Audit Financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 28839
Mărime: 148.77KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Catalin Fetecau
Cursuri pentru finante banci

Extras din curs

1.l. Auditul financiar

1.l.1. Definirea auditului financiar

1.l.2. Obiectivele auditului financiar

Obiectivele specifice modulului:

- Definirea auditului financiar;

- Paralela între controlul financiar şi auditul financiar;

- Obiectivele auditului financiar.

Obiectivele specifice modulului:

- Imaginea fidela;

- Importanţa relativă şi riscurile auditului financiar;

- Pragul de semnificaţie.

Rezultatele aşteptate:

- Cunoaşterea şi utililizarea adecvată a noţiunilor de audit financiar;

- Explicarea şi interpretarea concepţiilor asupra auditului financiar;

- Reprezentarea concretă a trăsăturilor obiectului de studiu al auditului financiar;

- Pregătirea fundamentală pentru interpretarea şi utilizarea noţiunilor din celelalte module.

Rezultatele aşteptate:

- Reprezentarea concretă a imaginii auditului financiar;

- Pregătirea fundamentală pentru interpretarea riscurilor auditului financiar;

- Explicarea şi interpretarea concepţiilor asupra importanţei relative a auditului financiar;

- Cunoaşterea adecvată a semnificaţiei auditului financiar.

- Competenţe dobândite ca urmare a parcurgerii modulului:

- Realizarea de referate aplicative legate de problematica modulului;

- Discuţii cu specialişti în domeniu.

Competenţe dobândite ca urmare a parcurgerii modulului:

- Realizarea de referate aplicative legate de problematica modulului;

- Discuţii cu specialişti în domeniu.

Timpul mediu necesar pentru asimilarea modulului: 4 ore

Timpul mediu necesar pentru asimilarea modulului: 4 ore

3.l.1. Definirea auditului financiar

În general, în prezent, prin audit se înţelege examinarea profesională a unei informaţii prin raportarea ei la un criteriu (standard, normă) de calitate în vederea satisfacerii nevoilor unor utilizatori de informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independenteasupra

- validităţii şi corectei aplicări a procedurilor interne stabilite de conducerea entităţii (auditul intern);

- imaginii fidele, clare şi complete a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute de entitate (auditul statutar cerut de lege şi exercitat de cenzori sau auditul contractual efectuat la cererea entităţii de către auditori financiari sau societăţi comerciale de audit).

Auditul financiar constă în verificarea şi certificarea situaţiilor financiare de către un profesionist competent şi independent, cu calitate de auditor financiar şi exprimarea de către acesta a unei opinii, potrivit căreia situaţiile financiare respective au fost întocmite (oferă o imagine fidelă) sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru general de raportare financiară identificat.

Practica a dovedit că există un conflict potenţial de interese între cei ce culeg, prelucrează şi sintetizează informaţiile contabile şi utilizatorii acestor informaţii. Utilizatorii de informaţii contabile manifestă o lipsă de încredere în informaţiile furnizate de contabilitate, deoarece producătorii de informaţii contabile nu sunt, de regulă independenţi faţă de operaţiunile efectuate şi situaţiile anuale de sinteză prezentate, fapt ce pune la îndoială imparţialitatea şi obiectivitatea aparatului financiar contabil din întreprinderi. Realitatea informaţiilor cuprinse în situaţiile financiareeste pusă la îndoială şi datorită calităţilor moral-profesionale ale unor producători de informaţii contabile.

Ca urmare, între activitatea producătorilor de informaţii şi utilizatorii de informaţii este necesar să se interpună activitatea auditorilor (experţi contabili, auditori, cenzori etc.) care au menirea de a restabili o încredere rezonabilă între producătorii şi utilizatorii informaţiilor contabile. Prin aceasta, auditul financiar contribuie la protejarea intereselor diferitelor categorii de beneficiari de informaţii contabile.

