Asigurări Comerciale

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 7090
Mărime: 58.19KB (arhivat)
Publicat de: Maxim Trifan
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Asigurat – asigurător, între cei doi se încheie un contract de asigurare. Asiguratul plăteşte prima de asigurare. Într-un contract de reasigurare, asiguratorul devine reasigurător. Coasigurare – prin aceasta se poate ca un bun să fie asigurat la mai multe societăţii de asigurare. Asigurările pot fi:

- obligatorii (RCA)

- facultative (de viaţă, financiare, agricole, maritime etc.).

1. ISTORICUL PRIVIND APARŢIA ŞI EVOLUŢIA ASIGURĂRILOR

Apariţia asigurărilor pe plan internaţional există încă de la momentul existenţei omului. Acesta a căutat să prevină pericolele şi evenimentele nedorite încă de la apariţia sa. Se dorea protejarea atât a sa, cât şi a familiei sale, apoi, pe masură, ce a acumulat un patrimoniu sfera asigurărilor s-a lărgit şi mai mult.

Înca din antichitate, apar instituţii apropiate de cele care asigură protecţia individului si a bunurilor sale, existente şi în ziua de azi. Este vorba de societăţile de întrajutorare a ciocnitorilor de piatră din Eiptul Antic, de organizarea transportului de caravane prin repartizarea costurilor datorate furturilor sau pierderii unor bunuri între toţi participanţii la acel transport.

S-au organizat, de asemenea, asociaţii a căror activitate consta în a da ajutor membrilor şi familiilor acestora în caz de incendiu, inundaţie, boală, deces, etc.

Este vorba, despre o formă de dispresie a riscului, nu şi de protecţie împotriva lui.

În Evul Mediu, odată cu dezvoltarea schimburilor comerciale şi acordarea de împrumuturi au apărut şi regulile principale ce stau la baza asigurărilor moderne.

Evoluţia asigurărilor este strâns legată de dezvoltarea comerţului pe mare şi a asigurărilor maritime care au influenţat în mare masură toate celelalte tipuri de asigurări, în special, asigurările de transport.

Primele poliţe de asigurare au fost scrise în Italia şi reprezintă modelul pe baza căruia s-au dezvoltat ulterior contractele de asigurare, inclusiv poliţele Lloyds, apărute în Anglia.

Cel mai vechi contract care s-a păstrat a fost subscris la Geneva, în anul 1347, iar prima companie de asigurări datează din anul 1424.

Cuvântul ”poliţă” care desemnează astăzi contractul de asigurare, provine din cuvântul italian “poliz”, care semnifică atestat sau certificat.

Secolul al XIX-lea marchează începutul asigurărilor moderne.

Din punct de vedere istoric prima asigurare a fost cea maritimă, urmată de cele de viaţă a căror bază a fost creată de către finanţistul italian Tonti. El a creat primele tortine. Tortinele erau asociaţii constituite pe o perioadă determinată de timp în decursul căruia membrii ei vărsau la fondul comun o cotizaţie anuală care varia în funcţie de vârstă. La expirarea termenului pentru care a fost constituită suma rezultată din capitalizarea tuturor cotizaţiilor era repartizată între membrii supravieţuitori.

La Londra, după marele incendiu din 1966, au fost create primele asigurării împotriva incendiilor.

În anii următori au apărut progresiv şi alte asigurării precum: asigurării împotriva accidentelor, împotriva mortalităţii animalelor, împotriva furtului, asigurarea cailor de cursă, asigurări de răspundere civilă, etc.

În timp, însă, au apărut reticenţe de ordin moral ce au încetinit dezvoltarea asigurărilor. Este vorba, mai ales, despre asigurările de viaţă, despre care unii jurişti considerau că este imoral încheierea de facturi asupra vieţii umane.

De asemenea, şi asigurările de răspundere civilă erau contestate, deoarece, se credea că dacă o persoană sau o întreprindere se asigură împotriva consecinţelor greşelii sau neglijenţei sale, acest lucru ar determina o conduită expusă riscurilor şi ar multiplica pagubele, în loc să le prevină.

Franşiza este aceea parte din pagubă pe care trebuie să o platească asiguratul în cazul producerii pagubei.

De-a lungul timpului, putem aprecia, că au existat atât factori economici, cât şi factori sociali ce au influenţat asigurările.

Dintre factorii economici amintim:

- schimbarea condiţiilor economice generale, trecerea de la o economie exclusiv agricolă, la una diversificată (apariţia breslelor industriale, a comerţului). Aceste transformării au dus la creşterea şi adâncirea raporturilor dintre oameni, şi deci, la multiplicarea cazurilor generatoare de pagube. Importanţa banilor în relaţiile comerciale a favorizat ideea compensaţiei băneşti a pagubelor;

- dezvoltarea schimburilor, succesul marilor târguri, înmulţirea expediţiilor pe mare au scos în evidenţă necesitatea asigurării mărfurilor şi a mijloacelor de transport împotriva riscurilor ce ar putea apărea.

