Știința Administrației

Curs
8.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 131 în total
Cuvinte : 57131
Mărime: 1.11MB (arhivat)
Publicat de: Paula Oltean
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Liviu COMAN-KUND
In acest document se prezinta notiunea de "Administratie Publica" si din ce unghiuri poate fi privita aceasta, conceptii, probleme,principii, elemente de analiza ,toate acestea legate de Administratia Publica.

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1
 2. ADMINISTRAtIA PUBLICÃ – FENOMEN COMPLEX 1
 3. 1.1. Definitii si caracteristicii administratiei publice 2
 4. 1.2. Abordarea sistemicã a administratiei publice: sistemul
 5. politico – administrativ
 6. 4
 7. 1.3. Unghiuri sub care poate fi privitã administratia publicã 8
 8. 1.3.1. Administratia ca activitate 8
 9. 1.3.2. Administratia ca organizatie 11
 10. 1.3.3. Administratia ca institutie 13
 11. Întrebãri si teste de autoevaluare 14
 12. CAPITOLUL 2
 13. CONCEPtII PRIVIND sTIINtA ADMINISTRAtIEI 17
 14. 2.1. Aparitia stiintei administratiei 18
 15. 2.2. Conceptia principiilor rationale 18
 16. 2.3. Conceptia stiintei politice 19
 17. 2.4. Conceptii sociologice si economice 19
 18. 2.5. Conceptia organizãrii stiintifice a muncii 20
 19. 2.6. Conceptia tehnico-organizatoricã 20
 20. 2.7. Conceptia teoriei generale sau a filozofiei administratiei 23
 21. 2.8. Conceptia vocationalã 24
 22. 2.9. Conceptia negativistã 25
 23. Întrebãri si teste de autoevaluare 25
 24. CAPITOLUL 3
 25. PROBLEME EPISTEMOLOGICE PRIVIND sTIINtA
 26. ADMINISTRAtIEI
 27. 27
 28. 3.1. Consideratii preliminare 28
 29. 3.2. Obiectul stiintei administratiei 32
 30. 3.3. Metoda în stiinta administratiei 33
 31. 3.3.1. Câteva aspecte de metodologie 33
 32. 3.3.2. Metode de cunoastere 34
 33. 3.3.3. Metode de actiune 36
 34. 3.4. Câteva concluzii 50
 35. Întrebãri si teste de autoevaluare 51
 36. CAPITOLUL 4
 37. PRINCIPII ALE ADMINISTRAtIEI PUBLICE
 38. 55
 39. 4.1. Definirea si clasificarea principiilor administratiei publice 56
 40. 4.2. Principiul autonomiei functionale a administratiei publice 56
 41. 4.3. Principiul conducerii centralizate 58
 42. 4.4. Principiul constituirii si exercitãrii democratice a puterii
 43. executive
 44. 58
 45. II
 46. 4.5. Principiul stabilitãtii si specializãrii structurilor
 47. administratiei publice
 48. 59
 49. 4.6. Principiul egalitãtii cetãtenilor în fata administratiei
 50. publice
 51. 59
 52. 4.7. Principiul legalitãtii în activitatea executivã 60
 53. 4.8. Principiul responsabilitãtii administratiei publice 61
 54. Întrebãri si teste de autoevaluare 62
 55. CAPITOLUL 5
 56. ELEMENTE DE ANALIZÃ ORGANIZAtIONALÃ A
 57. ADMINISTRAtIEI PUBLICE
 58. 64
 59. 5.1. Clasificarea si elementele organizatiilor 65
 60. 5.2. Mediul organizatiei si relatia organizatie-mediu 67
 61. 5.3. Diagnosticarea si conducerea organizatiilor 69
 62. 5.4. Strategia organizatiei si particularitãti ale strategiei
 63. organizatiilor publice
 64. 73
 65. 5.5. Controlul si coordonarea organizatiilor 77
 66. 5.6. Eficienta, eficacitatea si birocratia 81
 67. 5.7. Puterea si conflictele în cadrul organizatiilor 86
 68. 5.8. Cultura organizationalã 91
 69. Întrebãri si teste de autoevaluare 95
 70. CHEIA TESTELOR DE AUTOEVALUARE 105
 71. BIBLIOGRAFIE 120