Auditorul trebuie să efectueze şi să conducă un audit în conformitate cu Standardele de Audit. Auditorul trebuie să planifice şi să efectueze auditul cu o atitudine, de scepticism profesional, având în vedere că, în unele cazuri, situaţiile financiare pot conţine erori semnificative datorită anumitor circumstanţe existente.

Utilizatorii de informaţii contabile

Managerii consideră contabilitatea ca pe un mijloc de comunicare şi informare, ca pe un instrument de gestiune şi control. Dacă nu sunt acţionari importanţi, doresc ca situaţiile de sinteze să reflecte realitatea, dar, în acelaşi timp, caută să prezinte un rezultat financiar confortabil pentru aprecierea activităţii lor, urmărind totodată să păstreze sursele de autofinanţare pentru împiedicarea distribuirii de dividende mari.

Acţionarii şi asociaţii vor să cunoască situaţia patrimoniului, mărimea profitului şi modul lui de repartizare. O societate comercială care nu distribuie suficiente dividende pierde treptat încrederea acţionarilor în eficienţa plasamentului făcut şi ca urmare, aceştia îşi manifestă nemulţumirea faţă de consiliul de administraţie sau încearcă să se dezangajeze faţă de societatea respectivă.

Bancherii încearcă să evalueze rentabilitatea întreprinderilor şi să aprecieze riscurile pe care le ridică creditarea acestora. Furnizorii vor să ştie dacă solvabilitatea pe termen scurt a beneficiarilor le permite continuarea livrărilor cu un risc minim. Producătorii de informaţii contabile care doresc să contracteze credite bancare (eventual şi cu o dobândă mai avantajoasă) sau să se aprovizioneze pe credit comercial sunt tentaţi să prezinte o situaţie financiară sănătoasă o lichiditate ridicată şi rezultate din exploatare performante.

Organizaţiile sindicale pentru susţinerea revendicărilor resimt nevoia unei mari autonomii şi independenţe în ceea ce priveşte analiza informaţiilor contabile. Conducătorii de unităţi, pentru contracararea acţiunilor revendicative ale salariaţilor şi pentru justificarea măsurilor de reducere a personalului, încearcă să le prezinte o situaţie cât mai nefavorabilă.

Economiştii din domeniul contabilităţii şi experţii contabili nu trebuie să se lase antrenaţi în acest joc de interese, ei sunt chemaţi să asigure o informare corectă, pe bază de documente legal întocmite, a tuturor partenerilor vieţii economice. Menirea lor este de a asigura prezentarea prin situaţiile financiare a imaginii fidele, clare şi complete, aşa cum s-a arătat mai sus.

SARCINA DE LUCRU 1

Argumentează în 10-15 rânduri necesitatea auditului financiar al situaţiilor financiare ale unei entităţi.

Categorii de audit

Auditul poate fi :

1. Audit financiar extern

a. Audit financiar extern care se execută la cererea proprietarilor unităţii patrimoniale de către auditori pe baza mandatului poartă denumirea de audit statutar

b. Audit financiar extern care se execută la cererea proprietarilor unităţii patrimoniale de către auditori pe baza contractului de prestări de servicii poartă denumirea de audit contractual