Dintre factorii sociali amintim:

- accentuarea procesului de urbanizare, concentrarea populaţiei în oraşe şi apariţia, astfel, a fenomenelor producătoare de pagube;

- organizarea breslelor a favorizat solidaritatea acestor grupuri în care membrii îşi acordau ajutor reciproc în caz de daune.

Deci, pe plan internaţional, la începutul secolului XIX au existat trei mari categorii de asigurare: maritime, de viaţă şi împotriva incendiilor.

2. ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ

Acordă despagubirii pentru acoperirea sumelor pe care asiguratul este obligat să le plătească terţelor persoane păgubite cu titlu de daune materiale, ca urmare a producerii acestora din culpă proprie sau din culpa altor persoane pentru care asiguratul răspunde în faţa legii (copii minori, persoane în vârstă aflate în întreţtinere).

Principalele categorii de asigurări de răspundere civilă sunt:

- răspunderea civilă auto;

- răspunderea civilă legală a societăţilor specializate în servicii de pază şi securitate;

- răspunderea civilă legală decurgând din practica medicală;

- răspunderea civilă profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi.

Preview document

Asigurări Comerciale - Pagina 1
Asigurări Comerciale - Pagina 2
Asigurări Comerciale - Pagina 3
Asigurări Comerciale - Pagina 4
Asigurări Comerciale - Pagina 5
Asigurări Comerciale - Pagina 6
Asigurări Comerciale - Pagina 7
Asigurări Comerciale - Pagina 8
Asigurări Comerciale - Pagina 9
Asigurări Comerciale - Pagina 10
Asigurări Comerciale - Pagina 11
Asigurări Comerciale - Pagina 12
Asigurări Comerciale - Pagina 13
Asigurări Comerciale - Pagina 14
Asigurări Comerciale - Pagina 15
Asigurări Comerciale - Pagina 16
Asigurări Comerciale - Pagina 17
Asigurări Comerciale - Pagina 18
Asigurări Comerciale - Pagina 19
Asigurări Comerciale - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Asigurari Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Baze de Date

C1-16.10.2009 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Scurt istoric al bazelor de date Există afirmaţii conform cărora primul sistem de baze de date a fost...

Economia Întreprinderii

1. INTRODUCERE ÎN ECONOMIA ÎNTREPRINDERII Întreprinderea este o unitate economică organizată în care se produc bunuri, se prestează servicii sau...

Decizia de investiții în mediul aleator

Analiza deciziei de investiţii se face în cadrul aceluiaşi sistem de ipoteze (piaţă eficientă, anticipări omogene = simetrie de informaţii,...

Gândirea Economică Preclasică

1. Obiectul de studiu al doctrinelor economice. Periodizarea istoriei gândirii economice. Doctrina economica constitue un sistem de teorii...

Politica de Investiții de Mediu în România

6.1 Investiţii în domeniul protecţiei mediului în România 6.1.1 Caracteristici generale privind investiţiile de mediu Finanţarea proiectelor de...

Doctrine Economice

1. Sistemul economic al lui Fr. List Sistemul economic al lui List vizează prioritar acele momente şi elemente interne şi internaţionale, care ar...

Contabilitate consolidată

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind grupurile şi conturile consolidate 1.1. Necesitatea grupurilor de societăţi Apariţia grupurilor este legată...

Sisteme Informatice

Cap. 1. Date si informatii - 1.1. Date, informatii si cunostinte - 1.2. Fluxul de transformare a datelor în informatii - 1.3. Utilitatea...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Asigurări comerciale

Introducere Pericolele la care omul este supus sunt multiple şi variate, cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori...

Asigurările Comerciale în România

Odata cu trecerea de la economia naturala si autoconsum la schimb si economia de piata, întreprinzatorii, de la micii mestesugari cu atelierele lor...

Asigurări comerciale - sarcini de lucru

Sarcina de lucru 1 “Redacteaza un eseu care sa cuprinda cauze producatoare de pagube” Unele dintre cauzele producatoare de pagube sunt...

Asigurări comerciale - studiu privind asigurările de viață

1. Necesitatea cumpararii unei asigurari de viata Necesitatea cumpararii unei asigurari de viata reiese din nevoia de protectie a oamenilor. Pe...

Asigurările Comerciale de Persoane

1. Noţiuni introductive privind asigurările comerciale. 1.1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţa şi...

Asigurări Comerciale

CAPITOLUL I 1. Ce este riscul şi cum pot agenţii economici să se protejeze împotriva acestuia? Riscul reprezintă posibilitatea de a ajunge într-o...

Asigurări comerciale

În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei care pune presiune din ce în ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie...

Ai nevoie de altceva?