Extras din curs

CAPITOLUL 1

ADMINISTRAtIA PUBLICÃ – FENOMEN COMPLEX

Organizarea sarcinilor de învãtare:

1.1. Definitii si caracteristici ale administratiei publice

1.2.Abordarea sistemicã a administratiei publice:

sistemul politico-administrativ

1.3. Unghiurile sub care poate fi privitã administratia

publicã

1.3.1. Administratia ca activitate

1.3.2. Administratia ca organizatie

1.3.3. Administratia ca institutie

OBIECTIVE

Studierea acestui capitol vã permite:

• Întelegerea fenomenului de administratie publicã, în calitatea lui de

specie a fenomenului administrativ;

• Întelegerea caracteristicilor definitorii ale administratiei publice;

• Întelegerea sistemului politico-administrativ

• Întelegerea celor trei modalitãti de abordare a administratiei

publice: activitate, organizatie si institutie

ADMINISTRAtIA PUBLICÃ – FENOMEN COMPLEX

2 sTIINtA ADMINISTRAtIEI PARTEA I

1.1. Definitii si caracteristici ale administratiei publice

Conceptul de administratie publicã face obiectul unor controverse

analizate pe larg de autorii de drept administrativ1.

Pentru a ne opri asupra unei definitii generale a administratiei publice,

vom utiliza rezultatele la care au ajuns, dupã analize complexe, doi autori

reprezentativi: Antonie Iorgovan si Ioan Vida.

Pornind de la premisa “Cunoasterea stiintificã a unei anumite materii

presupune, dupã cum este unanim admis, identificarea notiunilor (…)”2,

Antonie Iorgovan manifestã o scrupulozitate deosebitã fatã de rigorile logicii

formale, cercetând cu mare atentie genul proxim si diferenta specificã din

definitorul notiunii administratie publicã. Astfel, stabileste cã administratia

publicã este specia fenomenului administrativ care cuprinde faptele

administrative ce au ca finalitate realizarea valorilor politice.

În ceea ce priveste fenomenul administrativ, acelasi autor3, fãcând o

sintezã a doctrinei franceze, aratã cã acesta prezintã urmãtoarele trãsãturi:

a) este un fenomen social;

b) presupune organizarea unor mijloace pentru atingerea unor

obiective;

c) obiectivele sunt stabilite de o autoritate superioarã;

d) se extinde pânã la activitatea de înfãptuire materialã a obiectivelor.

În cazul administratiei publice, fiind vorba de valori politice, care sunt

de interes public, acestea se realizeazã în regim de putere publicã.

Rezultã cã, definitia administratiei publice are ca gen proxim sfera

faptelor administrative, iar ca diferentã specificã realizarea valorilor politice,

în regim de putere publicã.

Deci sfera notiunii “administratie publicã” contine faptele

administrative, îndeplinite în regim de putere publicã, având ca finalitate

realizarea valorilor politice.

Dacã explicitãm sintagma “fapte administrative” prin anumite trãsãturi

ale fenomenului pe care îl reflectã, putem s-o înlocuim cu expresia “activitate

organizatã de executare a unor comandamente stabilite de o autoritate

superioarã”. Dar autoritatea superioarã, în cazul administratiei publice, o

reprezintã institutiile politice.

Ajungem astfel la urmãtoarea definitie echivalentã: administratia

publicã este activitatea organizatã de executare, în regim de putere publicã,

a unor comandamente stabilite de institutiile politice.

Aceastã formulare ne aratã cã suntem în prezenta unei activitãti

specifice, realizate în mod organizat, în regim de putere publicã, adicã de

cãtre organe anume constituite, învestite cu autoritate publicã. Dupã cum

subliniazã Antonie Iorgovan, în functie de unghiul sub care este privit

fenomenul, notiunea administratie publicã se poate utiliza în douã sensuri:

formal-organic si material-functional. În sens formal-organic, prin

administratie publicã se întelege ansamblul organelor, autoritãtilor publice

1 Un bun exemplu în acest sens, îl reprezintã A. IORGOVAN, care, în Partea I ”Introducere

în dreptul administrativ si în stiintele administrative” a Tratatul sãu de drept administrativ,

dedicã definitiei notiunii de administratie publicã si stabilirii raportului dintre executiv si

administratia publicã Titlul I “Guvernarea si administratia publicã”, însumând 88 de pagini

(Antonie IORGOVAN, Tratat de drept administrativ, Editia a III-a restructuratã, revãzutã si

adãugitã, vol.I, Ed. ALLBECK, Bucuresti-2001, pp.3-91).

