Analiza Statistică a Capitalului Firmei

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 28
Mărime: 49.35KB (arhivat)
Publicat de: Leordean Gherman
Puncte necesare: 0

Extras din curs

ANALIZA STATISTICĂ

A CAPITALULUI FIRMEI

2.1. Analiza statistică a capitalului fix

2 Valoarea de înlocuire la un anumit moment de timp (t) se poate determina utilizând relaţia:

,

unde: Kat – coeficienţii de actualizare la momentul t.

Evaluarea componentelor capitalului fix în funcţie de starea mijlocului fix presupune determinarea valorii mijloacelor fixe în raport de participarea acestora la procesele de producţie, rezultând următoarele trei valori:

valoarea rămasă (VR) VR se obţine cu ajutorul relaţiei:

VR = Vic – A,

unde: A – valoarea uzurii;

Din acest motiv, se determină indicatorul valoarea medie anuală a capitalului fix ( ), obţinut într-una dintre variantele următoare:

1 ca medie aritmetică simplă a valorilor iniţiale complete lunare ale capitalului fix (Vici):

,

unde: i – lunile anului;

1 pe baza unei ecuaţii de balanţă:

= Vic + Vmi –Vme,

unde: Vic – valoarea iniţială completă a mijloacelor

fixe la începutului anului;

Vmi – valoarea medie lunară a mijloacelor fixe intrate în cursul anului:

,

unde: Vi – valoarea mijloacelor fixe intrate în cursul anului;

ti – numărul de luni scurse dintre momentul punerii în funcţiune a mijlocului fix şi sfârşitul anului.

Vme – valoarea medie lunară a mijloacelor fixe ieşite în cursul anului:

,

unde: Vs – valoarea mijloacelor fixe scoase din funcţiune în cursul anului;

ts – numărul de luni scurse dintre momentul scoaterii din funcţiune a mijlocului fix şi sfârşitul anului.

Norma anuală de amortizare (Na) se stabileşte prin lege la întreprinderile cu capital majoritar de stat şi în funcţie de politica economică proprie la celelalte întreprinderi (cu respectarea limitelor legale), determinându-se astfel:

,

unde: Dn – durata normată de funcţionare a mijlocului fix.

În funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei firme, indicatorul poate fi corectat cu valoarea reziduală a mijlocului fix (Vr) şi valoarea reparaţiilor capitale şi a modernizărilor (Vk):

Starea de utilitate a capitalului fix poate fi cuantificată prin luarea în calcul a valorii iniţiale complete, a valorii rămase şi a amortizării, determinându-se următorii indicatori statistici:

1 coeficientul stării de utilitate (Ksu) – se determină ca raport procentual între valoarea iniţială rămasă (determinată la momentul efectuării analizei) şi valoarea iniţială completă a capitalului fix:

;

2 coeficientul uzurii (Kuz) – se obţine ca raport procentual între valoarea uzurii (suma amortizărilor recuperate până la momentul analizei) şi valoarea iniţială completă a capitalului fix:

.

Pe baza lor se fundamentează programele de investiţii şi se analizează eficienţa folosirii capitalului fix. Pentru comparaţii în timp se folosesc indicatorii relativi ai dinamicii. Cei doi coeficienţi sunt complementari:

Ksu + Kuz = 100%.

Cu ajutorul valorilor din balanţa capitalului fix, se determină indicatorii mişcării capitalului fix, şi anume:

3 coeficientul intrărilor / înnoirii (Ki) – exprimă ponderea capitalului fix nou intrat în cursul perioadei (Vi), în totalul capitalului fix existent la sfârşitul acesteia (V2).

Preview document

Analiza Statistică a Capitalului Firmei - Pagina 1
Analiza Statistică a Capitalului Firmei - Pagina 2
Analiza Statistică a Capitalului Firmei - Pagina 3
Analiza Statistică a Capitalului Firmei - Pagina 4
Analiza Statistică a Capitalului Firmei - Pagina 5
Analiza Statistică a Capitalului Firmei - Pagina 6
Analiza Statistică a Capitalului Firmei - Pagina 7
Analiza Statistică a Capitalului Firmei - Pagina 8
Analiza Statistică a Capitalului Firmei - Pagina 9
Analiza Statistică a Capitalului Firmei - Pagina 10
Analiza Statistică a Capitalului Firmei - Pagina 11
Analiza Statistică a Capitalului Firmei - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Analiza Statistica a Capitalului Firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Sponsorizarea - tehnică promoțională

INTRODUCERE Sponsorizarea este o componetă principală in mixul de promovare, iar pentru a putea spune că o companie face are o activitate de...

Baze de Date

C1-16.10.2009 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Scurt istoric al bazelor de date Există afirmaţii conform cărora primul sistem de baze de date a fost...

Economia Întreprinderii

1. INTRODUCERE ÎN ECONOMIA ÎNTREPRINDERII Întreprinderea este o unitate economică organizată în care se produc bunuri, se prestează servicii sau...

Decizia de investiții în mediul aleator

Analiza deciziei de investiţii se face în cadrul aceluiaşi sistem de ipoteze (piaţă eficientă, anticipări omogene = simetrie de informaţii,...

Gândirea Economică Preclasică

1. Obiectul de studiu al doctrinelor economice. Periodizarea istoriei gândirii economice. Doctrina economica constitue un sistem de teorii...

Politica de Investiții de Mediu în România

6.1 Investiţii în domeniul protecţiei mediului în România 6.1.1 Caracteristici generale privind investiţiile de mediu Finanţarea proiectelor de...

Doctrine Economice

1. Sistemul economic al lui Fr. List Sistemul economic al lui List vizează prioritar acele momente şi elemente interne şi internaţionale, care ar...

Contabilitate consolidată

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind grupurile şi conturile consolidate 1.1. Necesitatea grupurilor de societăţi Apariţia grupurilor este legată...

Te-ar putea interesa și

Analiză diagnostic la SC Insula Mare a Brăilei

Termenul de analiza-diagnostic a fost preluat din medicina unde semnifica analiza simptomelor si determinarea cauzelor interne sau externe ale unor...

Analiza statistică a activității de producție și comercializare la SC Artego SA

INTRODUCERE Producţia şi comercializarea constituie premisa şi totodată finalitatea activităţii oricărui agent economic, calea de multiplicare a...

Analiza Factorului Uman la SC Quartz Matrix SRL

INTRODUCERE Fără existența neîntreruptă a factorului uman, nici o entitate financiară nu ar putea menţine o desfășurare a activității sale sau un...

Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară

INTRODUCERE Producţia şi comercializarea constituie premisa şi totodată finalitatea activităţii oricărui agent economic, calea de multiplicare a...

Managementul și analiza situațiilor

MANAGEMENT FINANCIAR. CONCEPT, FUNCŢII 1.1. Consideraţii generale Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară este...

Managementul resurselor umane - studiu de caz la SC Grupul Iatsa SA Pitești

INTRODUCERE Ştiinţă şi practică deopotrivă, Managementul Resurselor Umane constituie astăzi unul dintre domeniile cele mai fascinante şi cu o...

Analiza Diagnostic la SC Aida Prest Com SRL

ANALIZA DIAGNOSTIC LA SC AIDA PREST COM SRL Cap. 1. Analiza diagnostic a domeniului fianciar 1.1 Analiza dinamicii si structurii patrimoniului...

Management General

Capitolul 1 Elemente de teoria firmei Firma este entitatea organizatorică şi tehnologică cea mai reprezentativă în societatea contemporană....

Ai nevoie de altceva?