Analiza economico financiară

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 12762
Mărime: 226.56KB (arhivat)
Publicat de: Corvin-Miron Moise
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Secara Mirela

Extras din curs

CAPITOLUL 1

BAZELE TEORETICO – METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICE ŞI FINANCIARE

1.1. Conţinutul analizei economico – financiare

Mediul economic în care îşi desfăşoară activitatea o firmă este în permanentă mişcare, ca urmare a acţiunii factorului timp care produce modificări semnificative în costul resurselor materiale, umane şi financiare. Astfel, dinamismul mediului economic în care activează orice firmă îi pune permanent acesteia problema adaptării la noile condiţii, respectând criteriile de competitivitate şi eficienţă.

Pentru aceasta este necesar ca managementul firmei să cunoască situaţia actuală a firmei, să identifice punctele slabe şi punctele forte ale acesteia. Analiza reprezintă aşadar prima etapă în stabilirea măsurilor necesare corectării deficienţelor şi accentuării laturilor pozitive ale activităţii firmei.

Analiza economico – financiară reprezintă un anasamblu de concepte, tehnici şi instrumente de tratare a informaţiilor cu scopul diagnosticării stării unei entităţi economice, a aprecierii nivelului calitativ al performanţelor acesteia în condiţiile existenţei unui mediu concurenţial dinamic.

Analiza economico-financiară studiază fenomenele economice prin descompunerea lor în elemente componente, cu scopul identificării cauzelor de ordin primar care le generează, a factorilor care stau la baza formării acestora.

Diagnosticarea înseamnă identificarea variabilelor cheie ale stării şi dinamicii fenomenelor, a interacţiunii dintre acestea, cu scopul de a proiecta măsuri de corecţie a influenţelor negative asupra performanţelor firmei şi de amplificare a celor favorabile.

1.2. Etapele procesului de analiză economico-financiară

Etapele principale ale procesului metodologic de realizare a analizei financiare sunt următoarele:

1. Delimitarea obiectivului analizei presupune constatarea anumitor fapte, fenomene, rezultate. Rezultatele pot fi consemnate sub forma gradului de realizare a indicatorilor programaţi sau normaţi. Delimitarea obiectivului se face în timp şi spaţiu, utilizând anumite metode de evaluare şi calcul.

2. Construirea bazei informaţionale necesare analizei. Formarea bazei informaţionale reprezintă o etapă de maximă importanţă deoarece reprezintă punctul de plecare al întregului proces. Sursele informaţionale sunt multiple şi variate. Ele pot fi localizate atât în cadrul firmei analizate – date operative, tehnice, financiare, contabile, organigramă, etc., cât şi în exteriorul său – publicaţii de specialitate, studii şi analize sectoriale, rapoarte elaborate de organizaţii de ramură, informaţii de natură statistică.

3. Prelucrarea bazei informaţionale. Necesitatea acestei etape rezidă atât în asigurarea fiabilităţii datelor şi informaţiilor colectate, eliminarea neconcordanţelor potenţiale, cât şi asigurarea în timp a comparabilităţii indicatorilor valorici.

4. Analiza situaţiei de fapt, a mecanismului prin care cauzele interne, şi, respectiv externe influenţează evoluţia fenomenului analizat. În acest sens analistul financiar dispune de un aparataj metodologic complex, format din metode, tehnici şi instrumente ştiinţifice.

5. Stabilirea programului de acţiune şi etapizarea acestuia. Se impune eşalonarea în timp a măsurilor propuse, precum şi cuantificarea eforturilor financiare necesare adoptării lor şi respectiv a efectelor scontate (diminuări de costuri şi/sau majorări de venituri sau încasări).

6. Aplicarea măsurilor propuse.

7. Monitorizarea rezultatelor obţinute şi efectuarea corecţiilor (actualizărilor). Necesitatea acestei ultime etape este justificată tocmai de dinamica mediului economic în ansamblu şi de validarea efectelor estimate iniţial.

Bibliografie

1. Biji Mircea, Biji Maria Elena, Lilea Eugenia, Anghelache Constantin, Tratat de statistică, Editura Economică, Bucureşti, 2002.

2. Biji Maria Elena, Secară Mirela, Popa Graţiela, Statistică, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2006.

3. Biji Maria Elena, Secară Mirela, Brânză Graţiela, Statistică. Teorie şi aplicaţii, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2010.

4. Cristache Silvia Elena, Metode Statistice de calcul şi analiză a eficienţei economice în comerţ, Editura ASE, Bucureşti, 2003.

5. Dinu Eduard, Analiza economică şi financiară a firmei, Editura ASE, Bucureşti, 2003.

6. Işfănescu A., Stănescu C., Băicuşi A., Analiză economico-financiară cu aplicaţii în societăţile comerciale industriale de construcţii şi transporturi, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

7. Işfănescu A., Robu V., Hristea A.M., Vasilescu C, Analiză economico-financiară, suport curs ASE Bucureşti, Biblioteca Digitală.

8. Lungu Ion, Secară Mirela, Ceauşescu Andreea, Analiză economico-financiară, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2004.

9. Niculescu, M., Analiza economică în turism şi comerţ, Editura Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", Bucureşti, 1994.

10. Pivotă Dan, Analiză economico-financiară, Editura Europolis, Constanţa, 2001.

11. Robu Vasile, Georgescu Nicolae, Analiză economico-financiară, suport curs ASE Bucureşti, Biblioteca Digitală.

12. Secară Mirela, Bazele Contabilităţii, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2008.

13. Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal, Editura Shik, Bucureşti, 2004.

