Drept Penal

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 13178
Mărime: 41.85KB (arhivat)
Publicat de: Carmen Danciu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

I.Obiectivele temei de studiu:

-cunoaşterea valorilor apărate de normele dreptului penal;

-cunoaşterea faptelor ilicite încriminate de normele penale;

-definirea şi conţinutul răspunderii penale.

II.Competenţe dobândite de student:

-cunoaşterea obiectului de studiu al dreptului penal;

-descrierea infracţiunilor mai importante întâlnite în activitatea autorităţilor şi instituţiilor de stat, regii autonome şi societăţi comerciale.

III.Cuvinte-cheie:infracţiune, măsură de siguranţă, pedepse principale, accesorii, complementare, participaţie penală, pluralitate de infractori şi infracţiuni.

IV.Structura temei:

1.Noţiunea şi importanţa dreptului penal în condiţiile statului de drept

Principiile reglementării juridico-penale

2.Consideraţii privind infracţiunea

Caracteristicile infracţiunii

3.Sancţiunile penale

Felurile sancţiunilor penale

4.Răspundera penală a minorilor

5.Măsurile de siguranţă

6.Formele infracţiunii intenţionate în funcţie de faza până la care aceasta a ajuns

7.Pluralitatea de infractori

8.Participaţia penală

9.Pluralitatea de infracţiuni

10.Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei

11.Infracţiuni întâlnite în activitatea autorităţilor şi instituţiilor de stat, regii autonome şi societăţi comerciale

Infracţiuni contra patrimoniului şi bunurilor

Infracţiuni contra autorităţii

Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege

Infracţiuni de corupţie

Infracţiunile de fals

Infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice

Secţiunea a I-a Noţiunea şi importanţa dreptului penal în condiţiile statului de drept

Dreptul penal este o ramură a sistemului de drept românesc alcătuită din totalitatea normelor juridice edictate de Statul Român prin care se stabilesc faptele considerate infracţiuni, pedepsele şi dreptul statului de a trage la răspundere penală persoanele care săvârşesc infracţiuni în scopul apărării ordinii de drept.

Obiectul dreptului penal îl reprezintă acele relaţii sociale care privesc activitatea socială de combatere a infracţionalităţii prin tragerea la răspundere penală a celor ce săvârşesc infracţiuni. Drept consecinţă, dreptul penal are mai multe sarcini pentru realizarea scopului mai sus precizat:

- prin normele sale să stabilească infracţiunile;

- prin normele sale să stabilească pedepsele, atât cele generale cât şi cele speciale, să arate care sunt pedepsele aferente fiecărei infracţiuni;

- să stabilească dreptul de a pedepsi pentru organul judiciar precum şi condiţiile în care se execută acest drept.

La baza reglementării juridico-penale stau următoarele principii:

1) legalităţii încriminării şi al pedepselor.

Art.23 alin. ultim din Constituţie arată că nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condiţiile şi în temeiul legii. Potrivit art.2 din Codul penal “Legea prevede care fapte constituie infracţiuni, pedepsele ce se aplică infractorilor şi măsurile ce se pot lua în cazul săvârşirii acestor fapte”.

Art.17 alin.2 din Codul penal statuează că „infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale”.

2) principiul caracterului personal al răspunderii penale.

În dreptul penal răspunderea este strict personală neoperând ca în dreptul civil răspunderea pentru fapta altuia. Astfel art.2 din Codul penal vorbeşte despre pedeapsa care se aplică infractorilor; iar art.72 C.pen. la persoana infractorilor, ca atare numai infractorul poate fi tras la răspundere penală.

3) principiul individualizării răspunderii penale.

Deşi membrii societăţii sunt egali în faţa legii, răspunderea penală este diferenţiată de la caz la caz în funcţie de împrejurările în care s-a săvârşit infracţiunea, formele vinovăţiei, vârsta etc, care determină o individualizare a răspunderii.

Individualizarea este:.

-legală şi o face legiuitorul prin prevederea în norma de încriminare a speciei şi limitelor speciale ale pedepsei,precum şi a măsurilor penale pentru fiecare infracţiune, în funcţie de împrejurarea că aceasta este consumată sau în formă de tentativă, de gradul ei, de pericol social abstract, infractorul este major sau minor.

