Subiecte Drept Penal

Curs
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 13450
Mărime: 46.95KB (arhivat)
Publicat de: Ilie Iosif
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Subminarea economiei naţionale- art 165 cp

(1) fapta de a folosi o unitate din cele la care se referă art 145, ori de a împiedica activitatea normală a acesteia, dacă fapta este de natură să submineze economia naţională se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) dacă fapta prevăzută în alineatul precedent a produs pagube importante economiei naţionale, pedeapsa este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea de la 15la 25 ani şi interzicerea unor drepturi.

Obiect juridic- relaţiile sociale care se formează în legătură cu siguranţa naţională, care nu poate exista fără ocrotirea ec naţionale şi fără buna desfăşurare a activităţii economice şi care funcţionează potrivit legii.

Subiect activ- în general poate fi orice persoană angajat al unei unităţi la care se referă art 145cp şi mai mult o pers care ocupă o funcţie sau o poziţie suficient de importantă în ierarhia unităţii, poziţie pe care să o poată folosi într-un scop contrar dezideratelor economiei naţionale şi implicit siguranţei statului.

Subiect pasiv: principal- statul român; secundar- este însăşi unitatea a cărei normală desfăşurare a fost împiedicată sau care a fost folosită în alte scopuri.

Latura obiectivă-elem material se poate realiza atât prin acţiune cât şi inacţiune. Prin folosirea uneia dintre unităţile la care se referă art 145cp se înţelege acţiunea prin care activitatea acelei unităţi este orientată în direcţia urmărită de făptuitor. Împiedicarea activităţii normale a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea făptuitorul se poate realiza atât prin acte comisive cât şi printr-o atitudine pasivă a făptuitorului(blocarea unor fonduri băneşti,etc). Pt existenţa infr este necesar ca folosinţa sau împiedicarea desfăşurării normale a activităţii uneia dintre unităţile la care se referă art 145cp să fie de natură a submina ec naţională.

Urmarea imediată- constă în crearea unei stări de pericol pt siguranţa statului(urmarea imediată principală) şi crearea unei pagube în patrimoniul unităţii în care s-a comis infr(urmarea imediată secundară).

Legătura de cauzalitate-rezultă din materialitatea faptei.

Latura subiectivă- intenţia directă sau indirectă.

Forma agravantă a infr art165 alin 8cp există at când urmarea imediată secundară constă în producerea prin oricare din acţiunile incriminate a unei pagube importante ec naţionale. Este inf susceptibilă de a fi comisă atât sub forma actelor pregătitoare cât şi sub forma tentativei, care se pedepseşte potrivit art175 alin1,2cp.

Consumarea infr are loc în momentul creării stării de pericol pt siguranţa statului, urmarea pericolului creat pt economia naţională pt varianta agravantă; este necesară însă producerea unei pagube importante pt economia naţională.

2 Subminarea puterii de stat-art 162cp

Varianta tip alin(1) acţiunea armată de natură să slăbească puterea de stat se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 ani şi interzicerea unor drepturi.

Varianta atenuată alin(2) orice alte acţiuni violentesăvârşite de mai multe persoane împreună, de natură să atragă acelesşi urmări, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20ani şi interzicerea unor drepturi.

Obiect juridic special- principal- relaţiile sociale care asigură apărarea siguranţei statului în una din componentele sale fundamentale şi anume exercitarea puterii de stat fără nici o ameninţare care ar putea intervenii din interiorul ţării. Secundar- îl constituie relaţiile sociale cu privire la viaţa, integritatea corporală sau sănătatea persoanelor care fac parte din organele puterii de stat..

Obiect material- poate fi constituit uneori din corpul persoanei asupra căreia se exercită acţiunile care intră în latura obiectivă a infr.

Subiect activ- poate fi orice persoană. Participaţia penală este posibilă sub toate formele.

Subiect pasiv- statul român.

Latura obiectivă- elem material-în varianta tip a infrconstă dintr-o acţiune armată de natură să slăbească puterea de stat.

Urmarea imediată-crearea unei stări de pericol pt siguranţa statului prin slăbirea puterii de stat.

Legătura de cauzalitate- rezultă din materialitatea faptei.

Latura subiectivă- intenţia directă sau indirectă.