14. Reglementări contabile pentru agenţi economici, Ministerul Finanţelor Publice, Editura Economică, Bucureşti.

15. Standarde Internaţionale de Contabilitate 2002, International Accounting Board, Editura Economică, Bucureşti, 2002.

16. O.M.F.P. nr.1752/2005, Noile reglementări contabile conforme cu Directivele Europene, Editura Best Publishing, Bucureşti, 2006.

Preview document

Analiza economico financiară - Pagina 1
Analiza economico financiară - Pagina 2
Analiza economico financiară - Pagina 3
Analiza economico financiară - Pagina 4
Analiza economico financiară - Pagina 5
Analiza economico financiară - Pagina 6
Analiza economico financiară - Pagina 7
Analiza economico financiară - Pagina 8
Analiza economico financiară - Pagina 9
Analiza economico financiară - Pagina 10
Analiza economico financiară - Pagina 11
Analiza economico financiară - Pagina 12
Analiza economico financiară - Pagina 13
Analiza economico financiară - Pagina 14
Analiza economico financiară - Pagina 15
Analiza economico financiară - Pagina 16
Analiza economico financiară - Pagina 17
Analiza economico financiară - Pagina 18
Analiza economico financiară - Pagina 19
Analiza economico financiară - Pagina 20
Analiza economico financiară - Pagina 21
Analiza economico financiară - Pagina 22
Analiza economico financiară - Pagina 23
Analiza economico financiară - Pagina 24
Analiza economico financiară - Pagina 25
Analiza economico financiară - Pagina 26
Analiza economico financiară - Pagina 27
Analiza economico financiară - Pagina 28
Analiza economico financiară - Pagina 29
Analiza economico financiară - Pagina 30
Analiza economico financiară - Pagina 31
Analiza economico financiară - Pagina 32
Analiza economico financiară - Pagina 33
Analiza economico financiară - Pagina 34
Analiza economico financiară - Pagina 35
Analiza economico financiară - Pagina 36
Analiza economico financiară - Pagina 37
Analiza economico financiară - Pagina 38
Analiza economico financiară - Pagina 39
Analiza economico financiară - Pagina 40
Analiza economico financiară - Pagina 41
Analiza economico financiară - Pagina 42
Analiza economico financiară - Pagina 43
Analiza economico financiară - Pagina 44
Analiza economico financiară - Pagina 45
Analiza economico financiară - Pagina 46
Analiza economico financiară - Pagina 47
Analiza economico financiară - Pagina 48
Analiza economico financiară - Pagina 49
Analiza economico financiară - Pagina 50
Analiza economico financiară - Pagina 51
Analiza economico financiară - Pagina 52
Analiza economico financiară - Pagina 53
Analiza economico financiară - Pagina 54
Analiza economico financiară - Pagina 55
Analiza economico financiară - Pagina 56
Analiza economico financiară - Pagina 57
Analiza economico financiară - Pagina 58
Analiza economico financiară - Pagina 59
Analiza economico financiară - Pagina 60
Analiza economico financiară - Pagina 61
Analiza economico financiară - Pagina 62
Analiza economico financiară - Pagina 63
Analiza economico financiară - Pagina 64
Analiza economico financiară - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economico Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Hotel Steaua de Mare

Introducere 7 Capitolul 1. Caracterizarea continutului si metodologiei analizei diagnostic 1.1. Scopul si importanta analizei diagnostic 9...

Seminarii analiza economică

PROIECT DE SEMINAR Disciplina: Analiză economico-financiară Cadrul didactic: prep. univ. drd. Mirela GANEA Data: Specializarea: Titlul temei...

Burse de mărfuri și valori

Capitolul I Piata produselor agroalimentare în România 1.1. Definire si clasificarea pietelor Economiile tarilor lumii dezvoltate constituie...

Comportament Organizațional

Curs 1-2 Capitolul I Geneza si evoluţia conceptuală a comportamentului organizaţional În ultimele decenii ale secolului XX. preocupările pentru...

Analiză Economico Financiară

1.3. CONTINUTUL PROCESULUI DE AEF AEF presupune utilizarea unui anumit ansamblu de metode, tehnici, în sensul caracterizarii activitatii unei...

Grile analiza economico-financiară

d) + 2,0% ; e) + 1,5%. 2) Indicele productiei exercitiului = 108% ; Indicele consumurilor interne = 106%. Aceasta reprezinta : a) reducerea...

Bilanțul Contabil

Bilantul contabil – sinteza a fluxurilor informationale financiare ale întreprinderii. Contabilitatea îsi aduce o contributie deosebita în stiinta...

Analiză economico-financiară aprofundată

1.1. Definirea analizei economico-financiare aprofundate Activitatea de conducere, indiferent de nivelul la care se exercită, implică cunoașterea...

Te-ar putea interesa și

Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL

INTRODUCERE Într-o perioadă în care se vehiculează tot mai mult termenul de criză financiară, analiza impactului acesteia și consecințele...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiză economico-financiară

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 1.1. Fundamente teoretice 1.1.1. Tipuri de analiză...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii

Cap 1. Analiza economico-financiară. 1.1. Necesitatea analizei economico-financiare. Prefacerile care au loc afectează toate sectoarele de...

Analiză Economico-Financiară

CAPITOLUL I . CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 Concept. Definiţie Analiza este acea operaţiune logică de descompunere...

Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară

INTRODUCERE Informaţia economică reprezintă un element indispensabil al progresului fiind prezent în toate domeniile de activitate. Informaţia...

Analiza economico-financiară a SC Lormar SA

Capitolul 1. Introducere în analiza economico – financiară 1.1. Conținutul aplicativ și metodologic al analizei activității economico – financiare...

Ai nevoie de altceva?