2 A. IORGOVAN, 2001, vol.I, precit., p.3.

3 Ibidem, p.6.

ADMINISTRAtIA PUBLICÃ – FENOMEN COMPLEX

sTIINtA ADMINISTRAtIEI PARTEA I 3

care o realizeazã. În sensul material-functional, administratia publicã

reprezintã activitatea executivã, în sensul de activitate prin care se executã

legea, fie prin emiterea de acte juridice unilaterale, fie prin organizarea sau

prestarea directã de servicii publice.1 Utilizarea acestor sensuri serveste la

delimitãrile necesare pentru cercetarea aprofundatã a unor probleme ale

administratiei publice. Ele nu exclud însã posibilitatea utilizãrii termenului în

sens global, ca unitate formatã din autoritatea administratiei publice si

activitatea pe care o desfãsoarã

Preview document

Știința Administrației - Pagina 1
Știința Administrației - Pagina 2
Știința Administrației - Pagina 3
Știința Administrației - Pagina 4
Știința Administrației - Pagina 5
Știința Administrației - Pagina 6
Știința Administrației - Pagina 7
Știința Administrației - Pagina 8
Știința Administrației - Pagina 9
Știința Administrației - Pagina 10
Știința Administrației - Pagina 11
Știința Administrației - Pagina 12
Știința Administrației - Pagina 13
Știința Administrației - Pagina 14
Știința Administrației - Pagina 15
Știința Administrației - Pagina 16
Știința Administrației - Pagina 17
Știința Administrației - Pagina 18
Știința Administrației - Pagina 19
Știința Administrației - Pagina 20
Știința Administrației - Pagina 21
Știința Administrației - Pagina 22
Știința Administrației - Pagina 23
Știința Administrației - Pagina 24
Știința Administrației - Pagina 25
Știința Administrației - Pagina 26
Știința Administrației - Pagina 27
Știința Administrației - Pagina 28
Știința Administrației - Pagina 29
Știința Administrației - Pagina 30
Știința Administrației - Pagina 31
Știința Administrației - Pagina 32
Știința Administrației - Pagina 33
Știința Administrației - Pagina 34
Știința Administrației - Pagina 35
Știința Administrației - Pagina 36
Știința Administrației - Pagina 37
Știința Administrației - Pagina 38
Știința Administrației - Pagina 39
Știința Administrației - Pagina 40
Știința Administrației - Pagina 41
Știința Administrației - Pagina 42
Știința Administrației - Pagina 43
Știința Administrației - Pagina 44
Știința Administrației - Pagina 45
Știința Administrației - Pagina 46
Știința Administrației - Pagina 47
Știința Administrației - Pagina 48
Știința Administrației - Pagina 49
Știința Administrației - Pagina 50
Știința Administrației - Pagina 51
Știința Administrației - Pagina 52
Știința Administrației - Pagina 53
Știința Administrației - Pagina 54
Știința Administrației - Pagina 55
Știința Administrației - Pagina 56
Știința Administrației - Pagina 57
Știința Administrației - Pagina 58
Știința Administrației - Pagina 59
Știința Administrației - Pagina 60
Știința Administrației - Pagina 61
Știința Administrației - Pagina 62
Știința Administrației - Pagina 63
Știința Administrației - Pagina 64
Știința Administrației - Pagina 65
Știința Administrației - Pagina 66
Știința Administrației - Pagina 67
Știința Administrației - Pagina 68
Știința Administrației - Pagina 69
Știința Administrației - Pagina 70
Știința Administrației - Pagina 71
Știința Administrației - Pagina 72
Știința Administrației - Pagina 73
Știința Administrației - Pagina 74
Știința Administrației - Pagina 75
Știința Administrației - Pagina 76
Știința Administrației - Pagina 77
Știința Administrației - Pagina 78
Știința Administrației - Pagina 79
Știința Administrației - Pagina 80
Știința Administrației - Pagina 81
Știința Administrației - Pagina 82
Știința Administrației - Pagina 83
Știința Administrației - Pagina 84
Știința Administrației - Pagina 85
Știința Administrației - Pagina 86
Știința Administrației - Pagina 87
Știința Administrației - Pagina 88
Știința Administrației - Pagina 89
Știința Administrației - Pagina 90
Știința Administrației - Pagina 91
Știința Administrației - Pagina 92
Știința Administrației - Pagina 93
Știința Administrației - Pagina 94
Știința Administrației - Pagina 95
Știința Administrației - Pagina 96
Știința Administrației - Pagina 97
Știința Administrației - Pagina 98
Știința Administrației - Pagina 99
Știința Administrației - Pagina 100
Știința Administrației - Pagina 101
Știința Administrației - Pagina 102
Știința Administrației - Pagina 103
Știința Administrației - Pagina 104
Știința Administrației - Pagina 105
Știința Administrației - Pagina 106
Știința Administrației - Pagina 107
Știința Administrației - Pagina 108
Știința Administrației - Pagina 109
Știința Administrației - Pagina 110
Știința Administrației - Pagina 111
Știința Administrației - Pagina 112
Știința Administrației - Pagina 113
Știința Administrației - Pagina 114
Știința Administrației - Pagina 115
Știința Administrației - Pagina 116
Știința Administrației - Pagina 117
Știința Administrației - Pagina 118
Știința Administrației - Pagina 119
Știința Administrației - Pagina 120
Știința Administrației - Pagina 121
Știința Administrației - Pagina 122
Știința Administrației - Pagina 123
Știința Administrației - Pagina 124
Știința Administrației - Pagina 125
Știința Administrației - Pagina 126
Știința Administrației - Pagina 127
Știința Administrației - Pagina 128
Știința Administrației - Pagina 129
Știința Administrației - Pagina 130
Știința Administrației - Pagina 131