Varianta atenuată a infr- elem material constă în acţiuni violente săvârşite de mai multe persoane împreună şi care produc fie violenţă fizică, fie violenţă psihică.

Infracţiunea este susceptibilă de a fi comisă şi sub forma actelor pregătitoare care sunt asimilate tentativei şi se pedepsesc conform art179 alin2cp; tentativa se pedepseşte.

Consumarea infracţiunii are loc în momentul creării stării de pericol pt obiectul ocrotirii penale(siguranţa statului).

Preview document

Subiecte Drept Penal - Pagina 1
Subiecte Drept Penal - Pagina 2
Subiecte Drept Penal - Pagina 3
Subiecte Drept Penal - Pagina 4
Subiecte Drept Penal - Pagina 5
Subiecte Drept Penal - Pagina 6
Subiecte Drept Penal - Pagina 7
Subiecte Drept Penal - Pagina 8
Subiecte Drept Penal - Pagina 9
Subiecte Drept Penal - Pagina 10
Subiecte Drept Penal - Pagina 11
Subiecte Drept Penal - Pagina 12
Subiecte Drept Penal - Pagina 13
Subiecte Drept Penal - Pagina 14
Subiecte Drept Penal - Pagina 15
Subiecte Drept Penal - Pagina 16
Subiecte Drept Penal - Pagina 17
Subiecte Drept Penal - Pagina 18
Subiecte Drept Penal - Pagina 19
Subiecte Drept Penal - Pagina 20
Subiecte Drept Penal - Pagina 21
Subiecte Drept Penal - Pagina 22
Subiecte Drept Penal - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Subiecte Drept Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Unitate

CAP. I. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVEL DE UNITATE 1.1 Definiţii legale ale contractului colectiv de muncă Contractul colectiv de muncă a...

Contractul Individual de Muncă

PREFAŢĂ Legea nr. 53/ 2003 (Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se efectuează...

Drept penal an II

1. Sanctiunile de dr. pen – Scurta prezentare Sanct de dr. pen reprez consecinte ale incalcarii normelor penale.Ele reprez. amenintarea cu anumite...

Drept penal 2 partea generală

Cand este persoana juridica A Cand a aparut primul Cod penal C Cand exista praeterintentia ca C Cand exista concurs de infractiuni?C Cand...

Procedură civilă NCPC

CURS I EXAMEN: 1 subiect de teorie: tratarea exhaustiva a problematicii respective; poate fi o comparatie. 10 intrebari GRILA cu 1,2,3,4 sau...

Drept Penal

I.Obiectivele temei de studiu: -cunoaşterea valorilor apărate de normele dreptului penal; -cunoaşterea faptelor ilicite încriminate de normele...

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei

O persoană, atunci când săvârşeşte sau participă la comiterea unei infracţiuni sau a unei fapte prevăzute de legea penală devine infractor. Această...

Dreptul Mediului

1. Noţiuni introductive Poluarea şi protecţia mediului sunt considerate printre cele mai importante probleme cu care se confruntă umanitatea la...

Te-ar putea interesa și

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Cercetarea la Fața Locului în Cazul Omuciderii

CAPITOLUL I DREPTUL LA VIAŢĂ - DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI SECŢIUNEA I ASPECTE ISTORICE PRIVIND DREPTUL LA VIAŢĂ Viaţa este bunul cel mai de...

Omorul

INTRODUCERE O examinare cât de sumară a fenomenului criminaliăţii relevă că faptele de pericol social care compun codul penal, declarate de legea...

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Cercetarea infracțiunii de ucidere a nou născutului săvârșit de către mamă

CAPITOLUL 1 1. Noţiuni introductive Ocrotirea persoanelor impotriva actelor de violenţă care le pun in pericol viaţa, s-a impus înca din epocile...

Tăinuirea și nedenunțarea

INTRODUCERE Dreptul penal reprezintă subsistemul normelor juridice care reglementează relaţiile de apărare socială prin interzicerea că...

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai...

Pruncuciderea

INTRODUCERE Omul reprezintă suprema creatie a lumii, care, prin spiritul său neobosit tinde spre continuă perfectionare. Omul este singura fiintă...

Ai nevoie de altceva?