-judiciară şi constă în stabilirea şi aplicarea cuantumului pedepsei concrete de către instanţa de judecată.

-administrativă care are loc în cursul executării acesteia, dar potrivit legii de ex.liberarea condiţionată, reducerea pedepsei etc.

4) principiul umanismului legii penale.

Acest principiu se regăseşte în scopul şi caracterul legii penale, sistemul şi scopul pedepselor.În mod deosebit, acest principiu se manifestă în sistemul pedepselor prin regimul aplicat minorilor.

Secţiunea a II-a Consideraţii privind infracţiunea

Infracţiunea conform art.17 alin.1 Cod penal este fapta care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală şi este singurul temei al răspunderii penale.

Infracţiunea prezintă următoarele caracteristici:

1) pericolul social constă în atingerea adusă valorilor sociale ocrotite de legea penală ca urmare a săvârşirii ei. De ex.:fapta prin care s-a pricinui integrităţii corporale sau sănătăţii o vătămare(art.82 C.pen.),distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a uzinelor, instalaţiilor industriale(art.163 C.pen.)

2) fapta să fie săvârşită cu vinovăţie.

Vinovăţia exprimă o anumită atitudine psihică periculoasă a infractorului faţă de faptă şi cu urmările ei.

3) fapta să fie prevăzută de legea penală.

În partea generală a Codului penal este reglementată noţiunea de infracţiune iar în partea specială a Codului penal sau alte legi speciale sunt reglementate infracţiunile şi sancţiunea corespunzătoare fiecăreia.

Preview document

Drept Penal - Pagina 1
Drept Penal - Pagina 2
Drept Penal - Pagina 3
Drept Penal - Pagina 4
Drept Penal - Pagina 5
Drept Penal - Pagina 6
Drept Penal - Pagina 7
Drept Penal - Pagina 8
Drept Penal - Pagina 9
Drept Penal - Pagina 10
Drept Penal - Pagina 11
Drept Penal - Pagina 12
Drept Penal - Pagina 13
Drept Penal - Pagina 14
Drept Penal - Pagina 15
Drept Penal - Pagina 16
Drept Penal - Pagina 17
Drept Penal - Pagina 18
Drept Penal - Pagina 19
Drept Penal - Pagina 20
Drept Penal - Pagina 21
Drept Penal - Pagina 22
Drept Penal - Pagina 23
Drept Penal - Pagina 24
Drept Penal - Pagina 25
Drept Penal - Pagina 26
Drept Penal - Pagina 27
Drept Penal - Pagina 28
Drept Penal - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Drept Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Participația Penală în Dreptul Penal Român

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA INSTITUŢIEI PARTICIPAŢIEI ÎN DREPTUL PENAL 1.1. Noţiune şi caractere Denumirea de participaţie penală...

Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI  Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Drept Penal

INTRODUCERE ÎN DREPTUL PENAL 1. Generalitati privind dreptul penal Pentru specialistii în domeniu, expresia Drept penal are o dubla acceptiune:...

Procedură civilă NCPC

CURS I EXAMEN: 1 subiect de teorie: tratarea exhaustiva a problematicii respective; poate fi o comparatie. 10 intrebari GRILA cu 1,2,3,4 sau...

Drept Penal

I. Consideratii generale. Elaborarea noului Cod Penal constituie rezultatul unei initiative legislative de interes national, menite sa asigure...

Drept penal român - note de curs

Titlul I Noţiuni generale CAPITOLUL I Noţiuni introductive Secţiunea I DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT 1. Noţiunea dreptului penal 1....

Probațiunea în Procesul Penal

Obiective: 1. Cunoasterea aprofundata de catre masteranzi a institutiilor fundamentale ale Dreptului penal  partea generala : infractiunea...

Te-ar putea interesa și

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Evoluția dreptului penal

INTRODUCERE Profundele transformari social-economice pe care societatea le-a cunoscut in evolutia sa au marcat, cum era si firesc, in mod direct...

Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.DREPTUL PENAL- RAMURĂ A DREPTULUI ROMÂNESC 1.1 Referinţe În decursul timpului, dreptul penal a fost...

Infracțiuni contra Familiei

Capitolul I. Aspecte comune 1. Aspecte generale Relaţiile de familie constituie un aspect deosebit de important al convieţuirii sociale. Familia...

Ai nevoie de altceva?