Conținut arhivă zip

 • Stiinta Administratiei.pdf

Alții au mai descărcat și

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

CAPITOLUL 1 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR STATULUI Secţiunea 1.1 Noţiunea de administraţie publică şi caracteristicile ei. În...

Răspundere și Responsabilitate în Administrația Publică

Capitolul I Teoria responsabilităţii în dreptul administrativ 1.1 Noţiunea de responsabilitate. Aspecte generale Se ştie că, libertatea fără...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE I.1. – NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Conform dicţionarului explicativ al limbii române, “a administra“,...

Curtea Constituțională a României

1. Controlul Constituţionalităţii în România În România, controlul Constituţionalităţii işi găseşte reglementarea în art. 142-147 din Constituţie,...

Funcțiile în organele administrației publice

ARGUMENT Caracterul legal al administratiei publice, impune ca atat organizarea cat si activitatea acesteia, sa fie reglementata de lege, in...

Te-ar putea interesa și

Știința administrației publice - administrația și mediul juritic în care funcționează

INTRODUCERE În România, capacitatea de adaptare a instituţiilor la cerinţele în schimbare ale mediului socio-economic, precum şi la statutul de...

Noțiuni și concepte de bază privind știința administrației

Societatea cunoaste un proces continuu de diversificare si multiplicare a serviciilor administrative, care impune necontenite imbunatatiri si...

Precursorii științei administrative și aportul lor la constituirea administrației

1.Introducere Trebuie mentionat inca de la inceput ca indiferent de sistemul economic(feudalism, capitalism, socialism )si de forma de guvernare...

Impactul Principiilor Generale Formulate de Știința Administrației asupra Activității Administrative

„Fiecare naţie are atâta valoare,câtă o dovedeşte,nu prin faptul că a primit mai curând ideile apusene,ci după cum le-a interpretat,potrivit cu...

Relațiile științei administrative cu celelalte științe

Introducere Primele studii privind administratia isi au originea in Franta si in tarile germanice in secolul XVIII si ele dezvolta o tendintele...

Drept Administrativ

Partea a I-a: Introducere în dreptul administrativ si în stiinta administratiei Capitolul I Aspecte generale REZUMAT: în acest prim capitol...

Știința Administrației

sa cunoasca continutul notiunii de administratie publica prin prisma acceptiunilor date în literatura de specialitate; Obiective cognitive: O1 -...

Știința Administrației

CAPITOLUL I SEPARAȚIA PUTERILOR – PRINCIPIUL FUNDAMENTAL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A STATULUI DE DREPT 1.Apariția și evoluția principiului...

Ai nevoie de altceva?