuri Procesuale - Pagina 37
Măsuri Procesuale - Pagina 38
Măsuri Procesuale - Pagina 39
Măsuri Procesuale - Pagina 40
Măsuri Procesuale - Pagina 41
Măsuri Procesuale - Pagina 42
Măsuri Procesuale - Pagina 43
Măsuri Procesuale - Pagina 44
Măsuri Procesuale - Pagina 45
Măsuri Procesuale - Pagina 46
Măsuri Procesuale - Pagina 47
Măsuri Procesuale - Pagina 48
Măsuri Procesuale - Pagina 49
Măsuri Procesuale - Pagina 50
Măsuri Procesuale - Pagina 51
Măsuri Procesuale - Pagina 52
Măsuri Procesuale - Pagina 53
Măsuri Procesuale - Pagina 54
Măsuri Procesuale - Pagina 55
Măsuri Procesuale - Pagina 56
Măsuri Procesuale - Pagina 57
Măsuri Procesuale - Pagina 58
Măsuri Procesuale - Pagina 59
Măsuri Procesuale - Pagina 60
Măsuri Procesuale - Pagina 61
Măsuri Procesuale - Pagina 62
Măsuri Procesuale - Pagina 63
Măsuri Procesuale - Pagina 64
Măsuri Procesuale - Pagina 65
Măsuri Procesuale - Pagina 66
Măsuri Procesuale - Pagina 67
Măsuri Procesuale - Pagina 68
Măsuri Procesuale - Pagina 69
Măsuri Procesuale - Pagina 70
Măsuri Procesuale - Pagina 71
Măsuri Procesuale - Pagina 72
Măsuri Procesuale - Pagina 73
Măsuri Procesuale - Pagina 74
Măsuri Procesuale - Pagina 75
Măsuri Procesuale - Pagina 76
Măsuri Procesuale - Pagina 77
Măsuri Procesuale - Pagina 78
Măsuri Procesuale - Pagina 79
Măsuri Procesuale - Pagina 80
Măsuri Procesuale - Pagina 81
Măsuri Procesuale - Pagina 82
Măsuri Procesuale - Pagina 83
Măsuri Procesuale - Pagina 84
Măsuri Procesuale - Pagina 85
Măsuri Procesuale - Pagina 86
Măsuri Procesuale - Pagina 87
Măsuri Procesuale - Pagina 88
Măsuri Procesuale - Pagina 89
Măsuri Procesuale - Pagina 90
Măsuri Procesuale - Pagina 91
Măsuri Procesuale - Pagina 92
Măsuri Procesuale - Pagina 93
Măsuri Procesuale - Pagina 94
Măsuri Procesuale - Pagina 95
Măsuri Procesuale - Pagina 96
Măsuri Procesuale - Pagina 97
Măsuri Procesuale - Pagina 98
Măsuri Procesuale - Pagina 99
Măsuri Procesuale - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Masuri Procesuale.doc

Alții au mai descărcat și

Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Introducere De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să...

Dreptul la un proces echitabil

1 SCURT ISTORIC AL DREPTURILOR OMULUI Se poate afirma că istoria drepturilor omului se confundă cu istoria omenirii. Convingerea că oamenilor li...

Reglementarea Măsurilor Preventive

INTRODUCERE Printre dimensiunile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Nulitatea căsătoriei în noul cod civil

CAPITOLUL 1 Cazuri de nulitate. Secţiunea 1. Reglementare. Nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru valabila încheiere a căsătoriei, ca...

Reținerea și Arestarea Preventivă

INTRODUCERE Statului român, printre dimensiunile definitorii se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Controlul Judiciar

Întroducere Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate constă în faptul că buna desfăşurare a procesului penal îşi poate atinge scopul...

Procedura mandatului european de arestare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE, DEFINIŢIE, REGLEMENTARE ŞI DOMENIUL DE APLICARE 1.1 SCURT ITINERAR INTRODUCTIV Noua dimensiune a Europei,...

Te-ar putea interesa și

Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Introducere De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Măsurile de constrângere cu caracter medical

INTRODUCERE Infracțiunea este întotdeauna o manifestare a omului în sfera relațiilor sociale. Activitatea infracțională presupune, de regulă, o...

Aspecte privind luarea mǎsurii arestului preventiv

Arestarea preventivă este cea mai aspră măsură privativă de libertate ce poate fi dispusă de judecător sau, după caz, de instanța de judecată și...

Proceduri Speciale - Drept Procesual Penal

Libertatea individuala face parte din drepturile fundamentale ale omului. Legislatia nationala se aliniaza, de regula la normele unanim admise pe...

Drept Procesual Penal

Unitatea de învățare nr.1 INTRODUCERE OBIECTIVELE CURSULUI Partea generală a Codului de procedură penală cuprinde dispozițiile privitoare la...

Urmărirea Penală

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ 1. Noţiunea, obiectul şi limitele urmăririi penale 2. Trăsăturile caracteristice...

Procedură Penala

Prima datorie a statului este de a proteja societatea. Statul determina manifestarile cu caracter antisocial, cele ilicitate care aparţin materiei...

Ai nevoie de altceva?