Preview document

Audit Financiar - Pagina 1
Audit Financiar - Pagina 2
Audit Financiar - Pagina 3
Audit Financiar - Pagina 4
Audit Financiar - Pagina 5
Audit Financiar - Pagina 6
Audit Financiar - Pagina 7
Audit Financiar - Pagina 8
Audit Financiar - Pagina 9
Audit Financiar - Pagina 10
Audit Financiar - Pagina 11
Audit Financiar - Pagina 12
Audit Financiar - Pagina 13
Audit Financiar - Pagina 14
Audit Financiar - Pagina 15
Audit Financiar - Pagina 16
Audit Financiar - Pagina 17
Audit Financiar - Pagina 18
Audit Financiar - Pagina 19
Audit Financiar - Pagina 20
Audit Financiar - Pagina 21
Audit Financiar - Pagina 22
Audit Financiar - Pagina 23
Audit Financiar - Pagina 24
Audit Financiar - Pagina 25
Audit Financiar - Pagina 26
Audit Financiar - Pagina 27
Audit Financiar - Pagina 28
Audit Financiar - Pagina 29
Audit Financiar - Pagina 30
Audit Financiar - Pagina 31
Audit Financiar - Pagina 32
Audit Financiar - Pagina 33
Audit Financiar - Pagina 34
Audit Financiar - Pagina 35
Audit Financiar - Pagina 36
Audit Financiar - Pagina 37
Audit Financiar - Pagina 38
Audit Financiar - Pagina 39
Audit Financiar - Pagina 40
Audit Financiar - Pagina 41
Audit Financiar - Pagina 42
Audit Financiar - Pagina 43
Audit Financiar - Pagina 44
Audit Financiar - Pagina 45
Audit Financiar - Pagina 46
Audit Financiar - Pagina 47
Audit Financiar - Pagina 48
Audit Financiar - Pagina 49
Audit Financiar - Pagina 50
Audit Financiar - Pagina 51
Audit Financiar - Pagina 52
Audit Financiar - Pagina 53
Audit Financiar - Pagina 54
Audit Financiar - Pagina 55
Audit Financiar - Pagina 56
Audit Financiar - Pagina 57
Audit Financiar - Pagina 58
Audit Financiar - Pagina 59
Audit Financiar - Pagina 60
Audit Financiar - Pagina 61
Audit Financiar - Pagina 62
Audit Financiar - Pagina 63
Audit Financiar - Pagina 64
Audit Financiar - Pagina 65
Audit Financiar - Pagina 66
Audit Financiar - Pagina 67
Audit Financiar - Pagina 68
Audit Financiar - Pagina 69
Audit Financiar - Pagina 70
Audit Financiar - Pagina 71
Audit Financiar - Pagina 72
Audit Financiar - Pagina 73
Audit Financiar - Pagina 74
Audit Financiar - Pagina 75
Audit Financiar - Pagina 76
Audit Financiar - Pagina 77
Audit Financiar - Pagina 78
Audit Financiar - Pagina 79
Audit Financiar - Pagina 80
Audit Financiar - Pagina 81
Audit Financiar - Pagina 82
Audit Financiar - Pagina 83
Audit Financiar - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • CAP I Audit.doc
  • CAP II Audit.doc
  • CAP IIIsi IV Audit.doc

Alții au mai descărcat și

Relația dintre auditul intern și auditul extern

Analizând evoluţia procesului de audit intern, de la începuturile sale şi până în prezent, am se poate observa cu uşurinţă că funcţia de audit...

Sisteme Informatice Economice

În general Definiţia 1.1. Informaţia = conţinutul unui mesaj Tipuri de mesaje Olfactive; Vizuale; Tactile; Audio; Gustative. Mesaj –...

Microeconomie

1. ECONOMIA ŞI ŞTIINŢA ECONOMICĂ. METODA DE CUNOAŞTERE ÎN ŞTIINŢA ECONOMICĂ 1.1 Economia faptică şi economia teoretică 1.2 Obiectul, metoda şi...

Investiții internaționale

Investiţia străină directă (ISD) are câteva caracteristici inconfundabile, care o delimitează de investiţia de portofoliu. Dintre acestea reţinem...

Marketing-ul Serviciilor

Cap. I. Conţinutul conceptului de marketing în servicii 1.1. Conceptul, caracteristicile si tipologia serviciilor 1.2. Sistemul de prestaţie a...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII Aplicaţia 1 Determinaţi indicatorii de echilibru financiar patrimonial de la...

Comunicare financiar bancară

Universalitatea comunicarii reflecta o realitate obiectiva, fiind expresia difuzarii actului comunicational la nivelul tuturor domeniilor...

Evaluarea Întreprinderii

CURSUL 1 Elemente definitorii ale evaluării Concepte de bază privind valoarea bunurilor Indiferent de optica în care se priveşte evaluarea unui...

Te-ar putea interesa și

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Ai nevoie de altceva?